Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
70

Indsendt af

Dorte Vibjerg & Lars Nissen

Virksomhed / organisation

Sparta Atletik & Motion

Postnr.

2000

By

København Ø

Høringssvar

Fra Sparta Atletik & Motion oplyses hermed følgende kommentarer til Københavns Kommunes forslag til revideret Forskrift for udendørs musikarrangementer.

Selv med det nye forslag til reviderede forskrifter er det for os stort set umuligt at overholde forskrifterne ved vores store arrangementer såsom Telenor Copenhagen Marathon, DHL Stafetten og Copenhagen Half Marathon.

En realistisk støjgrænse til motion- og sportsarrangementer vil efter vores vurdering være på minimum 80 dB. Et niveau lavere end 80 dB vil resultere i, at vi ikke blot er nødsaget til at skrue niveauet for speakning og musik kraftigt ned, men at vi langs ruten endog skal bede publikum dæmpe sig.

I forhold til § 6, stk. 3 vil det give os store problemer, at musikarrangementer først må afholdes fra kl. 10.00. Copenhagen Marathon har start på Islands Brygge kl. 9.30, og her er både speakning, starttale, nationalmelodi og musik vigtige elementer i selve startmomentet.

I forhold til §11 ville det være en stor hjælp for os at kunne bruge bystrøm. Vi er i dag nødt til at etablere generatorer rundt på ruten for at sikre tilstrækkeligt med strømkilder, hvilket er både dyrt og støjende. Et alternativ, hvor vi skal bruge Eltel (eller andre udbydere) til at åbne for bystrømmen vil også være et meget dyrt projekt for os.

I forhold til §11 stk. 2, 3, 5, 6 annoncerer vi i dag ikke specifikt for de musiksteder, der er på ruten. Det vil dog være muligt for os at integrere i den overordnede orientering, som vi allerede i dag varetager med flyers i opgange og annoncering i lokalaviserne. Digital orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignende effektive metoder har vi ikke mulighed for at gøre brug af jf. de nye GPDR-forskrifter, og dette skal i så fald ske via kommunen.

Med udgangspunkt i ovenstående mener vi fortsat, at der er behov for yderligere kritisk og realistisk drøftelse af forskriften og dens påvirkning på hovedstadens levede liv, bymiljø og -udvikling, fritid, kunst og kultur – med respekt for byens borgere. Vi foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget, der er myndighed på dette område, indbyder til fortløbende dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns kultur- og fritidsaktører inklusive undertegnede, som er repræsenteret samlet i Foreningen for Oplevelser & Festivaler (under stiftelse).

Hvis vi fortsat ønsker et aktivt og kvalitetsorienteret kultur- og fritidsliv i Københavns byrum, skal vi sammen søge en ændring af forskriften. Vi håber derfor, at Københavns Borgerrepræsentation vil tage imod vores opfordring.

Med venlig hilsen

Dorte Vibjerg Lars Nissen
Direktør Løbschef
Sparta Atletik og Motion Sparta Atletik og Motion

Få nyt om høringer

Abonnér