Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
125

Indsendt af

Daniel Clive Ebeling

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

"Det har været en stor diskussion i den udviklingspsykologiske forskning om børn tog skade af at blive passet uden for hjemmet, og konklusionen har været relativ entydig: Det er ikke problematisk, så længe visse forhold er til stede, for så indgår daginstitutionen og hjemmet i et harmonisk samspil. Men forholdene er blevet så dårlige i de danske institutioner, at jeg ikke længere er sikker på, at de er gavnlige for børnene" (Dion Sommer, Udviklingspsykolog i Information, den 15. maj 2009).

Med dette høringssvar ønsker jeg, at tilkendegive min stærkeste modstand mod, at børnehaven i Sct. Stefans fritidstilbud nedlægges.

Da jeg valgte at skifte vores forhenværende børnehave ud, var det for at finde et trygt fritidstilbud, som vi ikke fik tilgodeset i vores daværende børnehave. I modsætning til Sct. Stefans børnehave, var den forhenværende børnehave præget af mistrivsel og uoverskuelighed. Sygefraværet var mildest talt nævneværdigt og resulterede i, at børnene ofte mødte voksne, som de ingen tilknytning havde til. To gange på et halvt år led forskellige børn nævneværdigt overlast, og det var disse begivenheder, der gjorde at jeg trak stikket. Første gang da et barn blev bidt af en hugorm, da en børnegruppe opsøgte en hugorm alene (med en pædagogs accept!); en hugorm, som børnene kort tid forinden havde set sammen med en pædagog i deres skovtilbud. En engangsforseelse kan ske, men da to børn på tre år, seks måneder senere bliver væk i skoven, og senere fundet af to fremmede ved Kongevejen i Allerød, og den efterfølgende ansvarsfralæggelse fra ledelsen, under parolen ”sådan noget kan ske”, så jeg intet andet valg end at flytte min søn. Det var tydeligt at børnene i de lokale kommunebørnehave blev overladt til sig selv, i store dele af dagen. Jeg kan kun tilslutte mig Dion Sommers udtalelse i Information:

"Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i børnehaverne. Min vurdering er, at det kommer til at gå ud over deres koncentration, deres sproglige udvikling og deres evne til at indgå i sociale relationer. Det er dybt bekymrende" (Information den 15. maj 2009).

Gennem klyngelederen pressede jeg på for at skifte til et andet tilbud. Jeg havde én chance, for sådan er reglerne nu engang skruet sammen, og det var ved tilfældighed, at jeg fik tilbudt en plads i Sct. Stefans børnehave. Det er jeg yderst taknemlig for. Min søn har nu gået i Sct. Stefans børnehave i tre år, og jeg har kun positive ord til overs for det yderst engagerede og passionerede personale. Ledelsen og organiseringen i Sct. Stefans burde stå som pragt eksemplet på, hvordan man driver god børnehave. Intet mindre.

Jeg kan ikke forestille mig en bedre ramme for Københavns børn, der med gennemgående opmærksomhed for det enkelte barn, og en omsorg som man i dagens tilbud skal lede længe efter, sikre den nødvendige grundlæggende pædagogiske og faglige udvikling for børnenes afsæt til videre skolegang. Der er tid og plads til nærvær, og det enkelte barn bliver anerkendt og udviklet. Det er ikke ’bare’ noget der står skrevet i tilbuddets egenbeskrivelse. Der er personalemæssigt overskud til at udtænke faglige forløb, som knytter børnene an til byen de bor i, og stimulerer børnene til at tage ansvar for deres lokalsamfund.

Vores søn er lige fyldt seks, men har længe være klar til at gå i skole. Han kan sit alfabet, sine tal, og har en livsduelighed og social formåen, som jeg – i kraft at min gerning som lærer – vil dømme skoleklar. Jeg kan kun takke Sct. Stefans børnehave for, at være medskabere af det positive produkt, han nu er, og som vil give ham alle de rette forudsætninger, for at starte i skole til sommer.

Sct. Stefans børnehave er et aktiv for samfundet, som dette høringssvar på ingen måde kan retfærdiggøre til fulde. Det er en utilstrækkeligt at skulle forsøge at beskrive i skrift og tale, hvorfor dette tilbud skal nedlægges. I alt ydmyghed, burde I tage ud og se, hvordan børnehavens hverdag udfolder sig.

Sct. Stefans børnehave opfylder alle de betingelser, som en børnehave i dag forpligter sig på i denne reform tid, og de gør det til fulde og mere til! Sct. Stefans børnehave burde stå som et pragt eksempel på, hvordan man i dag skal drage omsorg for børnene og samtidigt klæde børnene på til den kritiserbare skolereform der ligger dem for. Sct. Stefans pædagogik er gennemtænkt både når det gælder børnenes faglige kompetenceudvikling og også når det gælder social formåen.

Det vil være en samfundsmæssig selvmål af kaliber, at nedlægge så gennemtænkt en børnehave som Sct. Stefans Børnehave, (og alle lignende tilbud, der både formår at leve op til alle facetter af faglige og den sociale udvikling, som er påkrævet, til UG og krys & bolle).

Hilsen

Daniel Clive Ebeling

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/26/153028.htm

http://politiken.dk/debat/profiler/hoejbjerg/ECE2603984/vores-boern-har-...

http://www.information.dk/191159

Få nyt om høringer

Abonnér