Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
130

Indsendt af

Peter Martin Holst Høpfner-Dahl

Postnr.

1557

By

København V

Høringssvar

Ang. Fritidshjem Thomas P Hejle

Vi har meldt vores børn ind i selvejende institutioner med alt, hvad dette indebærer, og protesterer nu formelt imod en tvangsomdannelse til kommunal enhed. Byen og børnene har godt af have en diversitet i sit pasningstilbud, der sikrer en stadig nytænkning og innovation ift. hvordan man går til opgaven med at have et stimulerende pasnings- og fritidstilbud til de Købehavnske børn i indskolingsalderen.
Centralisering af administration og ensretning af pasningstilbud vil have en negativ indvirkning på Thomas P Hejles mulighed for selv at præge sin tilgang til børn og pædagogik – en tilgang som i mange år har været ud over det sædvanlige, og har blandt andet vist sit værd ved igennem årene at have fostret flere Københavnske og landsdækkende kulturfænomener. Her tænkes der særligt på den række af rock- rap og andre musikgrupper og subkulturer som har fået plads til at spire og udvikle sig i TPH regi.
Det er muligt at der fra et skrivebord et sted i administrationen kan foretages den betragtning at der er synergier at hente i sammenlægning og centralisering, men som forælder, borger og vælger (og vel i endnu højere grad også som ansat i TPH) i kommunen, er grænsen efterhånden nået for, hvad det er for en pris der tilsvarende skal betales ift. kvaliteten af de pasningstilbud, der er til rådighed for vores børn. Det virker som en evigt nedadgående spiral af forringelser på forringelser, der er trættende, opslidende og som ærligt talt kan få én til kraftigt at betvivle om krydset ikke skal flyttes ved næstkommende stemmeseddel.

Få nyt om høringer

Abonnér