Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 26. februar 2019
Svarnummer:
24

Indsendt af

Tom Jørgensen

Virksomhed / organisation

Agendaforening Nordvest

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Der er behov for at regnvand mest muligt afkobles fra kloaksystemet. Løsningen med faskine til det zinkholdige tagvand er ikke så attraktiv, da det stadig er et "affaldsproblem" og ikke en mere naturvenlig ressource, man står med. Den store ressource for lokal natur - planter, insekter og fugle, som kunne opnås ved overfladearrangementer som små bassiner, regn bede osv. ødelægges med zink. Hvis zinkholdigt regnvand ledes til kloak, bliver zinkionerne vel heller ikke fjernet før vandet fra renseværket ledes til Øresund. Kort sagt: det er uheldigt at forurene regnvand som det sker nu. Derfor foreslås, at det forbydes at installere zinktagrender, zinknedløbsrør og andre nærmere afgrænsede zinkoverflader på tage, både ved nyetablering og renovering - undtagelser kun ved særlig tilladelse i få tilfælde.

Få nyt om høringer

Abonnér