Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
68

Indsendt af

Michael Justesen

Virksomhed / organisation

Dansk Musiker Forbund København

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar fra Dansk Musiker Forbund København vedr. revideret forskrift for udendørs musikarrangementer
Dansk Musiker Forbund København har følgende bemærkninger til den reviderede forskrift for udendørs musikarrangementer:

1. Lydgrænser:

Dansk Musiker Forbund København er fortsat skeptisk over for forskriftens indhold om, at lydniveauet på musikarrangementer på åbne pladser fortsat er påført et juridisk bindende lydniveau på max 60-70 dB. Hertil er det dog positivt, at forvaltningen har åbnet for, at der er i nogle tilfælde, vil være en lydgrænse på 80 dB.
Overordnet finder Dansk Musiker Forbund København det uhensigtsmæssigt at have en fast lydgrænse på så lavt et niveau. Det er efter vores professionelle vurdering ikke muligt at gennemføre koncerter med god kvalitet på det lydniveau. Bestyrelsen i Dansk Musiker Forbund København er alle selv udøvende musikere, og det er vores professionelle vurdering, at forskriften har medført og fortsat vil medføre kvalitetsforringelser på udendørs koncerter. Ifølge Høreforeningens lydniveauskala svarer 60 dB til en normal samtale, hvor 70 dB svarer til trafikstøj. Forskriften betyder dermed, at en stor del af en given koncert kun kan høres af det allernærmeste publikum.

2. Definition af musikarrangementer:

Dernæst har forvaltningen defineret, hvad der forstås som musikarrangementer. Her sidestilles livekoncerter med sportsarrangementer, gadefester og lignende. Dansk Musiker Forbund København finder det ærgerligt, at professionelt opstillede og udførte livekoncerter skal sidestilles med musik fra sportsarrangementer, og at livekoncerter derudover skal konkurrere med sportsarrangementer om de allerede få dage, hvor der må spilles musik på byens pladser, parker og gader, hvilket fører os til næste punkt.

3. Antal af dage for musikarrangementer:

Dansk Musiker Forbund København mener stadig, at reglerne for, hvilke pladser, man må afholde musikarrangementer på samt at antallet af dage, der må opføres koncerter på de pågældende pladser, er alt for få. Måling af lyd i forhold til støj opfattes forskelligt. Konstant støj er enerverende og irriterende, hvor en koncert med god lyd og musik dels fremstår dynamisk og dels inden for en accepteret tidsramme. Annoncerede koncerter er dermed begivenheder, som man som borger accepterer ved at leve i en storby, og som måske er grunden til, at man har valgt at bo i en storby. Derudover vil det begrænsede antal af dage skade festivaler som fx Copenhagen Jazz Festival, når livekoncerter nu skal konkurrere med begivenheder som sportsarrangementer.

Derudover har Dansk Musiker Forbund København følgende konstruktive forslag til forskriften:

1. Dansk Musiker Forbund København anbefaler, at professionelt udførte livekoncerter ikke sidestilles med høj musik ved fx sportsarrangementer, og at de professionelt udførte livekoncerter ikke underlægges samme strenge lydgrænser som sportsarrangementer.

2. Dansk Musiker Forbund København anbefaler i stedet, at lydgrænsen for professionelt udførte livekoncerter vurderes med udgangspunkt i det spillede repertoire, og at kommunen løbende tager en vurdering af, hvor stor gene koncerterne rent faktisk er for borgerne. Når forvaltningen har haft åbne møder omkring forskriften, har forvaltningen ofte fokuseret på, at det er fester og ikke professionelt udførte livekoncerter, som er til gene for borgerne. Derfor anbefaler vi, at forvaltningen overvejer om man i virkeligheden straffer de forkerte ved fortsat at skrue ned for musikken.

3. Slutteligt vil Dansk Musiker Forbund København gerne erkende, at dB-grænserne kan reguleres ved de arrangementer, som særligt giver anledning til dette. Dog mener vi overordnet, at det i stedet er relevant at kigge på de definerede rammer, som forskriften indeholder, og som borgerne kan stole på, samt ordentlige praktiske forhold ved Københavns festivaler. Det ser vi i højere grad, som effektive regulatorer i forhold til en effektiv styring af begivenhederne.

Overordnet vil Dansk Musiker Forbund København gøre opmærksom på, hvor vigtige de københavnske musikfestivaler som fx Copenhagen Jazz Festival, CPH Opera Festival, og Frost Festival er for byen. Festivaler tiltrækker først og fremmest mange turister, men også internationale kunstnere. Sidstnævnte er med til at sætte København på verdenskortet som en god kulturby. Generelt er de mange musikarrangementer i København med til at gøre København til en musikalsk metropol og med til at definere byen som en aktiv og kreativ kulturby. Uden dette vibrerende musikliv vil København miste en stor del af sin kulturelle charme, og de bløde musiktoner vil blive overdøvet af trafikstøj.

Dansk Musiker Forbund København håber, at Teknik- og Miljøudvalget vil tage ovenstående med i sine overvejelser om den reviderede udgave af forskriften.

Få nyt om høringer

Abonnér