Oprettet: 1. juni 2020
Svarnummer:
44

Indsendt af

Anja Ravn Schmidt Joensen

Virksomhed / organisation

Bellahøj Skole

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringsvar fra Bellahøj Skoles skolebestyrelse i forb. med ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 Bellahøj Skole har de to foregående år indgivet høringssvar i forhold til forslag om ændring af skoledistrikt - skoleårene 2019/2020 og 2020/2021- og flytning af roder fra Utterslev til Bellahøj. Begge gange har bestyrelsen udtrykt bekymring for forslaget ud fra to perspektiver: A) Forslaget medfører en meget usikker skolevej for elever fra det nuværende Utterslev distrikt. B) En udvidelse af Bellahøjs distrikt mod Utterslev vil sætte børnefællesskaberne under pres. A) En usikker skolevej Udvidelsen af Bellahøj Skoles distrikt mod Utterslev vil betyde, at elever skal krydse to meget trafikerede veje, heraf er den ene én af de mest belastede indfaldsveje til København. En skolevej, hvor man skal krydse Hareskovvej vil skabe stor utryghed blandt både børn og forældre, hvilket er meget uhensigtsmæssigt for både hjem og skole. Børn, der skal lære at færdes i trafikken harmonerer ikke med at skulle krydse både Hareskovvej og Frederikssundsvej på vej til skole. B) Det stærke, lokale netværk forankret i folkeskolen En udvidelse af Bellahøjs distrikt mod Utterslev vil skade Bellahøj Skoles mål om tætte og nære relationer og forældre-lærer-synergi og vil være ødelæggende for sammenhængskraften. Ad flere omgange er Bellahøjs distrikt blevet beskåret for at tilgodese andre skoler i umiddelbar nærhed. En inddragelse af Utterslev vil medføre en geografisk spredning, som vil forhindre, at børnene kan starte i skole sammen eller følges til efter skole-aktiviteter og vil besværliggøre legeaftaler. Efter endt skoledag vil børnene blive spredt over et større område til stor skade for fællesskab og relationer. Med udgangspunkt i de ovenstående to punkter ser vi det som meget problematisk at ændre skoledistrikterne som foreslået. Det kan og vil medføre, at et stigende antal familier vil vælge Bellahøj skole fra. Vi foreslår i stedet en udvidelse til Bellahøjs nære område, som vi uddyber i følgende afsnit. Udvid Bellahøjs distrikt i det nære område Efter Bellahøj Skoles udbygning og renovering vil skolens kapacitet og muligheder ikke blive udnyttet til fulde. Der er plads til og mulighed for at optage flere elever. Ydermere mener skolebestyrelsen fortsat ikke, at Bellahøj Skole for nuværende afspejler det omgivende nærmiljø i tilstrækkelig grad, men derimod ligger under for en skævvridning med hensyn til etnicitet, socio-økonomi og ressourcer. Skævvridningen og den medfølgende manglende afspejling af nærområdet har medført en dalende tiltrækningskraft for skolen. De seneste år har dette ledt skolen i en negativ retning og har betydet, at forældre i distriktet har valgt Bellahøj Skole fra. Denne negative spiral vil fortsætte, hvis roderne udvides til Utterslev, men vil bremses, hvis Bellahøj tilføres de tidligere fratagede roder. Ved at udvide distriktet i skolens nærområde vil man både kunne skabe sikre skoleveje for elever, der ikke ville skulle krydse store og trafikerede veje, man vil forbedre den socioøkonomiske balance på skolen, og man vil kunne udnytte kapaciteten på Bellahøj optimalt. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Bellahøj Skole Anja Ravn Schmidt Joensen, skolebestyrelsesformand

Få nyt om høringer

Abonnér