Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
34

Indsendt af

alex boesen

Virksomhed / organisation

Fremlejer i H / F Bredegrund

Postnr.

2300

By

københavn S

Høringssvar

Jeg har fået udarbejdet projektbeskrivelse, tegning og modtaget tilbud fra Kloakmester Henning Lybke(formand for danske kloakmestre).
Der er ligeledes været samarbejde med Kent Hynne fra HOFOR

Tilbudet omfatter både kloakering og montering af drikkevands brønde.
Forventet pris ifølge tilbud per kolonihave 51.367 kr incl moms.

Jeg har stort ønske om at få udført kloakeringen hurtigst muligt.

Vedlagt følgende;
- Projektbeskrivelse
- Tegning
- Tilbud

Med venlig hilsen,
Alex Boesen

Få nyt om høringer

Abonnér