Område for Miljø og Byliv

Njalsgade 13
Postboks 259
2300 København S
Danmark
Område for Miljø og Byliv står for tilladelser og fører tilsyn med miljø og natur i forhold til luft, lugt, støj, affald, jord og vand.