Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
63

Indsendt af

Hannibal C. Holt

Postnr.

1302

By

København K

Høringssvar

Vi bor tæt i , og derfor må vi være tolerante overfor hinanden og hinandens nødvendige støj. Gadekoncerter med 80 db sorterer ikke under nødvendig støj. Særligt ikke når man tager i betragtning, at gæsterne til disse arrangementer langt overvejende kommer fra andre områder.

'Akustisk musik vil i mange tilfælde overskride forskriftens støjgrænser', hvilket i høj grad vidner om det uforenelige i gadekoncerter af en sådan størrelse, at man er nødsaget til at spille 80 db, og beboelse.

Det foreliggende, samt arrangørernes interesse i at spille højere, længere og vildere, ignorerer komplet det som alle sundhedsfaglige autoriteter for længst har dokumenteret, nemlig at støj er en alvorlig sundhedsskadelig faktor. Særligt støj i den størrelsesorden, der her lægges op til. Det hjælper selvsagt ikke, at man koncentrerer denne belastning yderligere.

I takt med det øgede pres på København og københavnerne, bliver tolerancen mindre og mindre. Beboerne har i årevis påpeget dette, og behovet for at sprede aktiviteterne ud, sådan at presset og generne fortyndes. Andre bydele vil meget gerne have yderligere aktivitet, f.eks. koncerter og lignende. Af uransagelige grunde fortsætter kommunen imidlertid med at presse mere og mere ind i hjertet af København, og nu også øge db-niveauet, og dermed øge presset på de lokalliv der trods alt er. Hvorfor spreder man ikke arrangementerne ud?

Man insisterer på at bruge byen - primært indre København - som kulisse. Hvis København fortsat skal være en levende by, det vil sige en by, hvor der bor mennesker, og altså ikke bare en "kultur"-kulisse, så er man nødt til at tænke i nye baner. Det nuværende pres, og det der lægges op til i de foreliggende forskrift, er uforeneligt med beboelse. Det er krystalklart.

Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer løser ikke noget - altså et nyttesløst stykke arbejde. Forstemmende!

Få nyt om høringer

Abonnér