Oprettet: 5. februar 2019
Svarnummer:
66

Indsendt af

Randi Sørensen

Virksomhed / organisation

Brugerbestyrelsen, Amager Kulturpunkt, Musiktorvet

Postnr.

2300

By

Kbh S

Høringssvar

København d. 4. februar 2019

Høringssvar på ’udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”, Teknik- og Miljøudvalget den 17. december 2018’

Svar fra brugerbestyrelsen på Amager Kulturpunkt med pladsen ’Musiktorvet’.

Vi har gennem mange år arbejdet aktivt for at udbygge kulturlivet på Amager, både hvad angår det professionelle udbud af musik, men også inden for børnekulturen.
Vi har stor forståelse for udfordringen med, på den ene side at ville have en levende bydel og på den anden side at have en by, man kan holde ud at bo i. Vi anerkender, at forskriften forsøger at imødekomme dette dillema.

En storby som København bør kunne rumme store events, navnlig dem som passer sammen med byens profil, men foruden de store begivenheder, er det vigtigt, at der kan afholde mange mindre og mere lokale arrangementer på byens pladser og torve.

På Musiktorvet må man for nærværende afvise arrangementer, fordi dB-grænsen på 60 dB er så lav, at man hverken kan have et loppemarked med lidt underholdning i form af musik/ korsang, eller et arrangement med optræden fra en børneinstitution eller vores Børnekulturhus Ama’r, hvor børnene optræder og spiller, danser eller synger.

Vi mener, at den form for arrangementer ikke er lige så anmassende og støjende, som en heavy koncert en fredag aften. Vi havde derfor gerne set en differentiering mellem typen af arrangementer.

En dB grænse på 60 -70 svarer iflg. Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside til almindelig tale, hvorfor den almindelige tale på Musiktorvet vil overdøve musikken, når den tilladte støjgrænse for 10 af arrangementerne er på 60db. Byens pladser har forskellige naboforhold, og man bør måske i stedet foretage konkrete målinger over en periode for at finde frem til et passende støjniveau for de enkelte pladser. Amager Kulturpunkts lydchef har målt baggrundsstøjen, altså uden arrangementer på pladsen til at være over 60 dB. Når der kører en bus forbi, er støjgrænsen derfor overskredet.

Vi foreslår derfor, at man som et forsøg frigiver antallet af tilladte arrangementer og dB grænser på pladsen i et år og gennem det år tager målinger af, hvad det reelle støjniveau er, og hvornår naboerne opfatter det som en urimelig belastning. Og at man i samarbejde med Amager Kulturpunkts lydteknikkere finder den mest hensigtsmæssige måde at indrette pladsen på i forbindelse med afviklingen af diverse arrangementer. Et sådan forsøg skal naturligvis gennemføres i tæt dialog med naboerne. Og vi er som brugerbestyrelse fuldstændig overbeviste om, at personalet i Amager Kulturpunkt kan og vil give den nødvendig sparring til at et sådan forsøg kan gennemføres på mest hensigtsmæssige måde, navnlig da de også er en del af den kommunale forvaltning.

Derudover forslår vi at dB grænsen og antallet af arrangementer sættes væsentligt op.
Musiktorvet er for en væsentlig dels vedkommende omgivet af kommunale institutioner, så 40 arrangementer på 80 dB og 20 på 90 dB kunne være en løsning, da institutionerne ofte er lukkede, når arrangementer foregår.

Med venlig hilsen

Randi Sørensen

Formand for Brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt, Musiktorvet

Få nyt om høringer

Abonnér