Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
43

Indsendt af

Østerbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Allan Marouf

Postnr.

2100

By

Østerbro

Høringssvar

Høringssvar vedr. Spildevandplan 2018
Mængden af overløb bør begrænses mest muligt, og Østerbro Lokaludvalg håber at den nye plan vil bidrage til, at der fremadrettet kommer færre oversvømmelser og færre overløb.
Med venlig hilsen
Allan Marouf
Formand for Østerbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér