Oprettet: 31. maj 2020
Svarnummer:
41

Indsendt af

sissel rimsø

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Vedr. forslag om at flytte rode 279 til Bellahøj Skole

Vi har børn i hhv. 0. og 3. klasse på Utterslev Skole, og vil derfor som familie ikke umiddelbart blive påvirket af den foreslåede distriktsændring. Vi vil dog alligevel gerne argumentere for, at en ændring af skoledistriktet, hvor rode 279 flyttes til Bellahøj Skole, ikke er en hensigtsmæssig løsning, når man tager udgangspunkt i de fire hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune.

1. Ét af de fire hensyn er kapacitetsudnyttelse. I den forbindelse vil vi gerne starte med at anfægte antagelsen om, at der i fremtiden vil være kapacitetsudfordringer på Utterslev Skole. Antagelsen er baseret på fremskrivninger af børnetal og befolkningsprognoser, og denne type fremskrivninger er behæftet med stor usikkerhed. Så sent som sidste år (24. april 2019) besluttede Børne- og Ungdomsudvalgets på baggrund af en indstilling fra forvaltningen, at Utterslev Skoles distrikt ikke skulle ændres ”da det nuværende børnetal og befolkningsprognosen indikerer, at antallet af skolestartere i Utterslevs distrikt vil falde i de kommende år” (se note 1). På bare ét år er fremskrivningen altså ændret markant, og det er vel ikke usandsynligt, at dette også ville kunne ske næste år?

2. Et andet hensyn, der skal vægtes i forbindelse med ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er forældres forventninger. At foretage en distriktsændring som følge af en fremskrivning, der er helt modsat fremskrivningen det foregående år, kolliderer med princippet om hensynet til forældrenes forventninger. Tilflyttere til området inden for det sidste år med små børn har, på baggrund af forvaltningens fremskrivning af børnetal og befolkningsprognoser sidste år, rimeligt kunne forvente, at der ikke ville skulle ske en reduktion af skoledistriktet for Utterslev Skole ”de kommende år”.

3. Et tredje hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er børnenes trafiksikkerhed. Da en flytning af børn fra rode 279 til Bellahøj Skole vil medføre en usikker skolevej for børnene, strider denne ændring mod sikkerhedshensynet. Denne konklusion kom Børne- og Ungdomsudvalget da også frem til sidste år, da udvalget bemærkede, at ”distriktsændringer i området er vanskelige set i forhold til principperne om sikre skoleveje” (se note 1).  

4. Det fjerde og sidste hensyn, der ligger til grund for ændringer af skoledistrikter i Københavns Kommune, er ønsket om en balanceret elevsammensætning. Forvaltningen har tidligere bemærket, at rode 279 er ”et ressourcestærkt område”, og at en flytning af rode 279 til Bellahøj Skole vil ”skabe en bedre balance i antallet af tosprogede elever mellem de to skoler” (se note 2). Vi vil gerne argumentere for, at antagelsen om, at børn fra rode 279 vil komme til at gå på Bellahøj Skole, fordi skoledistriktet ændres, er tvivlsom. I stedet vil der være risiko for, at andelen af forældre, der vælger den københavnske folkeskole til, vil falde. Ny forskning (note 3) viser nemlig, at man ikke kan sikre, at børn fra ressourcestærke familier vil komme til at gå på bestemte skoler ved at ændre skoledistrikterne. Den farlige skolevej og større mobilitet hos ressourcestærke familier (note 4) riskerer at medføre, at familier med børn i rode 279 fremadrettet fravælger den københavnske folkeskole til fordel for et privat tilbud. Dette vil være en rigtig uheldig udvikling i en kommune, der de senere år har arbejdet hårdt på og haft succes med at hæve andelen af familier, der vælger folkeskolen til. Sidst men ikke mindst har Utterslev Skole også brug for rode 279 til at bevare sin andel af tosprogede elever på 35%.

På baggrund af ovenstående argumenter mener vi ikke, det er formålstjenstligt at flytte rode 279 til Bellahøj Skole.

Med venlig hilsen

Søren og Sissel, Dyblandsvangen 16

2700 Brønshøj

Note 1: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/24042019/edoc-agenda/1bbfb551-414d-477e-a715-ab4485f4ed73/30e770bc-7443-4fa3-93ba-5d24e009a483

Note 2: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/24042019/edoc-agenda/1bbfb551-414d-477e-a715-ab4485f4ed73/30e770bc-7443-4fa3-93ba-5d24e009a483

Note 3: https://www.weekendavisen.dk/2020-17/ideer/det-populaere-valg

Note 4: https://politiken.dk/indland/art7598303/Ti-%C3%A5rs-indsats-for-at-fordele-tosprogede-elever-b%C3%A6rer-nu-frugt

 

Få nyt om høringer

Abonnér