Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 17. april 2015
Svarnummer:
76

Indsendt af

Vanløse Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

København

Høringssvar

Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Vanløse Lokaludvalg har modtaget høringsmaterialet vedr. fritidstilbud m.v. i bydelen.
De bemærkninger, der er modtaget fra bydelen, giver ikke Lokaludvalget anledning til yderligere kommentarer.

Institutionslokalerne ved Sejlklubben ved Damhussøen og ved tribunen i idrætsparken, giver os anledning til at pege på, at et meningsfuldt medlemskab kræver samarbejde mellem skole og institution. Hvis børnene først får fri klokken 1530 fra skole og hentes før klokken 17 har de ikke meget tid til at sejle hvis de også skal indregne tid til at søsætte bådene og trække dem op igen.

Lokaludvalget vil gerne anholde, at der tilsyneladende systematisk sker brud på den af Borgerrepræsentationen fastlagte opdeling af bydele. Dette sker ved ofte at foretage ændringer henover grænserne – uden på forhånd at have inddraget de pågældende lokalvalg i spørgsmålene.

Vi gør i denne anledning opmærksom på, at Rødkilde skole er beliggende i Vanløse bydel. De tilhørende institutioner bør derfor ”tillægges” Vanløse eller Vanløse-Brønshøj som fritidscenter. Optaget kan naturligvis komme fra skolens opland, uanset hvilken bydel, børnene er beboere i.
En lignede situation gør sig gældende for Brønsparken, Hegnshusene, som får tilknytning til Brønshøj Skole, der ikke ligger i nærheden. Også her anmoder vi om at man bruger betegnelsen Fritidscenter Vanløse-Brønshøj.
Vi anmoder også her, om at borgerinddragelses-synspunktet tilsiger en særlig inddragelse af Vanløse Lokaludvalg, som supplement til bruger indflydelsen.

Endeligt skal vi også minde om at det er vigtigt at inddrage pædagogerne i dagligdagen på skolerne, når de nu får/har deres daglige gang der.

Med venlig hilsen

Bent Christensen, formand Vanløse Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér