Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
31

Indsendt af

Ole Klinder

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Vi har en kolonihave i Haveforeningen Strandlyst og mener at kommunen bør påtage sig finansieringen af det forestående kloakeringsprojekt.
Som det fremgår af forslaget til spildevandsplanen2018 frygter vi at blive pålagt udgifter til bekostning af:
Jordrensning på kommunens ejendom
samt
Rørlægning til brug for regnvandsafledning med det formål at aflede maksimalt 7 % af grundarealet, idet ubefæstede arealer, græsplæner, urte- og prydhaver ikke kan afvandes via et kloaksystem.

Desuden er vi mange der bruger opsamlet regnvand til have-vanding.

På vegne af 28 navngivne haveejere
med venlig hilsen
Ole Klinder
Strandgang 6

Få nyt om høringer

Abonnér