Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
33

Indsendt af

Lisbeth Jensen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Ang betaling af kloakeringsanlægget i vejene i syv kolonihaver i Sydhavnen:
I “Forslag til Spildevandsplan 2018”
lægges der op til, at 56 kolonihaver i København (heraf syv i 2450) i løbet af de næste ti år skal spildevandskloakeres.
Haveforeningerne i København ligger almindeligvis på een matrikel.
Vi har forstået, at kloakeringsplanerne for kolonihaverne, kan indbefatte både husspildevands- og/eller regnvandskloakering.
Vi har desuden forstået, at HOFOR kun skal trække og bekoste tilslutningsstikket til matrikelgrænsen i de forskellige haveforeninger, uanset hvilken type kloakering det drejer sig om. Det betyder, at haveforeningerne selv skal betale udgifterne for intern kloakering i vejene .
Vi undrer os over, at denne praksis skal gælde for København, når den f.eks. ikke er blevet lagt til grund for kloakering af kolonihaver i perioden 2004-2012 i f.eks. Hvidovre Kommune.
Desuden mener vi det ville være urimelig forskelsbehandling i forhold til f.eks. parcelhusejere. Her står HOFOR for udgiften til kloakrørene, der føres helt frem til grundstykkerne.
Det kan blive en bekostelig affære for de enkelte kolonihavelejere, at Københavns Kommune således går enegang og forlanger at haveforeningerne selv skal betale for kloakanlæggene i vejene.
BR har vedtaget, at anlægsudgifterne til kloakering i kolonihaverne financieres over kommunekassen, og at midlerne tilbageføres til “kassen” over en 30-årig periode, hvor lejerne tilbagebetaler udgifterne over lejen. Kommunen skal samtidig tillægge en markedsrente, der fastsættes afhængigt af igangsættelsestidspunktet.
Et priseksempel: I Hf Havebyen Mozart, (der ligger på V2-kortlagt grund), planlægger kommunen at skulle kloakere regnvandet fra tagene. Den samlede udgift (inkl. anlægget på det enkelte lod) til en regnvandskloak er vurderet til 150.000 kr pr havelod.
Selv med et 30-årigt lån til 4% fra Københavns Kommune, bliver prisen høj. Omkring 700kr/måned for priseksemplet.
Vi anbefaler derfor, at HOFOR betaler for kloakanlæggene i fællesvejene i de københavnske kolonihaveforeninger, således som HOFOR har praktiseret andre steder.

Få nyt om høringer

Abonnér