Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringsfrist:

5. februar 2019
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedhæftet er høringssvar vedtaget på Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde 31.1.2019.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
49
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Vest Lokaludvalg
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. forskrift for udendørs musikarrangementer Amager Vest Lokaludvalg takker for det tilsendte udkast vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer”. Der er helt klart et behov for en balance i lydstyrke, antal og placering af koncerter i byen og det er vigtigt for borgerne, at de kan gennemskue de tiltag, der regulerer det. Som det desværre ofte er tilfældet, rejser en juridisk forskrift, som den udsendte, ofte flere spørgsmål end den godt er. Voldsomt indgribende i borgeres mulighed Vi formoder, at den er udarbejdet på grundlag af de klager, der har været på specifikke pladser og koncerter i København, og det er jo fint, at forvaltningen går i dialog for at løse de konkrete problemer de konkrete steder. I stedet forsøger forskriften sig med en ”one size fit all” løsning, der med bøder og pålagte økonomiske udgifter til autoriserede ekspertmålinger, der griber voldsomt ind i borgernes muligheder for at skabe social og kulturel kapital til deres lokalområde. Det fremgår ikke om overtrædelse af forskriften kræver en anmeldelse fra en forurettet borger. En grundejer- andels- eller almen boligforening, der holder vejfest på en privat fællesvej, hvor vejens beboere deltager, også dem bag ”den nærmeste støjbelastede facade” og musikken overstiger det tilladte, kan altså retsforfølges. Selvom der forligger et samtykke. Det er altså fremover kommunen, der suverænt afgør, hvem der er den forurettede. Umulige tekniske forklaringer De tekniske forklaringer til målinger af støjniveauet er umulige for borgerne og arrangørerne, at gennemskue. En støjsvag støvsuger larmer mellem 70 og 80 dB. Så det kræver en pjece, hvor kravene på en enkel og gennemskuelig måde forklares. Byen mangler ”gøglerstik” Det er jo glimrende at forsøge at begrænse dieselgeneratorer, men adskillige steder på byens pladser mangler der ”gøglerstik”, så frivillige foreninger, i forvejen, pålægges tusinde af kr. i omkostninger for at få en af kommunens private elektrikerfirmaer til at åbne og lukke eltavler. Uklare regler omkring orientering af naboerne Orientering af naboerne er en selvfølge, både fordi arrangørerne gerne vil have deltagere og sikre sig godt naboskab. Men at orientere ”særskilt og direkte” kan jo fortolkes på flere måder. Skal man snakke med hver enkelt, smide en seddel i postkassen, sætte en seddel på døren, og hvordan dokumenterer man det, i forhold til et evt. retsligt efterspil? Hvis forvaltningen ønsker, at man som minimum orienterer ml. 14 og 10 dage før, hvorfor så ikke nøjes med at skrive det! Generelle undtagelser fra forskriften omfatter kommercielle aktører, Chr. Borg og Rådhuspladsen Det kræver nok en forklaring til menigmand, at de generelle undtagelser fra forskriften fortrinsvis omfatter kommercielle aktører, Chr. Borg og Rådhuspladsen, hvor beslutningstagerne til forskriften residerer. Forskriften løser ikke problemerne med spontanfester Da vi ikke er i besiddelse af klagesagerne, er det umuligt for Amager Vest Lokaludvalg at gå nærmere ind, hvad der er af problemer i vores område. Men forskriften løser i hvert fald ikke problemerne med spontanfester på vores offentlige elle private fælles arealer, som havneparken på Islands Brygge har været plaget af, og tilføjer desværre endnu et bureaukratisk lag, frivillige og foreninger skal i gennem. Havneparken Islands Brygge: Forskriften kan hjælpe på støj fra de planlagte koncerter og arrangementer men ikke fra spontanfesterne, der opstår om sommeren. Uklarheder omkring kontrol- og sanktionsapparat Der mangler også en beskrivelse af, af hvem, og hvordan det omfattende kontrol- og sanktionsapparat, der lægges op til, skal styres- og fungere i praksis, samt hvad det koster. Lokaludvalgets anbefaling Det ville klæde politikerne og forvaltning at lade den sunde fornuft og det gode naboskab råde, der hvor der ikke er problemer og løse problemerne der hvor de er. Med venlig hilsen André Just Vedgren Formand for Amager Vest Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Cathlin Hennings
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
48
By:
København
Postnr.:
1467
Jeg ønsker at klager over forslaget om forøgelse af lydniveau ved udendørsarrangementer og tilslutter mig høringssvar 29+34+41. En forøgelse af støjgrænsen på Nytorv og Gammeltorv fra 70 dB til 80 dB er uacceptabel for beboerne og skatteyderne i indre by. Læg istedet støjende musikarrangementer ud i ubeboede områder af København. Vedr. lysniveau, så er decibel-skalaen logaritmisk, dvs. at når lydstyrken stiger med 3 dB fordobles den lydenergi, der rammer øret. 3dB op eller ned på skalaen betyder derfor, at lyden er fordoblet eller halveret. Forøgelse fra 70 dB til 80 dB svarer til mere end en tre-dobling af lydniveauet. Som Susanne Thorpe skiver i høringssvar nr. 39 : Det er vel først og fremmest borgernes - fremfor politikernes ønsker - der skal tages hensyn til – ikke? mvh Cathlin Hennings
Læs høringssvar fra Cathlin Hennings
Indsendt af:
sune u sunesen
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
47
Virksomhed / Organisation :
borger
By:
kbh v
Postnr.:
1705
Som beboer på Vesterbro benytter min familie og jeg os af de mange kulturelle tilbud i vores by og lokalområde med stor fornøjelse. Vi deltager i Distorsion på Vesterbro, tager i Valbyparken til Grøn Koncert, Copenhagen Karneval og mange andre events der momentant forandrer byrummet. Det er lige præcis derfor vi har valgt at bo her i København, og ville vi have ro var vi flyttet tilbage til provinsen. Derfor opfordrer jeg Københavns Kommune til ændring af Forskrift for udendørs musikarrangementer da den i sin nuværende form fordrer, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Samtidig anser jeg dB-anbefalingerne for uholdbare, og vil gøre det umuligt at lave arrangementer af tilstrækkelig kvalitet. Disse grænser bør afskaffes. Jeg mener, der er behov for at man tænker sig godt om før der indføres restriktioner, som vil påvirke kultur og fritidslivet i det københavnske byrum.
Læs høringssvar fra sune u sunesen
Indsendt af:
Tim Ulrich
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
46
Virksomhed / Organisation :
OHOI!
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Hvis man lige skal holde sig for øje, hvad det her i det store hele handler om, er det helt simpelt, om vi vil have udendørs arrangementer i København. Der er ingen grund til at foregive, at vi kan gøre alle tilfredse. Hvis vi vil have, at der skal kunne afholdes live koncerter og arrangementer med musik i byen, bliver vi også nødt til at acceptere, at det har et vist lydniveau. At prøve at mindske lydgenerne ved rigide dB-niveauer (som ingen effekt har ift. det som folk typisk klager over - nemlig bassen der rumler over lange afstande), er en lappeløsning der desværre er skabt på baggrund af en afsporet debat omkring støj i nattelivet. Udendørsarrangementerne er her taget som gidsel i en helt anden problematik, som ganske givet er reel, men som bare ikke løses med de her tiltag. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Så kommunen må bestemme sig for, om man vil have et vist antal arrangementer med forstærket lyd. Guidelines omkring nabovarslinger, spilleretning osv kan sagtes have en effekt, men vi kommer ikke uden om at der vil være lydgener. Selvsagt er krav om (dyre) lydmålinger og afgørelser der ikke kan klages over, også urealistiske. Vil kommunen have en referenceramme, bør man selv foretage de nødvendige målinger for de gældende pladser. Herfra kan man så vurdere, hvad et generelt rimeligt niveau vil være ved en given koncert. Men først og fremmest accepter, at udendørsarrangementer bringer glæde til rigtig mange mennesker i hele byen. Det er et fåtal der klager over generne. Regulér hellere på antallet af tilladelser til et område end at skære alle over én kam!
Læs høringssvar fra Tim Ulrich
Indsendt af:
ulrik sunesen
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
45
Virksomhed / Organisation :
Husets Teater
By:
Kbh V
Postnr.:
1700
Idrætsevents, kultur- og musiktilbud er med til at gøre København til et udsøgt turistmål, der gavner erhvervslivet og i sidste ende byen. Netop diversitet i tilbud, specielt i sommermånederne, gør at både unge som ældre fra nær og fjern vælger at komme til København for at opleve det vi har. Dette sætter man overstyr ved at indføre rigide dB grænser for live-arrangementer, der primært tilgodeser en lille gruppe borgerne, som har valgt at bosætte sig en levende storby. Jeg anbefaler Københavns Kommune at afskaffe alle dB grænser og i stedet regulerer tilladelserne der gives til arrangementer årligt i et givent område.
Læs høringssvar fra ulrik sunesen
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Jens Chr. Tjell
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Strædernes og Strøgets Beboerforening (SSBF)
By:
København K
Postnr.:
1466
Strædernes og Strøgets Beboerforening (SSBF) har kritiske holdninger til udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”. Indre By Lokaludvalg har på udmærket vis redegjort for problemer i høringssvar nr. 11, som vi tilslutter os helhjertet. De 10 punkter i vedhæftede fulde høringssvar fra SSBF opregner yderligere kommentarer og betænkeligheder, vi har ved den fremtidige afvikling af udendørs musikarrangementer, som forskriften angiver. Se venligst vedhæftede høringssvar, med 2 bilag.
Læs høringssvar fra Jens Chr. Tjell
Indsendt af:
Ann Drabowicz
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
42
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig fuldt ud høringssvar 38 og 39 af Susan Thorpe og høringssvar 40 af Bettina Hartmann. Citater, sagt af Overborgmesteren, fra Berlingske 11. november 2016: »Vi har brug for at skrue ned for volumen i det københavnske natteliv, så beboerne i de mest plagede kvarterer kan holde ud at være i deres egen bolig og eget nabolag – også i weekenden. Det er ved at kamme over, og det er også, hvad jeg kan mærke på københavnerne, som er frustrerede,« siger Frank Jensen, der vil lave »en hård opbremsning«. »Det handler ikke om at føre København tilbage til dengang, hvor mulighederne var at gå tidligt i seng eller finde et brunt værtshus. København skal være en levende storby med et natteliv, men beboerne skal også kunne sove om natten og færdes trygt i byen. De seneste år er der kommet mere larm, skrald og utryghed i nogle områder, og hvis vi ikke gør noget nu, vil festen i gaden blive endnu værre,« siger Frank Jensen. Ja, og det med at få skruet ned for volumen var så lige det, vi støjplagede borgere for flere år siden håbede på ville ske, men den diskussion er åbenbart helt uden ende og bliver gang på gang hevet op fra skuffen, når nye støjglade folk fra nær og fjern deltager i debatten og vil have skruet endnu mere op for lydstyrken! Flere af disse støjglade personer mener, at vi støjplagede borgere ”smadrer Københavns offentlige kulturliv”, og at vi bare kunne lade være med at bosætte os i nogen af landets tættest befolkede områder. Vi er så en hel del borgere, der arbejder her og gennem generationer har bosat os i byen, inden det blev ”hipt” at holde larmende udendørs musikfester på alle dage og tidspunkter og på alle ledige kroge og pladser. Det er måske det, de mener er kulturliv? Men det er det ikke for alle!! Det er også kulturliv at kunne komme hjem fra arbejde og tale med hinanden i normalt stemmeleje og få slappet af og ladet op efter dagens opgaver, uden at skulle blive blæst omkuld af en dunkende technobas fra alle sider. Lyden går gennem marv, ben og husmure. Og det er altså ikke os alle, der har råd til at købe en sommerbolig væk fra byen, så vi må finde os i den ”psykiske terror” det er, at komme hjem i larmen. Nu er Københavns pladser ikke minikopier af ”Royal Arena” eller ”Jyske Bank BOXEN”, og der er stor forskel på at spille høj musik i en dertil indrettet musikhal eller et mindre musiksted og så på en åben plads i byen. Hvis man er så vild med høj musik og at få løsnet trommehinderne og se en høreskadefremtid og tics i møde, så god fornøjelse med det – men vis hensyn til os andre, der ikke har de behov, og spil så bare løs i et lydisoleret rum og ikke i vores fælles rum, tak!
Læs høringssvar fra Ann Drabowicz
Indsendt af:
Dag Stinus
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
41
By:
København K
Postnr.:
1467
Jeg kan helt tilslutte mig høringssvar nr. 32. Indre by er over de sidste 10-15 år reduceret til storkøbenhavns festområde. Et festområde, hvor deltagerne møder op for at feste, larme og møge byen til. Når festen er slut er det de lokale beboere der skal undgå at træde i brækklatter, glasskår og cigaretskodder. Kommunens folk har det sure job at rydde op - finansieret af de lokale beboeres skattebetalinger. Er det overhovedet en god forretning for Københavns kommune at lade byen misbruge på den måde? Værtshuse, barer og diskoteker leverer næppe andre indtægter til kommunen end ejendomsskatter og personskat i det omfang personalet tilfældigvis er bosat i kommunen. Til gengæld generes alle de fastboende skatteydere med støj og møg og beskyldes for at være sarte af interesseorganisationer, med adresser langt fra indre by. Læg arrangementerne ud i alle de nye bydele, og skab den samme slags liv dér, som det åbenbart er så magtpåliggende at have i byens centrum.
Læs høringssvar fra Dag Stinus
Indsendt af:
Bettina Hartmann
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
40
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter svar nr. 38 og 39, fra Bryggen For Alle, hhv. Susan Thorpe. Jeg mener heller ikke det er i orden at der gives så mange tilladelser, og de gives af folk der ikke bor her selv. Hvis I gerne vil have at skatteborgere bliver boende i byen (og vi ikke får tilstande som i eks. Barcelona), så må I lægge en linje, der tilgodeser beboerne langt mere. Udover alt det der allerede ER nævnt i de to svar vil jeg påpege alle de spontane fester, der foregår efter de afholdte arrangementer, samt spontant i det hele taget. De øger belastningen for os beboere og bør tælles med i det samlede HELBREDS-regnskab. Vi er glade for den nye skiltning på Bryggen (om forbuddet mod forstærket musik imellem 22 og 08), selv om vi mener at forstærket musik helt skal være forbudt hele døgnet, med mindre folk har en tilladelse. At sidde at hygge nogle venner kræver ikke forstærket musik, og det skaber store gener for beboerne. Afskaf det, og meget vil være vundet (selvfølgelig hvis politiet håndhæver det). I er nødt til at indtænke den samlede oplevelse for beboerne, og ikke bare det I kan se i et regneark. I dag kan en højttaler på størrelse med en køkkenrulle skabe virkelig meget støj, for ikke at tale om de boom boxe folk kører rundt med på Christiania cykler. Så lydniveauet i decibel er jo helt uacceptabelt. Hvorfor er det at det skal være nødvendigt at spille så højt? Flyt den slags arrangementer ind i godkendte lokaler, det hører sig ikke til udendørs i byen. Vi bor i gamle bygninger uden air conditioning, og en sommer som sidste år og mange andre, er vi nødt til at have vinduerne åbne døgnet rundt. Tag Hensyn, Tak. Og jeg forventer altså at kommunen er til for borgerne først og fremmest?
Læs høringssvar fra Bettina Hartmann
Indsendt af:
Susan Thorpe
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
39
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer, februar 2019 Vend det hele på hovedet! Byd nærdemokrati velkommen! Hvorfor ikke uddelegere arbejdet med afholdelsen af diverse musikarrangementer til Københavns Lokaludvalg, fremfor at KFF og TMF tvinger musikarrangementerne ned over hovederne på Københavns beboere? Systemet kunne være meget enkelt: 1) KFF indsamler ansøgninger fra grupper der ønsker at afholde musikarrangementer i København. Disse samles og udgives i et årligt katalog, der sendes til samtlige Københavns Lokaludvalg. 2) TMF fortsætter som hidtil, med at udstede forskriften for musikarrangementer. Det nye ville være, at vilkårene vedr. antal dage, timer og tilladte maksimale dB’erne udgør retningslinjer for hvad der maksimalt tillades. 3) Hver Lokaludvalg udvælger hvilke arrangementer ønskes afholdt i deres bydel og – med hensyntagen til TMFs forskrift – vedtager de selv hvor, hvornår, og under hvilke vilkår arrangementerne må og skal afvikles. 4) Arrangørerne tager stilling til, om de tilbudte vilkår accepteres og melder tilbage til både Lokaludvalget og KFF med accept eller afslag. 5) Via deres allerede etablerede nyhedsbreve, sørger Lokaludvalgene selv for, at beboerne oplyses om arrangementernes placeringer, tidspunkter, vilkår, og kontakt information til hver arrangør. 6) TMF sørger for, at tildele mandskabet til, at håndhæve at de godkendte retningslinjer overholdes. Enkelt! Ved at indføre et sådant system, uddelegeres ansvaret for hvad der bydes velkommen i det lokale samfund. Lokaludvalgenes ansvar er vel også, at samlet formulere kommunens retningslinjer, fremfor enkeltvist at føje sig kommunens diktater? Dette vil fremme engagement, glæde, og accept af afholdelse af de planlagte arrangementer. Det er også tænkeligt, at et sådant system ændrer på det totale antal og evt. karakteren af udvalget afholdte musikarrangementer i København. Det er vel først og fremmest borgernes fremfor politikernes ønsker der skal tages hensyn til – ikke?
Læs høringssvar fra Susan Thorpe
Indsendt af:
Susan Thorpe
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bryggen For Alle
By:
København 2300
Postnr.:
2300
Høringssvar fra Bryggen For Alle, vedr. Forskrift for udendørs musikarrangementer, 2019 Det er tydeligt, at der er lagt et stort arbejde fra TMF’s side i forsøget om at finde en balance imellem nattelivet i København og beboernes behov for at kunne opholde sig i deres eget hjem. Gennemgående er præciseringerne af den nye udgave af forskriften også god. Stemmerne er blevet hørt fra mange sider …. men ikke fra én af de vigtigste i sagen: Lægestanden – angående de helbredsskadende virkninger forbundet med støj. Til gengæld, ser det ud til, at stemmerne fra støjkilderne – lobbyisterne i musik – og underholdningsbranchen vejer meget tungt hos TMF. Antallet af dage og timer med musik arrangementer i København hæves med hhv. 64 % og 67% (569 => 936 dage og 3.416 => 5.701 timer). Endnu værre, er der 77% flere timers eksponering til høje dB- niveauer (224.990 => 397.670 dB-timer). Det er også dybt problematisk, at der kun regnes med dB(A). dB(C) er af stor betydning specielt i Københavns gamle etageejendomme. Bassen bevæger sig over lange afstande og resulterer i vibrerende gulve, vinduer og vægge -- vel at mærke, uden at musikkens melodi også høres. Rigtigt belastende for naboerne til arrangementer! I 2007, da kampagnen ‘Gang i København’ blev søsat, blev det muliggjort at afholde 319 ’koncerter’ om året i København. Nu er det blevet til 936 ‘dage med musikafspillende arrangementer’ om året. Kommunen kan ikke blive ved med at drive rovdrift med benyttelsen af det offentlige rum på bekostning af beboere og deres helbred! Det er positivt, at både den private såvel som den offentlige del af Havneparken optræder i det nye udkast, men forholdene for Islands Brygges beboere er afgjort og signifikant forværret i det nuværende oplæg. På de tre arealer relevante for Bryggen (Bølgen inkluderes da lyd fra den anden side af vandet opfattes som om det er i selve parken.), indebærer udkastet, at der tilsammen er 40 dage med musik arrangementer. Det vil stort set sige, hver anden dag henover sommeren når arrangementerne forventes afviklet. Det tilladte dB niveau i Havneparken er sat op fra 60 til 75 dB(A). Eksponeringen for så mange dB’er i så mange dage og timer er totalt uacceptabelt i et tæt beboet område og overstiger signifikant Miljøstyrelsens grænser for industriel støj i etageboligområder. Jf. Miljøstyrelsen, er den højeste tilladte grænse i hverdagstimerne 50 dB(A). Grænsen er endnu lavere om aftenen, natten og på helligedage. Hvornår forventes naboerne til Havneparken at kunne opleve fred og ro til at opholde sig i deres hjem? Det er de færreste der har ferie i 3 måneder om året og ’bare’ kan rejse væk. Det er også skræmmende, at der i TMF’s indstilling fremhæves, at der ingen økonomiske konsekvenser er forbundet med de forslåede ændringer. Det er der! Både på kort og langt sigt. Den nødvendige infrastruktur skal etableres, inden de foreslåede ændringer sættes i gang. Beboere skal orienteres af kommunen om; hvor, hvornår, og under hvilke vilkår godkendte arrangementer afvikles. Muligheden for let at kunne klage skal også indføres. Flere støjvagter/nattelivsværter bliver nødvendige såfremt de godkendte vilkår skal overholdes og håndhæves hver gang dette ikke er tilfældet. Helst ikke kun med bøde men også med karantæne med hensyn til evt. afholdelse af fremtidige arrangementer. Det bør endeligt stå klart for samtlige parter, at der er hårdt brug for etablering af mindst én egnet festivalplads, placeret med afstand til beboede områder i København. Ét er, at der skal være mange udendørs arrangementer i København, men de forslåede støjniveauer er alt for høje til tætbefolket områder. I den kommende udgave af forskriften, bør de nye præciseringer medtages, imens vilkårene ang. tilladte dB’er fra Bilag 1 i 2017 skal bevares. En evt. forhøjelse af max. tilladte dB’er bør ikke vedtages inden den nødvendige infrastruktur er på plads og fungerer. Slutteligt, en tanke: Kan det mon tænkes, at grunden til, at lydniveauerne i Fælledparken er én af de tre lokaliteter der ’får lov til’ at beholde et max. lyd niveau på 60 dB(A) er, at deres nærmeste nabo er Rigshospitalet? Det kunne opfattes som en subtil erkendelse fra TMF om, der ER alvorlige helbredsmæssige konsekvenser når mennesker eksponeres for længere varende høj støj. Med venlig hilsen, På vegne af Bryggen For Alle (BFA) , Susan Thorpe
Læs høringssvar fra Susan Thorpe
Indsendt af:
Knt
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
37
By:
København k
Postnr.:
1432
Distortion bør udelukkes fra arrangementer på Refshaleøen da de ikke overholder støjgrænser og tider INGEN arrangementer bør have lov at spille musik efter kl 01.00. Overtrædelse bør til at arrangementet stoppes omgående og ikke må fortsætte Problemet er st det ingen konsekvens er og ingen der griber ind når der sker overtrædelse
Læs høringssvar fra Knt
Indsendt af:
Maurizio Addone
Dato: 3. februar 2019
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
Dansk Beatbox Forening
By:
København Ø
Postnr.:
2100
De nye forskrifter betyder at det bliver umuligt at lave udendørs arrangementer. Det er ikke realistisk at afvikle et event og holde sig under de støjgrænser i kommer med. Jeres krav til lydmålinger før og under arrangementet er besværlige og alt for dyre at gennemføre i praksis.
Læs høringssvar fra Maurizio Addone
Indsendt af:
Nick Bridge
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
35
Virksomhed / Organisation :
Girls Are Awesome
By:
Copenhagen V
Postnr.:
1674
Vi opfordrer Københavns Kommune til ændring af Forskrift for udendørs musikarrangementer. I nuværende form fordrer forskriften, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Forskriftens dB­-anbefalinger anser vi for uholdbare, og under de nuværende forhold har forskriften massive negative konsekvenser for kvaliteten af aktiviteter i Københavns byrum. Der er behov for kritisk og realistisk at drøfte forskriften og dens påvirkning på Hovedstadens levede liv, bymiljø og ­ udvikling, fritid, kunst og kultur med respekt for byens borgere. Vi foreslår, at Teknik-­ og Miljøudvalget, der er myndighed på dette område, indbyder til fortløbende dialog mellem Teknik­ og Miljøforvaltningen, Kultur­ og Fritidsforvaltningen og os selv, repræsentanter fra Københavns kultur­ og fritidsaktører. Hvis vi fortsat ønsker et aktivt og kvalitetsorienteret kultur­ og fritidsliv i Københavns byrum, skal vi sammen arbejde for en ændring af forskriften. Vi håber, at I vil tage imod vores opfordring
Læs høringssvar fra Nick Bridge
Indsendt af:
Ja Braskhøj
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
34
By:
København K
Postnr.:
1204
Jeg finder det ikke rimeligt, at Indre By skal lægge pladser til så mange musikarrangementer som foreslået. Jeg finder det heller ikke rimeligt, at lydniveauet, skal kunne være så højt som foreslået. Indre By er i forvejen hårdt belastet af støjende natteliv, turguider der evindeligt står om dagen uden forvinduerne, og lirer de samme trivaliteter af. Mm. Ligeledes er der mange sportsarrangementer, der afvikles i løbet af året. Der børe være en bedre balance mellem uderfra kommende underholdningsbehov, og os beboers behov for et rimeligt lokalniveau.
Læs høringssvar fra Ja Braskhøj
Indsendt af:
Charlotte Sonne Nielsen og Anette Jensen
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
33
By:
København N
Postnr.:
2200
Som mangeårige beboere på Fælledvej er vi vant til at bo i et kvarter med mange besøgende værtshus- og restaurationsgæster. Vi er også vant til at bo i et tæt trafikeret område og til brandbiler, der kører med udrykning ud fra brandstationen, som ligger i gaden. Men Distortion er et mareridt af spærrede adgangsveje og lukkede gader, enorme menneskemængder, sanseløst svineri, hærværk og ekstrem larm. Larmen (musikken) fra de opstillede scener er urovækkende høj. I 2018 fik larmen vinduer og vægge til at ryste i vores ejendom og umuliggjorde det at se TV eller føre en almindelig samtale. Udover Distortion er der i sommerhalvåret en mængde arrangementer på Skt. Hans Torv, hvor støjniveauet også er voldsomt højt og generende, både på hverdage og i weekender. Vi vil meget gerne have os frabedt, at der skrues yderligere op for de tilladte støjgrænser, som i forvejen enten er for høje eller bliver overtrådt uden at der bliver grebet ind. Vi ved, alle vores naboer og folk, som vi kender i nærområdet, deler vores holdninger og bekymringer og sender derfor dette høringssvar.
Læs høringssvar fra Charlotte Sonne Nielsen og Anette Jensen
Indsendt af:
Lilian Sølbeck
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
32
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København K
Postnr.:
1202
Jeg tilslutter mig helt høringssvar nr. 7 - Hanne Kongsgaard. Og tilføjer, at den sædvanlige floskel om, at når man har valgt at bo i byen, må også finde sig i, at der er støj. En meget stor del af beboerne har ikke valgt, men har boet her i mange år, før de mange musikarrangementer, sportsarrangementer og events hvert år tog overhånd. Der sker en tivolisering af Indre By, som er ved at udvikle sig til en kulisseby eller festivalplads for folk, som stort set ikke bor her, og som tager hjem og hviler ud i freden og roen. Vi 6-7.000 beboere i Middelalderbyen i Indre By, er vant til støj i byen - der er altid støj. Det kan og skal ikke være anderledes. Men med alle de udendørs musikarrangementer mv., som sker her, har det taget overhånd, og når man så oven i købet øger dB flere steder (som f.eks. på Nytorv og Frue Plads), bliver det helt utåleligt og uudholdeligt at bo i Middelalderbyen. Arrangementerne indvirker kraftigt på hverdagslivet i vores bydel. Desuden tager forskriften ikke højde for, hvordan udendørs musikarrangementer påvirker omgivelserne. Lyden farer rundt mellem husene i de snævre gader og forplanter sig i husene, så de står og ryster og dirrer. Mange af husene i Middelalderbyen står på pæle og er derfor sarte over for rystelserne fra de store basser, der dunker løs og får jorden til at ryste. Det er sammen med støjen utroligt generende. Derfor bør der skæres i antallet af udendørs musikarrangementer i Indre By - og særligt Middelalderbyen. Og man skal i hvert fald ikke sætte dB op, ligesom der skal fastsættes begrænsninger på arrangementernes antal og varighed. Det skal fremgå af forskriften, hvor beboerne kan klage til, hvis de mener, at den overtrædes, ligesom adgangen til at klage skal gøres så nem som muligt for borgerne.
Læs høringssvar fra Lilian Sølbeck
Indsendt af:
Pia Bøgelund Jespersen
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
31
By:
København K
Postnr.:
1458
Jeg bor i Indre By tæt på Nytorv og Københavns Rådhusplads og finder det fuldstændig uacceptabelt, at støjgrænsen for arrangementer på Nytorv foreslås forhøjet fra 70 til 80 decibel (dobbelt så meget musikstøj som næsten alle andre steder i Indre By), at antallet af tilladte arrangementer øges, og der tilsyneladende ikke skal gælde nogen form for begrænsninger på Råshuspladsen. Byen skal - også - være til at bo i.
Læs høringssvar fra Pia Bøgelund Jespersen
Indsendt af:
Bitten Døjholt
Dato: 2. februar 2019
Svarnummer:
30
By:
København K
Postnr.:
1432
Det er stærkt bekymrende, at forskrifterne stadig lægger meget vide rammer for de udendørs arrangementer omkring havneområdet i København. Samlet set bør det være centralt, at der findes en balance, der tager lige så stort hensyn til københavnerne som til arrangørerne. Kommunen bør forholde sig til, at der ud over de tilladte arrangementer er en række følgeaktiviteter (med store private højttalere m.v.), og at det er dette samlede lydbillede, der skaber et pres på byen. Når man bor tæt på Refshaleøen kan man høre alle større arrangementer langs med havneområdet. Dette skal ses kombineret med, at der fortsat ikke lægges op til begrænsninger på Refshaleøen vest. Flere og flere mennesker bor i nærheden af Refshaleøen. På Margretheholmen er der frit "udsyn" til lyden fra Refshaleøen. I fugleflugt er der max 500 meter uden træer eller lignende til at begrænse arrangementerne. Dette betyder, at nattesøvnen bliver direkte påvirket, når der afholdes døgnarrangementer, hvilket især er et problem i hverdage. Vi ser gerne, at der fortsat er arrangementer på Refshaleøen, men at de begrænses fx til 10 dage om året.
Læs høringssvar fra Bitten Døjholt
Indsendt af:
Søren Axelsen
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
29
Virksomhed / Organisation :
Københavns Byret
By:
København K
Postnr.:
1450
I forbindelse med at der vedrørende Nytorv og Gammeltorv efter den politiske behandling er lagt op til: 1) en hævning af støjgrænsen til 80 dB ved nærmeste boligfacade mod tidligere 70 dB, 2) arrangementer efter det foreslåede nu må finde sted mandage-torsdage i tidsrummet kl. 10-22, freda-ge og lørdage kl. 10-24 og søn- og helligdage kl. 10-22, hvor det tidligere først var tilladt at starte arrange-menter kl. 14 og 3) forslag om op til 25 årlige koncerter på Nytorv mod tidligere 20, skal jeg på vegne af Københavns Byret fremkomme med følgende bemærkninger. Københavns Byret er landets største byret og behandler årligt ca. 40.000 straffesager og ca. 8.000 civile sager. Byretten har flere retssale på Nytorv 25 og Frederiksberggade 1, der vender ud mod Nytorv og til dels Gammeltorv. Det er helt afgørende for afviklingen af sagerne i retten, at det kan ske under værdige rammer. Det er derfor også helt afgørende, at retsmøderne ikke generes af musik, diverse taler mv. udsendt via højtale-re eller anden form for støj. Afviklingen af koncerter mv. i dagtimerne vil udgøre en meget betydelig gene for byrettens arbejde. Det er i dag - når der en sjælden gang starter en koncert kl. 14 - efterfølgende ikke muligt at afvikle retsmøder i de mange retssale, der vender ud mod Nytorv og Gammeltorv. Det har vi levet med, selvom der har været lydprøver allerede om formiddagen, der har skabt store gener. Der har dog også været flere tilfælde, hvor vi har været nødt til at tilkalde politiet for at få stoppet musik-, lyd- og sangprøver for overhovedet at kunne afvikle retsmøderne. Det er ikke kun dommere og medarbejdere ved retten, der i givet fald vil være påvirket. Såvel forsvarer-ne som anklagerne og advokater i civile sager har givet udtryk for, at musikarrangementer mv. ikke bør afvikles i normal arbejdstid på Nytorv og Gammeltorv. Det er undergravende for tilliden til retssystemet, hvis retssagerne ikke kan føres på forsvarlig vis og under ordnede forhold. Højlydt sang og musik under afvikling af en sag om manddrab og fængsel på livstid er helt uforenelige størrelser. Byretten har naturligvis ikke noget som helst imod, at der lørdag- søndag og helligdage afvikles koncerter mv. på Nytorv og Gammeltorv. Byretten har sendt en kopi af dette høringssvar til Domstolsstyrelsen til orientering. Med venlig hilsen Søren Axelsen retspræsident
Læs høringssvar fra Søren Axelsen
Indsendt af:
Bo Petersen
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
28
Virksomhed / Organisation :
CCBC ApS - Halvandet
By:
København K
Postnr.:
1432
Med udgangspunkt i Lokalplan 209 tillæg1 vedtaget den 26. november 2015 hvori det fremgår at der på Refshaleøen er udset enkelte område til afholdelse af musikkoncerter på ubebyggede områder (udendørs), har vi på Halvandet de seneste 2 år opbygget en tradition for udendørskoncerter i sommerhalvåret. Dette er også for længe siden planlagt og booket for 2019. Vi håber og tror derfor på at vores allerede bookede 25 årlige udendørs koncerter i 2019 og fremefter vil kunne afvikles. Koncerterne afholdes med et maksimalt lydniveau på 93 db målt ved scenen og nærmeste nabo oplever maksimalt 60 db. Det anvendte anlæg vil have en Danak godkendt rapport og være plomberet og vi er løbende i dialog med Teknik og Miljøforvaltningens afdeling for støjgener for at sikre os at vi ikke er til unødig gene for vores naboer. Koncerterne vil have en varighed på 5 timer og ikke gå udover de tider der er beskrevet i den nye foreskrift. Refshaleøen 320 til 325 er ikke del af REDA men ejet af By og Havn og dette høringsvar er derfor selvstændigt og ikke del af øvrige hørings svar fra lejerne på Refshaleøen.
Læs høringssvar fra Bo Petersen
Indsendt af:
Kalle B
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
27
Virksomhed / Organisation :
BørnefestiBAL
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Ud fra de nye rammer ved Forskrift for udendørs musikarrangementer stiller vi os meget fortvivlet omkring vedtagelserne for dB niveauet. Jf. de nye aftaler kan vi være meget nervøse for, om vi overhovedet kan afholde vores events. Kravet til lydniveauet vil være mindre end når man sidder og hygger på en bænk ved søerne, og en and svømmer rappende forbi. Det kan hverken publikum el. arrangører være tjent med. Der bliver beskrevet at der kan søges dispensation, men i hvilken grad, og giver det ikke blot endnu mere administrativt arbejde der skal udføres fra arrangør og kommune. Problemerne omkring lydgener som kommunen modtager klager for, går udover os arrangører. Og jeg tror mere på, at den støj borgere oplever primært skabes af pop up fester, hvor Soundbokses bruges, funder fra dennes egen hjemmeside "With a max volume of 122dB, the SOUNDBOKS 2 is the loudest battery-powered speaker in the world" Derfor finder jeg det meget ærgerligt og frustrerende at vi andre der stræber efter at opfylde alle regler straffes. Pa vegne af BørnefestiBAL m.m. Kalle B
Læs høringssvar fra Kalle B
Indsendt af:
Lasse Fischer
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
Øvelokaleforeningen Båden
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Der er alt for få pladser/steder, hvor der kan udøves elektrisk forstærket musik. Passende forstærket musik så lyden bliver en god oplevelse. (Forstærket musik er IKKE det samme som højt lydniveau). Man kunne lave kvoteordning til de offentlige pladser/steder således at der må opføres koncerter7event et passende antal gange så beboerne ikke har udendørs musik hver lørdag en hel sommer. Musik og kunst i gaderne skaber liv og glæde.
Læs høringssvar fra Lasse Fischer
Indsendt af:
Victor Aalund
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
25
By:
København K
Postnr.:
1370
Kære Københavns Borgerrepræsentation, Jeg skriver som borger i Indre By, København. Jeg har valgt at bosætte mig i Hovedstaden for at vælge det urbane liv til. Hvis jeg ønskede fred og ro og mindre byliv ville jeg have valgt at bosætte mig udenfor storbyens grænser. Jeg nyder i høj grad alle de arrangementer og aktiviteter, der bruger vores by som ramme. Det gælder alt fra det lille selvopslåede loppemarked en søndag morgen til Cph Pride, 48 timers kulturfestival på Nørrebro eller Nansensgadefest, som er i min egen "baghave". Derfor ærger det mig helt utroligt, at man fra Borgerrepræsentationens side ønsker at lægge låg på et udvalg af disse arrangementer! Med en støjgrænse på 70dB vil det nærmest være umuligt at tale sammen, hvis man samtidig har lyst til at høre musikken, der bliver spillet i baggrunden. Det er så lav en grænse, at det tilnærmelsesvis gør det umuligt at spille musik i byens rum - og det synes jeg vil være en skam for vores ellers kulturelle hovedstad! Dermed ikke sagt, at der gerne må sættes grænser - men det skal være rimeligt for alle parter. Både naboer (som må antages at have valgt bylivet til ligesom jeg selv) og deltagere / lyttere. Og ikke mindst musikerne selv. For hvem gider at spille til et udendørsarrangement, hvor ingen kan høre, hvad der bliver spillet? Mit ønske med dette høringssvar er derfor, at i revurderer den støjgrænse, der er blevet forslået, således den giver mulighed for fortsat musikalsk kulturliv i byens gader og pladser. (Jeg er ikke ekspert på området og har derfor ikke et forslag til ny grænse. Dog ved jeg, at 70dB er typisk samtale-niveau..!)
Læs høringssvar fra Victor Aalund
Indsendt af:
Margaret R Hellman
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
Medlem af Stræderne og Strøgets Beboerforening
By:
København
Postnr.:
1201
Jeg er uenige i tre punkter i forslaget. 1. Vi skal ikke tilade en forøgelse af støjgrænser på de mange pladser. Middelalderbyen er ikke egnet til den slags lydfest. Indre By har fået ”tildelt” 25 pladser med tilladeslser for høj lyd, en god del i Middelalderbyen. De fester og koncerter som kraver så mange decibel tilgodeser kun ét enkelt segment – byen bliver kedelig at bor i – vi ønsker et større kulturel udbud og perspektiv, og et sted folk kan bo i. Vi nu har et stressende problem for folk der bor og arbejder i byen. Det handler om 6-7000 mennesker som for en stor del ikke oplever at kunne få hverdag med job, børn, søvn og tryghed til at hænge sammen. Grundet støj og utryghed. Der lægges f.eks. op til en grænse på 80 dB(A) på fremover 11 pladser, mod de nuværende 0 pladser. Det samme mønster findes for forøgelserne for alle de fremtidige støjgrænser. 2. Misvisende fejl i angivelse af decibel Den normalt anvendte enhed for støj målt i dB(A) er i bedste fald misvisende for hvor meget en forøgelse på 10 eller 20 dB(A) egentlig betyder for opfattelsen af støj. For det første er det en enhed, der er udviklet til normale lyde i et normalt leje, hvilket næppe er tilfældet ved musikarrangementer med kraftige højttalere. For det andet angives det i sammenligning skemaet at en forhøjelse på f.eks. 20 dB(A) kun giver en stigning i lydfølelsen på 4 gange. Men forøgelsen af det fysiske lydtryk er 100 gange! Skalen er logaritmisk. En adspurgt ekspert i akustik fortæller at forøgelse på 20 dB(A) betyder en langt større og voldsom følelse for tilhørere end de angivne sølle 4 gange forøgelse. Det er netop hvad beboerne frygter ved forslaget om de voldsomt opskruede tilladelige støjgrænser på mange pladser. Nytorv er et illustrativt eksempel. 3 Jeg foreslå at fest- og musikarrangementer bliver tildelt anderledes. Steder skal vælges andeledes. Gamle huse med træstruktur vibrerer og leder støj. Smalle gader får ekko. Beboerene bliver stresset. Det handler om 6-7000 mennesker som for en stor del ikke oplever at kunne få hverdag med job, børn, søvn og tryghed til at hænge sammen. På grund af støj og utryghed. Brønshøj/Husum og Valby har kun 2 hver af pladser med grænseværdier, mens Indre By har fået ”tildelt” 25, en god del i Middelalderbyen. De musikarrangementer der holdes i Indre By skal vælges forsigtigt. De mest støjende skal holdes på pladser der kan tåle dem. Og hvor de ikke kraver sådan en kæmpe administrativ byrde for politi og kommune, med udgifter til staten. I havnerne, parkerne, osv,. vil færre beboelse blive forstyrret og færre folk skadet at stress. Mængden af støjende events i indre byen undergraver muligheden til at få en hverdag til at hænge sammen.
Læs høringssvar fra Margaret R Hellman
Indsendt af:
Rasmus Lützen
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
LYDUDLEJNING.net
By:
København V
Postnr.:
1620
Det er stadig en urealistisk lav støjgrænse for en koncert som skal kunne høres af publikum. Den skal minimum være 90 dB(A), hvis man skal lave en fornuftig koncert og kultur oplevelse. De fleste busser larmer med 91 dB (https://www.bt.dk/danmark/test-afsloerer-busser-larmer-alt-for-meget)
Læs høringssvar fra Rasmus Lützen
Indsendt af:
William J.L Frederiksen
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
CPH OPEN
By:
COPENHAGEN
Postnr.:
2100
De lave DB grænser er en forhindring for mange kultur aktører når de skal afvikle gadeidræt og events.
Læs høringssvar fra William J.L Frederiksen

Sider