Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
77

Indsendt af

Søren Rud

Postnr.

1453

By

København K

Høringssvar

Jeg tilslutter mig flere andre høringssvar - bl.a. nr. 43 og nr. 59.

Herudover foreslår jeg, at kommunen tager hele spørgsmålet om lydmålinger op til grundig revision, meget gerne med eksterne lyd-eksperter.

Måden, der i dag måles lyd på, er ikke relevant for en moderne storby. Ofte hører vi fra Miljøkontrollen, at de ikke kan måle ved nærmeste beboelse, fordi det blæser. Andre gange, kan de ikke lave en seriøs måling, fordi den øvrige støj fra generatorer eller et opstemt publikum umuliggør målingen. Det afgørende for om et arrangement kan accepteres, må være en vurdering af det generelle lydniveau - ikke kun musikken.

Det er også et problem, at der skal måles som gennemsnit over 15 minutter. For det første tvivler jeg på, at der rent faktisk måles i så lang tid under et overfyldt arrangement, for det andet, betyder det i praksis, at arrangementet kan spille 100dB i 7 minutter og 60dB i 7 minutter, så har man overholdt reglerne, men godt nok generet naboerne meget voldsomt i 7 minutter.

Man kan heller ikke sammenligne en generel lydmåling i smalle gader i Indre By eller på en lille plads omgivet af huse, med en lydmåling på Rådhuspladse, i Østre Anlæg eller andre større pladser. I de smalle gader oplever vi Street Canyon, der opstår,når lyd forplanter sig mellem husene. Vi oplever ofte, at lydgener er større i 3. sals højde end på gadeplan, hvilket nok så mange lydmålinger ved nærmeste beboelse, aldrig vil give et retvisende billede af..

Flere høringssvar gør opmærksom på afledte gener fra større arrangementer - ud over selve lydniveau fra musikken. Det er et problem, at forskriften ikke adresserer disse gener. Vi har eksempler fra Miljøkontrollen på, at det generelle støjniveau fra publikum uden musik kan være 90dB, men støjgener ved opbygning af scener, lydprøver, demontering og den fest i gaden, som i Indre By ofte følger efter et arrangement, må tages med i betragtning, når en tilladelse gives.

Få nyt om høringer

Abonnér