Høring af forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 36 spildevandsprojekter

Høringsfrist:

21. februar 2023
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen vedr. Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018. I forhold til projektet A2.1 Bassinvolumener til reduktion af overløb langs Harrestrup Å har lokaludvalget følgende bemærkninger: Grundlæggende er lokaludvalget positive overfor det beskrevne projekt, som vil medføre miljøforbedringer i området. Lokaludvalget opfordrer dog til, at fredningsmyndighederne bliver hørt, da de fleste områder, hvorpå projektet vil foregå, er fredet. I forhold til projektet ønsker lokaludvalget desuden en redegørelse for adgangsforholdene til boldbanerne fra Vanløsebyvej under anlægsprocessen. Med venlig hilsen Jan Lindboe Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg