Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 23. april 2015
Svarnummer:
134

Indsendt af

Susanna Jacobsen

Virksomhed / organisation

Thomas P. Hejle Fritidsklub

Postnr.

1358

By

Indre By

Høringssvar

Min datter går på Det Kgl. Vajsenhus og skal efter sommerferien starte i den selvejende fritidsklub Thomas P. Hejle.
Vi har valgt fritidsklubben Thomas P. Hejle fordi den som selvejende institution er det eneste alternative tilbud, der er tilstede som pendant til kommunale institutioner, i Indre by. Som forældre til et barn i en selvejende institution har man direkte indflydelse på barnets hverdag samt en kort og nær kommunikation til ledelse og personalegruppe som er beslutningsdygtige.
Fritidsklubben Thomas P. Hejle skal består som selvejende fritidsklub fordi vi har brug for en fritidsklub som kan arbejde med alternative metoder og løsninger, uden at være bundet af kommunale normaliserende beslutninger, som ofte har rod i økonomiske motiver.
Fritidsklubben Thomas P. Hejle skal består som selvejende fritidsklub fordi vi har brug for engagerede personale som kan hellige sig arbejdet med klubbens børn internt uden at skulle have et delt fokus, ved f.eks. at kunne blive rykket over i en anden institution efter behov.
Sidst men ikke mindst, hvis Fritidsklubben Thomas P. Hejle bliver kommunal, indebærer dette at de først åbner kl. 14.00, hvilket skaber et tidsmæssigt hul i overgangen fra skole til klub – hvordan hænger det lige sammen for min datter som er 9 år. Hvad skal hun stille op med det ”hul” ?
BEVAR fritidsklubben Thomas P. Hejle som toneangivende selvejende fritidsklub i Indre by.

Få nyt om høringer

Abonnér