Luftfoto af lokalplanområdet

Nuuks Plads tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil udpege to bygninger som bevaringsværdige og muliggøre nybyggeri.

Høringsfrist:

8. februar 2021
Indsendt af:
Søren Lam
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
POLITIKERE OG PLANÆGGERE BURDE SKAMME SIG Det virker som om høringen af tillæg 1 til lokalplansforslaget vedrørende Nuuks Plads, i denne omgang er annonceret så lidt som muligt i modsætning til den forrige høring lokalplansforslaget vedr. Nuuks Plads. Måske det skyldes Corona restriktioner eller måske for at undgå en gentagelse af sidst, hvor man fik så mange indvindinger fra borgerne så en vedtagelse ikke var mulig. Personligt har jeg ikke set nogen annoncering af høringsprocessen, det endda selv om jeg har tegnet abonnement hos kommunen på ”Bliv hørt”. Hvis høringen har været annonceret i pressen, eller på kommunens initiativ været omtalt i lokalbladene Nørrebro Nordvest-/Frederiksberg Bladet, er det gået min næse forbi. Der har heller ikke som sidste gang været opsat flyers på gadedørene eller andre steder i nabolaget, nøjagtig som vi tidlige blev informeret af Metroselskabet medens metrobyggeriet stod på. Det var en helt tilfældig snak med en ven, der ledte mig på høringen. Torsdag den 14. januar 2021 deltog jeg i høringsmødet vedr. lokalplansforslaget om Nuuks Plads der qua Coronarestriktionerne var planlagt som et onlinemøde. Mødet var en stor fiasko og utrolig dilettantisk gennemført. Grundet tekniske problemer kom mødet først i gang 20 minutter senere end annonceret, og frem til afslutningen et par timer senere, blev mødet afbrudt gentagne gangehver gang teknikken svigtede og faldt helt ud. Hertil kom, at når teknikken ind imellem fungerede var lyden så ringe, at det ofte var umuligt at forstå hvad der blev sagt, tilsyneladende i mangel af en mikrofon. På den baggrund må jeg kræve at høringen går om, da det umuligt kan påstås den har været gennemført. Denne gang med annoncering, flyers i lokalområdet, omtale i lokalpressen. Naturligvis med et nyt høringsmøde hvor teknikken fungerer. Måske man passende kan få hjælp af en af de erfarne folkeskolelærere der dagligt, under elevernes hjemmeundervisning, mestrer teknikken. HERUNDER FØLGER MIT HØRINGSINDLÆG VEDR. PLANFORSLAGET Nuuks Plads ligger i Københavns tættes bebyggede og befolkede områder, hvorfor det ikke giver nogen mening når politiker og byplanlæggere kan finde på at stoppe mere byggeri og mennesker ned på så lille et areal, der i forvejen rummer en travl Metrostation samt to smukke og ikoniske bygninger, der af Slots- og Ejendomsstyrelsen er erklæret bevaringsværdige. Disse to bygninger er hver for sig arkitektoniske perler der fortjener respekt. Den gamle landsarkivbygning fra 1893 er tegnet af arkitekt Martin Nyrop, der også har tegnet Københavns Rådhus, medens den sorte sarkofagformede magasinbygning er tegnet i tresserne af efterkrigstidens mest markante arkitektpar Eva og Niels Koppel. Ifølge lokalplanen agter man at nedrive forbindelsesbygningen mellem de to bygninger da denne bygning har lav bevaringsværdi, herved opnår man at åbne op for gårdrummet mellem bygningerne der derefter fremtræder selvstændige med hver sin arkitektur. Hvilket er en god ting ved lokalplansforslaget, ligesom den foreslåede åbning af Landsarkivbygningen ved isætning af nye vinduer og glasdøre i stueetagen samt det fremtidige formål med bygningen. Vedrørende indretningen af magasinbygningen til studieboliger, minus supermarked, er det en glimrende idé, herunder isætning af de nødvendige døre og vinduer, så længe det sker med respekt for bygningens særegne sakofagform og arkitektoniske udtryk. Til gengæld er det ren vandalisme at bygge to etager ovenpå Koppels magasinbygning samt den store hesteskoformede tilbygning, der anbefales taget ud af lokalplansforslaget. Herved undgås en rædselsfuld sammenblanding af stilarter, medens man får den nødvendige luft mellem de to bevaringsværdige bygninger der således kan nydes som de oprindelig var tænkt. Samtidig undgår man at skabe en klaustrofobisk sammenbygning, på det der ellers kan udgøre et smukt åndehul for borgerne, som giver mulighed for at man kan skabe et gårdrum mellem bygningerne der gør at det bevaringsværdige fuglekisebærtræ kan forblive på sin plads omkranset af andre træer og planter, muligvis supperet asf et mindre springvand. Således kan gårdrummet udfylde et hul efter en brugbar plads for arrangementer for borgere i lokalområdet, og så i en anvendbar størrelse. Et sådan gårdrum har mange anvendelsesmuligheder eksempelvis til: at hænge ud med venner og familie, præsentation / medlemshvervning af lokale idrætsforeninger (gymnastik, kampsport, boldspil, løb, cykling og …), talerstol, præsentation af klubber og foreninger, loppemarked, udstillinger, med meget mere hvor kun fantasien sætter grænser. Dernæst må det anbefales at undlade etablering af et supermarked på Nuuks Plads. Der er rigeligt med supermarkeder og indkøbsmuligheder i området og således ingen grund til at påføre de øvrige handlende yderligere konkurrence. Der er indkøbsmuligheder nok, på hjørnet overfor på Jagtvej / Rantzausgade har der i årevis ligget en Elite købmandsforretning. Derudover findes der i gåafstand Kvickly, Aldi, Netto, Irma, Fakta, Meny, Lidl, Rema nogle af dem ligefrem i dubletter, hvortil kommer flere mindre dagligvarebutikker. Ifølge lokalplansforslaget skal der nedlægges 12 parkeringspladser og det i et område hvor der i høj grad er underskud af parkeringsmuligheder. Manglen på parkringsmuligheder bliver synligt når bilisterne ved fyraftenstid, kører gade op og ned i deres eftersøgning af et sted for stille bilen. Den daglig omkringkørsel efter parkeringsmulighed er frustrerende for de borgere der har en bil, men i særdeleshed sundhedsskadelig for samtlige borgere i området henset til miljøet med ekstra CO2- og partikeludledning. Når det samtidig kan konstateres, at årsagen til nedlæggelse af de 12 parkeringspladser skyldes behovet for etablering af lastbilers varetilkørsel og bortkørsel af affald fra det planlagte supermarked, må det på det kraftigste anbefales at etablering af supermarkedet udtages af lokalplansforslaget. Det vil tjene to formål, ikke at skaber yderligere unødig konkurrence til de mange indkøbsmuligheder i forvejen findes i nærområdet, dernæst at skåne de 12 nedlæggelsestruede parkeringspladser. Det fremgår af lokalplansforslaget at den normale renovation fra pladsens beboere og aktiviteter, skal ske fra kantsten som det i forvejen sker i nærområdet og således ikke kræver nedlæggelse af parkeringspladser. Uanset hvordan det ender, bør det for enhver pris undgås at indrette en eller flere tagterrasser, da disse vil komme til at blive anvendt som partyterrasser for de unge studerende, til stor gene for naboerne i de tilstødende ejendomme. Uden disse tiltag har politikere og byplanlægger grund til at skamme sig.
Læs høringssvar fra Søren Lam
Indsendt af:
Rikke Kornerup
Dato: 17. januar 2021
Svarnummer:
14
By:
KØBENHAVN N
Postnr.:
2200
Jeg er, ligesom flere andre beboere giver udtryk for her, også bekymret over nedlægningen af 12 parkeringspladser. Efter kl. 17 er det så godt som umuligt at finde en plads, og man kan cirkle rundt i området uden held. Hver aften og nat holder biler ulovligt parkeret i gaderne.  Vi kan simpelthen ikke tåle at blive frataget flere af vores parkerings-pladser. Medmindre altså at et parkeringshus på Nuuks Plads bliver en realitet, og vi kan parkere der med vores beboerlicens. Det ville i så fald være en fin nok løsning. Derudover mener jeg, at glasbygninger slet ikke passer ind i stilen her i området, og det er synd at bygge noget der kolliderer med de gamle smukke bygninger og derfor falder så meget i øjnene - og som over tid risikerer at blive kendt som et øjebæ. Det ville være godt at holde byggeriet lavt og begrænset på en måde, så der er respekt omkring de gamle bygninger, som danner rammen. Parkeringspladserne er dog min største bekymring, da dette er et direkte praktisk problem for alle os der allerede bor her.
Læs høringssvar fra Rikke Kornerup
Indsendt af:
Lars Pedersen
Dato: 17. januar 2021
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg mener ikke at de nuværende planer i tilstrækkelig grad tager højde for parkering i området.  Der er i dag allerede pres på parkeringspladser, særligt efter kl 18. Planerne her vil bidrage yderligere til dette pres ved dels fjerne 12 parkeringspladser, og dels at boliger/erhverv i det nye byggeri vil tilføje yderligere behov for parkering.  Jeg mener der mangler en forklaring på hvad der ligger til grund for denne reduktion i parkeringspladser. Det må bero på en mangelfuld vurdering af områdets behov og kapacitet.  Jeg mener at byggeriet bør inkludere en parkeringskælder eller lignende som skaber en løsning der indtænker byggeriets eget behov for parkering, og samtidig ikke påfører områdets beboere gener ved at reducere deres muligheder for at finde passende parkering.
Læs høringssvar fra Lars Pedersen
Indsendt af:
Andreas Wieland
Dato: 12. januar 2021
Svarnummer:
12
By:
København
Postnr.:
2200
Kunne der ikke oprettes en torvehalle i Nyrops arkivbygning? Ligesom Torvehallerne på Nørreport! Jeg håber, at disse smukke bygninger ikke bliver til et andet Frederiksberg Center. Det er kun 5 minutter væk. Vi har ikke brug for endnu en H&M eller Starbucks her, men måske en hyggelig italiensk espressobar? Bygningen skal være noget, der hjælper kvarteret med at blive endnu smukkere. Ingen kitsch skal sælges i bygningen, men ting, som vi har brug for i nabolaget. Et lille supermarked ville også være godt og en fablab.
Læs høringssvar fra Andreas Wieland
Indsendt af:
R. Hofman
Dato: 7. januar 2021
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2200
Uanset at det først planlagte højhus bliver lavere, synes det er rigtig dårlig idé at bygge på Nuuks Plads. Det vil ikke passe ind i nuværende byggeri. Lav i stedet nogle hyggelige og grønne opholdsrum bag “Landsarkivet” for beboere der bor tæt på og for de som bruger Metroen. Et par butikker indenfor i det gamle Landsarkiv synes jeg vil være OK... nogle som vi ikke har i kvarteret i forvejen.  Som allerede nævnt af mange, er Nørrebro det tættest befolkede område i København, så vi har ikke brug for flere boliger her! Jeg er gammel nok til at huske hvor mange Nørrebro-boliger der blev revet ned for at skabe lys og luft, så hvorfor plastre Nuuks Plads til med et gyseligt højhus? Det vil skabe en del mere trafikkaos og støj end vi i forvejen har…. vi har nok som det er nu! Og de stakkels beboere lige op til Nuuks Plads vil endnu en gang skulle leve i støjhelvede i gud ved hvor lang tid, for derefter at miste lys og udsigt. En anden ting er, at der vil blive endnu mere kamp om parkeringpladser i hele området, så beboerne vil have svært ved at finde en plads.  Der er masser af plads til at bygge boliger i omegnen af København - vi kan jo ikke allesammen bo på Nørrebro. Så alt i alt, synes jeg projektet bør skinlægges, eller flyttes til et område med mere plads.  
Læs høringssvar fra R. Hofman
Indsendt af:
Thomas Genet Andersen
Dato: 31. december 2020
Svarnummer:
10
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Efter at have læst bebyggelsesplanen er jeg kraftig bekymret. Har delt det op i punkter. 1). hvordan kan man finde på at nedlægge parkeringspladser? Efter kl 17 på en hverdag er det nærmest umuligt i hele området at finde plads til sin bil. Min kæreste og jeg kører tit og her mener jeg hver dag rundt min 20 minutter for at lede efter pladser. Nogle gange bliver man desværre nød til at tage en mindre ulovlig og så håbe på at der ikke sidder en bøde i forruden dagen efter. 50 min har vi også flere gange prøvet. Det er et gennerelt stort problem i vores tæt befolkede område. Ville klart anbefale en parkerings kælder enten som offentlig eller til de beboer som skal have bil ved indflytning. 2). Støj og larm. Meteoen er lige blevet bygget færdig og nu skal man så igen til at generes af et byggerie. Man burde kigge på en kompensation til os der bor i nærområdet for larmen har haft en kraftig og negativ indflydelse på vores hverdagsliv gennem rigtig lang tid. 3). Nørrebro har brug for flere grønne områder. Ikke flere byggerier hvor det handler om at presse flere og flere mennesker ned i er allerede tæt befolket område. Thomas Genet Andersen.  Boboer tæt på Nuuks Plads.
Læs høringssvar fra Thomas Genet Andersen
Indsendt af:
Jørgen Staun
Dato: 27. december 2020
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg indsiger på det kratigste over nævte forslag af flere meget væsentlige grunde : Nuuks Plads er ALT  lille til at presse noget som helst ind,  måske bortset fra et par bænke til at sidde på Arkitektonisk er det helt " ude i hampen " at molestrere et homogent miljø ( ejendomme fra samme periode ) vi har IKKE brug for endnu en øjenbæ ( se f.eks hvor umotiveret og grim Nordbo er ) vi bor i det område af DK, hvor befolksningstætheden er allerstørst, og har ikke brug for at blive yderligere kvast. Parkering København har uforståeligt udstedt flere beboerlicenser til parkering end der er pladser ( eksempler på mere end en licens pr husstand ) Hvis jeres forslag gennemføres, vil det yderligere reducere p-pladser ! Vi har rigeligt med butikker i vores nærområde og har IKKE brug for yderligere. Der er i forvejen overkapacitet på hotelværelser i København! Vi har nu i over 10 år døjet med massive forstyrrelser ved anlæggelsen af Metro,  ( røg ,møg,støj, besvær og anden gene ) så ærlig talt lad os nu få fred og ro ( det er super at vi nu endelig har Metroen !!! ) Hvordan kan det overhovedet komme på tale evt. at nedlægge Det gamle Landsarkiv ?? Jeg appellerer til mine naboer om at opponere mod dette monsterprojekt MVH  Jørgen Staun
Læs høringssvar fra Jørgen Staun
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 24. december 2020
Svarnummer:
8
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 489-1 for "Nuuks Plads tillæg 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian G. Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk     
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Søren Lam
Dato: 17. december 2020
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg finder at kommunen ved godkendelse af de nuværende planer for bebyggelse af Nuuks Plads, begår en stor fejl som det ikke umiddelbart er muligt at rette. Med den massive bebyggelse får man skabt en rigtig øjenbæ, der kommer stil at stå for eftertiden, som et minde om vores tid, hvor det gjaldt om at stoppe flest mulig bebyggede kvadratmeter ind på mindst mulig plads. Når det samtidig betænkes, at det skal ske på bekostning af to markante bevarigværdige bygningsværker, Nyrups smukke landsarkiv og Koppels spændende magasinbygning, er det helt uforståeligt. Det vil være rigtigt at nedrive forbindelsesbygningen, og anvende de to bygninger som beskrevet i forslaget, men naturligvis uden at "plastre" en ny bygning oven på Kobbels særprægede  bygning, og naturlivis uden de nye fløje der tager synet fra Nyrops bygning. I stedet bør rummet mellen de to fritliggende bygninger indrettes som opholdsrum og åndehul for beboerne der nær pladsen bor meget tæt, måske med bydelens højeste befolkningstæthed, og naturligvis som hvile og afslapningssted for de rejsende Metropassager. Som en af mange der er afhængig af en bil, og som bor ganske tæt på Nuuks Plads vil jeg gøre indsigelse imod planerne om nedlæggelse af parkeringspladser vel vidende, at vi er mange der må køre gade op og ned for at lede efter en parkeringsplads, medens vi forbrænder brændstof og udleder overflødige mængder af CO2. Jeg går ud fra at ansvalige planlæggere og politikere er enig i mine forslag, og i stedet ser bort fra kortsigtede økonomiske gevinster da vi bor i en kommune der har råd til at tage hensyn til borgerne der skal leve med en æstettisk og en plads der kan være kilde til daglig glæde for borgerne.
Læs høringssvar fra Søren Lam
Indsendt af:
Lise Pedersen
Dato: 16. december 2020
Svarnummer:
6
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedr. nedlægning af 12 p-pladser: Jeg er svært ved at forstå hvordan Københavns Kommunen kan have i tankerne at nedlægge 12 p-pladser, i et område hvor der i forvejen er stor rift om p-pladserne for beboerne. Ofte er det umuligt at finde en (lovlig) parkeringsplads i området, hvis man kommer hjem senere end kl. 18. I er nødt til at forstå, at man ikke kan jage bilerne ud af kommunen, idet en bil er nødvendig for mange familier. Spg. 1. Hvordan har kommunen tænkt sig at beboerne skal parkere, nu der bliver nedlagt 12 p-pladser? Spg. 2. I Forslag til Tillæg til lokalplan 489 nævnes der nævnes en p-kælder - er der tale om en offentlig p-kælder som områdets beboere kan benytte som kompensation for de nedlagte 12 p-pladser?  
Læs høringssvar fra Lise Pedersen
Indsendt af:
Henrik Kromann
Dato: 15. december 2020
Svarnummer:
5
By:
København N
Postnr.:
2200
Trist, når man nu har mulighed for at åbne lidt op omkring Nyrups gamle landsarkivbygning, at man absolut vil bygge en ny dominerende bygning imellem den og Koppels magasinbygning. Og samtidig hvis man vil bevare Koppels magasinbygning og åbne den op, må det som et minimum være, at den kommer til at stå frit, hvilket jeg ikke tror nogle kan være i tvivl om. Ellers er det vist kun et spørgsmål om at få presset så mange m2 ind som muligt, i et område der i forvejen er tæt bebygget. Kom nu, hav lidt visioner for byrummet omkring Nuuk plads, og få åbnet lidt op, i stedet for bare at få fyldt m2 på.
Læs høringssvar fra Henrik Kromann
Indsendt af:
Rebekka
Dato: 12. december 2020
Svarnummer:
4
By:
København
Postnr.:
2200
Et nyt højhus på Nuuks plads lyder som den absolut værste ide, jeg længe har hørt. Lad nu vær med at gøre hyggelige gamle Nørrebro til et grimt futuristisk beton og glas helvede. Pak jeres tegninger og højhusplaner væk og gem dem til steder af København, der allerede er blevet ødelagt, nordhavn eller Ørestad som fx
Læs høringssvar fra Rebekka
Indsendt af:
morten toldam
Dato: 10. december 2020
Svarnummer:
3
By:
kbh n
Postnr.:
2200
så vores nye altaner kommer til og ligge i skygge af jeres højhus. i kan bygge til 5 etage,så det passer ind, intet mere. og et hotel, er det virkelig det nørrebro mangler. byg jeres ting 20 m, foran huset, hos personen der forslår dette,og lad os se om det stadig er en god ide
Læs høringssvar fra morten toldam
Indsendt af:
Jacob K Jensen
Dato: 8. december 2020
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
Hej, Jeg vil gerne have belyst planen for parkeringspladser yderligere. Der er lagt op til at fjerne 12 pladser. I samme ombæring fjernes pladser fra Rantzausgade. Områdets beboere oplever nu, at der ikke er kapacitet nok. Hvordan ser det ud efter byggeriet er realiseret. Hvor skal beboerne i nærheden parkere i fremtiden?  
Læs høringssvar fra Jacob K Jensen
Indsendt af:
Dragan seidler krebs
Dato: 8. december 2020
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
I skal ikke lave et eller andet herre nederen ny byggeri lige på nuuks... det kommer til at ligne Nordhavn snart, og byen bliver allerede fucket nok med så slap lige af med de der nok utrolig dyre nybyggede glas lejligheder.
Læs høringssvar fra Dragan seidler krebs