Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Marie myssing
Dato: 26. april 2015
Svarnummer:
200
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj-fritidscenter
By:
Kbh. NV
Postnr.:
2400
Jeg ønsker ikke BFC bliver lagt sammen med andre institutioner med en dertihørende leder. Bevar den som den er. Vil gerne gå ind for at den skal forblive selvejende. Den må ikke lukkes som den er. Tænk på børnene og de små miljøer og bevar de tætte voksen relationer. Hør nu os forældre, der kæmper for et bedre Kbh. for os børneforældre. Lyt nu til os - bevar BFC. Med venlig hilsen Marie Myssing (mor til 3)
Læs høringssvar fra Marie myssing
Indsendt af:
Lene Nielsen
Dato: 26. april 2015
Svarnummer:
199
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Undertegnede forældre til barn på Fritidshjemmet Trommen ved Husum Skole, vil hermed på det kraftigste protestere mod indlemmelsen af Trommen i en kommende selvejende institution. Fritidshjemmet omkring Husum Skole, skal være en kommunal enhed i en velfungerende klynge, da vores børn hermed sikres den bedste kvalitet m.h.t. personale , faglighed og økonomi. Det skal anføres af den høje kvalitet som Trommen altid har været garant for, hvorfor Trommen naturligt skal stå i spidsen. Derved sikres den kvalitet som alle ønsker og som forvaltning/politikere selv har argumenteret for. Det skal ikke være hvor mange børn der går hvor, der skal være afgørende for en så vidtrækkende beslutning. Dette vil også sikre, at børn fra klyngen fortsat kan få et vellykket flow fra vuggestue til børnehave til fritidshjem og hvorfor ikke klub. Hilsen Lene Nielsen
Læs høringssvar fra Lene Nielsen
Indsendt af:
Maybritt Trydal
Dato: 26. april 2015
Svarnummer:
198
Virksomhed / Organisation :
intrgr. inst. Krudtuglen
By:
Sundby
Postnr.:
2300
Anbefaler scenarie 3 omkring den nye Islandsbrygge skole. Den nye skole bliver en 7 sporet skole for 7-9. klasse og den nuværende skole bliver en 7 sporet skole for 0-6. klasse børn plus fritidshjem og KKFO pladser. Så kan de små klasser blive på deres nuværende fritidshjem som de er trygge ved og som ligger tæt på skolen. Krudtuglen, Bryggehuset og Thorshanna er skønne oaser som rummer nærvær og skønne omgivelser. Stop ikke børnelivet men styrk det.
Læs høringssvar fra Maybritt Trydal
Indsendt af:
Camilla pradella
Dato: 26. april 2015
Svarnummer:
197
Virksomhed / Organisation :
PINGVINEN
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
NU MÅ DET SNART STOPPE. I kan ikke bare lave alting om altid, fordi I tror i spare noget. Tværtimod bliver det altid dyrer end I regner med. Nu må det være slut med at I "leger" med vores børns liv. De har det godt hvor de er nu. I trygge små hyggelige rammer. Det personale der gør et fantastisk arbejde for og med vores børn. BEVAR PINGVINEN. Dens leder, personale og vores glade børn, som vi kender det i dag. Og stop nu med at lave alting om. Find på noget andet der ikke omhandler vores børn. VI VIL IKKE HAVE BURBØRN.
Læs høringssvar fra Camilla pradella
Indsendt af:
Maja Einfeldt
Dato: 26. april 2015
Svarnummer:
196
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Som mor til Elmer på 3,5 år gør det mig ondt at høre, at hans institution, som den er nu, måske ikke for lov at fortsætte. Vi valgte netop den institution på grund af dens mangfoldighed og det unikke i, at han vil have mulighed for at forblive tilknyttet det samme sted igennem hele sin skolegang - han er skrevet op til Zahles seminarieskole. Den tryghed det vil give ham er uvurderlig! Derudover oplever vi gang på gang, hvordan de store børn tager sig af de små. De er på smukkeste vis med til at vise dem de lidt større børns verden og lære fra sig. Jeg er sikker på, at min søn er endnu mere skoleklar end mange andre børn, som ikke har adgang til det privilegie, det er, at omgås dem. Jeg begriber ikke, at man overhovedet overvejer at lave dette om. På den ene side skal vi favne mangfoldighed (hvilket jeg er uendeligt enig i) - og det er jo netop det smukke ved Vor Frue Børnehus) men på den anden skal alt strømlines og være ens, og skal alle institutioner skal ligne hinanden - hvorfor? Det er da ikke mangfoldighed? Jeg håber, at Københavns kommune vil åbne øjnene for, at man her har en juvel i institutionsmæssig forstand. Og at den snarere skulle være et eksempel på, hvordan man bør gøre end noget, der skal laves om! Det er vores børn, I kaster rundt med - jeg håber, at I lytter til os!
Læs høringssvar fra Maja Einfeldt
Indsendt af:
Rasmus Grønborg
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
195
Virksomhed / Organisation :
O.H.Bærentzen
By:
Amager
Postnr.:
2300
Bevar OHB som privat institution! OHB er Danmarks ældste fritidshjem og har derfor mange stolte og gode traditioner og muligheder. Disse ting vil blive ødelagt ved at slå institutionen ind under det kommunale styre istedet for at bevare den som selvejende. Derudover frygter jeg at hele omlægningen på sigt vil betyde, at personale kan "flyde fra institution til institution", så vores børn jævnligt kan risikere at møde personale de ikke kender, eller som ikke kan deres navne. Det har ingen af parterne fortjent! En flytning af fritidshjemsaktiviteter fra en selvstændig matrikel til skolen, vil betyde at vores børn aldrig ser andet end lige præcis; skolen. Jeg er af den klare opfattelse at det er sundt for alle mennesker at koble af, og det gør man ikke ved at placere vores børn i de omgivelser, som de skal koble af fra! Samtidig synes jeg at det er umådeligt sørgerligt, at der ikke er plads til diversitet. Ved at lave børnefabrikker som der lægges op til i forslaget, vil man udviske alle forskelle. Der vil ikke være plads til forskellighed, som er noget af det vigtigste til at drive engagement, initiatv og nytænkning., Jeg tvivler på at vores hverken erhvervsliv eller sociale individer vil se frem til den udvikling. Jeg vil kraftigt opfordre til, at man lader de gode selvejende institutioner forblive selvejende, og at man ikke laver børnefabrikker med over 200 børn og unge mennesker!
Læs høringssvar fra Rasmus Grønborg
Indsendt af:
Jacob Borup Nørløv
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
194
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1817
Vedrørende Thomas P. Hejles Ungdomsklub Jeg har en søn som skal starte på Thomas P Hejles ungdomsklub efter sommerferien. Det er mit indtryk at klubben er meget velfungerende, og at det i særdeleshed skyldes dens organisering. Derfor er jeg også umiddelbart skeptisk overfor at den skal overgå til en klyngeinstitution, med den deraf følgende stordriftsannonymisering. Jeg ser gerne at Thomas P Hejle fortsætter som en selvejende institution med en gavmild støtte fra Københavns Kommune. Med venlig hilsen Jacob Borup Nørløv
Læs høringssvar fra Jacob Borup Nørløv
Indsendt af:
Iben Schmidt
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
193
Vedhæftede filer: 1
By:
københavn Ø
Postnr.:
2100
Vedhæftet brev ang. lukning af Emdrup Søgård fritidshjem
Læs høringssvar fra Iben Schmidt
Indsendt af:
Thomas Henriksen
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
192
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vedr. Korsager Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. organisering af fremtidens fritidstilbud – Korsager skole Tak for muligheden for at blive hørt om dette vigtige emne – og tak fordi forvaltningen og politikerne har lyttet til dele af de mange gode høringssvar i første høringsrunde. Jeg håber, at der også vil blive lyttet i denne anden og ligeså væsentlige høringsrunde angående organisering! Mit høringssvar vedrører organiseringen af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, som bliver placeret på skolen og Storegårdsvejs matrikel. Det bliver foreslået, at matriklen for Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som en del af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, men at fritidstilbuddet for fremtiden skal organiseres som én stor KKFO. Jeg er ikke tilfreds med dette forslag, men ønsker i stedet at fritidstilbuddet ved Korsager skole organiseres som et selvejende netværk. Politikerne har i december 2014 lovet ”at diversitet i tilbuddene samt institutioner i forskellige størrelser respekteres således, at man som borger har bedre mulighed for at vælge et tilbud som passer godt til den enkelte familie.” Men i det nye oplæg om en KKFO stilles forslag om, at matriklen på Storegårdsvej for fremtiden skal huse de ældste børn, mens de mindre årgange skal være i Frithusets (Skolens) lokaler. Det er samme toner man hører på skolens dialogmøde om fremtidens fritidstilbud. Det betyder altså, at hvis organiseringen bliver en KKFO, vil man højst sandsynligt fjerne den valgmulighed, som vi som forældre er blevet lovet! – og man vil give børnene et ekstra institutionsskift i deres fritidsliv. Det kan ikke være meningen! Jeg håber, at forvaltningen og politikerne vil tage dette alvorligt. Ved at organisere tilbuddet som et selvejende netværk, kan forældrebestyrelsen sikre det frie valg, som vi er blevet lovet. Ved at etablere fritidstilbuddet ved Korsager skole som en selvejende klynge får man følgende fordele: - Man fastholder nogle af de allerbedste pædagoger, som ellers har indikeret at de vil søge væk, hvis fritidshjemmet på Storegårdsvej bliver en KKFO - Man gør fritidstilbuddet ved skolen attraktivt og dermed et plus, når valget mellem folkeskole og privatskole træffes - Man får bedre mulighed for at håndtere den sociale spredning i området ved at have nogle nærværende fritidstilbud med stor/nær voksenkontakt - Man får bedre økonomi: umiddelbart vil økonomien være nøjagtig den samme ved selvejende struktur som en KKFO, men den arbejdsglæde, der er i det selvejende fritidshjem Storegårdsvej giver bare et ekstremt lavt sygefravær og dermed en god økonomi. Så vælg dog at bygge videre på den gode organiseringsstruktur i et selvejende netværk. Jeg tænker, at forvaltningen skal lytte til de politiske signaler - og at politikerne skal stå ved deres løfte og sikre en struktur, der værner om det frie valg; nemlig en selvejende klynge. Min entydige anbefaling er, at fritidstilbuddet ved Korsager Skole organiseres som en selvejende klynge. Det giver bedst mening ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt, og for såvel pædagoger, forældre og, vigtigst af alt, børnene! Alternativt kan kommunal fritidshjem-klynge overvejes, men med en KKFO-løsning vil man de facto nedlægge det frie valg med flere muligheder. Det vil være fatalt. Vedrørende organisering af fritidscentre bakker jeg op om forvaltningens forslag om at organisere fritidscentre i Brønshøj/Husum som et selvejende netværk. Med venlig hilsen Thomas Capral Henriksen
Læs høringssvar fra Thomas Henriksen
Indsendt af:
Carina Christiansen
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
191
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefans Fritidscenter
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er pædagog i Sct Stefans Fritidscenter børnehave og vil med dette høringssvar argumentere pædaogfagligt for, hvorfor jeg mener at det er meget vigtigt at bevare Sct Stefans Fritidscenter: 1) Sprogstimulering: I børnehaven arbejder vi med sprogstimulering via dialogisk læsning, ordkort, fællessange, sprogstimulerende aktiviteter som vendespil. Desuden forberedelse til skolestart (tal- og ordforståelse) et år inden børnene starter i skole. Vi har i børnehaven valgt at sprogvurdere alle børn når de er 3 og 5 år for at sikre at vi fremmer hvert enkelt barns eventuelle udfordringer inden for f.eks. udtale, sprogforståelse og ordlyde. 2) Inklusion og relationsarbejde: Vores styrke i børnehaven er at vi er normeret til 22 børn og hertil 4 ansatte - to pædagoger og to pædagogmedhjælpere. Vi inddeler ofte børnene i mindre grupper - ud fra enten alder eller relationsgrupper. Dermed er forudsætningerne for at alle medarbejdere har en tæt relation til hver enkelt barn størst muligt. Vi har løbende børnehavemøder, hvor vi gennemgår hvert enkelt barn i børnehaven ud fra relationsskemaer og for nyligt har vi også indført trivselsskemaer. Hermed prioriterer vi både at se på hvert enkelte barns generelle trivsel samt, hvor tæt relation barnet har til en eller flere voksne. For at støtte op om at alle børn er inkluderet i det samlede børnefællesskab i børnehaven laver vi handleplaner der er styret af et børneperspektiv frem for et voksenperspektiv. Vi mener at en anerkendende tilgang til børn hvor fokus er på barnets ressourcer og interesser er grundstenen for at alle børn i deres børnehavetid hos os er i trivsel, opbygger et højt selvværd (og ikke kun høj selvtillid) samt har tætte relationer til flere børn og voksne. 3) Forældresamarbejde: Det helt unikke ved Sct Stefans Fritidscenter børnehave, som jeg ikke tidligere har oplevet i samme grad på nogen andre arbejdspladser, er vores tætte forældresamarbejde. Baggrunden for dette er naturligvis at vi er en så lille institution. Vi prioriterer den daglige dialog med forældrene i hverdagen, enten når forældrene afleverer eller henter deres børn. Her er især vores forebyggende arbejde i spil fordi vi åbent taler med forældrene om hvis der er eventuelle udfordringer i forhold til deres barns trivsel, som vi ønsker at støtte op om i fællesskab med forældrene. Jeg er personligt blev meget rørt over den tillid forældregruppen udviser til vores arbejde og det er nogen gange fantastisk at opleve hvordan der i løbet af få dage kan ske fremskridt hos et barn blot ved at et emne et taget op med forældrene - enten fra deres eller vores side. Denne trivsel hos det enkelte barn påvirker igen det samlede børnefællesskabs trivsel. 4) Humor: Selvom nogle vil sige at humor og ironi ikke hører hjemme i tilgangen til børnehavebørn mener vi at det er en vigtig kompetence at styrke - i hele børnehavebarnets tid hos os. Humor kan tilpasses til alle aldre. Vi differentierer i personalegruppen derfor vores humortilgang ud fra barnets alder og udviklingsmæssige forudsætninger. Ifølge humorforsker Martin Führ er der en klar sammenhæng mellem et barns humoristiske sans og sandsynligheden for at være udsat eller selv deltage i mobning. Kernen er at opdage det enkelte barns unikke humor, men også skabe et fælles "humorsprog". 5) Forebyggende inden for mobning: Vi er ud fra et kursus i Maryfondens "Fri for mobberi" blevet stærkt inspireret af mobbekufferten og er derfor i gang med at implementere den som en del af vores daglige pædagogik i forhold til børnene. Selvom mobning som regel først kommer til udtryk i skoletiden, ser vi børnehavetiden som essentiel i forhold til at forebygge og ruste vores børn til hvordan eventuelle mobbesituationer kan håndteres i skoletiden. Derfor er vi nu allerede begyndt at lave massageøvelser (den man rører ved, mobber man ikke) samt tale om dialogkort, hvor børnene ser et billede af en situation og via åbne spørgsmål kommer til at reflektere over de forskellige roller hver enkelt barn kan have i en konflikt. Vi har desuden talt om ansigtsudtryk ud fra fotografier og hvad disse udtrykker. Hvordan ser man f.eks. ud når man er vred, ked af det, glad osv. Hermed styrkes det enkelte barns empati og forståelse for andre børns indre verdener. 6) Tematisk læreplansarbejde: Vi arbejder ud fra kommunens pejlemærker og de seks læreplanstemaer. Dette både i dagligdagen og ved mere systematisk temaarbejde over måneder. Vores temaer har i løbet af det sidste halve år bl.a. været: Mad (madkultur i andre lande, bordskik, viden om madlavning osv), Fællesskab (her var vi bl.a. på besøg i Børnerådet og høre om børns rettigheder), tårntema og vores kommende tema vil tage udgangspunkt i Fri for mobberi kufferten omhandlende venskaber. Vi har en ugetavle som vi gennemgår hver mandag ved morgensamling for at skabe forudsigelighed og faste rammer for børnene. De ugentlige aktiviteter varierer somme tider, men nogle af de typiske kan være: rytmik i vores rytmikrum, fælles fysiske aktiviteter i vores gymnastiksal, dialogisk læsning på fritidshjemmets lokaler (som vi i børnehaven udnytter at bruge at anvende om formiddagen, hvor fritidshjemsbørnene er i skole), skoleforberedende aktiviteter for de kommende skolestartere og dyrkning af vores økologiske grønsager og krydderurter på tagterrassen i samarbejde med børnene. Desuden er vi uden for hver dag, enten i vores gård, på tagterrassen eller i Nørrebroparken. Tirsdag er vi på tur. Dette kan være lige fra en lokal legeplads til et besøg i et bofællesskab. Med venlig hilsen Carina Christiansen, pædagog i Sct Stefans Fritidscenter børnehave.
Læs høringssvar fra Carina Christiansen
Indsendt af:
Nasir Ahmad
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
190
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehusets Fritidshjem
By:
København N
Postnr.:
2200
I sommer begynder min datter Alina på Kastaniehuset fritidshjem og Guldberg skole. Storbror Sami går ligeledes på samme skole og fritidshjem. Det at Kastaniehuset er på tale til lukning vil absolut ramme os, da vi har samme søskende børn i både skole og fritidshjem. afhentning fra to forskellige fritidshjemme vil ødelægge de planlagte fritidsaktiviteter, som børnene ønsker i høj grad at deltage i. Tiden er allerede en knappe faktor og afhentening fra to forskellige fritidshjemme vil absolut stille større krav hos os forældre end det at have dem i samme fritidshjem, som fungere fint. Vi som forældre har bevidst valgt Kastaniehuset. Der har ikke været tvivl om, at Kastaniehusets fritidshjem tilbyder pædagogisk arbejde på et helt andet niveau, end det der fandt sted på nogle af de fritidshjem, der ligger i tilknytning til Guldbergs skole. Kastaniehusets fritidshjem er uden tvivl blandt Københavns bedste!¨ Vi er vant til, at det pædagogiske arbejde er ambitiøst i Kastaniehuset. At vores børn bliver set, og udfordret. Det på trods af, at Kastaniehuset siden den voldsomme brand af de røde barakker har gennemlevet mange flyt, svære vilkår og en voldsom udvidelse både af vuggestue og børnehavepladser. Vi havde dog tillid til, at Købehavns Kommunes fritidstilbud var af en høj standard, og at det nok skulle gå. Eksempelvis kan nævnes, at Storbror Sami har altid været en stille og genert dreng i skolen og det første skole år har virkelig været et kulturchok for ham. Fritidshjemmet har været det eneste sted, hvor han har følt sig hjemme. Med humor og varme er Sami åbnet mere op som menneske. Han er på en rejse, hvor fritidshjemmet er opmærksomme på, at han får mere selvtillid og tro på, at han kan begå sig blandt andre børn. Istedet for at spille fodbold har de prøvet hans grænser af med at få ham i drama/teater/sang aktiviteter, hvor han har fundet ud af at han er rigtig god til at rappe. Derudover har pædagogerne set en hel anden side, når han sidder i værkstedet og syr spændende ting ved at genbruge materialer. Disse aktiviteter er blot nogle, som vi som forældre værdsætter utrolig meget og vi mener ikke, at det blot ville komme af sig selv uden hjælp fra pædagogerne fra kastaniehuset. For i Kastaniehuset er der voksne der hjælper med at sætte rammer for aktiviteterne, samtidig med at der også er mulighed for at børnene kan vælge at bygge i byggerummet, at læse på biblioteket og lege. Der er voksne der lytter og hjælper når der er konflikter der skal løses og børnene ikke er i stand til at klare det selv. Og de voksne er eminente til at skabe en god børnekultur hvor børnene tager hensyn til hinanden.Det er også et overskueligt fritidshjem med kroge hvor der er ro, og der er mulighed for værkstedsaktivitet, drama og musik. Pointen er, at Kastaniehuset leverer kompetent pædagogisk arbejde. Det er mig derfor en gåde, at man nu overvejer at nedlægge dette fine sted. På trods af, at det er nyt har Kastaniehuset klare værdier, der er med til at engagere personalet, der kæmper for børnene. Der er pionerånd, og så er der utrolig gode fysiske forhold for vores børn. Hvis politikerne i København vælger at nedlægge Kastaniehuset misser de en chance for at løfte det pædagogiske arbejde i København på fritidshjemsområdet. Kastaniehuset er best practice. Og så har Kastaniehuset de nødvendige fysiske rammer til at udføre det gode pædagogiske arbejde – fysiske rammer som er langt bedre end mange af de nedslidte institutioner der huser mange af Købehavns børn. Kastaniehuset tilbyder desuden det som kræves for at stærkt samarbejde og folkeskolereformen bliver en succes. Jeg vil virkelig opfordre politikerne til at få øjnene op for den mulighed, der er for at bruge Kastaniehuset som rollemodel og løftestang for det pædagogiske arbejde andre steder, i stedet for at smadre det gode arbejde og skønne sted som knapt nok har fået lov at komme op at køre. Mange hilsner Nasir Ahmad (Sami og Alinas Far)
Læs høringssvar fra Nasir Ahmad
Indsendt af:
Forældrerådene på Drivhuset og Skrænten
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
189
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Drivhuset og Skrænten
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Forældrerådene på Drivhuset og Skrænten
Indsendt af:
Susanne Lisby
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
188
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er mor til Sofie, som går på fritidshjemmet Emdrup Søgård, og Jakob som skal starte på fritidshjemmet om 14 dage. Emdrup Søgård børnehave og fritidshjem hører ikke sammen, men ligger begge på gården, hvilket har betydet en fantastisk glidende overgang mellem børnehave og fritidshjem. Vi har bevidst valgt at Sofie og Jakob skal gå på Emdrup Søgård og ikke på Lunden på skolen, da de derved får nogle andre omgivelser end de omgivelser de ser i løbet af skoledagen. De indendørs omgivelser betyder, at børnene kan samle sig i små rum afhængigt af interesse og hvad de har lyst til at lave den pågældende dag, og medarbejderne er super gode til at aktivere børnene med håndarbejde, lektier, madlavning, dans etc. Udenfor er der god plads til at boltre sig på legepladsen, med gokart eller rulleskøjter, klatre i træer eller lave huller. Igen er personalet super gode til at aktivere ungerne med fx bål, snobrød, fodbold, vandkampe, rollespil etc. Fordelen med Emdrup Søgård er også at gården er i gåafstand fra skolen og det fx er nemt for børnene at deltage i aktiviteter efter skole på skolen fx kor eller musikundervisning. Det vil være vanskeligere hvis mine børn fremover skal gå på Ryac. Emdrup Søgård og det fællesskab som eksisterer både blandt børn og voksne, er yderligere en af årsagerne til at vi har valgt at lade vores børn blive på Lundehusskolen fremfor en privatskole, da vi mener at Emdrup Søgård kan hjælpe til med nogle af de områder, hvor skolen ikke har tilstrækkelige ressourcer fx lektiehjælp, konflikthåndtering, mobning etc. Man kan evt. overveje at lade skrammellegepladsen, græshoppen og Emdrup Søgård indgå under den samme leder, da de 3 steder deler nogle faciliteter og ligger tæt på hinanden. Jeg krydser dog meget fingre for at Emdrup Søgård - som den succes stedet er - får lov til at fremstå i den samme form som nu. Med venlig hilsen Susanne Lisby
Læs høringssvar fra Susanne Lisby
Indsendt af:
Antje Gammon
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
187
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi synes at det er rigtigt ærgerligt at fritidshjemmet Emdrup Søgård er planlagt til at lukke. Vores son gik i Emdrup Søgårds børnehave og derfra til Emdrup Søgård fritidshjem. Det har været et meget naturligt overgang mellem børnehave og frit , fordi der er en super gode sammenarbejde mellem børnehave, frit og skole og det gør den skift for børnene nemmer. Hvis Emdrup Søgård frit lukkes, skal vors søn gå i fritidstilbud et andet sted. For os, som en familie, ville det være trist og meget svært at forstå, fordi Emdrup Sørård har mest plads og mulighed for at udvide, der er også store ude-arealer tilpasset fritidshjembørn og plads til at holde store fælles arrangementer. Vores søn er især glad for de værksteder Emdrup Søgård har hvor børnene kan arbejde på spandende projekter. Denne lokaler er tilpasset til fritidshjembørn og de er meget gode faciliteter, selv skolen låner den i undervisningstiden. Børnene har det rigtigt god i Emdrup Søgård Fritidshjem. Skal det bare gå tabt?
Læs høringssvar fra Antje Gammon
Indsendt af:
Caspar Haarløv
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
186
By:
København K
Postnr.:
1154
Jeg er far til 3 børn i Københavns Kommune og har altid været meget glad og tryg ved de små og større selvejende institutioner, som kommunen støtter i Indre By. Det er en kæmpe fordel for forældrene, at man kan tale direkte med den øverste ledelse og at denne har føling med alle børn. Samtidig er der ingen tvivl om, at de ansatte trives langt bedre, når de har direkte ansvar og indlfydelse på deres arbejdsplads. Jeg vil i den forbindelse gerne udtrykke min dybe protest mod planerne om at gøre fx Thomas P Hejle til en kommunalt styret institution. Jeg er ked af at sige det, men det skaber ikke tryghed for forældrene, når kommunenen overtager styringen. Behovet for kvalitetskontrol, varetagelse af børn og forældres rettigheder og eventuelt lukning af institutioner, der fungerer dårligt, må kunne varetages på en fornuftig og sikker måde samtidig med at man bevarer den selvstyreform som er en uafviselig kæmpe fordel for børn, forældre og ansatte. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Caspar Haarløv
Indsendt af:
Camilla Buhr
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
185
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er positivt, at forvaltningens nye løsningsmodel for fritidstilbudsstrukturen ved Skolen ved Sundet fastholder klubpladserne på Marengovejens fritidshjem/klub! Man kan dog med fordel også fastholde fritidshjempladserne på Marengovej som del af den samlede fritidsinstitution og således undgå at bruge økonomiske midler på undersøgelse af mulighederne for at bygge på de fredede arealer ved skoler. Det har tidligere vist sig endog særdeles vanskeligt at udbygge og forbedre arealer og bygninger ved skolen, hvilket bl.a.har resulteret i, at skolen, som den eneste folkeskole i Københavns Kommune, ikke har en madordning! I stedet for at bruge tid og penge på undersøgelser og etablering af nyt byggeri på de meget små udendørs arealer på skolen, bør man fastholde Marengovej som fritidshjem såvel som fritidscenter og ikke lægge beslag på de arealer, der vil kunne anvendes til forbedring og udbygning af skolen, der pt. har svært ved at rumme de mange elever, der søger til skolen. Det vil være ærgerligt at se et nyt fritidshjembyggeri komme til på bekostning af skolens muligheder for at implementere skolereformens mål om bevægelse, flere skoletimer og madordning! Ved at fastholde Marengovejens fritidshjemspladser vil man, stadig indenfor rammerne af en samlet fritidshjemsstruktur, kunne opretholde de fordele, der ligger i, at Marengovej: -har en høj kvalitet i de pædagogiske tilbud -har en fantastisk måde at tage i mod og inkludere børnene i aktiviteter på -giver børnene mulighed for at bevæge sig på vej mod fritidshjemmet og komme væk fra de slidte rammer på skolen -giver børnene mulighed for at finde ro og plads i en mindre institution, hvor alle kender alle. Venlig hilsen Camilla Buhr
Læs høringssvar fra Camilla Buhr
Indsendt af:
Peter Houe Hansen
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
184
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg har en datter på fritidshjemmet Emdrup Søgård, og en søn, der skal starte samme sted primo maj. Min datter har været utrolig glad for Emdrup Søgård, og jeg har været glad for at aflevere og hente hende der. Jeg er helt tryg ved at min søn skal starte samme sted. Min datter er glad for at komme på Emdrup Søgård på grund af de fysiske rammer - mange små rum, forskellige aktiviteter, dygtige og engagerede medarbejdere og - vigtigst - luftforandring i forhold til Lundehusskolen. Min søn glæder sig til at starte på Emdrup Søgård, og han er fortrolig med tanken om det, for han har gået i børnehaven overfor i de samme bygninger. Det giver en let overgang fra børnehave til fritidshjem at børnehavebørnene ser fritidshjemsbørnene og let kan komme på besøg - også selvom det ledelsmæssigt og strukturelt er to forskellige organisationer. I det daglige opleves det som en del af samme institution - og det virker oplagt at bevare vuggestue, børnehave og fritidshjem i fysisk nærhed af hinanden. At benytte Emdrup Søgård som rent klub-tilbud vil bryde "fødekæden". Mine børn går på Lundehusskolen, og jeg bryder mig ikke om at de skal blive i de rammer, som Lundehusskolen tilbyder mere end højst nødvendigt - jeg er glad for at de kan komme ned på bondegården, masser af aktiviteter,en stor legeplads, bålplads og gode udendørsarealer i et roligt område, hvor børnene kan færdes forholdsvist frit uden at vi som forældre skal bekymre os for trafikken.. Jeg vil opfordre til at Emdrup Søgård bevares som fritidshjem, og jeg håber at min søn også får mulighed for at få 4 gode år på fritidshjemmet. Mvh Peter Houe Hansen
Læs høringssvar fra Peter Houe Hansen
Indsendt af:
Danni Staudorf-Falensteen
Dato: 25. april 2015
Svarnummer:
183
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Trommen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi har i vores personalegruppe virkelig svært ved at forstå det forslag som er udsendt. Det virker som om at det forslag der skal fremlægges for politikkerne udelukkende ser på institutionernes kapacitet og ikke hvilke institutioner der vil sikre størst mulig kvalitet. Samtidig mener vi ikke det er den bedste løsning at fjerne fritidshjemmene fra klyngetanken. For at sikre bæredygtighed for institutionerne i området, ville en klynge hvor fritidshjemmene omkring Husum skole er tænkt med ind, være langt bedre. Ved at oprette 0-14 års klynger sikres langt større fleksibilitet i forhold til kombinations stillinger. Samtidig viser vores egne erfaringer med at være en del af en klynge, at økonomiske udfordringer løses langt bedre i et større fællesskab og at der kan arbejdes med overgange for børn gennem deres institutionsliv. Til sidst mener vi også helt klart at ansvaret for at sikre høj kvalitet på børn og ungeområdet ligger Kommunalt. Det er derfor vores klare anbefaling at fritidshjemmene omkring Husum skole laves om til kommunale institutioner og dermed bliver samlet under ledelse af Trommen. Børn skal blive ved med at gå på fritidshjem! Dette er noget som både pædagoger og politikkere er enige om og det er derfor yderst vigtigt at kvalitet har højeste prioritet, når denne beslutning skal tages. Denne kvalitet kommer fra dygtige medarbejdere og god ledelse, hvilket jeres nuværende forslag ikke tager højde for. Ved at gøre fritidshjemmene selvejende og ikke kommunale, indsnævres åbningstiden for fritidshjemmene. I en klynge ville der være mulighed for lave kombinationsstillinger i vuggestue eller børnehave som åbner tidligere og derfor giver mulighed for at lave stillinger der ikke er på få timer. Vi skal holde fast i det dygtige pædagogiske personale, men det bliver svært hvis man kun kan få stillinger på 25 timer fordi fritidshjemmene kun har åbent fra 14-17. Som afslutning vil vi give et indblik i hvorfor vi mener Trommen kan sikre høj kvalitet for fritidshjemmene. - Vi har altid haft børn på venteliste på Trommen og økonomisk overskud! - Vi har et godt samarbejde med Husum skole, som er opbygget gennem mange års samarbejde omkring samtænking (Stærk samarbejde) og er mange skridt foran de andre fritidshjem omkring skolen, da vi har 5 ud af 7 pædagoger ansat i kombinations-stillinger, som skolepædagoger. Vi er uden tvivl det fritidshjem omkring skolen som høster mest ros for vores arbejde på skolen. - Trommen har altid arbejdet med alle de tiltag, projekter, strategier der er blevet iværksat af forvaltningen. Vi har arbejdet tæt sammen med lokalforvaltningen og de pædagogiske konsulenter i distriktet, og blandt andet udarbejdet egen metode indenfor praksisfortællinger og mødelederrollen i samarbejde med pædagogisk konsulent Jeanette Billing. Derudover benytter vi os af ressource team, som giver sparring på vores pædagogiske arbejde. - Vores AMR bruger arbejdsmiljø kbh. som ved flere lejligheder har været ude på institutionen og afholdt møder. - Vores tætte samarbejde med klyngen øger kvaliteten af vores arbejde. Her kan nævnes ledelsessparring, klyngemøder med foredragsholdere, institutionsbesøg, tillidsrepræsentant fællesskab, AMR fællesskab, overgangsarbejde og meget mere. Traf den rigtige beslutning, gør fritidshjemmene kommunale!
Læs høringssvar fra Danni Staudorf-Falensteen
Indsendt af:
Kastaniehusets Fritidshjem/Stine Willum Adrian (Mor til Konrad)
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
182
Virksomhed / Organisation :
Kastaniehuset
By:
København N
Postnr.:
2200
I sommer begyndte min søn Konrad på fritidshjem og skole. Da vi ikke bor i Guldbergs Skoles skoledistrikt begyndte Konrad på en anden af Nørrebroskolerne og et andet fritidshjem end Kastaniehuset. Det var vi lidt kede af for Konrad har siden han var 18 måneder gået i vuggestuen og børnehaven ligesom hans tvillingebrødre i dag går i Kastaniehusets børnehave. Vi er vant til, at det pædagogiske arbejde er ambitiøst i Kastaniehuset. At vores børn bliver set, og udfordret. Det på trods af, at Kastaniehuset siden den voldsomme brand af de røde barakker har gennemlevet mange flyt, svære vilkår og en voldsom udvidelse både af vuggestue og børnehavepladser. Vi havde dog tillid til, at Købehavns Kommunes fritidstilbud var af en høj standard, og at det nok skulle gå. På det fritidshjem og den skole Konrad begyndte oplevede vi dog desværre at vores dreng blev usikker og mistede sit selvværd. Børnekulturen var hård og han havde svært ved at navigere i det nye liv i fritidshjem og skole. Der var heller ikke nogle voksne der så ham eller støttede ham. Vi var derfor utrolig lettede da Konrad i December fik lov at flytte skole – mest af alt var vi glade fordi vi fik ham ind på Kastaniehustes fritidshjem. Der er ingen tvivl om, at Kastaniehusets fritidshjem tilbyder pædagogisk arbejde på et helt andet niveau, end det der fandt sted på nogle af de fritidshjem, der lå i tilknytning til den tidligere skole Konrad gik på. Kastaniehusets fritidshjem er uden tvivl blandt Københavns bedste! Med humor og varme blev Konrad åbnet op igen som menneske. Han genfandt sin selvtillid og tro på at han kunne begå sig blandt andre børn. Han fik tilliden tilbage til de voksne. For i Kastaniehuset er der voksne der hjælper med at sætte rammer for aktiviteterne, samtidig med at der også er mulighed for at børnene kan vælge at bygge i byggerummet, at læse på biblioteket og lege. Der er voksne der lytter og hjælper når der er konflikter der skal løses og børnene ikke er i stand til at klare det selv. Og de voksne er eminente til at skabe en god børnekultur hvor børnene tager hensyn til hinanden. Det er også et overskueligt fritidshjem med kroge hvor der er ro, og der er mulighed for værkstedsaktivitet, drama og musik. Pointen er, at Kastaniehuset leverer kompetent pædagogisk arbejde. Det er mig derfor en gåde, at man nu overvejer at nedlægge dette fine sted. På trods af, at det er nyt har Kastaniehuset klare værdier, der er med til at engagere personalet, der kæmper for børnene. Der er pionerånd, og så er der utrolig gode fysiske forhold for vores børn. Hvis politikerne i København vælger at nedlægge Kastaniehuset misser de en chance for at løfte det pædagogiske arbejde i København på fritidshjemsområdet. Kastaniehuset er best practice. Og så har Kastaniehuset de nødvendige fysiske rammer til at udføre det gode pædagogiske arbejde – fysiske rammer som er langt bedre end mange af de nedslidte institutioner der huser mange af Købehavns børn. Kastaniehuset tilbyder desuden det som kræves for at stærkt samarbejde og folkeskolereformen bliver en succes. Jeg vil virkelig opfordre politikerne til at få øjnene op for den mulighed, der er for at bruge Kastaniehuset som rollemodel og løftestang for det pædagogiske arbejde andre steder, i stedet for at smadre det gode arbejde og skønne sted som knapt nok har fået lov at komme op at køre. Mange hilsner Stine Willum Adrian (Konrads mor)
Læs høringssvar fra Kastaniehusets Fritidshjem/Stine Willum Adrian (Mor til Konrad)
Indsendt af:
Irene Steenberg
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
181
By:
København ø
Postnr.:
2100
Mit håb er at bevare Emdrup søgårdens fritidshjem, som vi har valgt til vores søn efter hans behov for et tilbud, der kan understøtte hans trivsel og gode udvikling. Forslaget: Ved at lukke to fritidshjem, udvisitere børnene til andre fritidsinstitutioner og samle de tilbageblevne 4 fritidsinstitutioner under en ledelse, ser jeg som en virkelig dårlig ide. Hvordan vil en leder til 4 enheder formå at have føling med, og være synlig på alle enheder? Hvordan kan der garanteres, at et nærvær og det faglige løft som en øverste leder skal give, består? Hvorfor skal et godt samarbejde mellem skole og pædagogisk personale ødelægges? Når der skal udvikles, så se mulighederne i de enheder som fungerer så godt og ligger tæt på hinanden. Et samarbejde mellem de nærliggende 2 fritidshjem Græshoppen og Skramleren er en mulighed, en bedre løsning og giver meget mere mening. Et klubtilbud kunne eksempelvis ligge på RYAC, hvor de ældste børn bedre kan transportere sig hen, frem for de helt små. Jeg er som forældre skuffet og utryg ved, at man politisk er ved at ødelægge de mindre enheder, igen for at spare. Mit og mange andres børn har brug for de mindre fællesskaber, idet at de er de bedste rum for deres udvikling, læring og god trivsel. Jeg ønsker hverken, at min søn skal tilbringe en hel dag på sin skole, eller skulle over to km for at komme på fritidshjem. Jeg ville i så fald kraftigt overveje at tage ham ud af skolen og finde et tilbud der passede ham bedre. Med det må jeg sige, at kan jeg ikke forstå eller se hvad der menes med et frit skole og institutionsvalg? Irene Steenberg
Læs høringssvar fra Irene Steenberg
Indsendt af:
Line Bech
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
180
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Bevar fritidshjemmet O.H. Bærentzen. Jeg ønsker ikke at der laves en kæmpeinstitution. Det giver god mening med diversitet i fritidshjemstilbuddene. OHB er unik. fx gennem at prioritere andre oplevelser og samvær på tværs på kolonien Rendebæk.
Læs høringssvar fra Line Bech
Indsendt af:
Kristine Lundby
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
179
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Angående fritidsordningen Pingvinen, Grækenlandsvej 53, Kbh. S. Jeg skriver, da det er min forhåbning, at Pingvinen kan bibeholde sin status som selvejende institut og sin nuværende leder. Pingvinen er en velfungerende institution med et helt særligt sammenhold med godt og professionelt personale. Hvis der kommer en sammenlægning, vil personaleguppen blive opløst. Desuden vil vores mulighed for at komme på koloni også gå tabt, hvilket er en skam. En årlig koloni styrker det sociale sammenhold børnene imellem og imellem børn og voksne. Mit barn er lige startet i Pingvinen, og jeg ønsker ikke at mit barn skal blive en lille brik i en stor "børnefabrik", en kæmpestor og upersonlig institution. Håber at I vil høre på vores ønsker om et trygt miljø for vores børn! Med venlig hilsen Kristine Lundby
Læs høringssvar fra Kristine Lundby
Indsendt af:
Joan Engelhardt
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
178
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. implementeringsplan for Fritidshjemmet Storegårdsvej. Vi er på vegne af vores egne samt vores børn lettet over beslutningen om at fritidshjemsmatriklen på Storegårdsvej bevares. Da der skal være en specifik implementeringsplan, har vi deltaget i et møde på Korsager Skole, for at finde ud af hvad den havde at tilbyde. Skolelederen Peter Aksten fremlagde nogle forskellige løsningsmodeller, han havde tænkt på, hvis Korsager Skole, Fritidshjemmet Voldparken og Fritidshjemmet Storegårdsvej skal sammenlægges. Da vi IKKE føler at disse løsningsmodeller er gode for vores drenge, kan vi kun se at det er bedst for vores børn, hvis Fritidshjemmet Storegårdsvej bliver en selvejet institution. På den måde bibeholder vi vores medindflydelse som forældre og sikre samtidig at vores børn ikke mærker en markant ændring i deres dagligdag. Ydermere er vi sikre på at personalet ikke bliver kastet rundt mellem de to matrikler på grund af ferie og sygdom. Vi som forældre er sikre på at vores drenge, som nu, får deres pædagogiske og fantasifyldte frirum efter skole, som var hele vores grundlag for at vores drenge skulle gå i fritidshjem og ikke KKFO, for 3½ år siden da den største af vores børn startede i skole. Vi håber for vores børns skyld, at ønsket om et selvejet fritidshjem bliver vedtaget, så vi kan få noget mere ro herhjemme, da hele denne proces med lukning og store ændringer for Storegårdsvej har skabt mange frustrationer, tanker og tårer fra vores tre drenge. Med venlig hilsen Joan & Bent
Læs høringssvar fra Joan Engelhardt
Indsendt af:
Gunnleiv Christensen
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
177
Virksomhed / Organisation :
Stafetten, Gule Fritklub
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Personalet på Stafettens Høringssvar ang. organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud På vegne af de ansatte i Stafettens afdelinger, den Gule fritklub (GFK) og Klubben er her vores høringssvar til det lokale indstillingsforslag, der skal i høring den 20. maj. Som en del af den integrerede institution, Stafetten, er vi to separate afdelinger, men med en fælles personalegruppe. Vores tilknytning af klubbørn er nærmest kun fra Husum skole, hvor 3. og 4. klasse går i GFK og 5. til 7. klasse i Klubben. Vi er som personalegruppe dybt forundret og bekymrede for forvaltningens anbefalinger. Forvaltningens anbefaling kommer til at have en direkte konsekvens for vores nuværende klubform og eksistens. Forvaltningen anbefaler, at Stafettens klubpladser fysisk bliver flyttet væk fra dets nuværende lokaler i den gule villa samt lokalerne på skolen og hen til anden lokation. Den nye placering indgår i fritidscenteret ’Brønshøj/Husum. Dvs. at Stafettens 110 klubpladser fysisk skal rykkes væk fra Husum skole. I anbefalingen hedder det sig, at 10 til 13 års pladserne fra bydelens enheder, bliver fordelt således at Stafettens 110 klubpladser fysisk skifter matrikel og bliver omfordelt i området Brønshøj/Husum (Bellahøj Skole + Brønshøj Skole + Rødkilde Skole + Husum skole + Korsager Skole). Dog fremstår der kun to åbenlyse klubber med tilknytning til Husum skole Smørhullet (240) og klub 3´eren(65). Vi er stadig uforstående over at man tildels har valgt denne anbefaling/løsningsmodel uden at tage højde for det faktum, at vi faktisk er den klub med kortest afstand og størst tilhørsforhold til Husum skole, hvor vores medlemmer hovedsageligt kommer fra. Eller ligeledes det faktum at vi som en del af den integrerede institution, Stafetten, alle dage har prioriteret og sat en ære i at skabe en helhed omkring barnets hverdag, i forhold til Stafettens overordnede struktur. Strukturen er forankret om den røde tråd i barnets udvikling, hvor overgangene imellem afdelingerne spiller en stor rolle. Vi ser dette som et helt essentielt udgangspunkt for at vores medlemmer trives, i en til tider hektisk hverdag. Vi ser venskaber og sociale relationer som fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Derfor søger vi at styrke og fremme venskaber på tværs af køn og alderstrin, samt sociale og kulturelle forskelle. Vi arbejder dagligt med det enkelte barn ift. at fremme dets sociale kompetencer og forståelsen af de sociale spilleregler. Vi bryster os meget af at være opmærksomme på barnets sociale behov og forsøger altid at se barnet i en større helhed. For at sikre vores børns trivsel ser vi etableringen af andre matrikler, som et markant tab for vores børns daglige trivsel. Med vores nuværende størrelse, kan vores pædagogik og aktivitetstilbud, nå helt ud til alle børn der går i GFK og Klubben. Vi har op til flere forældre og børn i hver afdeling, der lige netop vælger os fordi vi vægter disse værdier højt. Trygge rammer og synlige ansatte der kender og kan handle efter det enkelte barns behov. Dette frygter vi vil gå tabt, hvis klubpladserne fysisk skal rykkes til andre matrikler. Vi ser det som en kæmpe styrke at klubpladserne forbliver bibeholdt så tæt på Husum skole samt fritidshjemmene som overhovedet muligt, da det derved giver børn, forældre, lærere og pædagoger bedre vilkår for sammen at kunne skabe en helhed for vores børnenes dagligdag og overgangene imellem institutionerne. Det er bekymrende, at den klubmæssige fremtid, som mange af vores nuværende og kommende klubbørn går i møde, betyder at de skal "tvangsrykkes" til en institution, der fysisk ligger langt væk fra skolen. Vi er decideret bekymret over tab af nuværende og kommende klubbørn, der efter skole vil fravælge, at forsætte i klubregi. Med dette høringssvar håber vi at der stadig er en realistisk mulighed for at klubben kan bestå som en selvstændig enhed under det nye fritidscenter Brønshøj/Husum. Desuden vil vi kraftigt opfordre forvaltningen til at genoverveje klubbens fortsatte eksistens. Det kan være i lokaler på skolen, den gule villa på Kyringevej 3 eller et helt tredje sted med en fortsat fysisk tilknytning til Husum Skole og Stafetten. Vi er fuldt bevidste om at vi fremover skal indgå som en del af det nye fritidscenter i Brønshøj/Husum. Men vi må igen kraftigt pointere vigtigheden af disse enheders fysiske placeringer og størrelser. Bibeholdelse af en klub, som fysisk er en del af skolen og Stafetten, er med til at sikre vores medlemmer en dagligdag uden et større afbræk samt afstand imellem skole og fritid. Ift. bevarelsen af to institutioner på en matrikel, er vi opmærksomme på at man i sit indstillingsforslag (Bilag 64 Fremtidens Fritidstilbud ved Kirkebjerg Skole), har valg at fastholde den fysiske placering af Højens fritidsklubpladser, skønt at de skal indgå i fritidscenter Vanløse. ”Vedrørende fritidscenter er det forvaltningens anbefaling, at det fastholdes, at der fysisk bevares fritidsklubpladser på Højens lokation, og at disse klubpladser indgår i fritidscenter ’Vanløse’, der anbefales organiseret i kommunal klynge”. Med denne anbefaling fra forvaltningens side mener vi også at der er grundlag for, at man kan drage paralleller imellem Højens fysiske placeringer samt Stafettens og klubbens placeringer. Grundlaget for forvaltningens forslag tolker vi som en blåstempling af, at man stadig ser det som et forsat vigtigt fundament, at børn fortsætter i vante omgivelser, hvor der igennem mange år er blevet oparbejdet en fast procedure der tilgodeser børnene i deres overgange fra fritidshjem til klubregi. Vi mener derfor at man med rette kan genoverveje, hvad der ligger til beslutning omkring GFK og klubbens fortsatte eksistens. Med venlig hilsen. Personalet på Stafetten
Læs høringssvar fra Gunnleiv Christensen
Indsendt af:
Lotte Vestergaard
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
176
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
København
Postnr.:
2720
Jeg er forælder til 2 børn på 6 og 9 år, som går på Rødkilde Skole og i fritidshjem på den selvejende institution Bellahøj Fritidscenter. Det er et bevidst valg, at mine børn skal gå på Bellahøj Fritidscenter og ikke i den kommunale SFO, som er knyttet til skolen. Det skyldes, at jeg foretrækker de rammer, som der tilbydes her. Det drejer sig om, at der en meget stor kontinuitet i personalegruppen, hvoraf mange har været der i 20 år eller mere. Det gør, at jeg er meget tryg ved at overlade mine børn her. Her er mange aktiviteter for børnene såsom musik, ridning, boldspil etc. Dette opnås blandt andet ved at Bellahøj Fritidscenter har mulighed for at overføre penge mellem driftskonti og anlægskonti. Denne mulighed har KKFO ikke, og de har derfor stort set ingen aktiviteter for børnene. Hvorfor stoppe noget, der fungerer rigtig godt? Der er overskud på kontoen, der er masser af tilbud om aktiviteter til børnene her er glade voksne og lavt sygefravær, sammenlignet med KKFO’en. Når der tales om økonomisk gevinst ved ændringen, forstår jeg det ikke. Jeg er sikker på, at det vil blive dyrere samlet set. Hvad er det overordnede formål så? Handler det kun om, at det administrativt bliver lettere for jer? Det er rigtigt, at demokrati kan være besværligt, men der også mange fordele, blandt andet folks engagement og medejerskab. Eller er det blot fordi Else Sommer ikke kan lide alt, hvad der er selvejende? Hun er der jo ikke engang til samle op, når det hele falder sammen efter august. Man burde i det mindste vente nogle år, til man har set, hvordan folkeskolereformen virker. Jeg foreslår, at kommunen foretager en individuel vurdering og bevarer de selvejende institutioner, der fungerer godt. Dermed kan man bevare den gode kultur, erfaring og det engagement, der er mange steder, og samtidig sikre, at man får styr på de institutioner, der ikke fungerer godt eller er urentable, fx ved at lægge disse ind under KKFO. Jeg ved at, planen for Katrinedals Skoles fritidsordninger er at lave en samlet selvejende institution, og dette kunne også være en løsning for Rødkilde Skoles fritidsordninger. Hvis kommunen fastholder, at alle fritidsordninger skal være led i et kommunalt partnerskab, vil jeg foreslå, at I lægger vægt på at forsøge at få bevaret nogle af de værdier, som de selvejende institutioner har. Bellahøj Fritidscenter har en meget erfaren og dygtig pædagogisk leder, Susanne Vogelius. Hun vil som leder af en stor selvejende institution eller som den ene leder i en partnerskabsløsning kunne medvirke til, at den gode kultur fra Bellahøj Fritidscenter videreføres. Med hensyn til klubområdet har vi i dag både nærhed og mangfoldighed i vores selvejende institution. Børnene har kendt de voksne, siden de startede i skole, og fritidsklubben ligger tæt på skolen. Bellahøj Fritidscenters klubtilbud opfylder netop de mål, kommunen sætter for ordningen: sammenhæng (også i overgangen). Vores lokale klub har voksne, som kender de unge og kan hjælpe dem, der har problemer, før det er for sent. Vi som forældre ved ikke altid, hvad der foregår oppe i hovedet på vores unger, og her kan voksne professionelle i en klub skabe en kontakt til de unge og opbygge tillid. Med kommunens forslag om fritidscentre mister man den nærhed og kontinuitet, vi har i dag, hvor fritidsklubben er en del af Bellahøj Fritidscenter og ligger tæt på skolen. Jeg foreslår, at der, hvor klubberne i dag fungerer godt og lever op til målsætningerne, skal de bevares. Det gælder i særdeleshed Bellahøj Fritidscenters klub, fordi det fungerer godt, og fordi der netop her er en del unge, som har behov for at møde voksne, som de har tillid til og kender. Det vil de ikke kunne i et større center længere væk. Venlig hilsen Lotte Vestergaard
Læs høringssvar fra Lotte Vestergaard
Indsendt af:
lisbet
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
175
By:
brønshøj
Postnr.:
2700
Tænk at ville lukke en dejlig institution som Voldparken!!! Min søn som tilhører Korsager skolen, bliver hentet hver dag, og nyder den tur, hvor han lige får clearet hans hoved, på gå turen over til Fritten og glæder sig til, at starte hans lege tid med andre 'nye' ansigter og lægger skole dagen bag sig. Hans netværk af blevet udvidet, med andre børn fra andre klasser og skoler, som er blandet på Fritten. Han skal ikke bare nøjes med at blive med de samme ansigter, på den samme skole hver dag....det ville da være så trist. Hvis man så bare selv kunne vælge, hvad man så ville med den nye ordning, så er det jo heller ikke tilfældet. Vores egen valg frihed er totalt overset!!!
Læs høringssvar fra lisbet
Indsendt af:
Christina Kongsager
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
174
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Christina Kongsager
Indsendt af:
Elisabeth Pallesgaard
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
173
Virksomhed / Organisation :
OH Bærentzen
By:
København S
Postnr.:
2300
Det lyder ikke som om der er tænkt på børnenes trivsel og tryghed, når man i kommunen vil lave gigantiske institutioner. Jeg tilslutter mig den massive skare af bekymrede forældre og håber på, at det ikke bliver en realitet.
Læs høringssvar fra Elisabeth Pallesgaard
Indsendt af:
Klynge Bi2, klyngeledelsen.
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
172
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Klynge Bi2, klyngeledelsen.
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Klynge Bi2, klyngeledelsen.
Indsendt af:
Eva Præstiin
Dato: 24. april 2015
Svarnummer:
171
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Vi bor i Københavns kommune med 3 børn. Vores 2 ældste børn går på O.H. Bærentzen Fritidshjem på Aamager. Vi er meget uenige i beslutningen om at lave større fritidshjem. Hvis kommunen ønsker at borgerne fremover skal benytte de offentlige pasningstilbud, må borgernes behov og ønsker i centrum. Vores er hermed videregivet. De bedste hilsner Eva Præstiin
Læs høringssvar fra Eva Præstiin

Sider