Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 22. april 2015
Svarnummer:
123

Indsendt af

Sarah Lundsfryd Astrup

Virksomhed / organisation

Bellahøj Fritidscenter

Postnr.

2400, Bellahøj Fritidscenter

By

København NV

Høringssvar

Vedrørende organiseringen af Københavns fritidshjem

Jeg er mor til to børn på hhv. 6 og 8 år, der går på den selvejende institution Bellahøj Fritidscenter, og jeg er oprørt og bekymret over, at Københavns Kommunes Børne- og ungdomsforvaltning har fremlagt et forslag om, at ville fjerne selvejerskabet og sammenlægge med den eksisterende KKFO med én leder. Vi forældre frygter at det vil gå kraftigt ud over kvaliteten.

I min datters klasse går halvdelen af eleverne på den allerede eksisterende KKFO, og alle de forældre jeg har talt med er utilfredse med dette fritidstilbud. Mange af dem er allerede skrevet op på venteliste til det selvejende fritidscenter, Bellahøj Fritidscenter. Hvorfor vil de nu det?

Fordi Bellahøj Fritidscenter løser fritidshjemsopgaven bedre!

Alt dettes ødelægges – bare fordi man vil spare sølle 100.000 kr. og har set sig gal på selvejerskabet!

Vi håber derfor, at forvaltning tænker mere langsigtet, og tillader, at også KKFO´en også bliver selvejende ved sammenlægningen, og nyder godt af den kultur, der allerede fungerer. Det giver mere kvalitet for penge, og mindre sygefravær som I kan se i de nedenstående punkter.

Herunder vil jeg komme ind på tydelige forskelle imellem Bellahøj Fritidscenter (selvejende) og KKFO´en, Rødkilden (kommunal):

• Bellahøj Fritidshjem har en speciel afdeling for 0.-klasserne, hvor dygtigt pædagogisk personale stille og roligt præsenterer børnene for det nye skole- og fritidshjemsliv i trygge rammer, inden de året efter kommer sammen med de andre klassetrin (1.-3.-klasser). DET HAR KKFO´EN IKKE

• Bellahøj Fritidscenter har en meget dygtigt leder (Sus), der har været med til at forme en kompetent og stabil personalegruppe, der har et lavt sygefravær pga. der er et godt arbejdsmiljø, medarbejderne har medindflydelse og er tæt på den daglige ledelse. Det giver en meget høj kvalitet og kontinuitet, da man aldrig oplever at informationer om børnene går tabt. DET HAR KKFO´EN IKKE.

• Fordi Bellahøj Fritidscenter er selvejende, kan de bedre prioriterer deres økonomi, og lave pædagogiske indsatser, hvor der er brug for dem, hvorimod KKFO er bundet af en masse regler f.eks. i forhold til at blande drifts- og vedligeholdelseskonti.

• Bellahøj Fritidscenter har en sund økonomi, og kan hvert år overføre et overskud på ca. 400.000 kr., fordi de kan prioritere deres midler. DET KAN KKFO´EN IKKE.

• Bellahøj fritidshjem laver mange aktiviteter for børnene efter skole f.eks. ridning, ture til natur og museum, sportsaktiviteter, værksteder, sommerfest, forårsfest, tivolifest, julehygge, en årlig cabarét, hvor alle børn, der har lyst, kan deltage. Det er et kæmpe show, som personalet bruger meget energi på, men det er af lyst! DET HAR KKFO´EN IKKE.

Få nyt om høringer

Abonnér