Oprettet: 30. maj 2020
Svarnummer:
28

Indsendt af

Marie Juul-Andersen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Vedr. forslag om ændring af skoledistrikt ifht. Utterslev Skole
Jeg ser med stor foruroligelse og undren på forslaget om ændring af skoledistrikt ifht. Utterslev Skole og Bellahøj Skole. Det er der to årsager til:
1) Sikker skolevej
2) Sammenhængskraften i lokalområdet

Ifht. sikker skolevej, så har børnene i det berørte område pt en skolevej hvor der i stort omfang både cykles og gås til skole. Ved en ændring af skoledistriktet skal Hareskovvejen krydses. Hareskovvejen er en af de mest trafikerede indfaldsveje i København. Krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen er et farligt kryds med stor ubalance, da det er en meget trafikeret vej der krydser en villavej. Pga. det lille omfang af trafik fra Mellemvangen over Hareskovvejen køre bilister flere gange dagligt i høj fart overfor gult og rødt på Hareskovvejen, formentlig ud fra en forventning om at der alligevel ikke er nogen der skal over krydset. Det synes helt urimeligt at skulle sende skolebørn ud i det kryds.
​Ifht. sammenhængskraften i lokalområdet, så er skolen i stort omfang omdrejningspunktet for fællesskabet. Det, at man møder folk fra lokaleområdet i KKFO’en, i Klub Utterslev og på skolen i det daglige og til de mange gode forældrearrangementer gør, at der bliver den der ekstra sociale lim i området, som er med til at gøre det til et godt sted at vokse op. Det er et sted hvor vi kender hinandens børn og drager omsorg for dem. Det skyldes i høj grad at børnene tilhører det samme skoledistrikt. En sådan sammenhængskraft vil man ikke kunne opnå i forhold til Bellahøj Skole fordi der er den store adskillelse i form af Hareskovvejen. Hareskovvejen adskiller området, så det fungerer som to helt separate områder. I praksis vil den foreslåede skoledistriktsændring betyde, at området der foreslås flyttet til Bellahøj skoledistrikt vil blive en appendix der ikke rigtigt hører til nogen steder.

Af baggrundsmaterialet fremgår det, at man ikke forventer at der bliver 4 spor på Utterslev Skole i de kommende år, hvilket taler for ikke at ændre på skoledistriktet: ”Det gør sig fortsat gældende, at de kommende årgange generelt forventes at være mindre end de årgange, der udløste 4 klasser, og det er forventningen, at skolen vil optage tre 0. klasser i skoleåret 2021/2022”.

Hvorfor ødelægge noget der fungerer rigtig godt. Den foreslåede løsning kommer næppe til at flytte mange børn til Bellahøj Skole. Istedet vil den gøre skade på et velfungerende lokalsamfund, hvor børnene og de voksne kender hinanden godt i kraft af tilhørsforholdet til Utterslev Skole.

Få nyt om høringer

Abonnér