Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2021/2022.

Høringsfrist:

1. juni 2020
Indsendt af:
Nina Thilo Funder
Dato: 3. juni 2020
By:
XXX
Postnr.:
XXX
Fra skolebestyrelsen på Guldberg Skole er der opbakning til skoledistriktsændringer. Vi synes, det lyder fornuftigt, at vi kommer til at ligne de andre skoler mere hvad gælder den socioøkonomiske profil. I forlængelse af de kommende skolestrukturændringer giver det også mening, at Guldberg får et større skolesdistrikt. 
Læs høringssvar fra Nina Thilo Funder
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 2. juni 2020
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Maria Daugaard-Jensen
Dato: 1. juni 2020
Svarnummer:
46
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar, angående ændring af skoledistrikt for Utterslev skole. Som bosiddende på Dyblandsvangen hører vi til den lille gruppe af familier som potentielt kunne være berørt at dette. Med samme to primære bekymringer som flere påpeger, håber vi på at en alternativ løsning kan findes: Børnene vil få en meget usikker skolevej hvis de skal krydse Hareskovvejen Børnenes trykke lokalområde og fælles referenceramme vil forringes Mvh  Maria
Læs høringssvar fra Maria Daugaard-Jensen
Indsendt af:
Mikkel og Signe Dalsgaard
Dato: 1. juni 2020
Svarnummer:
45
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi har følgende kommentarer til ændring i skoledistrikt ifm Utterslev Skole-området Vi mener ikke forslaget tager højde for gældende principper for sikker skolevej, som Børne og Ungdomsudvalget har vedtaget. Det er en meget forvirrende vej at færdes på for børn. Det er ikke muligt at nå over vejen mens det er grønt, dvs. at man skal vide at man skal løbe, og børn kan let blive forvirrede, da der ikke altid bliver grønt, når man har trykket. Trafikken er så tung, at det kan være svært at udveksle simple beskeder, hvormed forvirring i forbindelse med overgang i feltet kan opstå.   Man får en fornemmelse af, at der ifm nærværende forslag om ændring af skoledistrikt for Utterslev Skole ikke hersker et egentligt kendskab til den foreslåede skolevej: at man simpelthen ikke har været i området og prøvet at krydse vejen. Mange borgere har desuden oplevet hasarderet kørsel netop i dette kryds, hvilket vi desværre også har. En meget chokerende oplevelse, hvor en bil kørte over for rødt med mere en 80 kilometer i timen, mens vi var på vej ud i krydset på cykel. Et unikt lokalmiljø vil blive ødelagt ved ændringen af skoledistriktet. Børnene i området omkransende Mellemvangen og Skolevangen leger på tværs af aldre og kender hinanden rigtig godt, fordi der er mulighed for at bevæge sig frit mellem huse og haver. Man vil komme til at ødelægge sammenhængskraften i området, hvor der er en historisk stærk orientering imod Nordvest og Utterslevskole. Igen må det gentages at denne orientering og identificering hænger sammen med Hareskovvejens brede spor og voldsomme trafik og støjen forbundet med den. En ændring af skoledistrikt vil ikke ændre på dette. Ny dansk forskning viser, at det ikke nytter noget at tvinge ressourcestærke familier til andre skoler (Weekendavisen 24. april 2020 – Det populære valg af Anders Boas). Ændres skoledistriktet vil man sandsynligvis se en udvikling, hvor de ressourcestærke familier vælger privatskole frem for det lokale kommunale tilbud. Senere, at ressourcestærke familier, der værdsætter sammenhængskraft, fravælger dette område som bopælsmulighed pga. umulig skolevej. Hermed løses problemerne ikke for Bellahøj skole. Tværtimod vil konsekvensen være at flere fravælger folkeskolen i Utterslev/Brønshøj-området, hvilket vil være en ærgerlig udvikling i en kommune som Københavns kommune. Vi har følgende kommentarer til ændring i skoledistrikt ifm Utterslev Skole-området Vi mener ikke forslaget tager højde for gældende principper for sikker skolevej, som Børne og Ungdomsudvalget har vedtaget. Det er en meget forvirrende vej at færdes på for børn. Det er ikke muligt at nå over vejen mens det er grønt, dvs. at man skal vide at man skal løbe, og børn kan let blive forvirrede, da der ikke altid bliver grønt, når man har trykket. Trafikken er så tung, at det kan være svært at udveksle simple beskeder, hvormed forvirring i forbindelse med overgang i feltet kan opstå.   Man får en fornemmelse af, at der ifm nærværende forslag om ændring af skoledistrikt for Utterslev Skole ikke hersker et egentligt kendskab til den foreslåede skolevej: at man simpelthen ikke har været i området og prøvet at krydse vejen. Mange borgere har desuden oplevet hasarderet kørsel netop i dette kryds, hvilket vi desværre også har. En meget chokerende oplevelse, hvor en bil kørte over for rødt med mere en 80 kilometer i timen, mens vi var på vej ud i krydset på cykel. Et unikt lokalmiljø vil blive ødelagt ved ændringen af skoledistriktet. Børnene i området omkransende Mellemvangen og Skolevangen leger på tværs af aldre og kender hinanden rigtig godt, fordi der er mulighed for at bevæge sig frit mellem huse og haver. Man vil komme til at ødelægge sammenhængskraften i området, hvor der er en historisk stærk orientering imod Nordvest og Utterslevskole. Igen må det gentages at denne orientering og identificering hænger sammen med Hareskovvejens brede spor og voldsomme trafik og støjen forbundet med den. En ændring af skoledistrikt vil ikke ændre på dette. Ny dansk forskning viser, at det ikke nytter noget at tvinge ressourcestærke familier til andre skoler (Weekendavisen 24. april 2020 – Det populære valg af Anders Boas). Ændres skoledistriktet vil man sandsynligvis se en udvikling, hvor de ressourcestærke familier vælger privatskole frem for det lokale kommunale tilbud. Senere, at ressourcestærke familier, der værdsætter sammenhængskraft, fravælger dette område som bopælsmulighed pga. umulig skolevej. Hermed løses problemerne ikke for Bellahøj skole. Tværtimod vil konsekvensen være at flere fravælger folkeskolen i Utterslev/Brønshøj-området, hvilket vil være en ærgerlig udvikling i en kommune som Københavns kommune.
Læs høringssvar fra Mikkel og Signe Dalsgaard
Indsendt af:
Anja Ravn Schmidt Joensen
Dato: 1. juni 2020
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringsvar fra Bellahøj Skoles skolebestyrelse i forb. med ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 Bellahøj Skole har de to foregående år indgivet høringssvar i forhold til forslag om ændring af skoledistrikt - skoleårene 2019/2020 og 2020/2021- og flytning af roder fra Utterslev til Bellahøj. Begge gange har bestyrelsen udtrykt bekymring for forslaget ud fra to perspektiver: A) Forslaget medfører en meget usikker skolevej for elever fra det nuværende Utterslev distrikt. B) En udvidelse af Bellahøjs distrikt mod Utterslev vil sætte børnefællesskaberne under pres. A) En usikker skolevej Udvidelsen af Bellahøj Skoles distrikt mod Utterslev vil betyde, at elever skal krydse to meget trafikerede veje, heraf er den ene én af de mest belastede indfaldsveje til København. En skolevej, hvor man skal krydse Hareskovvej vil skabe stor utryghed blandt både børn og forældre, hvilket er meget uhensigtsmæssigt for både hjem og skole. Børn, der skal lære at færdes i trafikken harmonerer ikke med at skulle krydse både Hareskovvej og Frederikssundsvej på vej til skole. B) Det stærke, lokale netværk forankret i folkeskolen En udvidelse af Bellahøjs distrikt mod Utterslev vil skade Bellahøj Skoles mål om tætte og nære relationer og forældre-lærer-synergi og vil være ødelæggende for sammenhængskraften. Ad flere omgange er Bellahøjs distrikt blevet beskåret for at tilgodese andre skoler i umiddelbar nærhed. En inddragelse af Utterslev vil medføre en geografisk spredning, som vil forhindre, at børnene kan starte i skole sammen eller følges til efter skole-aktiviteter og vil besværliggøre legeaftaler. Efter endt skoledag vil børnene blive spredt over et større område til stor skade for fællesskab og relationer. Med udgangspunkt i de ovenstående to punkter ser vi det som meget problematisk at ændre skoledistrikterne som foreslået. Det kan og vil medføre, at et stigende antal familier vil vælge Bellahøj skole fra. Vi foreslår i stedet en udvidelse til Bellahøjs nære område, som vi uddyber i følgende afsnit. Udvid Bellahøjs distrikt i det nære område Efter Bellahøj Skoles udbygning og renovering vil skolens kapacitet og muligheder ikke blive udnyttet til fulde. Der er plads til og mulighed for at optage flere elever. Ydermere mener skolebestyrelsen fortsat ikke, at Bellahøj Skole for nuværende afspejler det omgivende nærmiljø i tilstrækkelig grad, men derimod ligger under for en skævvridning med hensyn til etnicitet, socio-økonomi og ressourcer. Skævvridningen og den medfølgende manglende afspejling af nærområdet har medført en dalende tiltrækningskraft for skolen. De seneste år har dette ledt skolen i en negativ retning og har betydet, at forældre i distriktet har valgt Bellahøj Skole fra. Denne negative spiral vil fortsætte, hvis roderne udvides til Utterslev, men vil bremses, hvis Bellahøj tilføres de tidligere fratagede roder. Ved at udvide distriktet i skolens nærområde vil man både kunne skabe sikre skoleveje for elever, der ikke ville skulle krydse store og trafikerede veje, man vil forbedre den socioøkonomiske balance på skolen, og man vil kunne udnytte kapaciteten på Bellahøj optimalt. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Bellahøj Skole Anja Ravn Schmidt Joensen, skolebestyrelsesformand
Læs høringssvar fra Anja Ravn Schmidt Joensen
Indsendt af:
Matias Lolk Andersen
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftet fil.
Læs høringssvar fra Matias Lolk Andersen
Indsendt af:
Kristoffer Johansson
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
42
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg forstår overhovedet ikke motivationen for ændringsforslaget vedrørende Utterslev skoles distrikt. 1. Utterslev skole har, så vidt jeg ved, ikke pladsproblemer på lang sigt, og som sådan en fin størrelse distrikt. Det er rigtig at der har været nogle store årgange men de børn flyttes jo ikke. Nye årgange vil, med få undtagelser, kunne være i de 3 klasser skolen er lavet til. Et yderligere fald i tilgangen vil kun skade skolens økonomi. 2. Hvis motivationen er at få flere børn på Bellahøj skole er løsningen helt forfejlet. Bellahøjs distrikt har en fin størrelse men mangler børn fordi de lokale vælger skolen fra. Problemet der skal løses er at skolen bliver valgt fra, og al erfaring viser at man ikke kan tvinge forældres skolevalg. Jeg tror ikke Bellahøj ser de 15 elever de er sat i udsigt. Resultatet bliver et endnu større område der vælger folkeskolen fra og jorden gødes yderligere for private tilbud i området. Hvilket vil skade alle folkeskoler i området ved at fjerne ressource stærke familier. 3. Få vil byde deres børn at skulle krydse Hillerødmotorvejen (umiddelbare forlængelse) og Frederikssundsvej flere gange dagligt for at komme i skole eller se deres kammerater. At forsøge at gøre den vej sikker bliver både nyttesløst, meget dyrt og vil yderligere indsnævre den flaskehals der forbinder Hillerød motorvejen med ringvej 2 og Bispeengbuen – nogle af landet allermest trafikerede veje. Alle taber når man blander motorvej og skolebørn. Eneste effekt jeg kan se af distriktsændringen bliver et tab for vores kvarter og ”den lokale folkeskole” som fænomen, fordi kommende familier vil blive nægtet adgang til den lokale folkeskole. Og nej, jeg er ikke bekymret for huspriserne, husene skal nok blive solgt. Jeg er derimod bekymret for folkeskolen og sammensætningen af vores kvarter som børnefamilier vil vælge fra hvis der ikke er et reelt tilbud om ”en lokal folkeskole” på denne side af motorvejen – uanset heller, grøntid og lignende trafikale lappeløsninger.
Læs høringssvar fra Kristoffer Johansson
Indsendt af:
sissel rimsø
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
41
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. forslag om at flytte rode 279 til Bellahøj Skole Vi har børn i hhv. 0. og 3. klasse på Utterslev Skole, og vil derfor som familie ikke umiddelbart blive påvirket af den foreslåede distriktsændring. Vi vil dog alligevel gerne argumentere for, at en ændring af skoledistriktet, hvor rode 279 flyttes til Bellahøj Skole, ikke er en hensigtsmæssig løsning, når man tager udgangspunkt i de fire hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune. 1. Ét af de fire hensyn er kapacitetsudnyttelse. I den forbindelse vil vi gerne starte med at anfægte antagelsen om, at der i fremtiden vil være kapacitetsudfordringer på Utterslev Skole. Antagelsen er baseret på fremskrivninger af børnetal og befolkningsprognoser, og denne type fremskrivninger er behæftet med stor usikkerhed. Så sent som sidste år (24. april 2019) besluttede Børne- og Ungdomsudvalgets på baggrund af en indstilling fra forvaltningen, at Utterslev Skoles distrikt ikke skulle ændres ”da det nuværende børnetal og befolkningsprognosen indikerer, at antallet af skolestartere i Utterslevs distrikt vil falde i de kommende år” (se note 1). På bare ét år er fremskrivningen altså ændret markant, og det er vel ikke usandsynligt, at dette også ville kunne ske næste år? 2. Et andet hensyn, der skal vægtes i forbindelse med ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er forældres forventninger. At foretage en distriktsændring som følge af en fremskrivning, der er helt modsat fremskrivningen det foregående år, kolliderer med princippet om hensynet til forældrenes forventninger. Tilflyttere til området inden for det sidste år med små børn har, på baggrund af forvaltningens fremskrivning af børnetal og befolkningsprognoser sidste år, rimeligt kunne forvente, at der ikke ville skulle ske en reduktion af skoledistriktet for Utterslev Skole ”de kommende år”. 3. Et tredje hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er børnenes trafiksikkerhed. Da en flytning af børn fra rode 279 til Bellahøj Skole vil medføre en usikker skolevej for børnene, strider denne ændring mod sikkerhedshensynet. Denne konklusion kom Børne- og Ungdomsudvalget da også frem til sidste år, da udvalget bemærkede, at ”distriktsændringer i området er vanskelige set i forhold til principperne om sikre skoleveje” (se note 1).   4. Det fjerde og sidste hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er ønsket om en balanceret elevsammensætning. Forvaltningen har tidligere bemærket, at rode 279 er ”et ressourcestærkt område”, og at en flytning af rode 279 til Bellahøj Skole vil ”skabe en bedre balance i antallet af tosprogede elever mellem de to skoler” (se note 2). Vi vil gerne argumentere for, at antagelsen om, at børn fra rode 279 vil komme til at gå på Bellahøj Skole, fordi skoledistriktet ændres, er tvivlsom. I stedet vil der være risiko for, at andelen af forældre, der vælger den københavnske folkeskole til, vil falde. Ny forskning (note 3) viser nemlig, at man ikke kan sikre, at børn fra ressourcestærke familier vil komme til at gå på bestemte skoler ved at ændre skoledistrikterne. Den farlige skolevej og større mobilitet hos ressourcestærke familier (note 4) riskerer at medføre, at familier med børn i rode 279 fremadrettet fravælger den københavnske folkeskole til fordel for et privat tilbud. Dette vil være en rigtig uheldig udvikling i en kommune, der de senere år har arbejdet hårdt på og haft succes med at hæve andelen af familier, der vælger folkeskolen til. Sidst men ikke mindst har Utterslev Skole også brug for rode 279 til at bevare sin andel af tosprogede elever på 35%. På baggrund af ovenstående argumenter mener vi ikke, det er formålstjenstligt at flytte rode 279 til Bellahøj Skole. Med venlig hilsen Søren og Sissel, Dyblandsvangen 16 2700 Brønshøj Note 1: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/24042019/edoc-agenda/1bbfb551-414d-477e-a715-ab4485f4ed73/30e770bc-7443-4fa3-93ba-5d24e009a483 Note 2: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/24042019/edoc-agenda/1bbfb551-414d-477e-a715-ab4485f4ed73/30e770bc-7443-4fa3-93ba-5d24e009a483 Note 3: https://www.weekendavisen.dk/2020-17/ideer/det-populaere-valg Note 4: https://politiken.dk/indland/art7598303/Ti-%C3%A5rs-indsats-for-at-fordele-tosprogede-elever-b%C3%A6rer-nu-frugt  
Læs høringssvar fra sissel rimsø
Indsendt af:
Nanna Svane
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
40
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi er en familie i den berørte Utterslev-karré, med to børn, der skal starte i skole i hhv. 2022 og 2024. Vi er både bekymrede og forundrede over det valg af netop vores lille område, som både infrastrukturelt og socialt hører til Utterslev. Her går vores børn i vuggestue og børnehave og det er dette område børnene kender gennem deres institutionsliv. Tilhørsforholdet til Utterslev Skole og den sikre skolevej dertil gennem mindre villaveje var en væsentlig faktor da vi valgte at købe hus i Utterslev. Som de mange andre høringssvar fremhæver, så er det ikke bare bekymrende at sende vores børn over Hareskovvejen - det er direkte urimeligt. Som voksen kan jeg knap selv nå over for grøn, og dette i hvert fald ikke uden at undvige racercykler og køretøjer, der bestemt ikke respekterer de røde lys.  Personligt vil et skifte til Bellahøj Skole betyde at vi vil undersøge alternative skole-muligheder til vores børn. Jeg kan ikke forestille mig at vi er de eneste, der går med de overvejelser. Vi håber derfor meget at forslaget genovervejes og der undersøges alternative muligheder for at få elevantallet på de to skoler bedre afstemt. 
Læs høringssvar fra Nanna Svane
Indsendt af:
Mette
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
39
By:
KØBENHAVN MV
Postnr.:
2400
Som mor til en lille pige vil jeg have det forfærdeligt hver morgen når jeg skulle sende min datter afsted mod Bellahøj Skole. Hun skal krydse både Hareskovvej og Frederikssundsvej. For at komme til Utterslev skole kan hun mere eller mindre komme via stisystem og ad små villaveje og vil kunne klare turen alene.  vi er tilflyttere til området og valgte i sin tid specifikt en vuggestue/børnehave i nærheden af Utterslev således at både vores datter og vi selv kunne opbygge varrige sociale relationer. Dem bliver vi nu bedt om at se stort på. Det kommer simpelthen ikke til at ske! Om vi så bliver nød til at flytte en gang mere.
Læs høringssvar fra Mette
Indsendt af:
Anders
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
38
By:
KBH NV
Postnr.:
2400
Kære forvaltning og politikere Den foreslåede løsning vil være et mareridts-scenarie for forældre, hvis deres børn skal krydse Hareskovvej for at komme i skole, det viser blot at fine ord står for fald når man lige skal lave en fiks lille ændring. Som mig bekendt er det ikke første gang det bliver prøvet, hvad var en dårlig idé, er stadig en dårlig idé. Vi har prioriteret at flyttet vores datter til en anden institution end først anvist, for at komme tættere på Utterslev Skole og derved styrke det sociale fællesskab i det nærområde som hun kommer til at gå i skole. Det er mig en gåde blot at denne hovsa løsning skal tvinges igennem, så børnene skal starte skolen med at kæmpe sig igennem trafikken på Hareskovvej for så at komme i skole et sted deres sociale omgangskreds ikke er.
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
Skolebestyrelsen ved Nørre Fælled Skole
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Nørre Fælled Skole
Indsendt af:
Brian Olsen
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
36
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. forslag om ændring af Utterslev Skoles skoledistrikt.  Jeg finder den foreslåede distriksændring dybt foruroligende og forslaget bør genovervejes, dette af flere grunde.  Som flere påpeger er trafiksikkerheden helt håbløs i krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen. Uanset hvilket tidspunkt på døgnet man ønsker at krydse Hareskovvej, skal det ske i løb, hvis man ønsker at nå helskindet over, da grøntlystiden er meget kort grundet det store trafikale pres. Dette er særligt voldsomt i myldretiden, hvor børnene skal til og fra skole, og den tur vil jeg ikke udsætte mine egne børn for.  Det er min oplevelse, at der i kvarteret generelt er god opbakning til den lokale folkeskole, og jeg kan være bekymret for, at dette sættes over styr ved en ændring af skoledistriktet, da flere vil vælge et privat alternativ.  Vi har boet i kvarteret i 10 år og har oplevet, hvordan kvarteret har udviklet sig til en områder med et særligt socialt fællesskab, hvor kvarterets børn leger sammen på kryds og tværs af alder - på veje, i haver og i kvarterets grønne fællesområder. Jeg kan være bekymret for, at de særlige børnefællesskaber, der er skabt, vil blive ødelagt, hvis kvarteret bliver opdelt. Vh. Brian Olsen 
Læs høringssvar fra Brian Olsen
Indsendt af:
Gitte Linderoth
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
35
By:
København NV
Postnr.:
2400
Ang. ændring af skoledistriktet for Utterslev Skole. Ud over hvad der allerede er skrevet i tidligere høringssvar angående usikker skolevej og en splittelse af vores boligområde - som begge er stærke argumenter imod forslaget om ændringen af skoledistriktet - er jeg bekymret for at beslutningsforslaget vil påvirke Utterslev Skole i en negativ retning. Utterslev skole er i dag en velfungerende skole med en rimelig fordeling af børn med forskellig socioøkonomisk baggrund. Hvis den balance forrykkes kan det føre til en negativ udvikling, hvor flere i distriktet vil søge privatskoler. Dette vil være et stort tab for lokalområdet, der i dag har et stærkt sammenhold om Utterslev Skole. Kun et af mine tre børn har nået skolealderen og går i dag på Utterslev Skole, men jeg vil da overveje om det er den rigtige skole såfremt alle børn i kvarteret fremover ikke længere hører til samme skole og andelen af ressourcestærke forældre og børn mindskes. Det er upopulært at sige og jeg vil være ked af at tage det valg, men jeg synes I bør kende til de overvejelser. At der desuden ikke er evidens for at det skulle forbedre en ressourcesvag skole, at flytte ressourcestærke børn dertil, taler yderligere imod at flytte cirka 15 børn fra Utterslev til Bellahøj, i stedet for at bruge kræfterne på at forbedre forholdene for eleverne på Bellahøj Skole.
Læs høringssvar fra Gitte Linderoth
Indsendt af:
Nana O. Nielsen
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
34
By:
Købenahvn
Postnr.:
2100
Høringssvar fra Nana O. Nielsen vedr. høring om ændringer i skoledistrikter for skoleåret 2021/2022, vedr. min søn Axel Wedels skolestart. Høringssvar; Københavns kommune går op i at børnene har en sikker skolevej frem for alt. Ifølge forslaget ville min søn Axel være nødsaget til at skulle gå igennem to store trafikerede kryds. Dette vil betyde at det ikke vil være sikkert for Axel at færdes i trafikken, og jeg vil være nødt til at køre ham til og fra skolen indtil cirka 10års alderen. Da jeg er enlig forældre, og arbejder på Gentofte hospital, vil jeg have svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det var en af mine motivationer for at flytte til Østerbro for cirka 3år siden, var at Axel kunne gå i skole på Østerbro, hvilket jeg prioriterede højt. Det ærger mig gevaldigt at dette måske bliver ændret til Guldberg skole.    Jeg mener også at det er sent at offentliggøre ønsket om  at børnene skal gå i skole på Nørrebro for skoleåret 2021/2022. Det korte varsel gør at det vil være svært at finde alternativer til Guldbergs skole. Ovennævnte vil have betydning for mig at vælge skole for Axel. Nørrebros lokaludvalg lægger vægt på udvikling af fællesskaber, der  kan understøtte sammenhængskraften i et kvarter og med inddragelse af børns erfaringsverden. Jeg mener at udvikling af fællesskaber, både for såvidt børn og forældre, vil gå tabt hvis børnene flyttes til Nørrebro. Som enlig forældre med et barn, betyder det sociale samvær og relationer enormt meget og det vil  bekymre mig meget hvis forslaget går igennem. Med venlig hilsen Nana O. Nielsen.     
Læs høringssvar fra Nana O. Nielsen
Indsendt af:
Bestyrelsen
Dato: 31. maj 2020
Svarnummer:
33
Virksomhed / Organisation :
A/B Parkalléen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra A/B Parkalléen. I Andelsboligforeningen Parkalléen bliver vi kede af at læse forslaget om ændring af skoledistrikterne, der vil betyde, at børn i vores forening ikke længere skal høre til Nørre Fælled Skole. Dette af flere årsager: 1) Vi oplever ikke, at en skolevej, der krydser Jagtvej og Tagensvej er foreneligt med ’en sikker skolevej’. Uanset, at der fra Trafik- og Miljøforvaltningens side er tanker om at gøre krydset Jagtvej/Tagensvej mere sikkert, så vil vejen fra vores matrikel til Guldberg Skole være lang og stærkt trafikkeret og betyde at forældre vil skulle følge børn til og fra skole højt op i skolealderen. Dermed går de større børn glip af en selvstændiggørelse på dette område, i modsætning til den nuværende situation, hvilket vi oplever som et tab for børnene, som skal lære at færdes trygt og selvstændigt i vores bydel, når de er gamle nok. 2) Vi er en efterhånden gammel forening med et godt sammenhold, der ser os selv som en del af det kvarter vi bor i og som vi oplever at bidrage positivt til. At være tilknyttet den lokale folkeskole udgør et vigtigt element af vores foreningens tilhørsforhold til kvarteret. Derfor ser vi ingen mening i, at familier i vores forening ikke længere skal være en del af kvarteret i kraft af deres engagement i den lokale folkeskole. 3) Når man bor så tæt på den lokale folkeskole, som vi gør, bliver skolevalget næsten en naturlighed. Det virker derfor helt unaturligt og uforståeligt, at den lokale skole ikke længere skal være for os. Vi frygter, at det vil påvirke de enkelte familiers skolevalg med negativ effekt på sammenhængskraften i vores forening. Når det samtidig forventes, at rode 158, som vi tilhører, kun leverer 3 elever pr. årgang, så virker omkostningen for børn i vores forening ikke proportionel med ændringsforslagets forventede gevinst. På vegne af beboere, børn og forældre,   Bestyrelsen, A/B Parkalléen
Læs høringssvar fra Bestyrelsen
Indsendt af:
Peter Ellekvist
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
32
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedrørende: Høringssvar angående ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 (2020-0050548) for Utterslev og Bellahøj skoler. Som formænd for to af de implicerede grundejerforeninger, Kirkemosen Brønshøj og Havebyen Præstevangen, vil vi tillade os at kommentere på den foreslåede omlægning af skoledistrikter. Vi anerkender naturligvis betydningen af den foreslåede ændring af skoledistriktet med tanke på forbedring af socioøkonomien på Bellahøj skole. Vi vil imidlertid henlede opmærksomheden på de trafiksikkerhedsmæssige aspekter af den planlagte omlægning, hvilket også Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på. Hareskovvej er som bekendt en af Danmarks mest trafikerede veje. Der køres stærkt, og det er desværre oplevelsen blandt beboerne i området, at en ikke ubetydelig del af trafikanterne på Hareskovvej ikke respekterer det røde lys i krydset Mellemvangen/Hareskovvej, som ellers ville være et naturligt sted for skolebørn at krydse sidstnævnte. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag om at øge grønttiden i krydset om morgenen til fordel for fodgængere, der krydser Hareskovvej, vil efter vores mening kun i et vist omfang afhjælpe problemet og vil i nogle tilfælde blot være en falsk tryghed. Vi foreslår derfor, ud over det af Teknik-  & Miljøforvaltningen foreslåede, etablering af en kombineret gang- og cykelbro over Hareskovvej, som vil give børnene i villakvarteret øst for Hareskovvej mulighed for sikkert at krydse denne. Mvh. Michael Rannje og Peter Ellekvist.
Læs høringssvar fra Peter Ellekvist
Indsendt af:
Marie Bækgaard Andersen
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
31
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hej,  vi bor på Dyblandsvangen i Brønshøj og hører normalt til Utterslev Skole. Det betyder alverden for os og vores børn at høre til en skole, hvor der er legekammerater i lokalområdet og socialt fællesskab. Vi og vores børn har meget at gøre med vores naboer og nærområde, og hvis skoledistriktet ændres tages vi ud af denne kontekst.  Vi føler os dertil meget utrygge  ved at skulle lade vores børn passere den meget trafikerede Hareskovvej - på vej til skole.  Vi anbefaler derfor på det kraftigste at vores lille område fortsat kommer til at høre til Utterslev Skole.  Hvis det skulle ske, at skoledistriktet ændres, så ville vi se os nødsaget til at søge privat skole, for at sikre vores børn den mest trygge og sikre skolegang. mvh Marie   
Læs høringssvar fra Marie Bækgaard Andersen
Indsendt af:
Signe Hedemann Mikkelsen
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
30
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Forslaget om ændringen af skoledistriktet for Utterslev Skole er meget foruroligende - både for os som familie og for kvarteret. Vi flyttede til Dyblandsvangen - som er omfattet af det ændrede skoledistrikt for tre år siden, og har sart to børn, der potentielt ikke kan starte på den skole, som vi vægtede meget højt, da vi flyttede til kvarteret. Vi anser det bestemt ikke som værende den rette løsning af flere grunde.  Trafiksikkerhed: Jeg krydser hver morgen Harreskovvej - som med sin tunge trafik og 4 spor er meget utryg at krydse. Herudover kan et barn ikke nå at krydse vejen, før der igen bliver rødt, hvorfor de skal stå at vente midt på vejen i den tunge trafik. Flere gange har vi oplevet, at hellerne har været påkørt. Vores barn vil også skulle krydse Frederikssundsvej, der ligeledes er præget af tung trafik. Skolevejen til Utterslev Skole af små veje gennem kvarteret er meget mere tryg.  Fællesskab i kvarteret: Vores børn vokser op i trygt område, hvor børnene leger med hinanden på gaderne og i haverne - og kender hinanden fra skolen. Dette fællesskab vil alt andet lige blive negativt påvirket. Et ændret skoledistrikt vil sætte kvarterets sammenhængskraft på spil. Det er vores klare overbevisning, at hvis kvarteret splittes op i to skoledistrikter, vil tilstrømningen til kommunes folkeskoler dale, da flere af os vil søge mod private skoler, da vi ikke tør lade vores børn krydse de store tungt trafikkerede veje.   Vi mener, at man bør anskue den store tilstrømning til Utterslev Skole som en succes - og finde en anden løsning end at splitte kvarterets børn ad. 
Læs høringssvar fra Signe Hedemann Mikkelsen
Indsendt af:
Kristian B Larsen
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
29
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. forslag om ændring af Utterslev Skoles skoledistrikt   Når man læser i materialet fra Børne- og Ungdomsudvalget, at man ikke forventer, at der bliver problemer med at der er for mange distriksbørn der skal starte på Utterslev Skole i de kommende år, så giver det ikke rigtigt mening, at man foreslår en ændring af distriktet, hvor man vil flytte en del fra Utterslev skoledistrikt til Bellahøj skoledistrikt.  Herudover giver det slet ikke mening at børnene i det berørte område skal have en meget mere trafikeret skolevej. En skolevej som betyder at Hareskovvejen skal krydses og man skal under Frederikssundsvejen, hvis man ikke vil krydse den. I øjeblikket har børnene i det berørte område en sikker skolevej, hvor de kan cykle til skole.  Hareskovvejen er en voldsom trafikeret vej og da det er en indfaldsvej er trafikken også i relativ høj fart, sammenlignet med den trafik børnene fra området møder på vej til Utterslev Skole. Utterslev Skole er en skole der samler lokalområdet. Det samme vil ikke komme til at gøre sig gældende for Bellahøj Skole ifht. det område der foreslås flyttet til Bellahøj Skole distrikt. Baggrunden for dette er at Hareskovvejen deler området i to. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen ønsker at deres børn skal krydse frem og tilbage over Hareskovvejen for at komme til skole og for at være sammen med venner.  Jeg foreslår, at man fastholder Utterslev Skoles skoledistrikt udfra den begrundelse at prognosen siger, at der i de kommende år ikke vil være for mange børn, dvs. der vil ikke blive behov for et fjerde spor de kommende år.  
Læs høringssvar fra Kristian B Larsen
Indsendt af:
Marie Juul-Andersen
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
28
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. forslag om ændring af skoledistrikt ifht. Utterslev Skole Jeg ser med stor foruroligelse og undren på forslaget om ændring af skoledistrikt ifht. Utterslev Skole og Bellahøj Skole. Det er der to årsager til: 1) Sikker skolevej 2) Sammenhængskraften i lokalområdet Ifht. sikker skolevej, så har børnene i det berørte område pt en skolevej hvor der i stort omfang både cykles og gås til skole. Ved en ændring af skoledistriktet skal Hareskovvejen krydses. Hareskovvejen er en af de mest trafikerede indfaldsveje i København. Krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen er et farligt kryds med stor ubalance, da det er en meget trafikeret vej der krydser en villavej. Pga. det lille omfang af trafik fra Mellemvangen over Hareskovvejen køre bilister flere gange dagligt i høj fart overfor gult og rødt på Hareskovvejen, formentlig ud fra en forventning om at der alligevel ikke er nogen der skal over krydset. Det synes helt urimeligt at skulle sende skolebørn ud i det kryds. ​Ifht. sammenhængskraften i lokalområdet, så er skolen i stort omfang omdrejningspunktet for fællesskabet. Det, at man møder folk fra lokaleområdet i KKFO’en, i Klub Utterslev og på skolen i det daglige og til de mange gode forældrearrangementer gør, at der bliver den der ekstra sociale lim i området, som er med til at gøre det til et godt sted at vokse op. Det er et sted hvor vi kender hinandens børn og drager omsorg for dem. Det skyldes i høj grad at børnene tilhører det samme skoledistrikt. En sådan sammenhængskraft vil man ikke kunne opnå i forhold til Bellahøj Skole fordi der er den store adskillelse i form af Hareskovvejen. Hareskovvejen adskiller området, så det fungerer som to helt separate områder. I praksis vil den foreslåede skoledistriktsændring betyde, at området der foreslås flyttet til Bellahøj skoledistrikt vil blive en appendix der ikke rigtigt hører til nogen steder. Af baggrundsmaterialet fremgår det, at man ikke forventer at der bliver 4 spor på Utterslev Skole i de kommende år, hvilket taler for ikke at ændre på skoledistriktet: ”Det gør sig fortsat gældende, at de kommende årgange generelt forventes at være mindre end de årgange, der udløste 4 klasser, og det er forventningen, at skolen vil optage tre 0. klasser i skoleåret 2021/2022”. Hvorfor ødelægge noget der fungerer rigtig godt. Den foreslåede løsning kommer næppe til at flytte mange børn til Bellahøj Skole. Istedet vil den gøre skade på et velfungerende lokalsamfund, hvor børnene og de voksne kender hinanden godt i kraft af tilhørsforholdet til Utterslev Skole.
Læs høringssvar fra Marie Juul-Andersen
Indsendt af:
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedhæftede PDF
Læs høringssvar fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Indsendt af:
Thom Wurlitzer
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
26
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg finder det ærgerligt, at opsplitte et meget velfungerende og højt søgt skoledistrikt (Utterslev), og flytte x- antal børn til Bellahøj, hvor sikker skolevejs-princippet faktisk allerede burde stoppe forslaget, og Bellahøj selv kæmper med lav søgning fra eget distrikt. Bør der ikke lægges fokus på, at hjælpe Bellahøj lokalt med at få eget optag op? Flere Bellahøjbørn søger væk, bl.a. til Utterslev, og flere kommer ind via søskendegaranti, som nu bl.a presser Utterslevbørn ud. Det giver absolut ingen mening med denne 'børne-bytning', og underminerer i min optik distrikt-tankegangen.  Mange af de berørte forældre vælger nok folkeskolen fra, hvis forslaget gennemføres. Dermed splittes et meget velfungerende fællesskab omkring Utterslev skole, hvor nærmest alle vælger folkeskolen til.   Med venlig hilsen Thom  
Læs høringssvar fra Thom Wurlitzer
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
25
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi takker for tilbuddet, men lokaludvalget har ingen bemærkninger, da de foreslåede ændringer af skoledistrikter ikke berører Amager Øst. Venlig hilsen Susanne Møller Lokaludvalgsformand
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om ændringer i skoledistrikter for skoleåret 2021/2022
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Skolebestyrelsen på Utterslev Skole
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
23
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikt fra skolebestyrelsen på Utterslev Skole 29. maj Maj 2020   Først vil vi gerne fremhæve, at vi som skolebestyrelse er glade for, at der fra forvaltningens side fortsat er fokus på Utterslev Skole og skolens kapacitetsudfordringer, samt en løbende god dialog herom.    Utterslev Skole er en tre-sporet skole, men har igennem de sidste 5 år reelt fungeret som en fire-sporet skole. Skolen har således gjort plads til 4 ekstra klasser, som vil være en del af skolens drift frem til 2030, hvilket giver skolen en maksimal fysisk belastning.    Følgende tal viser hvorledes indskrivningen har udviklet sig: Indskrivning skoleåret 2016/17 = 100 børn = 4 klasser (distriktssøgning 88%) Indskrivning skoleåret 2017/18 = 91 børn = 4 klasser (distriktssøgning 86%)  Indskrivning skoleåret 2018/19 = 101 børn = 4 klasser (distriktssøgning 84%)  Indskrivning skoleåret 2019/20 = 85 børn = 3 klasser (distriktssøgning 93%) Indskrivning skoleåret 2020/21 = 88 børn = 4 klasser (distriktssøgning 93%)   Ifølge forvaltningens prognoser vil der over de kommende år være et fald i antallet af børn. Bestyrelsen har dog ret store forbehold i forhold til forvaltningens prognosetal, idet tallene og opgørelsesmetoderne har ændret sig markant fra sidste år til i år, og dermed forbindes med stor usikkerhed. Dertil kommer at vi stiller os spørgende i forhold til, om der virkelig er 15 børn i det ruder, som forvaltningen har peget på.   Vi erfarer desuden i bestyrelsen, at ud af antallet af indskrevne børn, er ca. 15% af børnene søskendebørn med bopæl i andre skoledistrikter.   Set i lyset af denne høje andel af ikke-distriktsbørn, der groft sagt presser vores eget distrikt og skolens kapacitet, ser vi et stort behov for, at der fra forvaltningens sides ses på, om søskendegarantien for ikke-distriktsbørn er en holdbar løsning for Utterslev Skole. Også set i lyset af, at disse børn højst sandsynligt har en meget usikker skolevej jf. problematikkerne vedr. indfaldsvejen omkring skoledistriktet.    Som skole er vi yderst opmærksomme på vores nuværende distriktsbørn. Derfor vil et forslag, der i den grad udsætter børns sikkerhed omkring en meget usikker skolevej og vej til kammerater, uden konkrete forslag om, hvordan eller hvornår udfordringen kan løses jf. redegørelsen fra TMF, ikke anses som en hensigtsmæssig løsning. Udvalgets behandling af distriktsændringen i 2018 blev netop afvist med henvisning til den usikre skolevej. Med det nuværende forslag er der fortsat ikke en klar løsning på, hvordan kommende børns skolevej i betryggende omfang kan sikres.    Skolebestyrelsen er også lyttende overfor nuværende og kommende forældre til børn i distriktet. Her hører vi, at de berørte elever vil opleve et tab af socialt fællesskab, hvis skoledistriktet ændres. Dette kan også læses i alle de personlige høringssvar forældrene har indsendt til distriktsændringen. Løsningen vil splitte et meget sammenhængende område fra hinanden, hvor børnene nu leger sikkert på kryds og tværs af klasser og klassetrin, og alle tilhører, og går på, samme skole.   Samlet set må vi erkende at der i forhold til antallet af skolebørn på skolen, er en række usikkerhedsmomenter. Det gælder:  - antallet af børn i skoledistriktet (som gennemsnitligt for de sidste 5 år har ligget på 93 børn) - antallet af børn i skoledistriktet der søger Utterslev Skole (som gennemsnitligt har ligget på 89% de sidste 5 år) - antallet af søskendebørn som bor i andre skoledistrikter (som gennemsnitligt de sidste 5 år har ligget på 14 børn pr. årgang)   Tallene indikerer dog, at der er for mange børn, til hvad der kan rummes på en tre-sporet skole.    Bestyrelsen anbefaler Prognosetallene fra både sidste år og i år viser, at der for skoleåret 2021/22 vil være et fald i antallet af børn i skoledistriktet, som derefter igen vil stige. Bestyrelsen har som sagt reservationer i forhold til prognosetallene, men sammenholdt med, at vi igennem de sidste 5 år rent faktisk har oplevet et mindre fald i antallet af børn, kunne vi håbe på, at der til næste år kun er en søgning til skolen, svarende til 3 klasser.     Skolebestyrelsen vil derfor opfordre udvalget til at lade skoledistriktet forblive uændret frem til 2022 og i mellemtiden igangsætte undersøgelser af, hvorledes der  - kan sikres ordentlige skoleveje til andre nærliggende skoler, samt  - se på søskendegarantien for ikke-distriktsbørn.    På baggrund af de løsninger der måtte komme til bedre skoleveje og til spørgsmålet om søskendegaranti for ikke-distriktsbørn, må der til næste år endnu engang tages bestik af situationen.    Med venlig hilsen  Skolebestyrelsen på Utterslev Skole  
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen på Utterslev Skole
Indsendt af:
Ida Redder Honoré
Dato: 26. maj 2020
Svarnummer:
22
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Forslaget om ændring af skoledistriktet for Utterslev Skole er meget foruroligende, og en ændring vil få konsekvenser for os der på i kvarteret. Først og fremmest er vi bekymret over at kvarterets børn kommer til at have en skolevej, som går tværs over Hareskovvej - en voldsomt befærdet indfaldsvej til København. Vejen er virkelig bred og for at undgå endnu længere køer for bilister der skal på arbejde i byen er lysreguleringen nødt til at have meget korte intervaller med grønt lys, hvis man kommer fra Mellemvangen. Som det er nu, kan selv småløbende børn ikke nå hele vejen over og må så stå på hellepladsen i midten med susende biler på begge sider. Det er ikke en sikker skolevej for børn! Vi har en pige i 1. klasse på Utterslev Skole, som nyder at selv at kunne gå rundt til venner fra klassen som bor i kvarteret. Det vil børn som har klassekammerater på den anden side af Hareskovvejen, ikke kunne. Derudover har vi to drenge som går i børnehave/vuggestue, de glæder sig til at starte på samme skole som deres søster. Men selvom de med søskendegarantien kan få lov til det, vil det blive et valg mellem at gå på samme skole som deres søster eller på samme skole som deres jævnaldrende venner, som ikke har ældre søskende, i kvarteret. Sådanne dilemmaer vil mange familier stå i med en ændring af skoledistriktet. Generelt set er enormt ærgerligt for kvarterets fællesskab og børnenes sociale relationer, hvis nogle går børn på den ene skole og andre på den anden. Vi håber derfor at andre løsningsmuligheder tages op til overvejelse.   
Læs høringssvar fra Ida Redder Honoré
Indsendt af:
Ida Nørgaard Otte
Dato: 26. maj 2020
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ungeråd KBH
By:
København V
Postnr.:
1600
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Ida Nørgaard Otte
Indsendt af:
Morten Maltesen
Dato: 25. maj 2020
Svarnummer:
20
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er meget ked af at læse, at Københavns kommune vil ændre skoledistrikt for Utterslev skole. Jeg synes det er meget bekymrende af to grunde:   1) dels at man ønsker at sende en gruppe børn fra "vores" side af Hareskovvej på tværs af den meget trafikerede vej for at skole i stedet for at lade dem hånd skole med deres jævnaldrende i kvarteret. Her leger børnene på kryds og tværs af haver og hække og det vil være synd at ødelægge den tryghed og kontinuitet børnene oplever i deres hverdag og kvarter ved at sende en gruppe børn til et helt andet skoledistrikt.   2) dels fordi jeg mener, det er vigtigt at børnene hen ad vejen selv lærer at gå til og fra skole, og der er en stor sikkerhed, i at man f. eks. kan følges med en kammerat fra området og heller ikke skal krydse en stor og voldsomt trafikeret vej på den rute. Til trods for lysregulering v Mellemvangen konstaterer jeg dagligt, at biler og cyklister kører over for tydeligt rødt i stor fart. Jeg vil som forældre være virkelig kede af at lade mine børn få en sådan skolevej, når en anden og meget sikre vej er mulig. Jeg håber virkelig at Københavns kommune vil undlade de nuværende potentielle ændringer i nævnte skoledistrikt.
Læs høringssvar fra Morten Maltesen
Indsendt af:
B Plesner
Dato: 21. maj 2020
Svarnummer:
19
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er meget ked af at læse, at Københavns kommune vil ændre skoledistrikt for Utterslev skole. Jeg synes det er meget bekymrende af to grunde:   1) dels at man ønsker at sende en gruppe børn fra "vores" side af Hareskovvej på tværs af den meget trafikerede vej for at skole i stedet for at lade dem hånd skole med deres jævnaldrende i kvarteret. Her leger børnene på kryds og tværs af haver og hække og det vil være synd at ødelægge den tryghed og kontinuitet børnene oplever i deres hverdag og kvarter ved at sende en gruppe børn til et helt andet skoledistrikt.   2) dels fordi jeg mener, det er vigtigt at børnene hen ad vejen selv lærer at gå til og fra skole, og der er en stor sikkerhed, i at man f. eks. kan følges med en kammerat fra området og heller ikke skal krydse en stor og voldsomt trafikeret vej på den rute. Til trods for lysregulering v Mellemvangen konstaterer jeg dagligt, at biler og cyklister kører over for tydeligt rødt i stor fart. Jeg vil som forældre være virkelig kede af at lade mine børn få en sådan skolevej, når en anden og meget sikre vej er mulig. Jeg håber virkelig at Københavns kommune vil undlade de nuværende potentielle ændringer i nævnte skoledistrikt.
Læs høringssvar fra B Plesner

Sider