Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2021/2022.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

30. april 2020 til 1. juni 2020

Sagsnummer

2020-0050548

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. juni 2020

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. april 2020, med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne, vurderet behovet for skoledistriktsændringer. De besluttede at sende forslaget i høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Forvaltningen foreslår som udgangspunkt kun ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme eventuelle kapacitetsudfordringer. Forslagene vedrører områder Vanløse/Brønshøj og Nørrebro/Bispebjerg. Der er ikke af kapacitetsmæssige årsager behov for ændringer af distrikter i andre dele af byen. Elever, der allerede er indskrevet på en skole, og børn, der er omfattet af søskendegaranti, berøres ikke af distriktsændringerne.

Sagen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 12. august 2020. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse, og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2020/21.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér