Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
65

Indsendt af

Bjørn Winnem

Virksomhed / organisation

Freelance Lydtekniker

Postnr.

1674

By

københavn v

Høringssvar

København d.4. Februar 2019

Høringssvar til Foreskrift for Udendørs Musikarrangementer

Jeg vil i mit virke som lydtekniker, primært i København, blive svært udfordret hvis den nye forskrift, såvel som den foregående stadfæstes og i fremtiden
håndhæves.

Lyd niveauer og støjgrænser.

De foreslåede støjgrænser på de i planen nævnte pladser i København, tager udgangspunkt i en støjmåling som man benytter ved støj fra Erhverv, altså fabrikker og arbejdspladser der ligger tæt op af beboelse. Disse målinger er ganske fornuftige når de drejer sig om at bekæmpe konstant støj fra feks et ventilationsanlæg eller deslige som i forbindelse med industri støjer konstant døgnets 24 timer. Det er fuldstændigt forståeligt at ingen mennesker skal udsættes for en sådan påvirkning. Men disse metoder og lydniveauer kan ikke bruges i forbindelse med musikalsk "støj".

Ved musikarrangementer er der tale om en tidsbegrænset periode og et dynamisk program med pauser og meget forskellige støjniveauer igennem arrangementets varighed. Typisk vil et koncertforløb vare mellem en og halvanden time efterfulgt af 45 minutter til en times pause. Erhvervs og industrimæssige påvirkninger af nærmiljøet tåler altså ingen sammenligning med hvordan musik arter sig i byrummet og derfor bør man ikke blande disse scenarier sammen.

De i forskriften bestemte decibel værdier er fuldstændigt urealistiske og vil betyde at man på langt de fleste af de nævnte pladser, samt alle gader og pladser som ligger uden for de nævnte områder, ganske simpelt ikke længere kan afholde arrangementer med rytmisk musik.

Eks.
Hvis man spiller på et jazztrommesæt op på feks Blågårdsgade vil denne aktivitet alene kunne forsage en overskridelse af grænseværdien på 70 db ved nærmeste nabo - UDEN forstærkning. En lilletromme på et akustisk trommesæt kan nå lydtryk på op til 120 db, på en gade vil der maksimalt være 5 meter til nærmeste husmur og så vil lydtrykket fra trommen være cirka 105 db når det rammer muren.

På pladser må grænseværdierne fastsættes efter hvor langt der er til nærmeste nabo, jo længere der er, jo lavere en grænse kan man fastsætte ved naboen, lydtryk falder med 3 db per afstandsfordobling.
Hvis vi skal tale om realistiske værdier, må man altså konkludere at i gader og stræder må en grænse ligge på 90-105 db, eller ingen grænse, da der alligevel er så kort afstand til naboer at den er urealistisk at overholde.

I koncertbranchen har vi længe været enige om at et maksimum gennemsnit på 103 db over 15 minutter er et fornuftigt niveau hvor musikken kan få lov at udfolde sig uden at det bliver for højt for publikum. Her må man tage i betragtning at musik er dynamisk og altså ikke konstant er 103 db i nævnte tilfælde men varierer mellem 90-105 db over tid.
I praksis ender de fleste koncerter med at ligge på et gennemsnitligt niveau på 98-100db.

Byens grundstøj.

Ser man på Miljø og Fødevareministeriets støjkort http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise vil man meget hurtigt se at forskriftens grænseværdierer meget langt væk fra hvad man må anse for at være realistisk.
Mange af de pladser der er nævnt har tilstødende gader som ved almindelig trafik og brug overstiger de værdier der stikkes ud til kulturlivet.
Altså "må" en koncert ikke overdøve den trafik og bystøj som i forvejen er i området, så bliver det selvsagt umuligt at afholde en koncert, da publikum ikke vil kunne høre musikken hvis en bil eller bus kører forbi.
Det er en smule underligt at man ikke har taget dette scenarie i betragtning, især da de fleste lydteknikere som har lavet arrangementer i 2018 har stået side om side med en af kommunen udsendt støjkontrollør, og bevidnet at man måtte vente med at måle til trafikstøjen havde lagt sig.

Boombox kultur.

Der er de sidste 5 år opstået en kultur af mobile batteridrevne lydanlæg bygget og opereret af amatører, disse er i den grad skyldige i at naboer til pladser i byen bliver overeksponeret af larm i sommermånederne. Det ville være på sin plads at stikke heftige bøder ud til dette folk som helt uhæmmet spiller som det passer dem på alle tider af døgnet. Brug energien her istedet for at gå efter kulturaktører som gerne vil bidrage til et rigt Københavnsk kulturliv, og ovenikøbet ofte gør det med støttekroner fra andre kasser i kommunen.

Konklusion.

De grænseværdier som pt er sat er komplet urealistiske og betyder at man stort set må stoppe med at afholde musikarrangementer i det offentlige rum i Københavns Kommune.

Venlige hilsen
Bjørn Winnem.

Freelance Lydtekniker hos Vega, Strøm Festival, Tivoli, Jazzfestival, Søndags koncerter på Nemoland, Pumpehuset samt mange andre kulturaktører i København.

Få nyt om høringer

Abonnér