Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 27. februar 2019
Svarnummer:
30

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 og har følgende kommentarer til planen:

Vesterbro er et særligt problematisk område, da det allerede stort set er fuldt udbygget for det gamle Vesterbros vedkommende og fordi området ligger lavt ud mod havnen.

Vesterbro Lokaludvalg kan tilslutte sig de overordnede målsætninger i planen, som dels sikrer, at de rekreative områder fastholdes, at badevandskvaliteten i havnen opprioriteres, således at havnen overalt har en god badevandskvalitet, og at der arbejdes hen mod at undgå oversvømmelse og vand i kældrene, hvad der jo er et særligt problem på Vesterbro på grund af områdets lave beliggenhed.

Vesterbro Lokaludvalg kan derfor tilslutte sig hovedtrækkene i planen, herunder at der i de nye boligområder ved havnen sker en kloakseparering, hvilket i praksis ikke kan lade sig gøre på det gamle Vesterbro.

Vesterbro er karakteriseret ved få grønne områder, hvorfor havneområdet er særligt attraktivt for bydelens yngre, men også ældre, som bruger havnens som badeområde. Vesterbro Lokaludvalg vil foreslå, at det genovervejes, om også Frederikholmsløbet kan gøres mere badeegnet.

Vesterbro Lokaludvalg er desuden enig i, at kolonihaveområderne bør kloakeres, og at især de kolonihaveområder, som ligger tæt ud mod havnen bør opprioriteres. Vesterbro Lokaludvalg er også enig i, at husbådene bør tilsluttes kloaksystemet, da de ellers udleder direkte i havnen. Derfor skal der være opmærksomhed på at samle husbådene i klynger, som kan kloakeres, således at disse klynger af husbåde ikke begrænser tilgængeligheden for andre til havnen.

Med venlig hilsen

Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér