Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2021/2022.

Høringsfrist:

1. juni 2020
Indsendt af:
Tanja Hansen
Dato: 20. maj 2020
Svarnummer:
18
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg bor i det område, hvor man ønsker at ændre skoledistriktet, så kommende børn skal gå på Bellehøjskole i stedet for Utterslevskole. Jeg bor på Mellemvangen og har to børn gående Utterslevskole. Jeg er medlem af grundejerforeningen Præstevangen, som ligger på begge sider af Hareskovvejen. Det vil sige, at vi i princippet burde have en del sociale fællesaktiviteter, som man normalt har i grundejerforeninger eks. fastelavn, sommerfester mm. I de 9 år jeg har boet på adressen har min familie og jeg ikke deltaget i et eneste socialt arrangement i vores grundejerforening, da der er en naturlig grænse ved Hareskovvejen, som gør det fuldstændig unaturligt at dyrke sociale relationen på tværs af en af Danmarks mest befærdede veje, Tilgengæld har vi oprette et socialt fællesskab på tværs af grundejerforeninger og postnumre med nabovejene, fordi vi bor side om side og vores børn løber frem og tilbage på de stille villaveje, går på samme skole og i samme fritidstilbud. Her afholder vi fastelavn, sommerfester mm., da det er naturligt for vores børn at hygge sig sammen med børn de i forvejen kender og har det trygt med . Pointen er sådan set, at det vil skabe et ærgerligt naboskab for børnene, at de ikke længere får tætte og nære relationer til de øvrige børn på nabovejene og at deres mulighed for at få gode sociale relationer, hvor de frit kan færdes på trafiksikre veje fra en tidlig alder ikke længere vil kunne lade sig gøre, grundet en ærgeligt politisk beslutning.
Læs høringssvar fra Tanja Hansen
Indsendt af:
CHRISTINA
Dato: 19. maj 2020
Svarnummer:
17
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Jeg mener ikke, at en del af nørre fælled-distrikt skal lægges sammen med Rådmandsgade, da det påvirker to skoler, Rådmandsgade og Guldberg, samt at eleverne skal krydse tagensvej for at komme i skole. Hvis nørre fælled-distrikt lægges sammen med Lunde, påvirkes en skole, og der er grobund for at sætte større mængde resurser ind her som særlig indsats for at imødekomme dette. I stedet for at fordele på to skoler, hvor indsatsen så ikke bliver nær så koncentreret.
Læs høringssvar fra CHRISTINA
Indsendt af:
D L Nielsen & M L Dalsgaard
Dato: 18. maj 2020
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi har til stor ærgrelse erfaret, at Københavns kommune vil ændre skoledistrikt for utterslev/Brønshøj skole. Vi finder det meget bekymrende, at man ønsker at sende en gruppe børn fra "vores" side af Hareskovvej til Brønshøj skole. Her i kvarteret leger børnene på kryds og tværs af haver og hække og det vil være synd at ødelægge den tryghed og kontinuitet børnene oplever i deres hverdag og kvarter ved at sende en gruppe børn til et helt andet skoledistrikt. Vi mener det er vigtigt at børnene hen ad vejen selv lærer at gå til og fra skole, og der er en stor sikkerhed, i at man ex kan følges med en kammerat fra området og heller ikke skal krydse en stor og voldsomt trafikeret vej på den rute. Til trods for lysregulering v Mellemvangen konstaterer vi dagligt, at biler og cyklister kører over for tydeligt rødt i stor fart. Vi ville som forældre være virkelig kede af at lade vores barn færdes den vej uden en voksen.  Vi håber virkelig at KK vil sløjfe de nuværende potentielle ændringer i nævnte skoledistrikt.  
Læs høringssvar fra D L Nielsen & M L Dalsgaard
Indsendt af:
Thomas Behrens
Dato: 18. maj 2020
Svarnummer:
15
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er en meget dårlig ide at ændre skoledistriktet som foreslået. Hvis kvarterets børn skal gå i forskellige skoler, mister vi mange relationer på tværs af familier og sammenhængskraften i kvarteret forringes. Derudover er det vanvittigt at elever skal krydse Harreskovvej på deres skolevej. Harreskovvej er meget trafikeret. 
Læs høringssvar fra Thomas Behrens
Indsendt af:
Rikke Lange
Dato: 17. maj 2020
Svarnummer:
14
By:
København nv
Postnr.:
2400
Hvor ville det dog være utrolig ærgerligt for vores kvarter, hvor husene og haverne ligger side om side, hvis nogle børn skal gå på en skole og andre børn på en anden. Det vil være et kæmpe tab for de sociale relationer for kvarterets børn. Lad ALLE kvarterets børn fortsætte med at gå på Utterslev Skole uanset hvilken vej man bor på. 
Læs høringssvar fra Rikke Lange
Indsendt af:
Line Skytte
Dato: 17. maj 2020
Svarnummer:
13
By:
København NV
Postnr.:
2400
Kære Børne- og Ungdomsforvaltning,  Vi har forståelse for, at udfordringerne med for mange elever på Utterslev skole er vanskelig at løse. Det vil dog i vores optik være meget uhensigtsmæssigt, hvis den foreslåede ændring af skoledistriktet for utterslev skole bliver gennemført af tre årsager. 1. Farlig skolevej For det første mener vi ikke, det er forsvarligt at børn skal krydse Hareskovvej hver dage for at komme i skole. Vejen minder om en firesporet motorvej og er meget tæt traffikeret og med et højt antal ulykker. Vi mener endvidere ikke, det er realistisk at tro, at overgangspassagerne kan forbedres, hverken i krydset ved Mellemvangen eller ved Utterslevvej. Begge kryds idag er karakteriseret ved, at man som voksne skal småløbe over for at nå på den anden side, mens der fortsat er grønt. Hvis det skal være sikkert for børn at krydse skal tiden som minimum tredobbles, midterheller bør udvides, og der skal ses på afmærkninger og bredden. Der vil være tale om meget omfattende ændringer til stor gene for den indkomne trafik, der vil blive forsinket. Givet at det er Vejdirektoratet, der har beføjelsesmyndighed på Hareskovvej, så virker det risikabelt og urealistisk at tro, at man kan finde en hensigtsmæssig løsning, hvor børnenes sikkerhed ikke vil blive kompromiteret af hensynet til at undgå kødannelser i morgen- og eftermiddagstrafikken. Det bør som minimum være kendt, hvilken løsning Københavns Kommune og Vejdirektoratet kan blive enige om, således at beslutningen træffes på et oplyst grundlag.  2. Socioøkonomisk effekt ved ændring af skoledistrikter er tvivlsom - ny forskning peger på ingen effekt Vi støtter op om at sikre en balanceret socioøkonomiske fordeling på de københavnse folkeskoler, men ny forskning fra København Universitet (red Andreas Bjerre-Nielsen og Mikkel Høst Gandil) viser, at ændringer af skoledistrikter ingen effekt har på den socioøkonomiske balance på skolerne, da ressourcestærke forældre istedet fravælger folkeskolen og vælger en andre løsninger. Det er derfor i vores optik ikke hensigtsmæssigt at give køb på trafiksikkerheden for at basere beslutningen på et argument, der ikke er solid evidens for.  3. Naturlige fælleskaber brydes op I Børne- og ungdomsudvalgets egen strategi for børn og unge i København fremgår det at der arbejdes for "at alle københavnske børn skal indgå i stærke fællesskaber". Som flere har nævnt i deres høringssvar, så er der et særligt fællesskab mellem børnene i kvarteret omkring Dyblandsvangen, Hyrdevangen, Mosebakken og Horsebakken. Som nyankomne i kvarteret kan vi kun bekræfte, at det er tilfældet. Vi flyttede hertil for ca. 2,5 år siden og vores søn har allerede mange små venner i kvarteret. Vi mener derfor, at det også bør indgå i den samlede betragtning, at man bryder nogle naturligt fællesskabsgrænser for børnene, som idag er med til at understøtte trivsel og sammenhængskraft.  Mvh.  Mikkel Hejbøl og Line Skytte, Mosebakken 17 og forældre til Hans på 1,5 år.  
Læs høringssvar fra Line Skytte
Indsendt af:
Thomas Hee
Dato: 14. maj 2020
Svarnummer:
12
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Den foreslåede ændring af skoledistriktet bør genovervejes. Jeg er enig med de mange, der har gjort opmærksom på især to forhold: 1. Trafiksikkerheden er ikke god nok til, at børnene fra vores side af Hareskovvejen bør krydse den store vej for at komme til og fra skole. Og for at besøge deres kammerater.    2. Fællesskabet i kvarteret vil forringes, hvis ikke vi er forankret i den samme folkeskole. Det er jo netop blandt styrkerne ved folkeskolen, og derfor vil det være uhensigtsmæssigt at trække en usynlig streg gennem kvarteret. Prøv bare et øjeblik at overveje, hvad det ville betyde for jer, der hvor I bor... vh.  Far til tre børn på Utterslev Skole
Læs høringssvar fra Thomas Hee
Indsendt af:
Tina Krongaard
Dato: 13. maj 2020
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er stærkt bekymrende, at kommunen overvejer at ændre skoledistriktet for Utterslev skole. Det vil betyde, at børnene vil skulle krydse den stærkt befærdede Hareskovvej i myldretiden for at komme til og fra skole. Krydset er stort og uoverskueligt, og der sker jævnligt ulykker, fordi folk kommer med for høj fart - politiet står der jævnligt med fartmålere, hvilket vel nok er et signal om, at de godt ved, at farten er for høj her. Samtidig er krydset så stort, at man ikke kan nå over på en gang (med mindre man løber), så børnene vil skulle stå ude på hellen på midten med kraftig trafik på begge sider. Mindst to gange i år er signalet i midten i øvrigt påkørt og ødelagt - tænk hvis der havde stået et lille barn der! Desuden har børnene på nordøst siden af Hareskovvejen mosen og Stefans baner som legeområde. De færdes trygt her og bruger også disse områder i skoleregi. Skal de gå på Bellahøj skole, vil der ikke være sammenhæng mellem fritid og skoletid. Og legekammerater på vejen lige bagved vil gå i en anden skole. Det giver ingen mening!
Læs høringssvar fra Tina Krongaard
Indsendt af:
Tom Hansen
Dato: 13. maj 2020
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indsigelse til nyt skoledistrikt, Utterslev skole. Trafik På Hareskovvej er der 49.942 køretøjer dagligt ( iflg vejdirektoratet ) og det er Københavns næst mest belastet indfaldsvej, med en fartbegrænsning på 60 km/t  andre skoleveje er typisk begrænset til 40-50 km/t. På Hareskovvej bliver der ofte kørt hurtigere end det tilladte. Skolevejen over Hareskovvej, med en helle i midten af en firesporet hovedvej, med forbindelse til motorvejen, er ikke egnet til skolevej. Tidligere beslutning Citat ”Der er dog en udfordring vedrørende skolevejen, hvor børn fra rode 279 vil skulle krydse Hareskovvej for at komme til Bellahøj Skole. Det er derfor en vanskelig løsning ud fra princippet om trafiksikkerhed” ” Som udgangspunkt ser TMF således store trafikale udfordringer i at ændre skoledistrikterne i området, som forslået. Samlet set vil ændringer skabe modstand i området og der vil komme store forventninger om større trafikale ændringer, som ikke vil kunne imødekommes ….” Børnenes sikkerhed bliver sat på spil, for at få nogle enkelte børn til Bellahøj skole, det er ganske uforsvarligt. Hvis det skal være en skolevej Er der lavet en plan for udvikling af sikker skolevej. Hvis ja er den tilgængelig? Der er omtalt en sti. Hvor skal den placeres, pt er der ingen plads til nye stier?   Faktiske forhold Vi har en dreng i 2 klasse, på Utterslev, og bare i den klasse er der i hvert fald 5 børn ( måske 7 ) ud af 24, dvs 21-29% som kom ude fra Utterslev skole distrikt, da de startede i indskolingen. Bla. Bellahøj husene, Tingbjerg, Tomsgårdsvej/Fredrikseborgsvej, Mågevej, Møntmestervej. I 6. klasse er der ca 5 af 27, som ikke er fra skole distriktet dvs 18% 1. Man kunne starte med at se hvor mange ansøgninger som kommer udefra og sortere dem fra? 2. Hvorfor starter der så mange børn på skolen, som ikke bor i skoledistriktet?   Børner institutioner som er mest brugte i området er følgende, som ligger i 2400 Kbh NV Børnehuset Gemmet, Gemmet 10, 2400 Utterslev Børnegård, Sokkelundsvej 25, 2400 Schous Børnehus, Dortheavej 75, 2400 Edel Liisbergs Børnehave, Hjortholms Allé 31, 2400 Nordtoftegård børnehave, Mosesvinget 1, 2400 Utterslev skole indskoling og disse børne instituioner har et rigtigt godt samarbejde mht indskolingen. Børnene kender lokalområdet, vennerne m.m. når de starter i skole Disse børn som starter deres sociale liv allerede i vuggestue, følges ofte videre i børnehaven og videre på Utterslev skole. Dette giver en tryg skolestart og en stor fordel for Utterslev skoles samarbejde med forældrerene, da mange kender hinanden i forvejen. Utterslev skole har en del udfordringer med de mange kulturer og samfundslag, som præger skolen. Det gode er at der er mange ressourcestærke familier, som gerne går forrest når der er opgaver som skal gribes. I området ved Dyblandsvangen, bor netop mange familier som er ressource stærke og det kan være et stort tab, for Utterslev skole, hvis de mister dette område til at opretholde en naturlig blanding af børn fra alle kulturer.     Fritidstilbud følger også normalt den skole man tilhører. Utterslev skole er tilknyttet Smedetofte som ligger 2400 NV. Her mødes mange af de unge mennesker fra området Bellahøj skole hører til 2700 Brønshøj, dvs her skal alle de lidt større børn også krydse Hareskovvej, for at komme i fritidsordning og klub. Nye børn Antallet at børn fra området Skolevangen til Hyrdevangen er meget lille. Der er ca 84 parceller. Hvis man antager at der flytter en familie ind og ud hver 15 år og hver 3. familie i snit har 2 skolesøgende børn, så vil der typisk være 5,6  børn som er på de forskellige årgange. Dvs 5,6 nye børn pr år og måske faldende. Dette er er kun 1/3 af hvad Kbh rapport skriver Dette vil jo aftage drastisk, når først børnene er startet i indskolingen. Der vil jo ikke bliver ved med at komme nye børn hele tiden. Vi vil sikkert se at antallet af nye børn, fra dette område er faldende. Historik Området imellem Skolevangen og Hyrdevangen er en del af grundejerforeningen Trekanten, som er en del af det oprindelige Utterslevhøj. Utterslev er også post nr 2400 KBH NV, som tilhører Bispebjerg. Der er ingen historisk tilknytning til Bellahøj, som ligger på den anden side af Hareskovvejen, som deler bydelen Brønshøj/Bellahøj og Utterslev/Nord vest.   Med venlig hilsen Tom Hansen
Læs høringssvar fra Tom Hansen
Indsendt af:
Eva Marxen
Dato: 11. maj 2020
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2700
Den foreslåede ændring i skoledistrikt er stærkt bekymrende for de børnefamilier, som nu får krydset mellem Mellemvangen og Hareskovvej som skolevej.  For mindre end to år siden er det fra et Børne- og Ungdomsudvalgsmøde (15. august 2018) refereret at   ”Forvaltningen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt mulighederne for, hvordan der kan etableres en sikker skolevej på tværs af Hareskovvej. Det synes dog ikke muligt på tilfredsstillende vis, og selvom løsningen, hvor noget af rode 279 flyttes fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole, giver mere socioøkonomisk blandede skoler i området, skal det være sikkert for børnene at komme til skolen. Derfor kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning.”   Vi kan ikke se, at den samme skolevej skulle være blevet mere sikker siden da. Trafiklysmasterne i midterrabatten bliver jævnligt påkørt af bilister i både ind- og udadgående retning. Den ene trafiklysmasten er repareret inden for nogle måneder, men var alvorligt påkørt inden da. Den anden trafiklysmast er fortsat skæv som følge af påkørsel. Dette er stærk bekymrende for en børnefamilie. Særligt med tanke på, at de fleste børn ikke vil kunne nå over vejen uden at skulle vente på hellen.   I det nuværende forslag står der da også at Trafik- og Miljøforvaltningen (TMF) i det konkrete tilfælde ser ”… store udfordringer med distriktsændringen, hvor skolevejen for nogle elever og forældre kan blive opfattet som usikker, da vejen er meget trafikeret.”   TMF angiver forslag til trafikale løsninger, men der er, som de selv skriver, ikke sikkerhed, for at disse trafikforbedringer indføres. Desuden kræver ændringerne en aftale med vejdirektoratet, og som TMF skriver, forventes der modstand pga. stor fokus på trafikafvikling. Forslagene virker som små tiltag, der ikke vil øge sikkerheden væsentligt. F.eks. foreslås det at øge bredden på hellen en smule, men det vil ikke hjælpe meget, når det vides at hellen har været påkørt flere gange. Et andet forslag er at øge grøn tid om morgenen – men hvad så når børnene skal hjem igen? Det er vel ikke mere sikkert at færdes over en stærkt trafikeret vej i eftermiddagsmyldretiden. Det fjerner ikke utrygheden, at det er lidt mere sikkert at gå over krydset 50% af gangene. Den foreslåede ændring af skoledistrikt kan i vores optik ikke gennemføres uden at gå direkte imod et af de fire principper for ændringer af skoledistrikter som er besluttet af Børne- og Ungeudvalget; Børnenes trafiksikkerhed.   Vi som forældre, der skal sende vores børn ud på en usikker skolevej, føler os ikke trygge ved den foreslåede ændring og appellerer derfor til, at andre løsningsmuligheder tages op til overvejelse.   Desuden vil børnene i et kvarter med godt naboskab blive splittet mellem to skoler.
Læs høringssvar fra Eva Marxen
Indsendt af:
Tom Hansen
Dato: 10. maj 2020
Svarnummer:
8
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr ændring af Utterslev skoledistrikt Det er meget uheldigt at man tager det boligområde ved Dyblansvangen og flytter det til Bellahøj skole. Området er en naturlig del af Utterslev skole og har altid været det. Hvis distrikt ændres skal børn over et meget stort og meget trafikeret kryds ved Hareskovvej og Mellemvangen. Dette er en af kbh mest trafikeret indfaldsveje, som et meget plaget af vanvidskørsel og bilister som køre for stærkt, da det er tilløb til motorvejen. Socialt vil det afskære de berørte børn for at lære områdets andre børn at kende, da skolen er samlingspunkt, for områdets børn og familier. De vil ikke mødes på skolen som de gør i dag. Området ved Dyblansvangen har ikke nogen naturlig forbindelse til Bellahøj skole, da Hareskovvejen skærer de to områder over. Vi håber så inderligt at området ved Dyblansvangen og op til Mellemvangen vil forblive en del af Utterslev skole og blive i Utterslev nærområde. Mvh Tom Hansen
Læs høringssvar fra Tom Hansen
Indsendt af:
Emil Hertz
Dato: 10. maj 2020
Svarnummer:
7
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg er forælder til en dreng i 1. klasse på Utterslev Skole og bor på Dyblandsvangen, som vil være omfattet af det ændrede skoledistrikt såfremt forslaget vedtages. Jeg er med på problematikken omkring kapacitet på Utterslev Skole, men anser absolut ikke denne skoledistriktsændring for at være den rette løsning af flere årsager. Trafiksikkerhed Først og fremmest anser jeg det ikke for en forsvarlig vej til Bellahøj skole for de mindste. For at nå Bellahøj Skole skal mindst to store trafiktunge veje krydses i myldretiden, nemlig Hareskovvej og Frederikssundsvej - sammenlignet med en cykeltur gennem kvarteret ad små veje til Utterslev Skole. Især Hareskovvej med dens 4 spor er utryg at krydse. Fællesskab i kvarteret For det andet vil et ændret skoledistrikt have en betydelig negativ indvirkning på det stærke fællesskab jeg oplever i kvarteret, som gør det til et trygt område for børn. Vi har en datter på knap 5 år, der skal starte på Utterslev Skole til næste år og trods søskendegaranti vil det ligeledes være et tab for hende såfremt skoledistriktet ændres, da mange af de jævnaldrende hun leger med i kvarteret ville starte på Bellahøj Skole istedet for sammen med hende. Der vil sandysnligvis gå en lang årrække førend børn i kvarteret igen vil tilhøre samme skole. Vores kvarter har et langt mere naturligt tilhørsforhold til Utterslev Skole, hvor den resterende del af kvarteret også fortsat vil tilhøre. Et ændret skoledistrikt vil derfor sætte sammenhængskraften i kvarteret på spil, hvor børn ellers leger ubesværet med klassekammerater. Kvarteret af kendetegnet ved mange fælles aktiviteter hvilket bidrager til at gøre skolegangen tryg for især de mindste. Hvis kvarteret deles op i to skoledistrikter er det derfor min vurdering at en stor del af tilstrømningen til de lokale folkeskoler vil forsvinde. Socioøkonomisk balance Endelig synes jeg at det vil være et tab for Utterslev Skole, som vil risikere at rykke ved en fin balance mellem optag fra villakvarterer og lejlighedskomplekser. Jeg mener ikke at det er realistisk, at børn fra vores kvarter vil starte på Bellahøj Skole (bl.a. på grund af den førnævnte forværrede skolevej), men at det mere sandsynligt vil betyde at forældre vil vælge privatskoler istedet. Dermed anser jeg ligeledes en eventuel "gevinst" for Bellahøj Skole for urealistisk, og mest sandsynlige scenarie som et samlet fald i tilstrømningen til folkeskolen.    Den store tilslutning til Utterslev Skole bør anses som en succes for folkeskolen, som man bør være varsom med at sætte over styr!
Læs høringssvar fra Emil Hertz
Indsendt af:
Thomas Peter Wendel
Dato: 10. maj 2020
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære forvaltning og politikere Den foreslåede løsning vil medføre en markant og uforsvarlig forringelse af børnenes trafiksikkerhed til og fra skole. Det vil være et mareridts-scenarie for forældre, hvis deres børn skal krydse Hareskovvej for at komme i skole. Kombinationen af meget tung trafik og lange fodgængerfelter, hvor det er svært at nå over ved grønt, er stærkt utryghedsskabende. Dette skal også ses i lyset af, at skilte og pæle ved midterhellerne (ved krydset Mellemvangen/Hareskovvej) jævnligt påkøres, og det er ikke unormalt at se biler køre over for rødt lys - med høj hastighed. Som det fremgår af ser Teknik- og Miljøforvaltningen store trafikale udfordringer ved den foreslåede løsning, og notatet må læses sådan, at det næppe vil være muligt at forbedre forholdene i betryggende omfang. Mvh En bekymret far   
Læs høringssvar fra Thomas Peter Wendel
Indsendt af:
Stine Wilms Høyer
Dato: 10. maj 2020
Svarnummer:
5
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Med afsæt i principperne for ændring i skoledistrikt har jeg følgende kommentarer til forslaget: Kapacitet og økonomi Børnetallet er for nuværende faldende og generelt forventes det, at de kommende årgange vil være mindre end de årgange, der udløste 4 klasser på Utterslev Skole. Ingen kan selvfølgelig spå om tilflytningen – heller ikke forvaltningen.  Af bilagene til Børne- og Ungeudvalgets dagsorden fremgår det, at den uudnyttede kapacitet på Bellahøj Skole er langt større end kapacitetsoverskridelsen på Utterslev Skole. Distriktsændringen vil altså under alle omstændigheder ikke være tilstrækkelig til at sikre et bæredygtigt elevtal på Bellahøj Skole. Derudover ser det ud til, at kapacitetsoverskridelsen på Utterslev Skole på nuværende tidspunkt kun gør sig gældende på tre årgange. I forhold til Utterslev Skoles økonomi er ændringer af skoledistriktet vel ikke uden risiko? Søgningen til Bellahøj Skole er 64%. Prognosen er, at 15 børn per årgang vil overgå fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole med ændringen af skoledistriktet. Spørgsmålet er, om dette er effekten ved en fuldt udfaset ændring af skoledistriktet, hvor søskendegarantien ikke længere er aktuel? Sandsynligvis vil det aktuelle forslag om ændringen af skoledistriktet ikke ændre ansøgningen til Bellahøj Skole. I praksis må det således forventes, at det kun er i størrelsesordenen 9 børn per årgang, der potentielt vil søge om optagelse på Bellahøj Skole. Sikker skolevej Som udgangspunkt er trafiksikkerheden omkring den nye skolevej meget bekymrende. Jeg hæfter mig ved, at Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) ser store trafikale udfordringer i forslaget til ændringen af skoledistriktet. Selvom det er sagligt beskrevet i TMFs vurdering, så vil jeg alligevel foreslå, at Børne- og Ungdomsudvalget prøver at passere Hareskovvejen i krydset ved Mellemvangen. For det første bliver der ikke grønt for fodgængere hver gang, så et barn kan let blive forvirret eller fristet til at passere vejen, selvom der ikke er grønt for fodgængere. Dernæst er det ikke muligt at passere vejen på et lysskift. Hareskovvejen er en meget trafikeret vej, hvor både biler og cykler kører med høj hastighed, og hvor man også er meget udsat som fodgænger. Krydset er derudover så stort, at det er svært at orientere sig i det og overskue det som cyklist. Dernæst er fortovet langs Hareskovvejen relativt smalt og dermed også udsat i forhold til den massive trafik.  Forslaget strider efter min vurdering imod princippet for sikre skoleveje - vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011. Forældres forventninger Da vi bosatte os på Dyblandsvangen i slutningen af 2018, var skoledistriktet et vigtigt element i vores valg af bolig. Vores to børn startede i januar 2019 på Utterslev Skole. Vi har efterfølgende fået et tredje barn – en efternøler, der desværre ikke vil være dækket af søskendegarantien. Det er meget trist, når vi i disse år lægger et ekstraordinært stort engagement i at etablere os som familie i lokalområdet og på Utterslev Skole. I vores del af lokalområdet er der en stærk sammenhængskraft. Her er trygt. Vores børn bevæger sig sikkert rundt mellem skole, legekammerater og fritidsinteresser – helt på egen hånd. I vores område er der børn i alle aldre. De kender hinanden fra området, vejen og fra skole. Kendskabet til hinanden og sammenholdet på tværs af alder er helt unikt. Ved at ændre skoledistriktet vil der som minimum gå 10 år, førend børnene i området går på den sammen skole. Det er meget trist. Hareskovvejen er i forhold til trafiksikkerhed, lokal forankring og sammenhængskræft en stor, farlig og larmende grænse, der deler Brønshøj i to: Det gamle Brønshøj og det Brønshøj, der identificere sig som en del af Nordvest og dermed skoledistriktet omkring Utterslev Skole.   Elevernes socioøkonomiske baggrund Dansk forskning viser, at man ikke kan tvinge ressourcestærke familier til andre skoler ved at gentegne skoledistrikterne (Weekendavisen 24. april 2020 – Det populære valg af Anders Boas). Lokalt ser vi, at ressourcestærke familier flytter ud af skoledistriktet for Bellahøj Skole. En ændring af skoledistriktet kan betyde, at ressourcestærke familier fraflytter området eller vælger en privatskole, eller at ressourcestærke familier ikke bosætter sig i området. I praksis er det risiko for, at det bliver de mindre ressourcestærke familier, der accepterer ændringen af skoledistriktet, hvilket kan udfordre den socioøkonomiske balance på Bellahøj Skole yderligere.     Jeg håber inderligt, at udvalget vil tage forslaget af bordet og istedet kanalisere ekstra ressourcer til Bellahøj Skole, der på den lange bane kan sikre det kvalitative løft, som er afgørende for at ændre ansøgningen og dermed en bæredygtig skole både pædagogisk, didaktisk og økonomisk.
Læs høringssvar fra Stine Wilms Høyer
Indsendt af:
Charlotte Jensen
Dato: 8. maj 2020
Svarnummer:
4
By:
København
Postnr.:
2700
Høringssvar, angående ændring af skoledistrikt. Vi er en familie på Mellemvangen, og vi er modstandere af det aktuelle forslag om ændring af skoledistriktet. Vi har to børn i 1. og 4. klasse på Utterslev Skole, hvorfor vi ikke er direkte påvirket af en eventuel ændring, og vi kan se hvilke udfordringer flere børn på skolen har givet over de seneste år. Men den ændring af skoledistriktet, som er foreslået, vurderer vi som direkte farlig for de kommende skolebørn i området. Hareskovvejen vil blive skolevejen for de kommende 5-6-årige børn der skal starte i skole. Det er en af landets mest trafikerede veje som forbinder Hillerød motorvejen med Bispeengbuen og den tunge trafik til ringvej 2. Ud over de mange biler, lastbiler og busser, oplever vi ofte trafikanter, der kører overfor rødt lys, kører for hurtigt og endda bruger svingbanen til at overhale indenom. Desuden er trafikhellerne i krydset Hareskovvej/Mellemvangen blevet påkørt gentagne gange i de seneste år. I rapporten fra TMF vurderes det usandsynligt at forholdene omkring denne vej kan udbedres i tilstrækkelig grad, og det er svært at se at en ændring af skoledistriktet, som vurderes at involvere 15 børns skolevej, kan medføre ombygninger på en af Københavns største indfaldsveje. Vi er desuden bekymrede for den opdeling, der bliver af vores kvarter. Børnene i området går på Utterslev Skole, går til fritidsaktiviteter i lokalområdet og mange forældre, inkl. os selv, er involveret i skole-hjem-samarbejdet, som kontaktpersoner mm. Alt dette giver en sammenhængskraft i området, som bl.a. giver børnene et trygt og nært miljø at vokse op i. Vi vil gerne bevare trivslen og fællesskabet som et sammenhængende kvarter. Med flere nye familier i området er vi desuden bekymrede for, at denne evt. skolevej vil medføre at flere vælger folkeskolen fra. Der er ikke nogen der har lyst til at sende deres børn i skole den vej før de får kørekort. Vi håber I vil være lydhøre overfor vores bekymringer og at I ikke vælger denne løsning. Mvh.  
Læs høringssvar fra Charlotte Jensen
Indsendt af:
Andreas Kynde
Dato: 7. maj 2020
Svarnummer:
3
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg finder det dybt bekymrende, at kommunen overvejer at ændre skoledistrikt for Utterslev Skole, idet dette vil betyde at mine og andres børn fremadrettet vil blive tvunget til at krydse den ekstremt trafikerede Hareskovvej både til og fra skole - hver dag.    Gennemføres forslaget vil det ydermere medføre et brud på det fine børnefælleskab, der eksisterer i kvarteret nord for Hareskovvej, hvor langt størstedelen af skolebørnene går på Utterslev Skole. Dette børnefælleskab er en af de mest afgørende grunde til, at vi som familie har valgt at bo i netop dette kvarter.    Jeg håber derfor meget, at I vil genoverveje forslaget, så børnene fra vores kvarter fortsat kan have en tryg skolevej og være en del af kvarterets stærke børnefælleskab. Mvh Andreas Kynde
Læs høringssvar fra Andreas Kynde
Indsendt af:
Ann-Sofie Hein
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Forslaget om ændring af skoledistrikt for Utterslev Skole er i min optik meget bekymrende. Vi, som bor nær krydset ved Hareskovvej/Mellemvangen, oplever jævnligt hasarderet kørsel, og alt for ofte har jeg oplevet bilister, som kører overfor rødt. Ydermere er det et kryds, som børn ikke har en chance for at krydse, før lysreguleringen igen skifter til rød, og de må stå og vente ved helleanlægget. Alt imens biler i begge retninger kører med høj hastighed forbi dem. Og som Carsten Søndergaard understreger det, har disse helleanlæg ofte været påkørt. Jeg finder det usagligt, at der fremlægges forslag til denne ændring af skoledistrikterne, som er stærkt modstridende principperne for trafiksikkerheden for skoleveje. Det må være muligt at tage andre karréer i betragtning, hvis skoleelever ikke skal udsættes for at krydse den tungt trafikerede Hareskovvej. Jeg vil gerne appellere til de i kommunen, som skal behandle forslaget om ændring af skoledistriktet for Utterslev Skole, og som finder det gangbart at skabe en skolevej, som krydser Hareskovvej; forestil jer en dagligdag, hvor man som forælder grundlæggende vil føle bekymring og utryghed ved at sende sine børn afsted i skole - hver eneste dag. Jeg håber og tror på, der kan findes en bedre løsning på ændringen af skoledistriktet for Utterslev Skole.
Læs høringssvar fra Ann-Sofie Hein
Indsendt af:
Carsten Søndergaard
Dato: 4. maj 2020
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedrørende forslaget om ændring af skoledistrikt for Utterslev skole, finder jeg det uforståeligt at der foreslås en distriktsændring, som vil gøre krydset Hareskovvej/Mellemvangen til skolevej for en del af de berørte skoleelever. Hareskovvej er på det pågældende sted meget bred og hastigheden kan være høj, da det er tæt på motorvejens afslutning. Dette kan evt. bekræftes af Politiet, da de ofte har hastighedskontroller på strækningen. Det er ikke muligt for mindre skoleelever at nå over krydset til fods, uden at skulle stoppe på det smalle helleanlæg i midten. Det føles meget usikker at skulle stå dér, ikke mindst når vi beboere ved, at helleanlæggene på denne del af Hareskov ofte har været påkørt. I undersøgelsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen er konklusionen også klar, de ser ”…store trafikale udfordringer i at ændre skoledistrikterne i området, som foreslået… ” samt ”…der vil komme store forventninger om store trafikale ændringer, som ikke vil kunne imødekommes til forældrenes tilfredshed.” De to tiltag, som TMF nævner, er begge skitseprojekter, hvor gennemførelsen er usikker. Projekterne kan ligeledes forekomme som en uforholdsmæssig stor investering i forhold til hvor mange børn det drejer sig om, samtidig med at trafiksikkerheden og trygheden fortsat ikke vil være god. Da forslaget direkte strider mod ”Principper for ændring af skoledistrikter” ift. trafiksikkerheden, synes jeg, at det er usagligt at der ikke er fremlagt alternative forslag. Man kunne overveje et forslag som reducerer ændringen til kun at omfatte de karréer som ikke får Hareskovvej/Mellemvangen som skolevej. Det vil passe bedre til både princippet om trafiksikkerhed samt princippet om mindste indgreb. Desuden forekommer børneprognosen at have en vis usikkerhed. Ud fra ovenstående argumenter vil jeg indstille til at forslaget indskrænkes eller at der udarbejdes alternativer således at der ikke etableres skolevej på tværs af den brede og tungt trafikerede del af Hareskovvej. Det er ikke en rimelig skolevej at tilbyde kommunens børn og deres forældre.  
Læs høringssvar fra Carsten Søndergaard

Sider