Oprettet: 31. maj 2020
Svarnummer:
36

Indsendt af

Brian Olsen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Vedr. forslag om ændring af Utterslev Skoles skoledistrikt. 

Jeg finder den foreslåede distriksændring dybt foruroligende og forslaget bør genovervejes, dette af flere grunde. 

Som flere påpeger er trafiksikkerheden helt håbløs i krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen. Uanset hvilket tidspunkt på døgnet man ønsker at krydse Hareskovvej, skal det ske i løb, hvis man ønsker at nå helskindet over, da grøntlystiden er meget kort grundet det store trafikale pres. Dette er særligt voldsomt i myldretiden, hvor børnene skal til og fra skole, og den tur vil jeg ikke udsætte mine egne børn for. 

Det er min oplevelse, at der i kvarteret generelt er god opbakning til den lokale folkeskole, og jeg kan være bekymret for, at dette sættes over styr ved en ændring af skoledistriktet, da flere vil vælge et privat alternativ. 

Vi har boet i kvarteret i 10 år og har oplevet, hvordan kvarteret har udviklet sig til en områder med et særligt socialt fællesskab, hvor kvarterets børn leger sammen på kryds og tværs af alder - på veje, i haver og i kvarterets grønne fællesområder. Jeg kan være bekymret for, at de særlige børnefællesskaber, der er skabt, vil blive ødelagt, hvis kvarteret bliver opdelt.

Vh. Brian Olsen 

Få nyt om høringer

Abonnér