Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Prami Larsen
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
110
By:
København S
Postnr.:
2300
Organisering af Fremtidens Fritidstilbud indstiller at Thomas P. Hejle skal overgå fra selvejende til kommunalt ejet institution. Skildringer i pressen om mislykket integration og kriminalitetsstatistikken blandt unge i København viser tydeligt, at enhver besparelse eller organisationsændring, der skader medarbejdernes engagement vil skade unges mulighed for at vokse op i en tillidsfuld og konstruktivt engagerende by. At Thomas P. Hejle har kunnet forny sig igennem 60 år, er et klart bevis på, at en enhver indblanding kan ødelægge den helt særlige ånd, der hviler over medarbejdernes følsomhed og fornemmelse for de unge, der går ind ad døren. Det kan synes af lidt med en organisatorisk forandring, men for medarbejderne kan det betyde alverden til skade for de unge og deres udfoldelsesmuligheder. Med så uambitiøs en klub-politik, som Københavns kommune eksekverer, vil en amputation af Thomas P. Hejles frihed skade mere end der er råd til.
Læs høringssvar fra Prami Larsen
Indsendt af:
Karen Leth
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
109
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katrinedals Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Karen Leth
Indsendt af:
Allan Kjær
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
108
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård Fritidshjem
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hej Københavns Kommune, Jeg har haft 2 af mine børn på Emdrup Søgård i både vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Mit tredje barn har også været igennem vuggestue, børnehave, fritidshjem og skal nu til at gå i klub. Alle tre har i de mindste årgange gået på Lundehusskolen og de to store flyttede til Det fri efter 7. klasse. Den mindste går fortsat på Lundehusskolen i tredje klasse. Oplevelsen på Lundehusskolen har været god de første skoleår og mindre god i 5, 6. 7. klasse. Oplevelsen på Emdrup Søgård har altid været god i både vuggestue, børnehave , fritidshjem og fritidsklub. Hvis det ikke havde være for Emdrup Søgård så ville jeg have flyttet mine børn endnu tidligere fra Lundehusskolen end efter 7. klasse. Så derfor kan jeg ikke forstå man laver om på Emdrup Søgård - de gør et fremragende stykke arbejde - i stedet burde man lave om på Lundehusskolen som måske kunne lære lidt af hvordan man laver gode tilbud til børn og unge af Emdrup Søgård. Jeg håber derfor man beholder det helt unikke med en gammel bondegård som har tilbud fra. 0 år til 13 år. Emdrup Søgård giver et afbræk fra en nogen gange barsk Lundehusskole og gør at eleverne kan bevæge sig på tværs af klasser og også på tværs af skoler, fordi der går en del børn på Emdrup Søgård som ikke går på Lundehusskolen. Der er ingen hegn omkring fritidshjem og klub i modsætning mange andre tilbud fordi der ikke er nogen farlig trafik. Der er gode udendørs arealer -en indendørs sal. I det hele taget oser stedet af tryghed og har helt optimale rammer for børnene. Jeg har været utrolig glad for stedet i alle årene og kan blive meget oprørt hvis man har tænkt sig ikke at anvende de gode erfaringer. Man kunne f.eks. inddrage de 2 lejemål og dermed udvide antal børn på stedet. Man kunne administrere stedet samlet med vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Man kunne også lave en større klynge hvor man slog administrative funktioner sammen for de tre steder som ligger lige ved siden af hinanden: Skrammel, Græshoppe og Emdrup Søgård. Man kunne som sagt tage børnehave og vuggestue med og endda de nye børnehus som blev bygget for få år siden. Områdets geografiske knytning kunne udnyttes endnu bedre og der kunne laves mange fælles tiltag i stordriften hellige ånd uden at miste den lokale forandring. Jeg håber at man udnytter alle de gode ting på Emdrup Søgård og udbreder dem fremfor som i planen at lukke dem ned og ødelægge dem. mvh Allan Kjær
Læs høringssvar fra Allan Kjær
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
107
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Børne- og Ungdomsforvaltningen har med svarfrist den 1. maj 2015 bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar vedrørende den lokale organisering af Fremtidens Fritidstilbud. Borgerdialog Da borgerne og de berørte institutioner har mulighed for at indsende kommentarer til sagen via Bliv hørt-portalen, har lokaludvalget ikke haft borgerdialog om den. Vi henviser til lokaludvalgets høringssvar i 1. runde, der omfattede et referat af et møde mellem repræsentanter fra lokaludvalget og repræsentanter for skoler og børneinstitutioner i Indre By. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget henviser til høringssvaret i 1. høringsrunde og har ikke yderligere bemærkninger. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Mikkel Hald
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
106
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Storegårdsvej
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvor er det dejligt at læse i forvaltningens indstilling, at Fritidshjemmet Storegårdsvej skal blive liggende på den nuværende matrikel. Dog undres jeg over at læse i samme indstilling, at forvaltningen opfordrer til at gøre Fritidshjemmet Storegårdsvej til en del af KKFO'en på Korsager skole. Det strider jo fuldstændigt imod oplægget om 1:1 ledelse, da det jo kun vil være skolelederen som har ledelsesretten og dermed suverænt beslutningsretten. Forældrene vil også kun have en enkelt institution at vælge som fritidstilbud, hvilket vil sige nul valgfrihed. Forvaltningen skriver i deres indstilling at Storegårdsvej, som en del af KKFO’en, kun skal huse de ældre elever i indskolingen. Det virker på mig som et dyrt forsøg på at bespare et forholdsmæssigt lille følgeordningsbeløb, ved at give køb på børnekulturen og alle de sociale gevinster det giver børn at være sammen med andre aldersgrupper end deres egen. Fra et personalemæssigt synspunkt, er jeg meget bekymret for hvordan en leder uden pædagogisk faglighed vil administrere det pædagogiske arbejde og ikke mindst hvordan der efter forgodtbefindende kan rykkes rundt på personale for at dække sygefravær, orlov m.m.. Dette frygter jeg vil resultere i personaleflugt og dette kan bevirke at forældre vil søge andre græsgange end Korsager skole, der i forvejen har lidt svært ved at holde på medlemmerne. Det vil være uværdigt både for børn, forældre og personale, at det pædagogiske personale skal være kastebold og agere brandslukning fremfor at levere det gode, solide, nærværende og omsorgsfulde stykke arbejde i trygge rammer. På vores selvejende institution ligger vi i den netop afholdte trivselsundersøgelse i Københavns kommune, over alle andre institutioner i BUF. Det giver stof til den tanke, at selvejende fritidshjem kan noget andet end KKFO og hvis forvaltningen vil gøre alvor af den noget ugennemtænkte metode til at danne beslutningsgrundlag for hvilke institutioner der skal være selvejende og hvilke der skal være KKFO (nemlig udelukkende bestemt ud fra børnetal – hurra! Forvaltningen kunne jo ligeså godt have sagt, at alle med hvide strømper skal være KKFO’er! Hvad med at tænke lidt over pædagogisk belæg, sociale hensyn og frygtelig meget mere?), så står Voldparken sammen med Fritidshjemmet Storegårdsvej (begge selvejende) for ca. 170 fritidshjempladser mod Frithuset (KKFO) der har ca. 140 børn. Dermed er størstedelen af fritidshjemsbørnene pt placeret i selvejende tilbud, og skulle forvaltningen følge sin egen logik burde Frithuset omlægges til selvejende fritidshjem. Jeg mener nu, at det er godt med forskellige tilbud og ser helst at forældre, børn og personale har mulighed for at søge derhen hvor det giver mest mening at være. Derfor skal Storegårdsvej bevares som selvejende fritidshjem.
Læs høringssvar fra Mikkel Hald
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
105
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Noomi Ring
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
104
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset Lupinen
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar om fremtidens fritidstilbud er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Noomi Ring
Indsendt af:
Børnehuset Spiren
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
103
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Børnehsue Spiren
By:
København sv
Postnr.:
2450
Hermed bestyrelsens hørringssvar. På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Nurettin Kilic Leder Børnehuset Spiren Inst. nr. 35-637
Læs høringssvar fra Børnehuset Spiren
Indsendt af:
Organisering af Fremtidens Fritidstilbud
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
102
Virksomhed / Organisation :
Bryggehuset
By:
København S
Postnr.:
2300
BRYGGEHUSET – DEN BEDSTE BESLUTNING Da min datter startede i Bryggehuset åbnede sig en ny, rolig og vidunderlig verden. Hun kom fra en institution med meget uro, hvor børnene slog eller sagde grimme ting til hinanden. Årsagen til det dårlige børneklima var for meget personalesygdom, sandsynligvis forårsaget af dårlig ledelse, som nok igen skyldtes at institutionen var for nyligt var blevet udvidet med cirka 60 børn. Den ro og omsorg som vi mødte, da vores datter startede i Bryggehuset var vores pige (og os) helt uvant. Med den konsekvent, at hun udvikledes sig til at blive et mere rummeligt, forståeligt og tålmodigt barn. Når hun ikke længere hver dag skulle kæmpe for sin ret til overlevelse og når hun ikke længere skulle konkurrere om andres børns og voksnes opmærksomhed blev der overskud til at lære og være inkluderende i hverdagen. I en lille institution som Bryggehuset er der et tæt nærvær, som ikke kan skabes på samme måde i store institutioner. Det er i hvert fald vores erfaring og vi har ikke kunnet finde forskning, som dokumenterer det modsatte (se Kragh‐Müller og Ringsmose, 2015). Og det er netop det nærvær børn har brug for, når de står for at skulle håndtere overgangen fra børnehaven til skolelivet. Det er en vigtig overgang, som hvis ikke den håndteres rigtig kan få alvorlige konsekvenser for børnenes videre skoleforløb (se fx Nielsen & Christoffersen 2009). Hvis ikke de oplever, at det er stabile baser, hvor de kan føle sig hjemme og lyttet til kan det være meget svært at håndtere noget så forandringsfyldt som at starte i 0.klasse. Det bedste bevis på, at Bryggehuset har ydet vores datter denne afgørende støtte og skabt de perfekte betingelser for en skolestart, fik vi da vores datter, kort tid efter skolestart, skulle udfylde det obligatoriske sundhedsskema. På spørgsmålet ’hvad synes du om klassen’ svarede hun ’IKKE SÅ GLAD’, men på spørgsmålet ’hvad synes du om fritidshjemmet’ svarede hun ’MEGET GLAD’. Forklaringen som fulgte med var, at der i klassen ikke var samme hjælp at hente hos læren, især hvis nogen slog eller ikke opførte sig pænt, følte hun sig overset. Omvendt var det i Bryggehusets fritidshjem. Her kunne man altid finde en voksen og der var altid søde og rare børn, som man kunne have det sjovt med. Til sidst vil jeg gerne fremhæve to forhold. For det første kan jeg ikke forstå, at man på Bryggen ikke vælger at udskyde beslutningen om omstrukturering af fritidsområdet til der er truffet en beslutning om organisering af den nye skole. For det andet mener jeg det er udemokratisk, at nedlægge de små selvejende institutioner, idet vi som forældre ingen valgmuligheder får i forhold til fritidstilbud til vores børn. Især, hvis vores børn ikke trives i fritidsinstitutioner med mere end 500 børn, har vi INGEN offentlige alternativer. Kun privatskolerne står tilbage som et muligt, men også dyrt alternativ, primært kun for ressourcestærke forældre. Mvh Jeanette Østergaard (mor til Cassandra på 6 år)
Læs høringssvar fra Organisering af Fremtidens Fritidstilbud
Indsendt af:
Michael Elkjær Pedersen
Dato: 21. april 2015
Svarnummer:
101
By:
København S
Postnr.:
2300
Ad) sammenlægning af fritidshjem på Islands Brygge. I store institutioner er der meget larm og uro, alt for mange børn på alt for få kvadratmeter og mindre "voksentid" pr. barn. Københavns Kommune melder ud, at daginstitutioner skal have mindst 110 børn for at være bæredygtige. Men hvilken form evidens bygger dette på? Og hvorfor betyder forældrenes (positive) erfaringer med mindre institutionener ikke noget i kommunens beslutningsgrundlaget? Al forskning tilsiger, at det betaler sig at investere i de tidlige år af børns liv. Hvis det ikke er af økonomiske årsager, hvorfor er det så, at institutionerne skal sammenlægges? Som byens politikere er I ved at skabe nogle store "børnefabrikker" og samtidig fjerne de differentierede tilbud, der er på Bryggen. Det vil være en historisk dårlig beslutning. Jeg skal derfor opponere mod forslaget om sammenlægningen af fritidshjem på Islands Brygge.
Læs høringssvar fra Michael Elkjær Pedersen
Indsendt af:
august skovmand
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
100
By:
københavn ø
Postnr.:
2100
Jeg blev rigtig ked af det da min mor og far i dag fortalte mig at min fritidsklub FK2 måske skal flytte over på Dronen. Jeg har gået i klubben i næsten et år og har enelig vænnet mig til stedet, pædagogerne og hvordan man gør tingene dernede. Jeg bliver virkelig ked af det og har en knude i maven nu, fordi jeg har både ADHD og autisme og har derfor svært ved at vænne mig til nye mennesker, nye steder og nye regler. og jeg kan ikke hjælpe med at hente min lille søster på fritten og der er langt hjem hvis klubben flytter. min mor siger at jeg ikke vil få lov til at gå hjem alene mere pga trafikken hvis klubben flytter. jeg håber i lytter til det jeg skriver. med venlig hilsen august skovmand 4.x.
Læs høringssvar fra august skovmand
Indsendt af:
Maja Mindegaard
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
99
By:
København K
Postnr.:
1355
Angående Dronen fritidshjem, Sølvgades skole. Fritidshjemmet Dronen er på mange måder en unik institution i indre by, ikke mindst pga. de fysiske rammer. Der er nu lagt op til at alle fritidshjemsbørn fra Sølvgades skole skal være fordelt på to institutioner som ingen legeplads har. Det er en kæmpe forringelse af det nuværende. Jeg har forståelse for at det kan være svært at finde lokaler i KBH med stor have og legeplads, men når nu man har en institution med disse faciliteter, så skal den da ikke lukkes! De store børn der går i klub har ikke brug for mere udeareal, de kan altid forlade matriklen som de vil. Det er de små fritidshjems børn der skal prioriteres. Deres skoledag er blevet længere pga. skolereformen, og nu skal de også stuves sammen efter skole på institutioner uden legeplads. Der lægges op til at der udover institutionerne i Klerkegade og Adelgade(Brandstationen), skal findes en eventuelt 3. lokalitet. Hvorfor så ikke beholde pladserne på Dronen? Det vil aldrig være muligt at finde noget tilsvarende i nærheden af skolen. Jeg håber virkeligt man her i sidste fase for alvor tænker sig om mht hvad der er rimeligt overfor dem det drejer sig om, nemlig børnene. Er dette tiltag ikke ment som en forbedring på området og ikke en forringelse? Skal vi københavnske familier med mindre skolebørn være tvunget til at flytte ud af byen for at få små institutioner med nærvær og det skønne udeliv der er karakteristisk for Dronen? Jeg håber virkelig I vil lytte til os forældre før i gennemtrumfer noget der sikket ser smart ud på papiret, men for vores børn vil være en katastrofe!
Læs høringssvar fra Maja Mindegaard
Indsendt af:
Louise Vesth
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
98
By:
København S
Postnr.:
2300
Organisering af fremtidens fritidstilbud. Det er min klare overbevisning at begge mine børn har fået en kæmpe ballast i livet ved at være opvokset i mindre institutioner. Havde jeg ikke haft disse muligheder ville jeg ikke tøve med at søge private tilbud. Med den nyeste undersøgelse om kæmpeinstitutioners indflydelse på børns vilkår, er det svært at forstå at man som politiker kan forsvare at samle børn i kæmpe institutioner. En af fordelene i Danmark er at vi har et super foreningsliv med mange forskellige syn på verden og det starter allerede i institutioner hvor vi har fået forskellige stimuli som vi hver især bringer videre med os i livet. Så lyt nu, og brug styrken i de mange alsidige institutioner vi har. Mange hilsner Louise Vesth
Læs høringssvar fra Louise Vesth
Indsendt af:
Signe Lauren
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
97
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvor er det dejligt at i i har besluttet ikke at nedlægge Storegårdsvej som fritidshjem. Nu er det tid til at indse at hvis i beslutter at ændre på strukturen eller tilbuddet, vil forældrestøtte og opbakning til den lokale folkeskole frafalde hvis kan jeg frygte. Vi er mange der har idealistsike holdninger til folkeskolen i lokalområdet og ønsker at støtte op om dette, men det kræver at vores børn har et godt fritidstilbud som ser dem som de individer de er. En stor KKFO kan ikke løfte denne opgave tilfredsstillende for mine børn.
Læs høringssvar fra Signe Lauren
Indsendt af:
Beritt
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
96
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Alt for mange børn på et alt for lille sted. Vent indtil den nye skole er bygget. Hastværk er lastværk.
Læs høringssvar fra Beritt
Indsendt af:
Anni Bregendahl
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
95
By:
Kbhs
Postnr.:
2300
Hej Jeg er bedsteforældre til børnebørn i Præste Vængets Fritidshjem. Jeg ved hvor glade mine børnebørn er for at gå der. Det er et meget unikt fritidshjem med dejligt personale. Det vil være ærgerligt at undvære friluftsliv, aktiviteter og arrangementet på den måde deres fritidshjem laver det nu. Kærlig hilsen Anni
Læs høringssvar fra Anni Bregendahl
Indsendt af:
Vibeke Andersen
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
94
Virksomhed / Organisation :
Klynge a8
By:
København
Postnr.:
2300
På vegne af klyngens MED-udvalg fremsendes hermed følgende høringssvar: -Vi henstiller til, at man opfører 1 bygning, der er stor nok til at rumme hele det nye fritidstilbud omkring Dyvekeskolen. Der er endda tæt på Dyvekeskolen og på skolens matrikel plads til at opføre en sådan ny stor institution. Troldevænget har 20 sprogpladser tilknyttet, som ligeledes skal tænkes ind. P.T er sproggruppen om formiddagen i et af Troldevængets lokaler, men deres forhold kunne bestemt være bedre. En primær fordel, ved en fælles ny lokation, ser vi ledelsesmæssigt. Pædagogisk leder skal dermed forholde sig til en fælles stor personalegruppe, som kommer til at kende hinanden, fordi man arbejder tæt sammen i det daglige pædagogiske arbejde. Børn og medarbejdere er samlet 1 sted, hvilket både fremmer samarbejdet, udnyttelsen af medarbejdernes pædagogiske kompetencer og børnenes indbyrdes relationer. Det letter også klassedannelse, når børnene ikke skal fordeles på flere matrikler. Samtidig er det, i vore øjne ærlig talt, ikke pengene værd, at renovere Troldevænget! - Vi værdsætter, at man ikke påtænker at flytte hverken børn eller medarbejdere inden et nyt tilbud er indrettet. Men henstiller samtidig til, at man også afventer iværksættelse af ny ledelse af fritidstilbuddet. Efterhånden som de lokale forhold falder på plads, kan man iværksætte 1:1 ledelse. Dermed kommer ledelsen bedst muligt fra start i en stor forandringsproces. -Vi anbefaler, at man bevarer Troldevænget som fremtidens fritidstilbud i klynge a8. Dermed sikres at der fortsat arbejdes med at skabe gode overgange, og sammenhæng mellem 0-10 års enhederne. Vi har i klyngen allerede opsamlet mange gode erfaringer omkring samarbejde på tværs af klyngen med overgang mellem børnehave, og fritidshjem/skole. Det vil vi meget gerne fortsætte med at udvikle og kvalificere, også efter ny struktur på fritidshjemmet.
Læs høringssvar fra Vibeke Andersen
Indsendt af:
Louise Scheibye
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
93
By:
København
Postnr.:
1310
Vedr. FK2 klubben. I lyset af alle de undersøgelser der er fremkommet, om at større enheder ikke tilgodeser børns behov, og slet ikke de svagere stillede børn, vil jeg gerne understrege vigtigheden af at klubben holdes samlet, og helst på samme adresse som nu. Hvis klubben skal rykkes til Dronen, skal den rykkes samlet med de medlemmer, voksne og leder af afdelingen til egne lokaler, så klubben kan bibeholde sit særpræg, pædagogik, faglighed m.m Med venlig hilsen Louise Scheibye
Læs høringssvar fra Louise Scheibye
Indsendt af:
Bellahøj Fritidscenter
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
92
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som ansat på Bellahøj Fritidscenter, er vi dybt forundret over, at man vil lukke vores fritidshjem og klub, Og erstatte det med KKFO. Vi kunne godt tænke os, at få relevante oplysninger om hvorfor, da de 100.000 kr. der er i spil, kan vi selv finansiere. Vores fritidshjem er lige så stort som KKFO’en, vi har lange ventelister og vores økonomi er bæredygtig og med overskud hvert år. Vi har børnene fra 6 - +18 år, hvilket skaber den helhed i børnenes liv, som I ønsker, og lektiehjælpen fortsætter tit i JK og UK, da de unge bruger aftenerne med pædagoger og venner til at lave dem. Vi er også gode til at tage os af sensitive børn, og børn med specielle udfordringer, i kraft af vores selvejerskab, da vi fra dag til dag kan omstille os, og lave specielle arrangementer, som styrker disse børn. Eks.vis droppe malingen af et rum og bruge pengene på udflugter – weekend ture etc. da vi har mulighed for at bruge busser, der giver masser af frihed til de særlige behov. På grund af vores selvejerskab og gode økonomi, har vi også valgt at beholde vores kolonier, som styrker forholdet mellem børnene og pædagogerne og, som giver inklusion og et utroligt sammenhold. Også p.g.a. vores gode økonomi er vi i stand til at opretholde et aktivitetsprogram som er berømt i hele kvarteret: ridning – badminton – fodbold – bordtennis – guitarspil – samspil m.m. som er et tilbud til børnene, og samtidig en hjælp til forældrene, da børnenes fritidsaktiviteter er gjort, om aftenen , når de kommer hjem. Vores samarbejde med skolen, har været godt siden samtænkningen startede, hvor vi har været på skolen og skolen også har brugt vores lokaliteter til mange formål. Det har aldrig været et problem at vi ikke er en KKFO. I taler om at bevare vores matrikler, men at samle dem under KKFO’en. Et større arrangement for skoleledelsen. Vi foreslår at KKFO’en bliver en del af os ”selvejende” og vi ser os i stand til at udføre den opgave og ledelse og tilføre KKFO’en vores engagement, som man ikke skal regne med, kan overføres til den nye struktur, da de hverken har midler – traditioner eller faciliteter til at udføre dette. Kære forvaltning – embedsmænd – politikere og DJØF’er tænk jer om inden i ødelægger noget stabilt – varigt og rentabelt. Venlig hilsen Medarbejdere på Bellahøj fritidscenter
Læs høringssvar fra Bellahøj Fritidscenter
Indsendt af:
Liselotte Ellegaard
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
91
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Som mor til en dreng i Krudtuglens børnehave (på vej over i fritterlivet) er jeg dybt bekymret for planerne om at nedlægge de små fritidshjem (bl.a. Krudtuglen) og samle alle børn på ét kæmpestort fritidshjem i tilknytning til skolen. Herudover er jeg også bekymret for, hvad der kommer til at ske med børnehave- og vuggestuedelen – selvom det ikke længere spiller ind i vores nære familieliv. Min søn var så heldig at komme med på Krudtuglens første vuggestuehold som 20 mdr. gammel – og det var et helt bevidst valg fra min side, da jeg klart kunne se fordelene ved et sammenhængende ”institutionsliv” i en mindre og overskuelig institution. Han elsker sin Krudtugle – skiftet til børnehave for et par år siden gik rigtig godt – og lige nu glæder han sig til fritterlivet om et par uger….alt sammen inden for Krudtuglens trygge rammer med plads til at være sig selv for både voksne og børn. Min søn er adopteret og oplevede dermed som spæd allerede væsentlige skift i sit liv – og den udprægede integration i Krudtuglen har helt klart bidraget til tryghed og kontinuitet i hans liv, som er guld værd. Jeg tror dog også på (helt i tråd med forskningen på børneområdet), at kontinuitet og tryghed er centralt ikke kun for børn, der på en eller anden måde har nogle specielle vilkår med sig – men for alle børn! Helt kort, så har Krudtuglen givet os noget helt særligt med på vejen: • Forældre og børn kender personalet over mange år – alle kender hinandens navne og færre eller flere af de historier, som vi bærer med os • Sammenhæng på tværs af alder – små og store børn kender hinanden på tværs og lærer at tage hensyn til hinanden …hvor sejt er det ikke som 4-årig at sige hej til et stort skolebarn, som vi møder i lokalmiljøet? • Synlig og nærværende ledelse – som også kender både børn og historier og giver mulighed for løbende snak med forældre om både gode og svære emner • En særlig Krudtugle-identitet – der både rummer fastholdelse af mange traditioner i løbet af året (store unger der for længst har forladt Krudtuglen taler stadig om Tivoli-dagen) og plads til nye (skøre) idéer og tiltag – alt sammen båret af en godt sammentømret personalegruppe, der rummer alt og altid ser det enkelte barn Alle disse ting har været med til at skabe et godt børneliv for min søn hidtil – og jeg har meget svært ved at se, hvordan en kæmpestort fritidshjem skal kunne skabe en tilsvarende ramme for hans fritterliv. Jeg har i hvert fald endnu ikke set noget som helst forskningsmæssigt belæg for, at store institutioner bidrager til et bedre børneliv (tryghed, nærvær og kontinuitet) end små institutioner – og er oprigtigt bange for, at børnene – både de sårbare og de mindre-sårbare – bliver til små brikker i det store pasningspuslespil, hvor man uvilkårligt kommer længere væk fra de personlige relationer. Jeg vil derfor indtrængende opfordre jer til at BEVARE DE SMÅ FRITIDSHJEM – eventuelt ved en ledelsesmæssig fusionering, der giver plads til at bevare de mindre fysiske miljøer på eksisterende matrikler. Dette giver både mulighed for at bibeholde forskellige mindre pasningstilbud på Bryggen og bevare vores frie valg som forældre. Alternativt opfordrer jeg til, at I venter med at træffe en beslutning omkring fritidshjemstilbuddene, til der er taget beslutning omkring indhold og organisering af den nye skole på Bryggen. Krudtuglen er en perle, der er værd at bevare – og brug den gerne som model for fremtidens pasningstilbud! Tænk i nærvær, overskuelighed, rummelighed og kontinuitet!
Læs høringssvar fra Liselotte Ellegaard
Indsendt af:
Tina Bruun Clausen
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
90
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er som mange mange andre forældre på Islands Brygge dybt frustreret over, at vores lokale politikere ikke lytter til vælgerne. Et fritidshjem med over 500 børn? Er det virkelig det eneste tilbud, der skal være til skolebørnene i indskolingen? Eller befinder vi os i Sovjetunionen i 1954? Prøv at forstille jer hverdagen for et seksårigt barn på Skolen på Islands Brygge : Skole fra 8-13:30 (nogle dage til kl 14:00) på en af Danmarks allerstørste skoler i en klasse med 27-28 elever. Derefter over på den anden side af gangen sammen med 500 andre børn. Og det er det endda det mest optimistiske scenarie, for mon ikke udvidelsen af Skibet kommer til at betyde, at man kommer til at bruge mange af klasselokalerne efter skoletid? Dvs at børnene reelt risikerer at tilbringe hele dagen i de samme lokaler. Det kan umuligt være godt for børnenes læring og trivsel, lige meget om vi taler om gennemsnitlige børn eller børn med særlige behov. Og trives ens barn ikke i disse stressende rammer, har man to valg: At den ene forælder går hjemme i en årrække, eller at man flytter sit barn til en privatskole. Første løsning er kun en økonomisk mulighed for de færreste. Anden løsning ville måske kunne lade sig gøre for flere, men vi er mange som synes, at det er vigtigt at bevare folkeskolen, hvor børnene møder børn fra alle grupper i samfundet, og hvor børnene danner venskaber med børn fra lokalområdet. Så jeg håber virkelig, at politikerne vil besinde sig og bevare mangfoldigheden af fritidshjem på Islands Brygge.
Læs høringssvar fra Tina Bruun Clausen
Indsendt af:
Hanne Grossjohann
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
89
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København K
Postnr.:
1451
Hvorfor nedlægge en institution som fungerer fremragende? Der skal spares?, kommunens tilbud skal ensrettes? - Hvorfor? Jeg kan kun finde argumenter for at lade være! * Mangfoldighed - Børn i alderen fra 3 til 10 år. De små lærer af de store og de store lærer at udvise hensyn, passe på og inkludere de små i legen. * Integration - pga. en tysk/international skole som nabo og i det hele taget, er der mange børn fra andre lande i institutionen (Italien, Spanien, Ukraine, Schweiz, Østrig, Belgien, Rusland, England, Tyskland og selvfølgelig Danmark). * Venskaber på tværs - der går børn fra tre forskellige skoler. Det er sundt at møde andre børn og skabe kontakter i sit frirum og ikke via skolearrangementer hele tiden. * Sammenhæng i hverdagen - for børn og familier! Det er fantastisk at kunne aflevere og hente søskende i forskellige aldre samme sted. Det giver god mening! Vor Frue Sogns børnehave og fritidshjem er et tilvalg! Det er et fantastisk sted med god ledelse, rummelighed, gode pædagoger, gode faciliteter, engagement, etc, etc! LAD NU VÆR! Hilsen Hanne Grossjohann
Læs høringssvar fra Hanne Grossjohann
Indsendt af:
Ulla Schubert Di Nitto
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
88
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære børne- unge udvalg og andre relevante mennesker. Tak for, at Storegårdsvej skal bevares som fritidstilbud. Jeg vil gerne anmode om, at det fortsat bliver som en selvejende institution. Pas nu på med at kvæle en succes med bureaukratiske beslutninger, som muligvis ikke er særligt gennemtænkte. Jeg har følgende bekymringer: - At den ændrede ledelsesform vil resultere i en anderledes pædagogisk linie og muligvis ændret personaletrivsel/fraflytning. - At forældreengagementet forsvinder, når forældrebestyrelsen ikke længere har reel indflydelse på beslutningerne. - At den allerede store fraflytning fra Korsager skole øges, når forældrene skal vælge skole til deres børn, og der ikke findes dette attraktive fritidstilbud - se dog på den store søgning til institutionen. - Min allerstørste bekymring er dog, at mine drenge vil miste den tætte tilknytning til institutionens fantastiske pædagoger og jeg vil miste tilliden til, at det bliver observeret og taget hånd om, når de ikke har det godt. Jeg har kræft og drengenes far og jeg er lige blevet skilt, så de er i en situation, hvor de virkelig har brug for tryghed og nære relationer, og det føler jeg mig overbevist om, at de har på Storegårdsvej. Man kan ikke tage noget godt og sprede det tyndt ud for at det hele så bliver godt - det kan nogen gange smitte, hvis det får lov til at bestå, men pas nu for pokker på vores fritidshjem. Venlig hilsen Ulla Schubert Di Nitto
Læs høringssvar fra Ulla Schubert Di Nitto
Indsendt af:
Peter Aksten
Dato: 20. april 2015
Svarnummer:
87
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Korsager Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Læs høringssvar fra Peter Aksten
Indsendt af:
Tim bregendahl
Dato: 19. april 2015
Svarnummer:
86
Virksomhed / Organisation :
Forældre klub/fritidshjem PFC
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Hej Jeg er meget ked af at mine børns klub og fritidshjem skal lukkes. Det er et lille intimt miljø. Og meget egnet når ens børn er meget sensitive. Jeg har også valgt dette fritidshjem/ klub. Ud fra deres pædagogiske principper og fokus på udeliv, samt deres tilknytning til friluftsliv. Hvis beslutningen om at lukke PFC står ved magt håber jeg inderligt at man vil benytte de resourcer som PFC har opbygget gennem årene i den kommende reform. Det er børnene der er tabere,, senere hele samfundet. Børn har brug for friluftsliv og luft. Mvh Tim Bregendahl
Læs høringssvar fra Tim bregendahl
Indsendt af:
Henrik Vestergaard Friis
Dato: 19. april 2015
Svarnummer:
85
By:
København V
Postnr.:
1652
Svar (1263) Angående Børnehuset Vor Frue Angående Børnehuset Vor Frue Vi har fået at vide at I overvejer at ophæve integrationselementet i Børnehuset Vor Frue. Det synes vi er helt forkert. For vores to børn på 6 og 9 år har det været fantastisk trygt at kunne fortsætte i fritidshjem sammen sted som de har gået i børnehaven. Skolestarten kan være svær nok og specielt for vores yngste har det været utrolig vigtigt at kunne forblive i børnehuset trygge rammer. Det gjorde skolestarten meget lettere. Det er vores absolutte ønske at Børnehuset Vor Frue forbliver integreret pga. følgende: 1. Mange forældre/familier er tilknyttet institutionen i mange år, hvilket giver en stor ro og stabilitet for alle omkring institutionen. 2. I institutionen går mange udlændinge, som kommer til landet uden at kunne tale dansk. Det er vigtigt for dem, at der er ro på, og at børnene kan blive i samme institution gennem mange år. 3. Vi mærker et super godt samarbejde mellem personalet i børnehaven og på fritidshjemmet, som desuden inspirerer hinanden på kryds og tværs. 4. Det er vores opfattelse, at børnene har masser at lære af børn, som er meget ældre og yngre end dem selv, når det foregår i så trygge rammer med så lille en institution som i Børnehuset Vor Frue. På baggrund af dette håber vi, at I vil lade Børnehuset Vor Frue forblive en integreret institution.
Læs høringssvar fra Henrik Vestergaard Friis
Indsendt af:
Bettina Svendsen
Dato: 19. april 2015
Svarnummer:
84
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
vedrørende Den Gule Fritklub, Brønshøj: Jeg har to børn, som er tilmeldt klubben Den Gule Fritklub i Brønshøj. Den ene har specielle behov i for af autisme og fungerer meget dårligt i store grupper. Dgf har en størrelse der gør at han kender alle voksne, og kan navigere igennem en i forvejen kaos-præget hverdag grundet inklusionproblematikken. Den anden er sensitiv overfor støj, og har brug for en tæt og rolig hverdag. Det vil han aldrig kunne få i en klub med 300 børn! Jeg kan simpelthen ikke i min vildeste fantasi forstille mig hvad i åtænker der skal ske med den slags børn. Såfremt det fremtidige klubtilbud kommer til at bestå at de utroligt store grupper - og ydermere uden direlte tilhørsforhold til Husum Skole (Er i klar over hvilke belastet og dårligt område den ene klub ligger i?!?), vil jeg udmelde begge mine børn. Jeg vil være bekymret for deres daglige trivsel, men mener alligevel de vil være bedre stillet ved at gå hjem efter skole! Håber i kommer på bedre tanker - Stort er ikke altid godt!!
Læs høringssvar fra Bettina Svendsen
Indsendt af:
Stine
Dato: 19. april 2015
Svarnummer:
83
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
KBH S.
Postnr.:
2300
Som pædagog studerende i Krudtuglen, så er det meget tankevæggende hvis fritidshjems børn skal til at være sammen med 300 andre børn efter skole. Tænk engang at komme fra en lang skoledag, og dit hoved er fyldt godt op med ny viden, og du kommer til fritidshjemmet, hvor din pædagog ikke engang kan huske dit navn fordi der er 300 andre børn. Forestil jer at komme, og der har været konflikter eller du gerne vil dele noget du har oplevet, men pædagogen har ikke tid til at lytte til dig, for der er alt for mange børn som også gerne vil lyttes til! Som pædagog studerende er Krudtugen et meget eftertragtet sted på seminariet, og jeg ser Krudtuglen som et helt unikt sted. Hvor der ALDRIG tænkes i begrænsninger, men i muligheder og alternativer. Og ikke mindst, så får børn lov til at være børn. Børnene kan være der fra de kommer i vuggestuealderen, til de går ud af tredje klasse, og det giver et helt særligt miljø, hvor børnene laver aktiviteter sammen på tværs af alders grupperne. Jeg oplever at det har stor betydning for deres udvikling både for vuggestuebørn og for fritidshjemsbørn. Derudover skaber det trygge rammer omkring deres opvækst, dels fordi den aldersintegrering der finder sted i sådan et miljø, er helt unik. For ikke at glemme hvor meget tryghed det skaber for søskende at være det samme sted. Og som vores samfund ser ud nu til dags, hvor børn er i institution i mange timer, så ser jeg en god effekt i, at små vuggestue børn måske har en chance for at se deres søskende i løbet af dagen. Men jeg ser også en stor omsorg og massere af nærvær, hvor der er plads til det enkelte barn. Ved at børnene har gået i Krudtuglen over længere tid, så ser jeg en tryghed hos børnene, da alle kender alles navne, men at børnene også har genkendelighed til traditioner i institutionen. Og det gør også at søskende eller gamle børn kommer og besøger stedet, da personale faktisk kan huske dem og dermed kan man mærke en tryghed og glæde hos de børn. Derudover er personalet og ledelsen i Krudtuglen unik. Jeg oplever at lederen er meget synlig f.eks. i forhold til forældresamarbejde og det gør Krudtuglen åben, ærlig og tilstedeværende. Det er guld værd. Jeg er blevet gjort opmærksom på som studerende, at ikke alle børn kan være sammen med mange børn og at vi har forskellige behov! Hvis der f.eks. skal arbejdes pædagogisk ud fra, at hjælpe børnene med at danne relationer iblandt 300 fritidshjems børn, så bliver det ikke en let opgave for børn og voksne! Jeg oplever at man som pædagog og institution kommer langt med nærværd, empati og arrangement! Tænk at være sammen med SÅ mange mennesker i 8 timer. Vi har brug for ro og nærværd. Ellers kommer det også til at koste i den anden ende!
Læs høringssvar fra Stine
Indsendt af:
Anita Banner
Dato: 19. april 2015
Svarnummer:
82
By:
København S
Postnr.:
2300
Man må aldrig ødelægge det, der fungerer. Styrk i stedet succeserne! Jeg er mor til to piger i Bryggehuset på Islands Brygge. Madeleine på Fritten (7 år) og Josephine i børnehaven (4 år). Begge piger har haft en del institutionsskift af forskellige årsager (dagplejemor flyttede til anden by, børnehave flyttede adresse og blev til mega-institution osv.) Men nu er de så begge havnet i en perle af en institution, som jeg ikke troede fandtes. Ikke at de øvrige steder har været dårlige, men Bryggehuset er simpelthen noget særligt. Der er en ro, samhørighed mellem børn og voksne og et fællesskab blandt børn, forældre og ansatte, som jeg ikke har oplevet andre steder. Børnene er glade hver dag, og den fantastiske beliggenhed lige ud til Amager Fælled gør, at børnene føler sig i pagt med naturen og ved mere om blomster, insekter og dyr end mange andre børn i byen, jeg kender. Den næsten samme stemning var der i Madeleines tidligere institution Det lille univers. Desværre skete der det (efter min mening fejltagelse, men det var en nødvendighed fra kommunens side), at institutionen blev flyttet til DR-byen og samtidig blev en mega-institution. Hele den "grønne ånd" og fællesskabet gik tabt, og børnene gik nu "blot" i børnehave med alt hvad det indebar af legetøj og legeplads af den standardiserede slags. Igen, det blev ikke en dårlig institution, men et jævnt sted uden ånd og traditioner og med stor udskiftning af personale, stressramt medarbejdere mv. til følge. DERFOR er jeg DYBT BEKYMRET for fremtiden for mine og andre børn på Islands Brygge. En kæmpe institution kan fungere fint på papiret og ok i virkeligheden. Men det bliver bare ALDIG det bedste tilbud til børnene. Og når man har prøvet noget, der ikke fungerede, er det i det mindste rart at have muligheden for at vælge den løsning fra, og vælge den lille institution til. Hvis Danmark skal klare sig godt i fremtiden i konkurrence med resten af verden, gælder det om at give vores børn den bedste start i livet og styrke deres skolegang, kreativitet og viden. Vi skal tænke "Hvordan styrker vi børnene bedst" og ikke "Hvordan opbevarer vi børnene billigst". Gør vi ikke det, er jeg bange for, at de eneste, der bliver styrket i nærmeste fremtid, er de private skoler og fritidshjem!
Læs høringssvar fra Anita Banner
Indsendt af:
Tine Bak Cronwald
Dato: 18. april 2015
Svarnummer:
81
By:
København S
Postnr.:
2300
‘Mor, jeg har faktisk gået i skole siden jeg var et år gammel..’ Det sagde min søn til mig forleden - da vi talte om hans skolestart til sommer. Det var ikke en bebrejdende kommentar - men mere en undren over om det virkelig kunne passe? Det var med lidt dårlig samvittighed at jeg kunne konstatere, at han havde ret - også selvom dagpleje og børnehave ikke går ind under voksnes definition af skole - men for ham var det også steder han lærte ting. Hver dag på Blå stue er der rundkreds, hvor mange emner bliver vendt. Alt fra ‘Hvorfor kan mand og mand være kærtester?’ til ‘Hvad er der sket i weekenden/ferien’. I denne uge har han lært at lave mavebøjninger, for nogle uger siden var det super seje papirsværd. Ugen før var det en kropsøvelse, hvor man masserer hinanden på ryggen ved hjælp af regn, torden og sol. Han fik ‘Fart på sproget’, og det er i børnehaven han prøver kræfter med at ‘være den store’ og hjælper de små. En dag har han snakket med kænguruerne i klubben, en anden dag er der blevet dissekeret fisk - som efterfølgende er blevet røget over bål. Der er blomsteruge, hvor alle børnene kommer med hver deres blomst, som de ser vokse og blomstre over sommeren. Der bliver samlet nødder fra nøddetræet og lavet ‘nutella’. Der bliver afholdt Bedsteforældre dag, hvor bedsteforældrene er inviteret til at komme og hygge med børnene i børnehaven. Der er tid til at komme med og hjælpe til i køkkenet - hvor der læres om madlavning og snakket om stort og småt. Der er små kroge, hvor man kan fortælle røverhistorier til hinanden. Det er også her at han samler mod til at besøge Fritten - der hvor de virkelig store børn går. Alt dette i små trygge rammer, hvor han kan tage tingene et skridt af gangen. Hvor der altid er en voksen ved hånden, en til at trøste, en til at svare på spørgsmål om alt mellem himmel og jord, en der kan hjælpe når der er brug for en ekstra hånd. En der har tid til at holde i hånden, når det er svært at vinke farvel om morgenen. En der kender forældre, bedsteforældre, onkel, gudmor og den usynlige ven ‘Swepper’ og alle de andre personer der er vigtige for Gustav. Vores søn er en følsom dreng. Og det er faktum - ikke bare en smart betegnelse. Han har et overældende indre følelsesliv - som tid til anden kan være rigtig svært for ham at forstå og kontrollere. Han har brug for forudsigelighed, og rammer han kender og kan overskue. Han har brug for tætte relationer til voksne mennesker, som han kan føle sig tryg ved - voksne er forudsigelige.. For at slå fast - jeg tror ikke på ‘Stort er godt’. Især ikke når rammerne er, som de er for børnene på Islands Brygge skole. Om 5 år står en ny skole parat til at overtage de overbelagte spor skolen i dag slås med at få plads til. Oveni en ny skolereform, hvor lokaler bliver brugt i langt længere tid, dvs. mange børn er i flere timer samlet på skolen - hvor man så også vil flytte 200 ekstra børn ind. De små årgange vokser hurtigt, og det som skolen overlever på pt, er at de større årgange ikke er så store - og derfor kan dele med de små. Men de små årgange er overbelagt med godt 100%, og de bliver større og skal derved gå længere i skole og også benytte lokalerne i længere tid. Der er besluttet at bygge en ny skole, fordi der ikke længere er plads på skolen på Islands Brygge med den hastigt voksende byudvikling der er i området. Det er endnu ikke besluttet om skolen skal være en selvstændig skole, indskoling eller udskoling. Det vil jo have betydning for valget af Fremtidens Fritidstilbud for børnene på Islands Brygge. Beslutningen om formen på den nye skole er som bekendt endnu ikke på plads, men det bør overvejes at vente med en beslutning for Fremtidens Fritidstilbud, før man har styr på denne. Bliver det en indskoling, som der har været på tale (grundet alle etablerede faglokaler på nuværende IB skole), skal alle de nye 0. klasser pendle mellem den nye skole og Skibet/Thorsanna? Hvem skal følge dem på vej? Hvis vi evt. kigger på afstande, så vil Bryggehuset ligge tættere på den nye skole, end Thorsanna, som forslaget pt. peger på, som satellit til Skibet. Eller skal der så bygges et nyt Fritidstilbud til den nye skole? I så fald, så vil det være spild af ressourcer at etablere forhold på de foreslået matrikler. Vi er en ressourcestærk familie - veluddannet, gode jobs, gode lønninger - vi bidrager til samfundet, til fællesskabet. Vi valgte meget aktivt folkeskolen til, og derved også muligheden for privatskole fra - men er ved at miste troen på, at det er rigtigt. Håbet for at vores søn kan gå mange gode år i møde, som skolebarn, svinder langsomt. Der må være løsninger at finde, hvor vi kan bevare muligheden for at vi kan være forskellige, er vores samfund blevet så fokuseret på optimering, at vi glemmer det enkelte menneske? Hvor er langtidsprognoserne for, hvad beslutningerne rent faktisk har af realiseret besparelser. Man kan altid tage sorgerne på forskud, og tro det værste. Vi vil dog fortsætte vores plan om at lade Gustav starte i folkeskolen til sommer, uanset hvordan fritidstilbuddene kommer til at se ud. Og så må vi se tiden an, se om han trives i en hverdag, hvor han ikke kan trække sig, når han bliver overstimuleret, hvor han ikke har mulighed for at søge trøst og støtte hos en voksen, fordi der er for mange børn. Men jeg er virkelig ked af, som forældre og voksen, at sætte ham i en situation - dagligt - som jeg er sikker på, ikke er gavnlig for ham. Og jeg ved faktisk ikke hvad jeg skal svare, hvis han en dag spørger mig (måske ikke ordret). ‘Hvorfor mor?’ Hvorfor skal jeg gå så meget på kompromis med min behov og følelser? Hvorfor er der ingen voksne jeg kan gå til, hvis jeg bliver ked af det, og du ikke er der? Hvorfor bliver jeg så vred og ked af det? Hvorfor kan jeg ikke styre mine udbrud og reaktioner overfor mine kammerater? Hvorfor mor? Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal svare ham. At jeg ikke kunne gøre noget. At jeg som en af de to mennesker, hvis vigtigste opgave er at passe på ham, valgte denne hverdag for ham. Fordi jeg troede på fællesskabet, fordi jeg troede på at i et samfund, hvor alle skal bidrage, og forældre ikke har mulighed for at gå hjemme og passe på deres børn, var et sikkert, trygt og roligt sted han kunne være, når jeg og hans far ikke kunne være der for ham. Men at jeg tog fejl...Så synes svigtet totalt. Jeg synes man igen bør prøve at stille regnstykket op, med de eksisterende fritidstilbud - om de kan eksistere som satellitter til Islands Brygge skole - med een fælles ledelse. I hvertfald indtil den nye skole er bygget - og man kender de endelige planer herfor. Det vil være det mest logiske at gøre. Og det mest fair mod de personer der ender med at betale regningen - men som ikke selv har valget - det er taget for dem - nemlig vores børn.. Vh Tine Bak Cronwald Mor til Gustav - Blå stue Bryggehuset (Høringssvar vedr. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud - 2. Høring efter fremstilling af alternativ forslag, hvor Skibet og Thorsanna skal fungere som Fremtidens Fritidstilbud for børn på Islands Brygge skole. Overordnet er jeg stadig ikke enig i, at det er den rigtige beslutning, der er ved at blive truffet. Og håber i vil høre på os endnu engang - og især for Islands Brygge genoverveje begrundelsen for, at der skal presses en beslutning igennem, før vi kender til forholdene for den nye skole. Med mindre den skal fungere som udskoling, så vil det stillede forslag ikke give mening i excel arket.)
Læs høringssvar fra Tine Bak Cronwald

Sider