Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
47

Indsendt af

Erik Hernvig Jørgensen

Virksomhed / organisation

Lejer i HF Søndrebro Bonderrosestien 129

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar til Spildevandsplan 2018 Jeg, Erik Jørgensen, boende i haveforeningen Sønderbro på Artillerivej , Bonderosestien 129, har bemærket at et stort antal kolonihaveforeninger står over for at skulle separat kloakeres. Det forventes at være en større økonomiske byrde der lægges ud på kolonihaverne gennem tilslutningsbidrag og huslejestigning måske op til 180.000. Det har betydning for, hvem der har råd til at leje en kolonihave, det er helt hel i vejret. Jeg vil gerne fremhæve betydningen af kolonihaver som et bredt tilgængeligt tilbud til borgere, der ønsker adgang til grønne arealer. Jeg opfordrer til engrundig inddragelse af kolonihaveforeningerne og en individuel vurdering af, hvornår den enkelte kolonihaveforening skal separat kloakeres og hvornår regnvand kan håndteres via LAR- Løsninger, De enkelte havelodder laver lokal nedsivning alene af regnvand gennem jordoverfladen på selve loddet, idet ingen af lodderne er befæstet i væsentligt omfang, desuden bruges regnvandet til vanding af vores afgrøder i haven. De matrikler de har zinktagrender, skal tvinges til at erstatte dem med plastik, der ikke forurener, for at bruge LAR – løsninger. En god måde at reducere tilslutningsudgiften, er som man har gjort i HF Kongelunden, hvor der ikke skulle betale tilslutningsafgift pr. havelod, men ”kun” betale tilslutnings afgiften på hovedkloakken for haveforeningen. Det kan også overvejes om "primitiv haveforening" kan søge om dispensation fra yderligere kloakering af vores haveforening. Vi har et fællestoilet med kloakering og koldt vand, samt på hverthavelod ved skel en koldtvandshane. Jeg har ikke ønsker om, at kolonihavehusene skal blive små sommerhuse, men bruger mere haverne som et sted vi kommer tæt på naturen. Desuden henvises til Høringssvar fra ”Kolonihaveforbundet hovedstadens syd” der har har nogle retprincipielle overvejelser og løsningsforslag. Venlig Hilsen Erik Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér