Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringsfrist:

5. februar 2019
Indsendt af:
Jakob Ulrik Ahlers
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
1993
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg vil undlade mig, at gå i dybden med de enkeltstående paragraffer, og tage det oven fra i sin helhed. For det første, er det selvfølgelig vigtigt at arrangementer afholdes på ordentlig of respektabel vis for nær miljøet, såvel som deltagere. For det andet, er kultur - på sin vis - samling af mennesker. Lyd niveauerne stiger, samt behovet for større kommunikations anlæg og lyd systemer. Så vi må spørge os selv, hvilken slags kulturliv vi ønsker. Et hvor vi kan samles i mindre og større menneskemængder m. alt indbærende. Eller et hvor vi det bliver stærkt udfordrende at mødes i større grupper, grundet denne foreskrift. Kort sagt, oplever jeg som ung kultur arrangør, at denne foreskrift besværgeligører vores arbejde, samt tilgodeseer private ejendomsejere, frem for byen i helhed. Der skal være plads til begge, og med denne foreskrift, risikerer vi at ødelægge et fantastisk sommer kulturliv, der er helt specielt og kun eksisterer i københavn. Foreskriften vil medføre at kun større virksomheder med stor investeringskapital, kan gennemføre i arrangementer. Altså vil det medføre en sænket produktivitet samt udfoldelse i det kreative, fællesskabelige kultur vækstlag. Jakob U. Ahlers Kultur Arrangør Yoga Lærer Musiker Producer DJ
Læs høringssvar fra Jakob Ulrik Ahlers
Indsendt af:
William Hass
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Beat Me Events
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1963
Man er ved at smadre Københavns offentlige kulturliv med rigide dB grænser til fordel for få borgere som har valgt at bosætte sig i nogen af landets tættest befolkede områder og som klager over støj. Jeg anbefaler Københavns Kommune at afskaffe alle dB grænser og udelukkende regulerer ved at kigge på antallet af dage der gives tilladelse til musikarrangementer årligt i et givent område.
Læs høringssvar fra William Hass
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet svar
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 29. januar 2019
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar i det vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Rosbjerg
Dato: 27. januar 2019
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Naboer til VerdensKulturCenteret
By:
København N
Postnr.:
2200
Teknik- og Miljøforvaltningen Hermed høringssvar fra naboerne til VerdensKulturCenteret (VKC) på Nørrebro. Vores høringssvar vedrører to konkrete lokaliteter nemlig VKC og Sankt Hans Torv. Naboerne til VerdensKulturCenteret har i en årrække haft store udfordringer med støj fra baggården til VerdensKulturCenteret. Det er i denne baggård, at der afholdes udendørs musikarrangementer. Til baggrund for vores konkrete forslag i pkt. 1)-3), vil vi gerne gøre opmærksom på følgende: VKC's baggård er som den er beliggende - lydmæssigt - delt med de omkringliggende baggårde til beboelse. Således er VKC's baggård indrammet af naboernes baggårde. Derfor giver det store støjgener for naboerne, når der afholdes udendørs musikarrangementer i baggården. Praktisk set svarer det til, at der afholdtes musikarrangementer i naboernes egne baggårde. Baggården til VerdensKulturCenteret er i bund og grund ikke egnet til udendørs musikarrangementer pga. dens placering i forhold til den omkringliggende baggårds-beboelse. Vi synes, at vi har en rimelig ret til en rolig baggård. Området på og omkring Sankt Hans Torv er i forvejen vældig påvirket af støj fra gadessiden. Samtidig er der nu etableret et koncertsted (ALICE) i baggårdens forsamlingsbygning med det formål at afholde 311 koncerter om året. Dette giver i sig selv en stor støjbelastning i baggården fra koncertgæster før, under og efter koncerterne. Lokaliteten og dermed naboerne er således allerede belastet af støj i forbindelse med koncerter. Vi vil gerne understrege, at ved at tillade udendørs musikarrangementer på lokaliteten VKC og samtidig Sankt Hans Torv, bliver mange beboere ramt dobbelt, fordi deres bygning har forside mod Sankt Hans Torv og bagside mod VKC's baggård. Det betyder, at beboerne skal udsættes for dobbelt påvirkning af støj sammenlignet med det øvrige København. Vi forstår i øvrigt ikke, at en lille baggård som VKC's med andre baggårde som naboer, skal tildeles 20 dage i bilag 1 i stil med lokaliteter som Flæsketorvet og Ørsted Parken. Derfor forslår naboerne til VerdensKulturCenteret følgende: 1) Støjgrænsen i bilag 1 nedsættes til 60 db for VKC. 2) Det antal arrangementer som er tildelt Sankt Hans Torv (15 dage) i bilag 1, deles mellem Sankt Hans Torv og VKC med en overvægt til Sankt Hans Torv fx 10 dage til Sankt hans Torv og 5 dage til VKC. 3) Der tilføjes en særregel for lokaliteterne Sankt Hans Torv og VKC; For disse 2 lokaliteter må der ikke afholdes musikarrangementer på samme dag og i samme weekend. Generelt mener vi, at de udendørs musikarrangementer i København skal deles ud på mange flere lokaliteter, således at de enkelte nuværende lokaliteter bliver mindre påvirkes støj. Dermed bliver kulturen også spredt mere ud. Venlig hilsen og på vegne af naboerne til VKC, Lars Rosbjerg
Læs høringssvar fra Lars Rosbjerg
Indsendt af:
Steen Lange
Dato: 27. januar 2019
Svarnummer:
16
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Uacceptabelt at lydgrænserne hæves igen. Hvorfor egentlig? Heller ikke godt, at Middelalderbyen ikke friholdes for lydforstærkede arrangementer og at parkerne ikke kan forbliver parker, uden larm. Hvorfor tilgodeser man ikke borgerne fremfor arrangørerne? Man bør også indregne til - og frakørsel af materiel til arrangementerne. Alt for ofte foregår det under megen larm og os fra motorer der holder i tomgang. Man bør også pålægge arrangørerne at opfordre folk til ikke at støje eller forsætte egne fester, når arrangementet er slut.
Læs høringssvar fra Steen Lange
Indsendt af:
Elsebeth Cato
Dato: 27. januar 2019
Svarnummer:
15
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Fint at det nye forslag er tekstmæssigt let forståeligt og ligeledesreglerne. Men endnu en gang hæver man støjgrænserne. Hvordan hænger det sammen med Københavns Kommunes ambition om at være Europas sundeste by? Eller en verdensby med ansvar? Endnu en gang ser det ud til, at den hastigt voksende eventindustri får lov at komme først, også foran hårdt plagede beboere. Hvor er bære dygtigheden henne? Hvorfor stilles der ikke krav til udøverne/arrangørerne om at anvende udstyr der kan retningsudsende lyden osv. Erfaringen med alle arrangementerne er, at de har en voldsom slagside mod at tilfredsstille en bestemt gruppe af befolkningen. Og endnu en gang inddrager man i alt for høj grad parkerne og grønne anlæg. Hvor skal man søge fred og afslapning? Kultur er mange ting, andre byer kan sagtens afholde akustiske musikarrangementer uden problemer, så er det ikke på tide, med tanke på tiden, bæredygtighed, den danske festkultur, mm., at tænke nyt?
Læs høringssvar fra Elsebeth Cato
Indsendt af:
Esben Marcher
Dato: 25. januar 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Live
By:
København K
Postnr.:
1610
Hermed Dansk Lives høringssvar til udkastet for ny forskrift for lydniveauer ved udendørs musikarrangementer. Vi står naturligvis til rådighed hvis der opstår spørgsmål eller er behov for flere oplysninger
Læs høringssvar fra Esben Marcher
Indsendt af:
Sasha Lystrup Andersen
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1201
Jeg er ueing i tre punkter i forslaget. Uddybning og ideer til løsning – lad mig høre hvad I synes? 1. Monokultur er kedelig – øget db og festmuligheder tilgodeser kun ét enkelt segment – vi skal have et større perspektiv Nej tak til denne markante forøgelse af støjgrænser på mange pladser. Der lægges f.eks. op til en grænse på 80 dB(A) på fremover 11 pladser, mod de nuværende 0 pladser. Det samme mønster findes for forøgelserne for alle de fremtidige støjgrænser. Se vedhæftede oversigt over fordelingen af støjgrænser, og i hvilke bydele de findes. Forslaget lægger op til styrkelse af en monokulturel oplevelse i byrummet. Med det nye forslag får fest og musik endnu større andel – af den kultur som byen skal kunne byde på. Hovedstad er fest og musik – men den skal også kunne fascilitere andre ting – og det er det vi skal til at udvikle og balancere. Eksempler herpå tager vi ved anden lejlighed. 2. Fejl i angivelse af decibel - come on regnedrenge og piger!! Den normalt anvendte enhed for støj målt i dB(A) er i bedste fald misvisende for hvor meget en forøgelse på 10 eller 20 dB(A) egentlig betyder for opfattelsen af støj. For det første er det en enhed, der er udviklet til normale lyde i et normalt leje, hvilket næppe er tilfældet ved musikarrangementer med kraftige højtalere. For det andet angives det i sammenligningsskemaet at en forhøjelse på f.eks. 20 dB(A) kun giver en stigning i lydfølelsen på 4 gange. Men forøgelsen af det fysiske lydtryk er 100 gange! En adspurgt ekspert i akustik fortæller at forøgelse på 20 dB(A) betyder en langt større og voldsom følelse for tilhørere end de angivne sølle 4 gange forøgelse. Det er netop hvad beboerne frygter ved forslaget om de voldsomt opskruede tilladelige støjgrænser på mange pladser. Nytorv er et illustrativt eksempel. 3. Spred glæden: spred musik og arrangementer og fremhæv de mange charmerende bydele Hovedstaden er andet og mere end Indre By Brønshøj/Husum og Valby har kun 2 hver af pladser med grænseværdier, mens Indre By har fået ”tildelt” 25, en god del i Middelalderbyen. Igen, musikken og festen fejler intet, det er kun fordi mængden af fest og musik er eroderende i forhold til at få en hverdag til at hænge sammen. Derfor – lad andre bydele få glæde af en aktiv musikkultur – bring byen sammen ved at fordele festen udover hovedstaden. Med den nye metro kan vi netop promote andre bydel. En indsats for at sprede til andre bydele (og at reducere antallet og længden af events) kunne være en ambition. Se den vedhæftede oversigt. Udover den bykulturelle gevinst ved at sprede musik og festarrangementer er der også hensynet til de borgere som kommunen virker meget trætte af – Det er sgu ikke i orden.. Bosat i dag: 6-7000 mennesker som for en stor del ikke oplever at kunne få hverdag med job, børn, søvn og tryghed til at hænge sammen. Grundet støj og utryghed, vold og kriminalitet. Tegn på at vi har forsømt at styrke andre parametre. Så nej tak til yderligere og friere vilkår og hævelse af db. Mvh. Sasha Lystrup Andersen
Læs høringssvar fra Sasha Lystrup Andersen
Indsendt af:
Jens Chr. Tjell
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1466
Generelt er teksten i forskriften letforståelig og i opregner i almindelighed ret præcise regler der skal følges af arrangørerne af udendørs events. Så langt så godt! Men der er tre emner, der vil udgøre en stærk forværring af situationen for kommunens borgere, især geografisk des nærmere centrum, kulminerende i Middelalderbyen. Her er der immervæk stadig bosat 6-7000 mennesker der sætter pris på nattesøvn uden for meget larm og fest i gaden, også efter de store events. Hvem har i øvrigt ønsket de meget opskruede støjgrænser i fremtiden? De tre punkter er: En markant forøgelse af støjgrænser på mange pladser. Der lægges f.eks. op til en grænse på 80 dB(A) fremover på 11 pladser, mod de nuværende 0 pladser. Det samme mønster findes for forøgelserne for alle de andre fremtidige støjgrænser. Se vedhæftede oversigt over fordelingen af støjgrænser, og i hvilke bydele de findes Den normalt anvendte enhed for støj målt i dB(A) er i bedste fald misvisende for hvor meget en forøgelse på 10 eller 20 dB(A) egentlig betyder for opfattelsen af støj. For det første er det en enhed, der er udviklet til normale lyde i et normalt leje, hvilket næppe er tilfældet ved musikarrangementer med kraftige højtalere. For det andet angives det i sammenligningsskemaet, at en forhøjelse på f.eks. 20 dB(A) kun giver en stigning i lydfølelsen på 4 gange. Men forøgelsen af det fysiske lydtryk er 100 gange ved en forøgelse på 20 dB! En adspurgt ekspert i akustik fortæller at forøgelse på 20 dB(A) betyder en langt større og voldsom følelse for tilhørere end de angivne sølle 4 gange forøgelse. Det er netop hvad beboerne frygter ved forslaget om de voldsomt opskruede tilladelige støjgrænser på mange pladser. Nytorv er et illustrativt eksempel. Det er en gåde hvorfor centraliseringen af afviklingen af udendørs arrangementer ikke forsøges modvirket med den kommende forskrift. Bydelene Brønshøj/Husum og Valby har kun 2 hver af pladser med grænseværdier, mens Indre By har fået ”tildelt” 25, en god del i Middelalderbyen. Det er samtidig sandsynligt at deltagerne i specielt musikarrangementer i indre by kommer fra de yderligt liggende bydele, hvor der tydeligvis mangler events. En indsats for at sprede events til andre bydele (og samtidig reducere antallet og længden af events) kunne være en ambition. Se den vedhæftede oversigt.
Læs høringssvar fra Jens Chr. Tjell
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 4
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se det vedhæftede høringssvar med bilag.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Toft
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
I udlandet er grænsen betydeligt lavere, fx i Melbourne som er nr. 2 på listen af verdens mest ”livable cities” iflg. the Economist, og bedre rangerende end København. I Melbourne er lovgivningen om musikstøj enkel. Der tillades maks. 65 dB(A) i hele byen, undtagen 6 gange om året hvor der gives dispensation, væsentligt lavere støjgrænse end forslaget hvor der tillades helt op til 80 dB(A). Se i øvrigt “Control of Music Noise from Public Premises, No. N-2 (SEPP N-2), § 33.” København vokser og vi må søge inspiration for andre store byer i verden, der har løst de tilsvarende problemer. Det anbefales at Københavns Borgerrepræsentation forkaster udkastet til ny forskrift og beder Center for Miljøbeskyttelse om fuldstændigt at gentænke modellen og niveauerne. Som en del af arbejdet bør der sammenlignes og inddrages erfaringer fra andre byer, både hvad angår reguleringsmodellen, støjgrænserne og håndhævelsesregimet.
Læs høringssvar fra Ole Toft
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. Evaluering af Forskrift for udendørs musikarrangementer Østerbro Lokaludvalg kan tilslutte sig de overordnede ændringer i forskriften, og hensynet til at finde en balance mellem de forskellige interesser, der er i en by som København. Med venlig hilsen Allan Marouf Formand for Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Karin von Daler
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
8
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er helt uacceptabelt at støjgrænserne igen hæves. Borgerne i de plagede områder bør høres og deres meninger vægtes allerhøjest, når I tager disse beslutninger. Det, at mange ønsker at høre koncerter med høj lyd i byen, siger intet om, hvordan det er at bo lige der, hvor musikken er. Dyrk musiklivet på spillestederne og lad nu være med at ødelægge vores by yderligere. Hør nu på beboerne i den by, I skulle vise lederskab for.
Læs høringssvar fra Karin von Daler
Indsendt af:
Hanne Kongsgaard
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1204
Det er fuldstændig uacceptabelt, at støjgrænsen sættes op til 80 dB(A) for Nytorv. Og at antallet af arrangementer her samtidig sættes op til 25 pr. år Det giver ingen mening at hæve støjgrænsen netop på Nytorv, specielt, da T&M anfører, at støjgrænsen i særlige tilfælde kan hæves til 80 dB(A) – hvor kommer det særlige tilfælde ind ved at hæve støjgrænsen til DET DOBBELTE på præcist Nytorv? Nytorv har samtidig et højt antal arrangementer, 25 arrangementer hver af 6 dages varighed? Og samtidig har Gammeltorv, som ligger i direkte forlængelse af Nytorv, ydermere fået en stor stigning i antal arrangementer, fra 20 til 30 arrangementer af 6 dages varighed om året med støjgrænse på 70 dB(A)? Det bliver et støjhelvede for os beboere. Vi er mange, som bor omkring Nytorv og Gammeltorv, som derved vil blive stærkt generet af udendørsarrangementer hele året, både med højere lydniveau og øget antal arrangementer. Nytorv skal IKKE have højere støjgrænser! Forvaltningen skriver i materialet, at Nytorv allerede er den plads i byen, som forvaltningen modtog flest klager over i forbindelse med arrangementer. Derfor giver det ingen mening i at sætte støjgrænser op her. Det vil blot genere endnu mere og dermed give endnu flere klager. Forvaltningen skriver selv: "Højere støjgrænser på bl.a. Nytorv og Frue Plads kan give flere gener i Indre By, særligt Middelalderbyen. Det er forvaltningens erfaring, at mange af de større koncert-arrangementer afholdes i eftermiddags- og aftentimerne, hvor større forsamlinger bliver i området og bidrager til festen i gaden. Nytorv er den plads i byen, som forvaltningen i 2017 modtog flest klager over i forbindelse med arrangementer". Kommunen har en hensigtserklæring om, at flere arrangementer flyttes ud af Middelalderbyen. MEN 28 af de 63 lokaliteter på listen ligger i Indre By og alle de 7 tilføjede lokaliteter ligger i eller ved Indre By. Forvaltningens intention er altså åbenbart fortsat at placere uforholdsmæssigt mange arrangementer i eller ved vores bydel, hvilket er urimeligt efter min opfattelse. Jeg savner også svar på: hvordan bliver der fulgt op, når reglerne overtrædes? Hvilke sanktioner har kommunen? Hvad er bødestørrelsen?
Læs høringssvar fra Hanne Kongsgaard
Indsendt af:
Birger Jensen
Dato: 21. januar 2019
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Sdr. Frihavnsudvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Sdr. Frihavnsudvalget har følgende bemærkninger til revision af Forskrift for udendørs musikarrangementer Grundlæggende hilser vi forsalgene til ændringer velkommen. De bidrager samlet set til en bedre balance mellem hensyn til de mange interesser, der må være i en by som København, der både skal rumme kulturelle begivenheder, beboere, erhvervsliv, turister oma. Vi finder det positivt, at forskriften udvides til at gælde alle arrangementer, hvori der afspilles musik, at der indføres anmeldelsespligt, at støjgrænserne skal opgøres for hver 15 minutter, samt at støjgrænsen på Refshaleøen Vest er fastholdt på 60 dB antagelig begrundet i hensyntagen til de særlige forhold, der gælder for lyds bevægelser over vand. Støjbelastningen nær vand kan erfaringsmæssigt variere stærkt med vind- og vejrforholdene og være vanskelige at forudsige. Vi mener dog, at der på nogle enkelte punkter bør strammes op eller præciseres. Disse punkter er: Af bilag 1 fremgår, at antallet af dage med musikafspillende arrangementer øges markant fra 5 til 30. Hermed bringes Refshaleøen Vest op på linje med spillesteder som Femøren og Ofelia Plads. Vi er meget betænkelige ved en så kraftig udvidelse, især i betragtning af, at Refshaleøen Øst fastholdes på 20 dage. Arrangementer på den side anses ikke for at genere beboelser i nærheden. Derfor anbefaler vi, at fordelingen af spilledage ændres i retning mod øst-siden. Vi antager, at årsagen til den kraftige udvidelse i antal spilledage er, at musikarrangementer på restauranter som Mikkeller og Halvandet fremover skal indgå i denne forskrift. I det lys finder vi det rimeligt, at tilføje en note om at ”maximalt 5 af arrangementerne må omfatte store arrangementer med mere end 100 deltagere”. Det bemærkes ligeledes, at Refshaleøen Vest omfatter Christianshavn som bydel. Vi mener, at de havnenære arealer på Refshaleøen Vest påvirker Østerbro og City i mindst lige så høj grad som Christianshavn. Vi foreslår, at det indskrives i Forskriften, at der skal udvises særlige hensyn til dette forhold, og derfor på Vestsiden fokuseres på at telte og scener - hvorfra musikken spilles - retningsbestemmes væk fra vandet og så langt fra vandet som muligt. §6, stk. 2 omhandler anmeldelsespligten hvor bl.a. det forventede støjniveau ved nærmeste beboelse skal oplyses. I § 8 fastsættes støjgrænsen for den mest belastede beboelse. Sidstnævnte definition er meget vigtig, især hvad angår beboelse nær havnen. Derfor foreslås det at §6 stk. 2 præciseres således, at også her tales om ”mest støjbelastede beboelse” i stedet for ”nærmeste”. I §12, stk. 1 fastlægges orienteringspligten til at gælde for ”naboer og andre nærtboende”. Også dette punkt bør omfatte ”de mest støjbelastede beboelser” (stk. 1 og 3). Og i § 12 stk. 5 oplistes emner, som skal indgå i informationen. Her bør ”det forventede støjniveau” tilføjes. I §16 fastslås det, at det medfører bøde, dersom man undlader at orientere naboer og andre. Formuleringen bør strammes, så det klart fremgår hvilken størrelse bøden har, og at ”andre” også omfatter ”de mest støjbelastede boliger”. Sdr. Frihavnsudvalget består af ejerforeningerne Gripsholm, Indiakaj 9-13 mfl, Midtermolen 14-18, Langelinie Allé 3-9 og Langelinie Allé 25-29 samt lejerforeningen Indiakaj-Midtermolen.
Læs høringssvar fra Birger Jensen
Indsendt af:
M. Quist Møller
Dato: 21. januar 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
1946
By:
København K
Postnr.:
1458
Som i forvejen støjplaget borger med bopæl mellem Københavns Rådhusplads og Nytorv protesterer jeg imod, at forskriften helt friholder Rådhuspladsen for såvel tidsgrænser som støjgrænser, samt at støjgrænsen på Nytorv sættes til 80 dB, svarende til vistnok dobbelt så voldsom musikstøj som næsten alle andre steder i Indre By. Hvorfor?
Læs høringssvar fra M. Quist Møller
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er lokaludvalgets opfattelse, at det skal være muligt at afholde udendørs musikarrangementer i København, da det er en væsentlig kvalitet, at der er attraktive og spændende koncerter i byen. Samtidig anerkender vi behovet for at fastsætte retningslinjer, der tager hensyn til beboerne. Det er lokaludvalget holdning, at det væsentlige er at finde en balance mellem disse to hensyn. Vi har ingen ekspertviden på den tekniske udformning af forslaget. I forhold til de konkrete udendørs koncertsteder er det kun Valbyparken og Valby Idrætspark, der direkte relaterer sig til Valby Lokaludvalg. Vi har ingen indvendinger mod forslaget, men vi undrer os over, at perioden hen over året, hvor der må spilles musik i Valbyparken, er længere end den periode, hvor naturhensyn giver lov til fx at lave anlægsarbejde på den kommende badestrand. Med venlig hilsen Michael Fjeldsøe Formand for Valby Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
KIRSTEN JENSEN
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
3
By:
KØBENHAVN SV
Postnr.:
2450
Jeg finder det ikke acceptabelt, at man hæver støjgrænsen fra 70 db til 80 db på de nævnte mindre pladser, herunder Enghave Plads og Enghave Parken, da det vil indebære, at der for beboerne ikke vil være muligt at føre nogen samtale udendørs under arrangementer - hvilket i Enghaveområdet vil betyde op til 25 gange som givetvis alle vil ligge i sommerhalvåret og på tider, hvor beboerne har fri. Ej heller vil få nattero, så især børn vil blive forstyrret i at få deres nattesøvn, hvilket er en belastning for deres velvære. Unge mennesker synes måske det er fedt med høj musik, men mange, mange beboer er børn, børnefamilier og ældre borgere, for hvem det vil være en kraftig gene. I forvejen er et støjniveau på 70 db en gene, og da det normale støjniveau (65 db) i det nye forslag stiger 15 db, er det en voldsom afvigelse fra normalniveauet, da lydstyrken jo ikke stiger proportionelt. Jeg protester derfor mod forslaget om en forhøjelse fra 70 til 80 db for de nævnte pladser, da det vil være til stor gene for beboerne i området tæt på. Forslaget må ses som en lille fordel for nogle festende mennesker på bekostning af et stort antal beboere i nærområdet, hvor det vil være til meget stor gene og er derfor ikke acceptabel.
Læs høringssvar fra KIRSTEN JENSEN
Indsendt af:
Ole Toft
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
ALT FOR HØJT: STÆRKT KRITISABELT FORSLAG UDEN RESPEKT FOR BYENS BEBOERE Der foreslås tilsyneladende følgende: 1) Fordoble, tredoble eller firedoble niveauet af tilladt musikstøj på halvdelen af Københavns pladser, torve og parker (70 dB(A) er dobbelt så højt som 60 dB(A) og 80 dB er fire gange så højt som 60 dB(A)). 2) Tillade et nær skadeligt støjniveau på 80 dB(A) på 11 udvalgte lokaliteter på fx Vesterbro, Nørrebro, Indre By og Nordhavn (80 dB(A) kan være skadeligt ved timers eksponering. Beskrives ofte som ”possible hearing damage”, ”annoying/unpleasant”, ”you will get hundreds of complaints” iht. fagfora). 3) Firedoble den tilladte støj på Balders Plads, Skt. Hans Torv og Amager Kulturpunkt (fra 60 til 80 dB(A)) 4) Tredoble den tilladte støj på Blågårds Plads, Enghave Plads, Frue Plads, Halmtorvet, Islands Brygge, Litauens Plads (fra 60 til 75 dB(A) eller fra 65 til 80 dB(A)) 5) Betydeligt øge antal koncertdage/hyppigheden tilladt på 9 lokaliteter spredt rundt omkring i byen (stigninger på mellem 5 og 45 dage ekstra ift. nu) 6) Eneste punkt hvor der sænkes noget er Islands Brygge hvor antal koncertdage går fra 20 til 15 per år (men støjgrænsen går til det tredobbelte) Forslaget er derfor fuldstændigt ude af balance og er vippet helt over til arrangørernes side på bekostning af beboernes tilværelse og helbred i København. Se i øvrigt vedhæftet sammenligningsskema. Teknik- og miljøudvalget bør A) Fortsætte med den eksisterende forskrift som maksimum tillader 70 dB(A). Alt over 70dB kan ikke tillades. B) Overveje en enklere reguleringsmetode: Giv slip på en lokalitetsbaseret regulering med så mange individuelle parametre og lokaliteter. Brug i stedet nogle overordnede grænser, og meget få steder som kan undtages fra disse. Hvad er rationaleret for den tilsyneladende meget komplicerede regulering, per lokalitet? Man kunne ligeledes indføre et hviledagsprincip, som betyder at der ikke afholdes lange arrangementer over en weekend uden at indbygge en hviledag, typisk søndag, samt fx afvise arrangementer to weekender efter hinanden. Herudover kunne man indføre forskellige niveauer for dag og aften således at musik sænkes til et lavere niveau om aftenen.
Læs høringssvar fra Ole Toft
Indsendt af:
Joy Thomsen
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Kan Sifs plads ikke komme med på listen over lokaliteter? Her har der i årevis været 1-2 weekender om året med live-musik til gene for naboerne.
Læs høringssvar fra Joy Thomsen

Sider