Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
124

Indsendt af

Ida W. Jacobsen - forældre

Virksomhed / organisation

Emdrup Søgård fritidshjem og klub

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar til organisering af fremtidens fritidstilbud
Kære læser
Jeg peger på at man bruger Emdrup Søgårds, Græshoppens og evt. også Skrammels gode rammer og samler det til ét fritidstilbud tilknyttet Lundehusskolen. Disse tre fritidshjem ligger praktisk talt på samme matrikel tæt på skolen.
Som forældre, er det mig ligegyldigt, hvordan organiseringen i øvrigt bliver, men jeg håber selvfølgelig at personalet får de bedste job betingelser og en jobsikkerhed, så området forsat kan tiltrække dygtige pædagoger.
Lunden, som ligger på skolen er ikke gearet til flere børn, heller ikke selvom de inddrager flere klasselokaler. Skolegården er mildest talt utilstrækkelig og uinspirerende. Endvidere er der er utalt ønske fra forældre på skolen om at deres børn får et sceneskift, når de går over i deres fritidstilbud - her menes der altså over i nye rammer! Lunden er ikke attraktiv, og det ved jeg er holdningen blandt rigtig mange forældre til indskolingsbørn på Lundehusskolen.
For mit eget vedkommende, er Emdrup Søgård, hvor mine egne børn er indmeldt, årsagen til at min ældste søn stadig er på skolen, og grunden til at min yngste skal starte i august. Vi skrev vores børn op til privatskole da de blev født, men ønsker at støtte den danske folkeskole, så længe vores børn er i trivsel og så længe, vi er tilfredse med det samlede tilbud. Det vil vi ikke være, hvis vores børn skal gå på Lunden.
Hvem skal i øvrigt bestemme, hvor mine børn skal være? Hvorfor fratage os det frie valg?
Det er af politikkerne gentagne gange blevet sagt, at pædagogikken ikke i ligger i murstenene, og det vil jeg til dels give dem ret i, men der er altså større pædagogiske muligheder, når mursten og rammer er i orden. Vi forældre er ikke blinde, vi kan se, hvor gode muligheder der ligger i institutionerne omkring skolen og i de grønne områder.
RYAC løfter uden tvivl en socialpædagogisk opgave, men fritdshjemmet ligger langt væk fra skolen, og det er jo slet ikke sikkert, at det er de samme børn og familier, som vil få tilbuddet på RYAC, som det er i dag. Det er ikke sikkert, at man/vi selv kan vælge i den nye struktur.
Emdrup Søgård fritidshjem, skal laves om til et klubtilbud. Det vil det godt kunne bære, men der er store tab ved at vælge denne løsning. Tab, som går direkte imod kommunens egne pejlemærker om forældrepartnerskaber og overgangsarbejde, idet samarbejdet med familierne allerede starter i Søgårds andre småbarnsinstitutioner. Endvidere vil også et stærkt samarbejde med Lundehusskolen gå tabt, et samarbejde, som skolens bestyrelse selv peger på er rigtig godt - et samarbejde, som de ønsker skal fortsætte.
Alle fritidshjemmenes pædagoger er gode og dygtige - det er der ikke tvivl om! Men lad os få fagligheden tilbage på bordet og tale om et fremtidstilbud af kvalitet - i nogle rammer som kan bære det - og med forældretilfredshed.
Jeg ønsker mig et fremtidigt fritidstilbud, som er båret af fællesskab, social chancelighed, med ordentlige muligheder for ledelse. Med den nuværende forslag vil kun én leder, skulle lede over matrikler med alt for stor afstand .
mvh
Ida West Jacobsen

Få nyt om høringer

Abonnér