Forslag til spildevandsplan 2018

Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Høringsfrist:

28. february 2019
Indsendt af:
Steen Jakobsen
Dato: 16. january 2019
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Hf 1907
By:
København S
Postnr.:
2300
HF 1907 ønsker at stå forrest på listen til ny kloak. Vi vil gerne have information omkring have leje omkostning stigning, i forbindelse med financiering og hvad tilslutnings afgiften bliver. Bliver det for matriklen HF1907, eller pr lod. Skal lod lejeren selv betale for kloakering fra brønd til hus? På vejene af HF 1907 Formand Steen Jakobsen
Læs høringssvar fra Steen Jakobsen
Indsendt af:
Henrik Andersen (Formand)
Dato: 15. january 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
HF 4. Maj
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Når man ser hen over de ca. priser i Kommunen estimerer ,for at få kloakering ind i vores haveforening (kolonihavehuse), kan det blive en væsentlig fordyrelse, hvis man f.eks. ligger på forurenet jord som vi gør. Det gælder både for det stykke kloakering, der skal ligge ved alle husende, men også for det stykke der skal ind i selve husende. Kloakeringen hen til vores huse skal være over et kommunelån betalt ind over huslejen og stykket ind i selve huset, skal man så betale individuelt. Vi mener at det ikke kan være rigtigt, at når det er Kommunen der udlejer haveforeningsområdet til os, må det også være dem, der skal betale for den fordyrelse det koster at få fjernet den forurenede jord. Det er kommunen der har anvist foreningsområdet i sin tid, ovenpå en jorddækket losseplads. Det kan da ikke have sin rigtighed, det pålægges hver kolonihavelejer, denne jord skal væk. Vi håber i vil se på dette
Læs høringssvar fra Henrik Andersen (Formand)
Indsendt af:
Svend Aage Schiermacher
Dato: 3. january 2019
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
rådgivende ingeniør
By:
København K
Postnr.:
1401
Rensningsanlæg Lynetten er efterhånden ret gammelt og har ikke den fornødne kapacitet til fremtiden. Samtidig er den placeret på Refshaleøen, hvor den med bl.a. lugtgener hindre noget af byudviklingsmulighederne på øen. Med det nye byudviklingsprojekt Lynetteholmen, der kommer til at ligge tæt op ad rensningsanlægget, vil der også her ske indskrænkninger af byudviklingsmulighederne som følge af bl.a. lugt. Endelig vil kvm.- prisen her være for høj til at bibeholde rensingsanlæg på stedet. Alternativt kunne der etableres en overdækning m.v. men det bør gennemtænkes grundigt. Derfor må der gerne snarest findes en ny anvendelig placering. Det kunne være Benzinøen eller Avedøre Holme. Derfor bør store dele af planarbejdet omkring Afløbsplanen, gennemtænkes og evt. justeres, hvis det bliver hensigtsmæssigt at flytte Lynetterensningsanlægget bort fra Refshaleøen.
Læs høringssvar fra Svend Aage Schiermacher