Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 23. april 2015
Svarnummer:
139

Indsendt af

Troels Norup Panild - Inger Marie Jessen

Virksomhed / organisation

Forældre til barn på Guldbergskolen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Vedr. planerne om at ændre fritidshjemsstrukturen særligt omkring Guldberg skolen
Vi er forældre til Ghita som går i 0 klasse på Guldbergs Skolen, og som går på Kastanjehusets fritidshjem. Det foreslås, at antallet af lokaliteter for fritidstilbud ved Guldberg Skolen nedsættes fra 4 til 3, hvorved at Kastanjehusets fritidshjem nedlægges.
Det synes vi, er en rigtig dårlig ide af en række grunde:
• Kastanjehusets fritidshjem er en meget velfungerende institution. Der er en rigtig god pionerånd blandt de ansatte. Efter at have oplevet henholdsvis en vuggestue og en børnehave af svingende kvalitet med væsentlige motivationsproblemer hos de ansatte, problemer med at håndtere konflikter børnene imellem og at skabe pædagogisk udvikling, har det været en fornøjelse at opleve entusiasmen og gå-modet hos de ansatte i Kastanjehuset. På vores datter kan vi mærke, at det er et sted, hvor hun rigtigt gerne vil være. De konflikthåndteringsproblemer vi havde oplevet, at børnehaven ikke rigtigt kunne håndtere gennem 1,5 år, tog man hånd om fra dag 1 i fritidshjemmet, med det resultat, at de faktisk blev løst med det samme.
• Fritidshjemmet er startet op samtidig med skolereformen, så vi oplever, at der hos de ansatte i fritidshjemmet er en stor lyst til at spille sammen med skolen i børnenes interesse.
• Kastanjehuset er lige blevet indrettet til fritidshjem. Det virker derfor som et spild af offentlige midler, hvis man omlægger til børnehave et eller to år efter.
• Afstandene til de nuværende fritidshjem er overkommelig. Med den nye skolereform er det en eksplicit formål at skabe mere motion og bevægelse i skoledagen, og turen over til Kastanjehuset giver en god daglig motion for børnene.
• Det centrale lokalitet på Guldbergskolen vil blive meget stort og uoverskuelig, hvor mindst 3,5 klasse skal gå, da skolen er reelt 5 sporet i dag, hvilket vil svare til godt 360 børn. Frikvartererne er i dag et reelt problem for de mindre børn, som bliver væk i mængden, og ikke kan finde deres klassekammerater.
• Der vil næppe være kapacitet til at lave ordentlige lokaleforhold på skolen til et fritidstilbud - lokalemæssigt er man allerede presset meget, og presset må forventes at stige markant. De små klasser er 5 sporede, mens 9 klasser er to sporerede.
• Der er ikke udearealer nok omkring skolen til at tage så mange børn. Forvaltningen og udvalgsmedlemmerne burde besøge skolen i 10 frikvarteret eller det store firkvarter for at danne sig et overblik over belastningen.
• Skoledagen er allerede blevet udvidet meget ved skolereformen. Ved at holde børnene fysisk på skolen risikerer man at hele dagen kommer til at virke som skole.

• Forskellige børn har forskellige behov - ved at lave en kæmpeinstitution bliver det vanskeligt at varetage behov for de børn, der efter en lang skoledag, har behov for at være i mindre sammenhænge.
Hovedspørgsmålet i høringen er ledelses- og organisationsstrukturen i fritidshjemmene. Som forældre er det sværere at forholde sig til, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Men da skolereformen klart lægger op til en bedre sammenhæng mellem skole og fritidsbud, virker det naturligt, hvis det også bliver afspejlet ledelses- og organisationsmæssigt. Således at man f.eks. kan udbygge inddragelsen af pædagogerne i undervisningen, og at man også f.eks. kunne bruge fritidshjemslokalerne ind i mellem i undervisningen.
Med venlig hilsen

Troels Norup Panild & Inger Marie Jessen

Få nyt om høringer

Abonnér