Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
81

Indsendt af

Sally Mountfield

Virksomhed / organisation

Beboer

Postnr.

1452

By

København

Høringssvar

Jeg er enig med mange beboere, der i høringssvar før mig har skrevet, at belastningen på Indre By er for høj. Dette er især sket over de sidste 10 år. København er unik ved at have en beboet bykerne, hvilket betyder at vi bedre kan tiltrække turister og have en bydel, man kan lide at opholde sig i. Som beboere i Indre By, ved vi at mange fra hele København og andre bruger bydelen, men der må være en balance.

Der er tiltag i forslaget jeg støtter:
- En midling, der finder sted over 15 minutter giver en støre forudsigelighed for os naboer. Især hvis man kræver at arrangøren logger, hvor højt der spilles så der ikke er tvivl om, at grænserne er overholdt.
- Plombering af udstyr, således at arrangøren ikke kan skrue op for lydstyrken efter lydprøven.
- Udvide definition til en mere dækkende definition. I det omfang et arrangement spiller musik, er det lige generende om det er en koncert eller et sportsarrangement.
- Jeg anerkender ligeledes forvaltningens ønske, om at have flere arrangementer uden for indre by, hvor der idag er en høj koncentration af arrangementer og bevillinger.

Når det er sagt har vi ikke fået færre arrangementer i indre by og flere af dem må spille højere. Allerede idag kan jeg høre musikken, når der er arrangementer på Vor Frue Plads og den plads vil i fremtiden, få lov til at spille højere musik. Dertil kommer et ukendt antal arrangementer, uden for godkendte pladser, som også finder sted i gader med støjgener.

Hvorfor er der ikke flere arrangementer i hele København, således at de ikke koncentreres i Indre By? Borgere fra hele København ønsker at deltage i musikarrangementerne, hvorfor der burde være tilbud i hele byen. Kommunen skal naturligvis sikre sig, at den nødvendige kontrol er til rådighed og at dem, der bryder reglerne, ikke får lov til at fortsætte.
Man kan ligeledes sprede arrangementerne over hele året, så der er færre tilbud om sommeren og flere om vinteren.

Derudover kan man stille flere krav til de arrangementer, der finder sted i Indre By og tiltrækker mange personer. Idag er de større arrangementer blevet en forretning. Der findes små hyggelige tiltag, men der er rigtig mange større arrangementer, der er blevet professionaliseret. Forskriften bør afspejle dette og f.eks. kræve tekniske løsninger, der gør at arrangementerne bliver mindre generende for naboerne. Ligeledes burde man kræve at de større arrangementer, tager et større ansvar for de personer, som deltager i arrangementet. både logistisk i forhold til at de skal til og fra arrangementet, men også sørge for, at man ikke behøver at pisse i en port, men har faciliteter til rådighed. Man skal også holde øje med, at de ikke medtager deres egen højtaler. Idag kan man ved nye teknologiske muligheder, ændre de krav man stiller til arrangørerne og dette bør kommunen gøre.
Såfremt en politihelikopter er nødvendig for at holde styr på et arrangement, skal dette tælle med i støjregnskabet, betydende at det f.eks. forkortes eller holdes tidligere på aftenen.

Naboorienteringen skal gøres tydeligere.
Det skal være tydeligere, hvem der skal informeres og om hvad. Helst skulle alle tilladelser lægges op på en portal, så jeg imens et arrangement foregår, kan finde ud af, om det har søgt tilladelse. Det sker at nogle tager chancen og laver et piratarrangement og vi har som beboere meget lille mulighed, for at gennemskue hvad der er givet tilladelse til, når kommunen er lukkket kl 16 på hverdage.
Dette gør vores muligheder for at klage ringere.

Få nyt om høringer

Abonnér