Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Valeria Lacorte
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
170
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehuset
By:
København N
Postnr.:
2200
Et sandt eventyr om fysiske rammer og kultur. Jeg er også bare én af forældrene, én af de mange mødre som har haft og har tillid til institutionen Kastaniehuset og er stolt af det job, som medarbejderne og ledelsen udfører hver dag. Jeg synes ikke man kan snakke om fritidshjemmet uden at huske hvad for en institution Kastaniehuset er i det hele taget. Og derfor vil jeg gerne skrive om det. Da min søn startede i vuggestuen, var de fysiske rammer den røde farvede barak lige ved siden af det flotte hus, som nu huser hele institutionen. Det var et meget hyggeligt og etableret sted, med stabile medarbejdere og en super god stemning. Kort efter min søn gik over til børnehaven, brændte hele Kastaniehuset ned. Lige sådan pludselig. På en fredag aften. Forældrene og børnene samledes i weekenden og kikkede på det der var, på alt det som ilden havde taget væk fra os alle. Der lå halve børnetegninger på et sort gulv, små dele af legetøj, og alt andet mere eller mindre genkendeligt. Man kikkede i tomheden, og vi alle sørgede over de forsvundne vægge og de glade stunder. Hvordan skulle man børnene vinke farvel? Fra hvilke ruder skulle de kunne se mor og far som sendte en kys mod Kastaniehuset? De fysiske rammer var væk. En hel institution var blev reduceret til ask. I løbet af ingen tid, blev vores børn omplaceret midlertidigt i en anden institution, og kort efter blev børnehaven til en skovbørnehave! To huse ude i skoven og en flok forældre der pludselig skulle vinke farvel til en kørende bus hver dag. Min søn kom ofte hjem med skinnende øjnene: i går havde de fanget en snog, i dag havde han klatret op ad et højt træ og spist to tisse myre! Og hvad med fremtiden? Hvordan ville det hele komme til at se ud? Lige som den legendariske Fønix, en dag blev ask til nye vægge, nye farver, nye børnelatter, nyt legetøj og en ny og alligevel kendte have: Kastaniehuset var født en anden gang på samme grund. Og en anden gang svarede til en ny chance: Vi alle, børnene og deres forældre, følte at her havde vi fået en ny mulighed, en stor gave. Noget værdifuldt. Og hvis dette ikke var nok, som om ledelsen og alle medarbejderne ikke havde knoklet nok i forvejen, kom der endnu et projekt: Kastaniehuset skulle have et nyt hus. Denne gang skulle der være mursten og flere etagere, og en flot gård. Og ikke nok med det: Der skulle komme et fritidshjem! Et sted hvor børnene kunne vænne sig til en ny verden, hvor overgangen fra institutionen til skolen skulle ske flydende og blidt. Fritidshjemmet blev placeret hele vejen på toppen af det flotte flotte hus. Det lykkedes: Vores børn fik et flot hus med en flot gård. Fritidshjemmet blev etableret. Medarbejderne var begejstrede og motiveret. Og i den bedste tradition i Kastaniehusets kultur, havde de, en gang til, kastede sig med glæde og forventninger i et nyt projekt, der lykkedes fordi de troede på det, og fordi det gav mening for dem og for børnenes velvære. Det er Kastaniehuset der har gjort alt dette muligt, der har sørgede for at vores børn skulle lide så lidt som muligt under forandringerne og de kæmpe udfordringer. Kastaniehuset er et eksempel for mange andre institutioner og en stor inspirationskilde. Hvis min søn trives så godt i dag i skolen, skyldes i høj grad Kastaniehuset og dets medarbejdere. Og her vil jeg konkludere med at sige, at de fysiske rammer, er ikke bare fysiske: De bærer en hel kultur som atomiseres, mister kraft og til sidst forsvinder, hvis den spredes rundt og ikke holdes sammen af de fysiske vægge. Dette er en sand historie. Med eventyrlige træk. Så dette er også et sandt eventyr. Mvh, Valeria Lacorte, mor til Oscar
Læs høringssvar fra Valeria Lacorte
Indsendt af:
Louise Pedersen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
169
Virksomhed / Organisation :
O.H. Bærentzen
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Jeg som forældre til barn på fritidshjemmet O.H.Bærentzen bliver trist og meget bekymret for mit barns ve og vel. At lave inst. med 500 børn samlet på et sted giver jo slet ingen mening. Mange års pædagogisk erfaring bliver da lige skyllet ud i toilettet. Mit barn vil ikke trives i en mængde inst. Vi er pt. gået igang med en udredning på vores dreng. Han har ofte lige behov for, at trække sig ud og få ro omkring sig. Han har en kontaktperson idag, som han kan gå til når det bliver svært i en given situation eller lign. Hvor kan han søge ro?? Hvor kan han søge tryghed?? Hvor er der plads til ham?? Tænker bare hvor tidligt kan man begynde, at behandle børn for stress?? Og så er det slut med O.H.Bærentzens dejlige mulighed for koloni til ungerne. De unger elsker deres tid på koloni. Pædagogerne elsker deres tid på koloni med ungerne. Pædagogerne rummer så meget børnene på O.H. Bærentzen. Hvorfor skal i tage denne tryghed væk fra mig og min familie. Min tryghed, mit barns tryghed burde ikke kunne spares væk. SKAM JER!!!!
Læs høringssvar fra Louise Pedersen
Indsendt af:
Berit J Mortensen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
168
Virksomhed / Organisation :
Bordings Friskole/Dronning Louise
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra en bekymret forælder til et 11-årigt friskolebarn Min søn går i 5. klasse på Bordings Friskole og benytter efter skoletid klubtilbuddet på Dronning Louise/FK2, Upsalagade 19, 2100 Ø. Klubben bruges desuden af elever fra Øster Farimagsgade Skole – i alt ca. 170 børn fra de to skoler. I bilagsmaterialet til udvalgsmøde d. 18. marts fremgår det ikke, at Bordings Friskole er tilknyttet Dronning Louise, hvilket må være en fejl (18.03 udvalgsmødebilag 16, skema side 5). Vi er mange forældre og børn som er rigtig glade for fritidsklubtilbuddet ved Dronning Louise/FK2. Der er høj faglighed og kontinuitet i ledelse og personalegruppen. Børnene bliver set og hørt, da der lægges stor vægt på det daglige relations-arbejde. Der er et ganske flot fremmøde af børn hver dag og en del af børnene bliver ved at komme i klubben også på 6. og 7. klassetrin. Dette, mener jeg, er et klart signal om at børnene stortrives i det nære og børnevenlige miljø, som klubben tilbyder bl.a. med hjemmelavet, fælles frokost hver dag og ture ud-af-huset. Forvaltningen har indstillet, at fritidsklubdelen på Dronning Louise organisatorisk skal indgå i fritidscenter Indre By/Christianshavn for 10-13 årige og fysisk overflyttes til Dronen eller Hvepsereden. Det indstilles, at det nye fritidscenter skal omfatte ledere, ansatte og børn fra seks nuværende institutioner (jf. 18.03 udvalgsmødebilag 13). Den fysiske overflytning i sig selv udgør ikke det største problem, da den foreslåede beliggenhed fortsat er relativ tæt på børnenes skole – 700 m. Min bekymring - som i høj grad også deles af medarbejdere, leder og klubbens forældreråd – er, at Dronning Louise-klubdelen ved overflytningen risikerer ikke at kunne fastholde den velfungerende pædagogiske linje, det positive særpræg, den høje faglighed og det fantastiske samarbejde mellem leder, pædagoger og de to tilknyttede skoler. Det er mit håb og ønske, at kommunalpolitikerne og forvaltningen i den forestående omorganisering af byens fritidstilbud vil respektere de velfungerende og trygge rammer, som Dronning Louises pædagogiske leder og medarbejdere i dag har skabt for vores børn, og sikre at vores klub (medlemmer, leder og pædagoger) fortsat kan fungere som selvstændig pædagogisk enhed i den nye struktur uanset beliggenhed. En anbefaling som i høj grad også understøttes af de mange høringssvar, som indkom fra Bordings bestyrelse, forældreråd og forældre under 1. høringsrunde (udvalgsbilag 16, s.4). Tæller vores stemmer ikke? Endelig vil jeg gerne til sidst udtrykke min forbavselse (og indignation) over, at det af 18.03-mødereferatet (pkt.5, side 6) fremgår, at udvalget og forvaltningen i denne svære proces tilsyneladende ikke aktivt inddrager repræsentanter for byens mange frie grundskoler som f.eks. Dansk Friskoleforening? Vi er mange børnefamilier (og skattebetalere) fra byens frie grundskolesystem, som også i fremtiden har brug for og ønsker til byens offentlige fritidstilbud. Tæller vores og vore børns behov og ønsker ikke med i denne vigtige proces? Med venlig Hilsen Berit Jelsbak Mortensen 2200 København N
Læs høringssvar fra Berit J Mortensen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen ved Kildevældsskolen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
167
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kildevældsskolen
By:
ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Kildevældsskolen
Indsendt af:
Nesrine Z. Dauti
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
166
Virksomhed / Organisation :
Forsvarsakademiet
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Undertegnede forældre til barn på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, vil hermed på det kraftigste protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet omkring Husum Skole, skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da vores børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Det skal anføres af den høje kvalitet som Trommen altid har været garant for, hvorfor Trommen naturligt skal stå i spidsen. Derved sikres den kvalitet som alle har slået som forvaltning/politikere selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre at børn fra klyngen kan få et flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke videre til klub. Hilsen Nesrine Z. Dauti mor til Edmond 0.Y og Eliza 3.V
Læs høringssvar fra Nesrine Z. Dauti
Indsendt af:
Pia Olsen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
165
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefans Fritidscenter
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Pia Olsen
Indsendt af:
Michael Friborg Due
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
164
Virksomhed / Organisation :
OH Bærentsen (Forælder)
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er i den grad skræmmende når hensynet til økonomi og "lettere" planlægning går forud for vores børns ve og vel! Som forælder er det indlysende at det må være børnenes tarv der kommer i aller første række, både for børnenes, forældrenes og samfundets skyld. Jeg har en lille søn der går på OH Bærentsens fritidshjem, en institution hvor alle de voksne kender ham og han kender dem. Der er masser af udfordringer og læring i trygge rammer med super kompetente voksne. Hvordan i alverden havde man forestillet sig at det skulle kunne skaleres op til 500 børn! Det er jo en helt absurd tanke gang, der bare tager udgangspunkt i en gang Excel gymnastik uden hold i virkeligheden og uden hensyntagen til at det er virkelige mennesker det drejer sig om! Det er mig ubegribeligt at kommunens ledelse vælger at spille hasard med en hel børne årgang, og i samme åndedrag smide, i OH Bærentsens tilfælde, 62 års erfaring på gaden. I mine øjne vil det være en katastrofe hvis disse planer bliver ført ud i livet!!
Læs høringssvar fra Michael Friborg Due
Indsendt af:
Bellahøj Fritidscenter
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
163
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj d. 23-4-15 Vi er nogen ansatte på Bellahøj Fritidscenter, som er rigtig glade for jeres beslutning om at vi får lov til at blive på vores matrikler, da vi mener det er godt og til gavn for børnene med den lille tur, de får ved at gå vejen fra skolen og over til os. Der får vi en snak om hvordan dagen er gået og, om der evt. har været problemer i skolen. Men vi kan ikke se, hvorfor I vil lave det om til KKFO, da vi med vores rentable økonomi, samt den mangfoldighed vi i vores institution kan give børnene, grundet selvejerskabet, mener os i stand til at udføre. Vi tager bl.a. på tur hver anden dag i alle ferier, dette gør at børnene kommer ud i naturen, på museer og ser andre steder end lige deres lokalmiljø. Vi afholder også stadig kolonier og weekendture. Dette kan lade sig gøre, da vores økonomi er god, og fordi vi prioriterer disse ting. Derudover har vi vores store aktivitetsprogram, som vores forældre samt børnene er super glade for, dette har bl.a. medført at nogen af forældrene har taget det med ud til venner og bekendte. Ud over turene, som er forbundet med aktiviteterne, og som er skemalagte, har vi også ture ud af huset, som er mere spontane, f.eks. ture på diverse fodboldbaner, skaterbaner og legepladser, som børnene i en større grad, selv er med til at bestemme og arrangere. Grundet vores selvejerskab, samt egen bestyrelse, er der kort fra ide til handling. Dette er en stor fordel især over for de mere sensible og udsatte børn, hvor vi kan lave ture og aktiviteter i større og mindre grupper. Vi har også den fordel, at vi har børn fra 6 – 18+ år, som vi mener giver helhed i barnets liv, og som har den fordel, at de kender os og vi kender dem og ofte har en stor fortrolighed med dem. Vores dør har også altid stået åben, også uden for åbnings tiden, for de børn, der til tider ikke kan være på skolen. På grund af vores store indflydelse på vores arbejdsdag, giver dette et større ansvar, og det tydeliggøres på de lange ansættelser og det lave sygefravær. Vi mener selvfølgelig at skolen og os skal have et ligeværdigt samarbejde i form af stærkt samarbejde, som vi allerede har haft de seneste 15 år, men vi kan godt være nervøse for at fritidsdelen bliver nedprioriteret med de nye krav til skolen, og at det er fritidshjemmene der skal betale for det. Vi kan også godt blive bekymret over, om der kommer mange nye ”nøglebørn”, da det område vi ligger i, har tendens til at blive mere belastet. Vores forslag er derfor, at den selvejende model bibeholdes, og vi ser frem til at det også bliver jeres beslutning. Med venlig hilsen Personalet på Bellahøj Fritidscenter
Læs høringssvar fra Bellahøj Fritidscenter
Indsendt af:
Belinda Kristensen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
162
Virksomhed / Organisation :
OH Berentzen fritidsklub
By:
københavn
Postnr.:
2300
Det giver slet ingen mening at lukke de små institutioner og stuve op til 500 børn sammen pr stor institution ??? I Danmark gøre danskerne bl.a oprør imod burhøns der hver har mindre end det der svarer til et A4 ark at bevæge sig på. Er det det som politikkkerne ønsker for vores børn ?? Støjniveau, indeklima, udfoldelsesmuligheder vil fylde mere end muligheden for at bevare mangfoldigheden, valget om "selv at bestemme", børnenes individuelle behov og meget mere som er vigtigt for vores børn, deres trivsel samt adfærd. Derfor: SKAL vi bevar de små fritidshjem! Det er vores børn! Og vi vil gå langt for at passe godt på dem og det vil de små institutioner også !! Jeg er mor til en søn der skal i klub og kan glæde mig over, at han har haft 4 fantastiske år på OHB og ønsker derfor fortsat at de næste mange generationer skal have muligheden for, at få præcis de samme oplevelser Belinda Kristensen Mor til Anton, 10år
Læs høringssvar fra Belinda Kristensen
Indsendt af:
Signe Schumann
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
161
By:
København S
Postnr.:
2300
Hej Jeg er mor til Alexander på O.H.Bærentzen fritidshjem og Lui på Kærnehusets fritidshjem. Jeg vil være meget ked af og mega bekymret for jeres plan om at sammenlægge fritidshjemmene til kæmpestore fritidshjem!! Jeg mener at børn har brug for mindre og trygge rammer med tæt kontakt til voksne de kender og ikke alt for mange børn. Desuden er jeg rigtig glad for den pædagogik og måde de kører dagligdagen på på O.H. Bærentzen og mener at de i kraft af at være privatejet har tilbud til børnene som de ikke har mulighed for andre steder. Bl.a deres super koloni Rendebæk som vil ryge i svinget ved sammenlægningen. Det er et sted som børnene kender ud og ind og elsker at vende tilbage til hvert år. Desuden er jeg bange for at ildsjæle som Brian (leder af O.H.Bærentzen) forsvinder og det vil være et kæmpe tab for børnene. Den energi og sjæl der bliver lagt i de mindre fritidshjem vil forsvinde!!! Jeg er dybt bekymret og håber meget i vil tage det op til overvejelse endnu engang, om det nu også er her vi skal spare!! Det skal også lige siges at mange børn vil forsvinde i mængden og have svært ved at overskue store institutioner, mange børn og mange voksne. Her taler jeg især på min ældste søns vegne, da han vil være en af disse børn... Han lider voldsomt af ocd og har i forvejen svært ved fritidshjemmenes frie struktur. Det vil være en katastrofe for én som ham at være i en kæmpe institution:-( Ønsker og beder til at i tænker jer ekstra godt om, og evt finde en anden løsning. Mange bekymrede hilsner Signe Schumann
Læs høringssvar fra Signe Schumann
Indsendt af:
Julie Lykke Jacobsen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
160
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Kommunalbestyrelse /Københavns Kommune. Som forældre til et fritidshjemsbarn i OH Bærentzens Fritidshjem ønsker jeg at give input til beslutningen om at lave en fælles kæmpe institution med 500 børn. Vi ønsker at fastholde de mindre fritidshjem med den tryghed og det indbyrdes kendskab mellem børn, personale og forældre, som den struktur repræsenterer. Vi sætter stor pris på det individuelle valg, vi som forældre har i den nuværende model med flere fritidshjem og -tilbud. Vi ønsker at der også i fremtiden fastholdes en struktur, hvor det enkelte barn har en tryghed i hverdagen, tilhørende og kendte voksne og som forældre en let tilgang til fritidshjemspersonlet og muligheden for i hverdagen at byde ind med forslag og ønsker til børnenes hverdag. På forhånd tak Julie Lykke Jacobsen
Læs høringssvar fra Julie Lykke Jacobsen
Indsendt af:
Simon Lereng Wilmont
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
159
By:
København
Postnr.:
2200
Hej Jeg bliver simpelthen nødt til at udtrykke min aller kraftigelse utilfredshed med planer om at nedlægge de små fritidshjem til fordel for kæmpestore nye fritidstilbud. Det kan på igen måde være af andre grunde end for at spare penge. Alle eksperter og almindelig sund fornuft siger det er en ubestridt dårlig ide, og at det kun kan være dårligt for børnenes trivsel. Jeg fatter ikke, at nogen politiker kan forsvare og stemme for dette forslag, og så se sig selv i øjnene bagefter. Hvis der er nogen, der kan det, så må det være, fordi de ikke selv har børn, eller bare ikke er særlig meget i kontakt med dem. Så jeg håber virkelig at dette forslag bliver lagt i graven så hirtigt som muligt. Så kan vi for min skyld godt betale lidt mere i kommuneskat, hvis der mangler penge i kassen. De bedste hilsner Simon
Læs høringssvar fra Simon Lereng Wilmont
Indsendt af:
Gitte Rasmussen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
158
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vedr. lukning af de små fritidsinstitutioner Nu må dette vanvid få en ende. At fjerne velfungerende børn fra deres trygge rammer for at spare "murstenspenge" er bare ikke i orden. Lad Ringertoften Fritidshjem (2400) forblive den skønne oase den er i dag, med sjæl og glæde, tid til børnene, egne grønne områder med højt til himlen og græs mellem tæerne, tryghed og mulighed for at blive set og hørt. Lad ikke børnene drukne i en kæmpe institution, men beton og dårligt indeklima uden mulighed for den frihed børnene har på Ringertoften. Hvis I lukker Ringertoften, fjerner I en frirum for de børn som går der - en trygt frirum hvor man ikke bliver glemt og gemt.
Læs høringssvar fra Gitte Rasmussen
Indsendt af:
Emdrup Søgård personalegruppen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
157
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kbh Kommune Emdrup Søgård.
By:
Kbh Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Emdrup Søgård personalegruppen
Indsendt af:
Bettina Svendsen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
156
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Undertegnede forældre til barn på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, vil hermed på det kraftigste protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet omkring Husum Skole, skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da vores børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Det skal anføres af den høje kvalitet som Trommen altid har været garant for, hvorfor Trommen naturligt skal stå i spidsen. Derved sikres den kvalitet som alle har slået som forvaltning/politikere selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre at børn fra klyngen kan få et flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke videre til klub. Hilsen Bettina Svendsen
Læs høringssvar fra Bettina Svendsen
Indsendt af:
Jennie Haworth
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
155
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til Fremtidens Fritidstilbud Hermed vores høringssvar i forlængelse af seneste høringsrunde, hvori det bliver foreslået, at matriklen for Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som en del af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, men at fritidstilbuddet for fremtiden skal organiseres som én stor KKFO. Vi er ikke tilfredse med dette forslag, men ønsker i stedet at fritidstilbuddet ved Korsager skole organiseres som et selvejende netværk. Hvis Fritidshjemmet Storegårdsvej lægges ind under en stor KKFO, som ledelsesmæssigt er underlagt Korsager Skole, vil det efter vores mening få omfattende negative konsekvenser. Vi nævner her de i vore øjne væsentligste argumenter for denne påstand: • På et selvejende fritidshjem har både forældre og personalet mere indflydelse på institutionens ledelse. Dette giver engagerede forældre og tilfredse medarbejdere. • Den exceptionelle personaleanciennitet og flotte sygestatistik på det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej taler deres eget tydelige sprog: Fritidshjemmet er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som formår at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet, hvis Fritidshjemmet på Storegårdsvej omlægges til satellit under en stor KKFO. • Kontinuitet, nærvær og de gode voksenrelationer skades, hvis børnene på både Storegårdsvej og Frithuset pludselig skal forholde sig til en meget stor personalegruppe, som flyder mellem to matrikler. • Korsager Skoles optageområde er præget af usædvanlig stor social spredning. Fritidshjemmet på Storegårdsvej evner på fineste vis at rumme denne store sociale og etniske diversitet, og forblive klart førstevalg blandt en stor del af Korsager skoles familier. Fritidshjemmet har altid lange ventelister og har også gennem årene rummet og støttet mange børn med forskellige diagnoser, der har forhindret dem i at trives på andre institutioner. • Det veldrevne og velrenommerede selvejende fritidshjem på Storegårdsvej er et vigtigt aktiv for Korsager skole. Jeg/Vi frygter, at flere af de ressourcestærke familier i området vil vælge en privatskole, hvis det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej forsvinder. Dette vil være til skade for Korsager skole og for hele sammenhængskraften i vores lokalsamfund. • Økonomisk er der absolut ingen fordel i at nedlægge Storegårdsvej som selvejende situation og lægge matriklen ind under skolen som en KKFO. Tværtimod er det sund økonomisk fornuft at bevare Storegårdsvej som det er: et veldrevet selvejende fritidshjem med en god økonomi! • 1:1-modellen respekteres efter vores mening ikke ved omlægning til stor KKFO, da skolelederen i så fald alene har ansvar og beslutningsret for både skole og fritidsordning. Vi ser gerne, at skole og fritidstilbud samarbejder som to ligeværdige partnere. Hvis fritidstilbuddet bliver underlagt skolen, kan pædagoger fra fritidsordningen eksempelvis risikere at skulle dække sygefravær i skolen med en tyndere bemanding på fritidsordningen til følge. • Det frie valg for forældrene er væsentligt og har længe været et fokuspunkt fra politisk side. Det bliver imidlertid kompromitteret, hvis fritidshjemmet på Storegårdsvej lægges ind under skolens ledelse. Det vil så ikke længere være muligt selv at skrive sit barn op til den institution man ønsker, da der kun eksisterer én stor institution, som selv vælger efter hvilke principper, de vil placere deres børn. • Et gennemgående standpunkt blandt københavnske politikere har været, at der ikke skal etableres flere KKFO’er i København. Dette taler direkte imod at omlægge Fritidshjemmet på Storegårdsvej til en del af en stor KKFO på Korsager Skole. Andre steder i kommunen foreslås KKFO’er omlagt til fritidshjem – det kan altså godt lade sig gøre! Vores entydige anbefaling er således, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som et selvejende fritidshjem. Det er det eneste, der giver mening ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt, og for såvel pædagoger, forældre og, vigtigst af alt, børnene! Med venlig hilsen Jennie Haworth
Læs høringssvar fra Jennie Haworth
Indsendt af:
Ditte Vogelius Hansen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
154
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns Kommune. - Jeg ønsker, at jeg har et valg som forældre, til netop selv at bestemme hvad der er godt for mit barn. Det forslag i fremstiller er for smalt og der er ikke mulighed for et frit valg. Hvorfor skal det være sådan? Forslaget er ikke godt nok, og i bliver nød til at lytte til alle de indsigelser der er kommet. Vi vil ikke have så store institutioner. Flere nye forskningsprojekter har vist at det ikke er hensigtsmæssigt for børns trivsel at være i så store rammer. Børn i frittidshjemsalderen har brug for tryghed og vigtigheden af at kende det personale som er tilknyttet er essentiel. Så hvorfor vil kommunen alligevel have så store institioner? Jeg forstå det simpelhen ikke. Det må simpelhen ikke kun være økonomisk belæg der vinder her! I har allerede planlagt sammenlægningen til mindste detalje, hvilket fratager den demokratiske høring sin værdi. Jeg ønsker at have valget mellem en kommunal og selvejende institution. I jeres forslag bliver dette ikke muligt. Jo, hvis der er et flertal af selvejende institutioner i "klyngen" - og det er der tilfældigvis ingen steder. I blir nød til at modifisere dette. OH-Bærenzens er en institution med over 100 børn. Bevar den som selvejende og vis at i også vil rumme ret og mulighed for forskellighed. Der er i jeres forslag heller ikke taget højde for de bløde værdier og respekt for den historie der ligger på mange institutioner. Den helt fantastiske ånd og pædagogik der idag udføres på OH-bærentzen må ikke gå tabt. Det er 62 års erfaring og historie. Det skal i også være ydmyg over. Håber af hele mit hjerte på at denne mail bliver givet videre til dem der tager beslutningerne. Mange hilsner fra Ditte Vogelius Hansen Mor til Emma 6 år.
Læs høringssvar fra Ditte Vogelius Hansen
Indsendt af:
katrine jensen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
153
By:
København N
Postnr.:
2200
Humlebien Jagtvej 34 og Lundtoftegade 45 2200 København Kommentar til Fremtidens Fritidstilbud bilag 42 Som forældre vil vi gerne henstille til: 1: At Humlebien bibevares indtil der er et konkret langsigtet forslag at forholde sig til, således at personale og ledelse får arbejdsro indtil da. Arbejdsro til at sikre høj pædagogisk faglighed og overskud i hverdagen med vores børn. Samt arbejdsro til at ruste og forberede sig på fremtidens krav om omstilling. 2: At man letter Humlebiens samarbejde med skolen ved at omkonvertere Humlebien til KKFO. 3: At Satelitten i Lundtoftegade bevares. Satelitten har en stærkt inkluderende effekt i lokalmiljøet på Nørrebro og forebygger strejferi på gader og stræder. I 2013 udvidedes Humlebien med en sattelit i Lundtoftegade. Satelitten må betegnes at være en succeshistorie. Yderst proffessionelt personale, med en en særdeles proffessionel leder i spidsen, har sikret at den stærke kultur i Humlebien har kunne videreføres i en fysisk selvstændig afdeling. Det har krævet stor fleksibilitet af personalet, som har måtte omstille sig. Fleksibilitet til at flytte til nye omgivelser og sikre den gode kulturs videreførelse, samt fleksibilitet til at tage mod en række nye kollegaer i den oprindelige afdeling og videreformidle hden gode kultur. Samtidig med de indlysende gevinster ved at udvide et allerede fantastisk fritidshjem til at endnu flere børn kan gøre brug af det, har der også være en række andre gevinster. Satelitten i Lundtoftegade har formået at tiltrække en anden type familier end dem som typisk benytter sig af fritidshjemstilbuddet. Dermed har satelitten haft en inkluderende effekt på lokalmiljøet, som har en afgørende social og integrerende betydning for Nørrebros børn. Det er uforståeligt at man nu overvejer at afslutte denne succeshistorie, og igen risikerer at tabe et antal familiers børn til det der, i værste fald, kan blive strejferi på gader og stræder. Som alle andre fritidshjem, har også Humlebien måtte arbejde med de nye udfordringer, med den nye skolereform. Flere pædagoger skal nu ligge flere timer i skolen og fritidshjemsdelen har måtte gentænkes og nytænkes. Således har Humlebien altså inden for bare 2 år, måtte arbejde med udvidelse, såvel som skolereform. Et arbejde de har klaret særdeles professionelt og overbevisende. Som forældre synes vi at vi skylder Humlebien at få arbejdsro nu. Forvaltningen foreslår at Humlebien i arbejdet med fremtidens fritidshjemstilbud indgår i en to-leddet process. Altså en process hvor Humlebien i første led skal "psykisk" sammenlægges og blive selvejende og i andet led en fysisk sammenlægning i fælles bygninger. Som forældre stiller vi os undrende overfor at man ovenpå 2 års arbejde med udvidelse og dermed også omstilling, med den tvivl, turbulens og utryghed det medfører, ønsker at kaste Humlebien ud i en ny omstillingsprocess. Særligt når denne nye omstillingsprocess skal resultere i en midlertidig løsning. Dette betyder reelt at man kaster personale og ledelse ud i endnu en periode med tvivl, turbulens og utryghed, i en tidsperiode som endnu ikke er fastlagt. Som forældre er vi bekymrede for at personalet skal vente i uvished, samtidig med at de forventes at indgå med energi og motivation i en sammenlægning som endnu ikke er reel, idet den ikke er fysisk. Vi bliver bekymret for om manøvren er en manøvre der handler om at spare ledelseskroner. Således at Humlebiens personale i en periode med uvished for fremtiden og forventning om omstilling, også skal undvære den tætte og trygge ledelse som de kender. Selvsamme ledelse der så smukt har ledt dem gennem en udvidelse på allerbedste manér. Selvfølgelig er vi allermest bekymrede for hvordan dette kommer til at påvirke vores børns dagligdag. En dagligdag der gerne skal føres an af smilende voksne med stort pædagogisk overskud- ganske som den plejer. VI foreslår derfor at man på nuværende tidspunkt giver Humlebien den arbejdsro de har fortjent, at man skipper den to-ledede process og venter med at forvente mere omstilling af personalet indtil man reelt har nogle konkrete forslag til hvordan fremtidens fritidshjemstilbud skal se ud. At man venter til man kan gennemføre en et - ledet process. At man arbejder videre med den langsigtede løsning og lader Humlebien have den tryghed at have deres velkendte ledelse til at guide den hen i mod fremtiden. Vi foreslår samtidig at lette arbejdsbetingelserne for at imødekomme kravene i den nye skolereform. Dette kan gøres via et mere direkte samarbejde mellem NPS og Humlebien. Fælles lokalebrug, samt øget tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og lærere, er et stærkt argument for at styrke det fremtidige samarbejde med skolen. Ved at konvertere Humlebien til KKFO under Nørrebro Park skole, sikres et mere direkte samarbejde mellem Humlebiens ledelse og skoleledelsen. Idet der ikke er fremstillet et egentligt detaljeret forslag til en langsigtet løsning, er det heller ikke en sådan løsning der skal være genstand for dette høringssvar. Men der skal allerede nu stilles spørgsmålstegn ved, at man påtænker at Fremtidens fritidstilbud skal samles på NPS. I forvaltningens forslag fremgår det at tilbuddet skal rumme 336 børn. Men NPS har de sidste 3 år været fire sporet, hvorfor det reelle tal snarere vil være i omegnen af 448 børn. Eftersom de ældre elever qua den forlængede skoledag, forventes at bruge egne lokaler, skal fritidshjemstilbuddet altså primært foregå i 0-3.klassernes lokaler. Dette synes bekymrende, da der er et allerede nuværende problem med lokalemangel på NPS, hvorfor en del klasser allerede har et ganske lille klasseværelse. NPS har af samme årssag søgt om at bygge til skolen, bla i form af barakker, hvilket ikke er blevet godkendt. I løbet af de kommende år, forventes det altså at stadig flere børn skal fordeles på samme antal klasseværelser. Hvilket betyder at endnu flere klasser vil få tildeldt de små klasseværelser. Et er, at det i sig selv kan synes bekymrende at børnene ikke tilbydes et miljøskifte i løbet af en lang "arbejdsdag". Det synes endnu mere bekymrende idet eleverne i fremtiden kan risikere at tilbringe hele "arbejdsdage" i fysisk små rum. Mange børn på lidt plads medfører støj, øget konfliktniveau, dårligt arbejdsklima, samt ringe mulighed for fysiske aktiviteter. Alle faktorer der synes direkte modstridende med diverse politiske hensigtserklæringer. Dertil fordrer inklusionsarbejdet netop fleksible miljøer, hvor det er muligt at arbejde pædagogisk alsidigt og fleksibelt. Inklusion i fysisk små rum, med mange børn sætter bekymrende betingelser for alle børn og voksne. Vi håber at I vil genoverveje jeres forslag. Og at I vil give Humlebien mulighed for at fortsætte deres gode arbejde. Venlig hilsen René Thygesen og Katrine Jensen
Læs høringssvar fra katrine jensen
Indsendt af:
Signe Düring
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
152
By:
København s
Postnr.:
2300
Kære Københavns kommune Mine børn går på Islands brygge skole. Dvs min søn starter efter ferien og skal gå på krudtuglen. Han er et sødt og dygtigt barn men også Meget ængsteligt anlagt. Inst Skibet er allerede proppet til kanten og de børn der skal leve med sammenlægningen er børn med måske netop den ro og de omgivelser som krudtuglen og Thorshave tilbyder: færre børn og mindre larm. Jeg håber inderligt at i vil afvente nedlægningen til større faciliteter er klar til at modtage... Det er meget turbulent for min søn i forvejen at starte, starte skole og så måske oveni er SFO skifte , det vil det være for de fleste børn i indskolingen. Vil I ikke nok gøre det på en ordentlig måde? Mvh Signe
Læs høringssvar fra Signe Düring
Indsendt af:
Katrine Abel-Jespersen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
151
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Storegårdsvej
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I forlængelse af seneste høringsrunde, hvori det bliver foreslået, at matriklen for Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som en del af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, men at fritidstilbuddet for fremtiden skal organiseres som én stor KKFO, vil vi her udtrykke vores mening og store utilfredshed. Vi er på ingen måde tilfredse med dette forslag, men ønsker i stedet at fritidstilbuddet ved Korsager skole organiseres som et selvejende netværk. Hvis Fritidshjemmet Storegårdsvej lægges ind under en stor KKFO, som ledelsesmæssigt er underlagt Korsager Skole, vil det efter vores mening få omfattende negative konsekvenser. Vi nævner her de i vores øjne væsentligste argumenter for denne påstand: • På et selvejende fritidshjem har både forældre og personalet mere indflydelse på institutionens ledelse. Dette giver engagerede forældre og tilfredse medarbejdere. • Den exceptionelle personaleanciennitet og flotte sygestatistik på det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej taler deres eget tydelige sprog: Fritidshjemmet er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som formår at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet, hvis Fritidshjemmet på Storegårdsvej omlægges til satellit under en stor KKFO. • Kontinuitet, nærvær og de gode voksenrelationer skades, hvis børnene på både Storegårdsvej og Frithuset pludselig skal forholde sig til en meget stor personalegruppe, som flyder mellem to matrikler. • Korsager Skoles optageområde er præget af usædvanlig stor social spredning. Fritidshjemmet på Storegårdsvej evner på fineste vis at rumme denne store sociale og etniske diversitet, og forblive klart førstevalg blandt en stor del af Korsager skoles familier. Fritidshjemmet har altid lange ventelister og har også gennem årene rummet og støttet mange børn med forskellige diagnoser, der har forhindret dem i at trives på andre institutioner. • Det veldrevne og velrenommerede selvejende fritidshjem på Storegårdsvej er et vigtigt aktiv for Korsager skole. Vi frygter, at flere af de ressourcestærke familier i området vil vælge en privatskole, hvis det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej forsvinder. Dette vil være til skade for Korsager skole og for hele sammenhængskraften i vores lokalsamfund. • Økonomisk er der absolut ingen fordel i at nedlægge Storegårdsvej som selvejende situation og lægge matriklen ind under skolen som en KKFO. Tværtimod er det sund økonomisk fornuft at bevare Storegårdsvej som det er: et veldrevet selvejende fritidshjem med en god økonomi! • 1:1-modellen respekteres efter min/vores mening ikke ved omlægning til stor KKFO, da skolelederen i så fald alene har ansvar og beslutningsret for både skole og fritidsordning. Vi ser gerne, at skole og fritidstilbud samarbejder som to ligeværdige partnere. Hvis fritidstilbuddet bliver underlagt skolen, kan pædagoger fra fritidsordningen eksempelvis risikere at skulle dække sygefravær i skolen med en tyndere bemanding på fritidsordningen til følge. • Det frie valg for forældrene er væsentligt og har længe været et fokuspunkt fra politisk side. Det bliver imidlertid kompromitteret, hvis fritidshjemmet på Storegårdsvej lægges ind under skolens ledelse. Det vil så ikke længere være muligt selv at skrive sit barn op til den institution man ønsker, da der kun eksisterer én stor institution, som selv vælger efter hvilke principper, de vil placere deres børn. • Et gennemgående standpunkt blandt københavnske politikere har været, at der ikke skal etableres flere KKFO’er i København. Dette taler direkte imod at omlægge Fritidshjemmet på Storegårdsvej til en del af en stor KKFO på Korsager Skole. Andre steder i kommunen foreslås KKFO’er omlagt til fritidshjem – det kan altså godt lade sig gøre! Min/vores entydige anbefaling er således, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som et selvejende fritidshjem. Det er det eneste, der giver mening ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt, og for såvel pædagoger, forældre og, vigtigst af alt, børnene! Venlig hilsen Jesper og Katrine Abel-Jespersen Forældre til Klara (0.Y.) og Ida (kommende 0. klasse) ved Korsager skole.
Læs høringssvar fra Katrine Abel-Jespersen
Indsendt af:
Jacob Wienecke
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
150
Virksomhed / Organisation :
Skrammellegepladsen, forældre
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I denne proces er der tre punkter jeg mener er stærkt undervurderet, og som jeg opfordrer forvaltningen og BogU-udvalget at forholde sig til med stor alvor. Punkterne omhandler: 1) selveje, 2) integrerede institutioner og 3) familierne. To af mine børn går på Lundehusskolen og Skrammellegepladsen. Det tredje barn skal de samme steder, som planen er nu. Vi har valgt Lundehssskolen, fordi vi fik muligheden for, at børnene kunne gå Skrammellegepladsen. Skrammellegepladsens styrke er bl.a., at den er selvejende, hvilket vi oplever giver de bedste forudsætninger for udvikling og indflydelse på det pædagogiske miljø og arbejde. Der er indført en note til beslutningsnotatet om, at BogU-udvalget gerne ser, at fritidshjemmene organiseres som selvejende. Det siger jeg ”JA TAK” til og forventer, at det bliver udgangen efter denne høring. Enten med et forpligtende netværk (så 1:1 ledelsesforholdet bevares), eller ved at alle fritidshjemmene bliver selvejende og skaber en netværk. Begge dele er muligt uden juridiske forhindringer. Det er nu besluttet at institutionerne ikke kan være integreret, men at f.eks. Skrammellegepladsen alene skal være fritidshjem – uden klubbørn. Skrammellegepladsen bruger aldersspændet i det daglige pædagogiske arbejde – og det virker fantastisk! – de små børn lærer af de store og de store lærer af de små. Trods skolereformens rammer og en latent forventning om, at fritidsklubberne uddør, vil jeg opfordre til, at man tillader, at Skrammellegepladsen får lov til at bevare det integreret pædagogiske miljø. Det fungerer suverænt - og hvis Skrammellegepladsen selv kan finde en økonomisk ramme, som kan få det til at fungerer, så bør de ha’ lov til det. Lige nu er der cirka 50/50-fordeling imellem frit- og klub-børn – måske kan det lade sig gøre med en 75/25-fordeling? Lad det være op til Skrammellegepladsen at få det til at fungere. En anden ting er, at det vil være en god idé at give omstillingen til den nye struktur god tid. Forandringsprocessen skal sikres et naturligt flow, således at det pædagogiske arbejde forbliver stærkt hele vejen igennem processen og ikke pludseligt mister pusten, fordi politikkerne presser tingene igennem. En sidste vigtig problemstilling, som jeg mener, er glemt i denne proces, er familierne, og hvorledes man tager hensyn til deres muligheder for at være så velfungerende som muligt. Ved at bevare en integreret institution får vi/familierne muligheden for at have børnene samlet et sted – det giver: 1) tryghed for os, 2) bedre samarbejde imellem pædagoger og forældre, 3) bedre muligheder for at søskende kan være sammen i dagtimerne, 4) det hjælper forældrenes logistiske hverdag. Det er sidste er meget banalt og praktisk, men det betyder utrolig meget, hvis forældre skal undgå for meget ”afhentningsstress”, som tager megen tid fra den travle hverdag. Ved at nedlægge det integrerede miljø mener jeg ikke, der er taget hensyn til de nævnte punkter. Omvæltningerne mangler i det hele taget et fokus på ”hvad der er godt for familierne?”, og vores muligheder for at få tingene til at fungere. Hvis man så kunne finde dokumentation eller et pædagogisk argument for at dele børnene, kunne man sige: ”OK, mit barn får et bedre udviklingsmiljø” – Men det er bare ikke tilfældet. Der findes ingen dokumentation for, at det gavner børnene med nedlægning af de integrerede institutioner – Intet! – tænk grundigt over, hvor fastlåst principperne skal udføres, please! MVH Jacob
Læs høringssvar fra Jacob Wienecke
Indsendt af:
Jacob Bækmark Uth
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
149
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringsvar vedrørende fremtidens fritidstilbud i Københavns Kommune, Emdrup Søgard. Kære Børne- og Ungdomsudvalg, Først en tak for det grundige arbejde, der udføres i forbindelse med tilrettelæggelsen af Fremtidens Fritidstilbud i Københavns Kommune. Efter den første høringsrunde er der ændret i forslaget til organiseringen af fritidstilbuddene knyttet til Lundehusskolen således, at det eneste fritidshjem, der nu er indstillet til lukning er Emdrup Søgård, og det mener jeg er en voldsom fejldisponering af flere årsager: 1) Emdrup Søgård er en firlænget gård med separate længer til vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Muligheden for glidende overgange og løbende samarbejde mellem de forskellige pædagogiske tilbud udnyttes i dag på fornem vis, med deraf følgende glade og trygge børn og ditto forældre. Det virker intuitivt som knald i låget at ødelægge dette velfungerende firkløver. 2) Fritidshjemmet har allerede i dag et nært samarbejde med Lundehusskolen og det pædagogiske personale er meget aktivt involveret i skolens arbejde. Omvendt benytter skolen i høj grad de gode fysiske rammer på Emdrup Søgård til undervisningformål, og de få hundrede meters gåtur er ingen hindring i den sammenhæng. Tværtimod indgår de som en naturlig måde at arbejde med øget fysisk aktivitet i løbet af skoledagen. 3) Lundehusskolen er et godt skolevalg – ingen tvivl om det. Når det er sagt er konkurrencen mellem skolerne om at tiltrække og (beholde!) skolebørn, ikke mindst på Østerbro, ganske hård og mange forældre, jeg selv inklusive, skeler omhyggeligt til udbuddet. En del ender med at vælge de private tilbud. Det har jeg ikke gjort, og her spiller Emdrup Søgård afgjort ind. Historiske bygninger, store, fleksible udearealer, og et hamrende velfungerende pædagogisk team gør Emdrup Søgård til et perfekt supplement til det børnene tilbydes på Lundehusskolen. Her er lærerne også i top, men skiftet i løbet af dagen, de positive kontraster børnene dermed oplever, og muligheden for at indgå i nye sociale kontekster på tværs af klasseskel kan ikke overvurderes. Så pas på: ryger alt dette, tipper vægten (endnu) mere mod de private tilbud. Derfor: Bevar fritidshjemmet på Emdrup Søgård! Med venlig hilsen Jacob Bækmark Uth
Læs høringssvar fra Jacob Bækmark Uth
Indsendt af:
Simon Lundt Hansen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
148
By:
København s
Postnr.:
2300
Vedr. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Punkt formen er uddybet nedenfor. 1. Føler det er vigtigt at have et valg 2. Et pause (ofte en gåtur igennem et grønt område) 3. Nye omgivelser og kontekster til leg 4. Styrker børnenes forståelse for forskelligheder 5. Et stærkere familiebånd 6. Stor usikkerhed hos børnene og familier 7. Tætte relationer imellem børn og pædagoger 8. En langsommere indkøring i "voksenlivet" 9. De ansattes trivsel - Økonomi 10. Stordriftsfordele på fremtidens generationer 11. Gavner ikke samfundet (1,2,3) Mit barn er tilknyttet Krudtuglen på Islands Brygge og enormt glad herfor. Vi valgte krudtuglen, og var glade for at kunne vælge, fordi vi er af den overbevisning at børnene har godt af at få et lille break, samt at kunne lege i andre omgivelser og kontekster. (4) En anden grund til at vi valgte Krudtuglen, var forhåbningen om at vores yngre vuggestuebarn, ville have mulighed for at være sammen med sin bror, når denne skulle i børnehave, eftersom Krudtuglen både har vuggestue, børnehave og fritidshjem. En bonus for mig ved denne konstellation er, at børnene lærer at lege med børn i alle aldre, hvilket jeg er overbevist om vil styrke dem i deres fremtidige liv. (5) I en travl hverdag, er det ofte at de børn man har ikke har mange timer sammen, hvilket forekommer unaturligt og vi har en forhåbning om at skabe et stærkt bånd i familien. Lige nu ved vi ikke hvor vi står og om vi skal søge andre tilbud eller ej. Vores barn skal snart rykke til Krudtuglen, men hvad sker der med Krudtuglen og vil hans bror være der til sommer? (6) Børnene har hørt om fremtidsplanerne og bliver usikre. Det er ikke rart for dem og det er trods alt dem det handler om! (7) I en stor institution er der ingen tvivl om at relationer imellem pædagoger og børn vil blive forringet. Børn som forældre kender alle pædagoger og ansatte i Krudtuglen, hvilket giver et enorm stærk følelse af tryghed hos begge. Man bliver krydset ind og ud af en ansat og evt. beskeder og andet kan let overleveres. Det er enormt vigtigt for os som forældre. (8) Børn skal have lov at være "børn". Det er et stort skridt for dem at starte i skole og jeg mener klart mit barn trives bedre ved den nuværende bløde overgang. (9) Jeg frygter at de dygtige pædagoger stikker af, bliver syge og bliver erstattet af ufaglært personale, da det er min opfattelse at de ikke alle er for en sammenlægning. Deres trivsel er altafgørende for et velfungerende tilbud og der bør tages højde for dette, også økonomisk. (10) Stordriftsfordele på en fabrik, kan være fordelagtigt, men det virker absurd på mig, når vi taler om fremtidens generationer. Er der undersøgelser der siger det virker / ikke virker? (11) Det gavner ikke samfundet, hvis vi som borgere ikke føler vores børn bliver "mødt" som vi forventer. Hvordan skal man passe arbejde, uddannelse og virksomheder, når man ikke er tryg ved kommunens tilbud? Hør os Simon
Læs høringssvar fra Simon Lundt Hansen
Indsendt af:
Kenneth Gundersen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
147
By:
Søborg
Postnr.:
2860
Undertegnede forældre til barn på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, vil hermed på det kraftigste protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet omkring Husum Skole, skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da vores børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Det skal anføres af den høje kvalitet som Trommen altid har været garant for, hvorfor Trommen naturligt skal stå i spidsen. Derved sikres den kvalitet som alle har slået som forvaltning/politikere selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre at børn fra klyngen kan få et flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke videre til klub. I forvejen har hele sagen ordningen med morgenåbningen, som er samlet på en institution været en katastrofe.Jeg synes, at det er under al kritik, at børn skal være i 3 forskellige afdelinger i løbet af en dag(møde i morgenåbningen-skolen-trommen)Min søn skulle dels være sammen med en masse andre børn og voksne, som han ikke kendte i forvejen og så er det altså ligegyldigt om det bare er en voksen fra institutionen.Københavns Kommune er for længst gået over stregen i forhold til at spare. Nu forsvinder de pædagogiske tanker fuldstændig til fordel for økonomi.Det ville være dejligt, om det var mennesker med en pædagogisk indsigt(eller bare forståelse), som kunne træffe så vigtige beslutninger, som der skal tages. Trommen er er fantastisk sted for vores børn, først har folkeskolereformen sat sit grimme aftryk, nu går man skridtet videre og giver Trommen nådestødet i forhold til, hvad man kan være bekendt.Det må I simpelthen kunne gøre bedre! Hilsen Kenneth Gundersen
Læs høringssvar fra Kenneth Gundersen
Indsendt af:
Kirkebjerg skole
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
146
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Kirkebjerg skole
Indsendt af:
Tim Molbæk
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
145
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til Fremtidens Fritidstilbud Hermed mit høringssvar i forlængelse af seneste høringsrunde, hvori det bliver foreslået, at matriklen for Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som en del af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, men at fritidstilbuddet for fremtiden skal organiseres som én stor KKFO. Jeg er ikke tilfredse med dette forslag, men ønsker i stedet at fritidstilbuddet ved Korsager skole organiseres som et selvejende netværk. Hvis Fritidshjemmet Storegårdsvej lægges ind under en stor KKFO, som ledelsesmæssigt er underlagt Korsager Skole, vil det efter min mening få omfattende negative konsekvenser. Jeg nævner her de i mine øjne væsentligste argumenter for denne påstand: • På et selvejende fritidshjem har både forældre og personalet mere indflydelse på institutionens ledelse. Dette giver engagerede forældre og tilfredse medarbejdere. • Den exceptionelle personaleanciennitet og flotte sygestatistik på det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej taler deres eget tydelige sprog: Fritidshjemmet er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som formår at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet, hvis Fritidshjemmet på Storegårdsvej omlægges til satellit under en stor KKFO. • Kontinuitet, nærvær og de gode voksenrelationer skades, hvis børnene på både Storegårdsvej og Frithuset pludselig skal forholde sig til en meget stor personalegruppe, som flyder mellem to matrikler. • 1:1-modellen respekteres efter min mening ikke ved omlægning til stor KKFO, da skolelederen i så fald alene har ansvar og beslutningsret for både skole og fritidsordning. Jeg ser gerne, at skole og fritidstilbud samarbejder som to ligeværdige partnere. Hvis fritidstilbuddet bliver underlagt skolen, kan pædagoger fra fritidsordningen eksempelvis risikere at skulle dække sygefravær i skolen med en tyndere bemanding på fritidsordningen til følge. • Det frie valg for forældrene er væsentligt og har længe været et fokuspunkt fra politisk side. Det bliver imidlertid kompromitteret, hvis fritidshjemmet på Storegårdsvej lægges ind under skolens ledelse. Det vil så ikke længere være muligt selv at skrive sit barn op til den institution man ønsker, da der kun eksisterer én stor institution, som selv vælger efter hvilke principper, de vil placere deres børn. • Et gennemgående standpunkt blandt københavnske politikere har været, at der ikke skal etableres flere KKFO’er i København. Dette taler direkte imod at omlægge Fritidshjemmet på Storegårdsvej til en del af en stor KKFO på Korsager Skole. Andre steder i kommunen foreslås KKFO’er omlagt til fritidshjem – det kan altså godt lade sig gøre! Min entydige anbefaling er således, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som et selvejende fritidshjem. Det er det eneste, der giver mening ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt, og for såvel pædagoger, forældre og, vigtigst af alt, børnene! Med venlig hilsen Tim Molbæk
Læs høringssvar fra Tim Molbæk
Indsendt af:
Lars Ulstrup
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
144
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er far til børn som går eller har gået på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, og jeg vil hermed protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da mine børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Derved sikres den kvalitet som politikerne selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre at børn fra klyngen kan få et flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke videre til klub. 23. april 2015 Hilsen Lars Ulstrup
Læs høringssvar fra Lars Ulstrup
Indsendt af:
Brian Neiiendam
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
143
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Undertegnede forældre til barn på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, vil hermed på det kraftigste protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet omkring Husum Skole, skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da vores børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Det skal anføres af den høje kvalitet som Trommen altid har været garant for, hvorfor Trommen naturligt skal stå i spidsen. Derved sikres den kvalitet som alle har slået som forvaltning/politikere selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre at børn fra klyngen kan få et flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke videre til klub. Med konkrete erfaringer til Stafetten er det mit klare indtryk endvidere at den nuværende ledelse i Trommen er mere kvalificeret. Hilsen Brian Neiiendam
Læs høringssvar fra Brian Neiiendam
Indsendt af:
Dorte Mortensen
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
142
Virksomhed / Organisation :
Thomas P Hejles
By:
Indre By- Christianshavn
Postnr.:
1358
Min søn er 12 år og går i skolen på Det Kgl. Vajsenhus. Jeg som forældre vil fortrække at TPHU for blive en selvejende institution, i forhold til at min søn på 12 år som har ADHD er TPHU meget rumlig klubber men søn har været to gang med kolonier i uge 42 som han har været meget glad for, ville være ærligt at spar penge ved at tage TPHU ikke kan tage børn med ud af ungdomshuset eller der ikke er plads andre aktiviteter. Centralisering af administration og ensretning af pasningstilbud vil have en negativ indvirkning på Thomas P Hejles mulighed for selv at præge sin tilgang til børn og pædagogik – en tilgang som i mange år har været ud over det sædvanlige, og har blandt andet vist sit værd ved igennem årene at have fostret flere Københavnske og landsdækkende kulturfænomener. Her tænkes der særligt på den række af rock- rap og andre musikgrupper og subkulturer som har fået plads til at spire og udvikle sig i TPH regi. Det er muligt at der fra et skrivebord et sted i administrationen kan foretages den betragtning at der er synergier at hente i sammenlægning og centralisering, men som forælder, borger og vælger (og vel i endnu højere grad også som ansat i TPH) i
Læs høringssvar fra Dorte Mortensen
Indsendt af:
Anja Thorslund
Dato: 23. april 2015
Svarnummer:
141
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehuset
By:
N
Postnr.:
2200
Jeg har en datter i 0 klasse på Guldberg skole. Da vi sidste år stod overfor valget af fritidshjem, traf jeg en beslutning mod min datters vilje. Jeg valgte Kastaniehuset, selvom andre vi kendte valgte andre fritidshjem. Dette ville betyde at min datter ikke ville kende nogen af dem hun skulle gå i klasse med. Jeg valgte som jeg gjorde fordi jeg allerede på daværende tidspunkt kunne se kvaliteterne i kastaniehuset. Jeg må sige at jeg ikke tog fejl. Kastaniehuset har levet op til alle forventninger og lidt til. Personalet har på kort tid formået at skabe et super velfungerende fritidshjem til vores børn. Det faglige niveau vægter højt og man kan mærke glæden ved at have med vores børn at gøre. Der er plads til det enkelte barn og man kender hinanden på tværs af stuerne. En lukning af Kastaniehuset ville i mine øjne være helt uden mening! Jeg tør slet ikke tænke på hvilken hverdag min datter går i møde hvis hun fremover skal sluses ind på et andet fritidshjem, som i forvejen er fyldt til bristepunktet. Jeg håber meget at man vil overveje andre alternativer end en lukning af Kastaniehuset fritidshjem. Med venlig hilsen Anja Thorslund
Læs høringssvar fra Anja Thorslund

Sider