Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

18. december 2018 til 5. februar 2019

Sagsnummer

2018-0331298

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. februar 2019

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøudvalget har ved møde den 17. december 2018 besluttet at sende udkastet i høring, med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen primo 2019. 

I forbindelse med vedtagelsen afgav Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti følgende protokolbemærkning: ”Partierne mener, at det er vigtigt at finde en balance, som tilgodeser både udendørs musikarrangementer og tilværelsen for byens borgere. Det har vi forsøgt med udkastet til en ny forskrift, men vi ser også frem til at modtage svar i den kommende høring, så vi kan høre, om vi har fundet den rette balance”. Formålet med revisionen er, at tilpasse de opmærksomhedspunkter, der har vist sig i forbindelse med 1-årsevalueringen i foråret 2018.

Der er særligt følgende opmærksomhedspunkter:

  • Forskriften skal gælde for alle arrangementer med musikafspilning og offentlig adgang.
  • Der sættes start- og sluttidspunkter på musikafspilning på alle offentligt tilgængelige udendørs arealer. Også de statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.
  • Der er fastsat specifikke støjgrænser og begrænsninger for varighed for ca. 60 udvalgte lokaliteter.
  • Som noget nyt reguleres alle øvrige steder med en generel støjgrænse på 70 dB(A), der i særlige tilfælde kan hæves til 80 dB(A). Denne grænse gælder nu også på statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.
  • Krav om anmeldelse af alle arrangementer med musik med offentlig adgang -også på statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.
  • Skt. Hans Aften og Nytårsaften undtages forskriftens bestemmelser.

Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes til Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S.
 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér