Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
42

Indsendt af

Peter Beck

Virksomhed / organisation

HF Søndervang

Postnr.

2770

By

Kastrup

Høringssvar

Priserne der blev oplyst på borgermødet omhandlende kloakering i kolonihaver, er skønnet til mellem 90.000 og 180.000!
Det er ikke et udtryk for et kvalificeret skøn og helt uacceptabelt.
Som det allerede er anført fra flere haveforeningers side, der har fået kloakeret og nogle endda suppleret med etablering af hel-årsvand, er de priser som Cowi har skønnet, helt ude af proportioner.
HF Søndervang vil gerne være blandt de første der skal kloakeres, men det er umuligt at videregive informationer til vore medlemmer, når prisoverslaget er så usikkert, som det fremgår nu.

Få nyt om høringer

Abonnér