Oprettet: 30. maj 2020
Svarnummer:
32

Indsendt af

Peter Ellekvist

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Vedrørende: Høringssvar angående ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 (2020-0050548) for Utterslev og Bellahøj skoler.

Som formænd for to af de implicerede grundejerforeninger, Kirkemosen Brønshøj og Havebyen Præstevangen, vil vi tillade os at kommentere på den foreslåede omlægning af skoledistrikter.

Vi anerkender naturligvis betydningen af den foreslåede ændring af skoledistriktet med tanke på forbedring af socioøkonomien på Bellahøj skole. Vi vil imidlertid henlede opmærksomheden på de trafiksikkerhedsmæssige aspekter af den planlagte omlægning, hvilket også Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på.

Hareskovvej er som bekendt en af Danmarks mest trafikerede veje. Der køres stærkt, og det er desværre oplevelsen blandt beboerne i området, at en ikke ubetydelig del af trafikanterne på Hareskovvej ikke respekterer det røde lys i krydset Mellemvangen/Hareskovvej, som ellers ville være et naturligt sted for skolebørn at krydse sidstnævnte. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag om at øge grønttiden i krydset om morgenen til fordel for fodgængere, der krydser Hareskovvej, vil efter vores mening kun i et vist omfang afhjælpe problemet og vil i nogle tilfælde blot være en falsk tryghed.

Vi foreslår derfor, ud over det af Teknik-  & Miljøforvaltningen foreslåede, etablering af en kombineret gang- og cykelbro over Hareskovvej, som vil give børnene i villakvarteret øst for Hareskovvej mulighed for sikkert at krydse denne.

Mvh. Michael Rannje og Peter Ellekvist.

Få nyt om høringer

Abonnér