Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
116

Indsendt af

Bestyrelsen, v/ Anna Høgberg

Virksomhed / organisation

Thomas P. Hejles Fritidshjem

Postnr.

1358

By

København K

Høringssvar

Høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Bestyrelsen og ledelsen i Thomas P. Hejles Fritidshjem har følgende ønsker og kommentarer til Forvaltningens implementeringsplan for Den Classenske Legatskole.
Vi erkender det politiske ønske om, at samle fritidshjemspladserne fra Thomas P. Hejles Fritidshjem og Vartov Fritidshjem tættere på skolen som en selvejende institution, men vil samtidig gentage, at vi i dag har to meget velfungerende institutioner, som det vil være meningsløst at opløse, før en endelig ny placering er fundet og indrettet.
Vi peger derfor på en overgangsløsning, hvor Thomas P. Hejles Fritidshjem og Vartov Fritidshjem bibeholdes i den nuværende form og struktur på de nuværende matrikler, således at man i god ro og orden kan finde en kommende ny placering.
Da vi kun er to institutioner, som altid har haft et rigtig godt samarbejde med skolen, foreslår vi en koordinatorfunktion i forhold til 1:1 ledelse, således at den ene af fritidshjemslederne bliver ledende koordinator i forhold til pædagogiske og praktiske forhold omkring skole/fritidshjem, men at de to institutioner i overgangsperioden i øvrigt bevares som to selvstændige enheder som i dag, med hver deres budget, personale og leder.
Når en endelig ny placering er fundet, indledes drøftelser om hvorledes de to nuværende selvejende institutioner omdannes til én ny selvejende institution.
Vi håber meget, at Forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget kan indse det fornuftige i denne model, så man undgår to store strukturelle omlægninger kort efter hinanden. Dette vil give en stor tryghed for både børn, forældre og personale og i overgangsperioden give meget mere arbejdsro og overblik, til at finde den nye organisering af et kommende selvejende fritidshjem tilknyttet Den Classenske Legatskole.

Bestyrelsen for Thomas P. Hejles Fritidshjem 20. april 2015
Nørre Voldgade 23, 1358 København K
Tlf.: 33 13 23 70 Mail: mail@tphejlefh.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér