Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
73

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

Kbh. v

Høringssvar

Høringssvar vedr. Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Vesterbro Lokaludvalg skal hermed afgive høringssvar vedr. forslag til forskrift for udendørs musikarrangementer.

Det er et område, som fremkalder mange forskellige holdninger – hvilket klart afspejler sig i de høringssvar, vi har kunnet læse på ”Bliv Hørt”. Disse forskellige holdninger findes selvfølgelig også på Vesterbro. Vi er en bydel med mange unge og med mange børnefamilier, og der er derfor sikkert en stor fælles interesse for at kunne deltage i aktiviteter i byens åbne rum – men også helt forståelige forskelle i oplevelsen af støj og larm, ikke mindst om aftenen.

Forslaget til revision af forskriften for udendørs musikarrangementer forsøger at balancere disse forskellige hensyn, og vi tror, at det er godt for byen at have nogle fornuftige spilleregler.

Vi synes som udgangspunkt at det er fint med fokus på de steder og pladser i byen, som oftest må forventes at skulle danne rammen om udendørs musikalske arrangementer – og at arbejde med differentierede støjgrænser for de forskellige steder.

Det er eksempelvis godt, at der arbejdes med lavere støjgrænser på Litauens Plads i forhold til for eksempel Halmtorvet, Flæsketorvet og Enghave Plads. Litauens Plads er en dejlig intim plads med boliger hele vejen rundt, et godt sted at mødes og afholde mindre arrangementer – men ikke velegnet til meget støjende aktiviteter. Hvad angår Enghave Parken kan der være behov for at være mere præcis på, hvor i parken støjgrænsen gælder – vi formoder, at forskriften primært tænker på arrangementer ved musiktribunen.

Byen udvikler sig med nye bydele og byrum, og vi foreslår, at ”Reguleringsparametre for specifikke lokaliteter” er en dynamisk liste, som kan inddrage nye byrum, der kan skabe gode rammer for aktiviteter og arrangementer. Det kan for eksempel være relevant i de nye bydele f.eks. ved havnen og i Carlsbergbyen samt ved Otto Busses Vej.

Mere problematisk er forskriftens generelle grænseværdi på 70dB. Det giver et skævt udgangspunkt at benytte en grænse, som svarer til den baggrundsstøj, der er på flere pladser og veje. Det er forståeligt, at de kulturelle aktører reagerer og finder, at det vil være meget vanskeligt at gennemføre musikarrangementer indenfor de grænser – og det kan godt opleves som et benspænd i forhold til de visioner, som udtrykkes i den kommuneplanstrategi, vi lige har haft i høring: en verdensby med kant og mod til at udvikle fremtidens storbyliv.

Vi kan anbefale, at der skelnes mellem forskellige typer arrangementer, og at støjgrænser differentieres på tidspunkter af dagen, og at det således muliggøres, at der kan spilles højere på nogle tidspunkter og lavere fx sent om aftenen. Der kunne også laves et loft for, hvor mange dage om året der kan tillades høje støjgrænser på en specifik lokation.

Vi tænker, at det vil være godt, hvis kommunen kan blive mere skarp på, hvad det er for gener, som borgere egentlig klager over – er det musikken, er det nattelivsstøj, er det ’uautoriseret’ musik, er det affald og tis – eller er det antallet af mennesker, der hæver støjniveauet og øger nogle borgeres utryghed?

I nogle af høringssvarene er der et ønske om retningslinjer for fordeling af tilladelser. Vi tror, at det er en god ide at skabe en mere enkel og nem indgang til kommunen, når der skal søges om tilladelse. Det vil være godt, at der er en sammenhæng mellem, hvilke arrangementer som får støtte fra kommunen, og hvad der gives af tilladelser. Vi vil her gerne pege på, at det kan være gavnligt også at have øje for, hvilke arrangementer lokaludvalgene deltager i/støtter, når der skal uddeles tilladelser.

Med venlig hilsen

Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér