Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
117

Indsendt af

Lise Dørge

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

I referat af Børne og Ungeudvalgets møde den 18.03.2015 fremgår det at Murergården skal trækkes ud af den oprindelig plan om at indskrænke fritidstilbud til en samlet matrikel på/nær Blågårds skole. Fritidshjem og klub i Murergården vil således også i fremtidens fritidstilbud være en realitet.

Det er en stor glæde og lettelse for min familie. Vi har netop valgt Murergården for at skabe en helhed, tryghed og sammenhæng i vores datters liv gennem det meste af hendes opvækst – fra hun startede i vuggestue og nu går i børnehave til hun senere skal starte på den lokale folkeskole (Blågårds skole) og fritidshjem/klub i Murergården. Murergården er i høj grad medvirkende til at vi vælger den lokale folkeskole!

Der er i Murergården skabt en usædvanlig stærk rød tråd i de værdier, der danner basen for det pædagogiske arbejde på tværs af huset. Denne røde tråd giver både børn og forældre en tryghed i forhold til forventninger og samarbejde med Murergården – vi ved at den åbenhed vi blev mødt med i vuggestuen også er til stede når børnene starter i børnehave, fritidshjem og klub! Murergården som samlet pædagogisk enhed tillader at overgangen mellem de forskellige ”afdelinger” er naturlig og tryg for børn, forældre og personale.

Værdierne føres videre ikke kun i det pædagogiske arbejde men jo også i børnene, der oplever en vedvarende sammenhæng i den måde der kommunikeres, opbygges sammenhold, selvværd osv gennem hele deres barndom/ungdom i Murergården. Det er værdier, der giver mening af fastholde en tydelig og ensrettet kurs omkring netop i perioden før og omkring teenage årene, hvor mange børn står overfor svære valg og udfordringer.

Og derfor er det så vigtigt at denne røde tråd bevares i den nye struktur og at huset ikke deles i to separate enheder med splittet ledelse, personale og værdier.

Venlig hilsen

Lise Dørge

Få nyt om høringer

Abonnér