Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
129

Indsendt af

Maria Østergaard Kahn

Virksomhed / organisation

Kastaniehuset

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Jeg har meget svært ved at forstå begrundelsen for at lukke Kastaniehusets Fritidshjem. Min datter går i 0.klasse på Guldberg Skole og startede således på fritidshjemmet i august.

Fritidshjemmet er åbnet for under et år siden, og har derfor moderne og meget velegnede faciliteter. Vælger man at bruge lokalerne til børnehavepladser, som det er foreslået, vil det kræver udgifter til ombygning af faciliteterne. Kastaniehusets legeplads vil blive overfyldt. Desuden er der i øjeblikket bestemt ikke mangel på børnehavepladser på Indre Nørrebro.

På trods af, at Kastaniehusets Fritidshjem har eksisteret i kort tid, er det lykkedes personalet at skabe helt fantastiske rammer for vores børn, blandt andet gennem velgennemtænkte aktiviteter med høj pædagogisk faglighed. Personalet kender alle børnene, og det er tydeligt for både børn og forældre, hvem der er primærvoksen. Det er min oplevelse, at organiseringen af børn og voksne samt hele den hjertevarme atmosfære på fritidshjemmet gør, at alle børn og forældre føler sig hjemme og trygge – og det har de gjort lige fra fritidshjemmets åbning. Hvert barn er specielt, der bliver taget hånd om alles behov, og alle bliver udfordret. Desuden samarbejder pædagogerne på Kastaniehusets Fritidshjem tæt med skolen og virker meget engagerede i at få børnenes hverdag til at hænge sammen. Eftersom fritidshjemmet åbnede samtidig med skolereformens indførelse, er alle i personalegruppen ansat “ind i” skolereformen og er dermed fuldt indstillet på de præmisser, den medfører.

I det hele taget opleves den integrerede institution Kastaniehuset meget sammenhængende og tryg. Den mulighed, der ligger i at kunne fortsætte på samme institution, når man starter i skole og hverdagen bliver helt anderledes, er meget bevaringsværdig og vil kunne lette overgangen til skolelivet betragteligt, især for særligt sårbare og følsomme børn. Min søn går i øjeblikket i børnehave i Kastaniehuset, og jeg håber inderligt, at han om halvandet får muligheden for at opleve en sådan overgang, baseret på kendte omgivelser og kendte voksne!

At skære antallet af fritidstilbud omkring Guldberg Skole fra fire ned til tre, virker formålsløst og uigennemtænkt. Der ligger ikke store besparelser at finde her. Tværtimod vil det blive en stor udfordring at finde plads til børnene. Det ligger ikke lige for at bygge nyt, og de faciliteter, der findes i de tre øvrige fritidshjem, kan ikke rumme de mange ekstra børn. At have flere små matrikler i stedet for få store kan vise sig at gøre en fremtidig ændret fritidshjemsstruktur lettere at implementere. Kastaniehusets fritidshjem har en størrelse, der gør, at det er stort nok til at udgifterne pr. barn kan holdes nede, og at børnene har masser af muligheder for at tilpasse valget af kammerater, voksne og aktiviteter efter behov og humør. Samtidig er det ikke så stort, at børnene drukner eller ikke bliver set.

Kastaniehusets Fritidhjem er så velfungerende, velindrettet og vellidt – det vil være en stor fejltagelse at lukke det!

Få nyt om høringer

Abonnér