Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringsfrist:

5. february 2019
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er lokaludvalgets opfattelse, at det skal være muligt at afholde udendørs musikarrangementer i København, da det er en væsentlig kvalitet, at der er attraktive og spændende koncerter i byen. Samtidig anerkender vi behovet for at fastsætte retningslinjer, der tager hensyn til beboerne. Det er lokaludvalget holdning, at det væsentlige er at finde en balance mellem disse to hensyn. Vi har ingen ekspertviden på den tekniske udformning af forslaget. I forhold til de konkrete udendørs koncertsteder er det kun Valbyparken og Valby Idrætspark, der direkte relaterer sig til Valby Lokaludvalg. Vi har ingen indvendinger mod forslaget, men vi undrer os over, at perioden hen over året, hvor der må spilles musik i Valbyparken, er længere end den periode, hvor naturhensyn giver lov til fx at lave anlægsarbejde på den kommende badestrand. Med venlig hilsen Michael Fjeldsøe Formand for Valby Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
KIRSTEN JENSEN
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
3
By:
KØBENHAVN SV
Postnr.:
2450
Jeg finder det ikke acceptabelt, at man hæver støjgrænsen fra 70 db til 80 db på de nævnte mindre pladser, herunder Enghave Plads og Enghave Parken, da det vil indebære, at der for beboerne ikke vil være muligt at føre nogen samtale udendørs under arrangementer - hvilket i Enghaveområdet vil betyde op til 25 gange som givetvis alle vil ligge i sommerhalvåret og på tider, hvor beboerne har fri. Ej heller vil få nattero, så især børn vil blive forstyrret i at få deres nattesøvn, hvilket er en belastning for deres velvære. Unge mennesker synes måske det er fedt med høj musik, men mange, mange beboer er børn, børnefamilier og ældre borgere, for hvem det vil være en kraftig gene. I forvejen er et støjniveau på 70 db en gene, og da det normale støjniveau (65 db) i det nye forslag stiger 15 db, er det en voldsom afvigelse fra normalniveauet, da lydstyrken jo ikke stiger proportionelt. Jeg protester derfor mod forslaget om en forhøjelse fra 70 til 80 db for de nævnte pladser, da det vil være til stor gene for beboerne i området tæt på. Forslaget må ses som en lille fordel for nogle festende mennesker på bekostning af et stort antal beboere i nærområdet, hvor det vil være til meget stor gene og er derfor ikke acceptabel.
Læs høringssvar fra KIRSTEN JENSEN
Indsendt af:
Ole Toft
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
ALT FOR HØJT: STÆRKT KRITISABELT FORSLAG UDEN RESPEKT FOR BYENS BEBOERE Der foreslås tilsyneladende følgende: 1) Fordoble, tredoble eller firedoble niveauet af tilladt musikstøj på halvdelen af Københavns pladser, torve og parker (70 dB(A) er dobbelt så højt som 60 dB(A) og 80 dB er fire gange så højt som 60 dB(A)). 2) Tillade et nær skadeligt støjniveau på 80 dB(A) på 11 udvalgte lokaliteter på fx Vesterbro, Nørrebro, Indre By og Nordhavn (80 dB(A) kan være skadeligt ved timers eksponering. Beskrives ofte som ”possible hearing damage”, ”annoying/unpleasant”, ”you will get hundreds of complaints” iht. fagfora). 3) Firedoble den tilladte støj på Balders Plads, Skt. Hans Torv og Amager Kulturpunkt (fra 60 til 80 dB(A)) 4) Tredoble den tilladte støj på Blågårds Plads, Enghave Plads, Frue Plads, Halmtorvet, Islands Brygge, Litauens Plads (fra 60 til 75 dB(A) eller fra 65 til 80 dB(A)) 5) Betydeligt øge antal koncertdage/hyppigheden tilladt på 9 lokaliteter spredt rundt omkring i byen (stigninger på mellem 5 og 45 dage ekstra ift. nu) 6) Eneste punkt hvor der sænkes noget er Islands Brygge hvor antal koncertdage går fra 20 til 15 per år (men støjgrænsen går til det tredobbelte) Forslaget er derfor fuldstændigt ude af balance og er vippet helt over til arrangørernes side på bekostning af beboernes tilværelse og helbred i København. Se i øvrigt vedhæftet sammenligningsskema. Teknik- og miljøudvalget bør A) Fortsætte med den eksisterende forskrift som maksimum tillader 70 dB(A). Alt over 70dB kan ikke tillades. B) Overveje en enklere reguleringsmetode: Giv slip på en lokalitetsbaseret regulering med så mange individuelle parametre og lokaliteter. Brug i stedet nogle overordnede grænser, og meget få steder som kan undtages fra disse. Hvad er rationaleret for den tilsyneladende meget komplicerede regulering, per lokalitet? Man kunne ligeledes indføre et hviledagsprincip, som betyder at der ikke afholdes lange arrangementer over en weekend uden at indbygge en hviledag, typisk søndag, samt fx afvise arrangementer to weekender efter hinanden. Herudover kunne man indføre forskellige niveauer for dag og aften således at musik sænkes til et lavere niveau om aftenen.
Læs høringssvar fra Ole Toft
Indsendt af:
Joy Thomsen
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Kan Sifs plads ikke komme med på listen over lokaliteter? Her har der i årevis været 1-2 weekender om året med live-musik til gene for naboerne.
Læs høringssvar fra Joy Thomsen