Luftfoto af lokalplanområdet

Mølle Allé - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringsfrist:

28. oktober 2020
Indsendt af:
Michelle Jørgensen på vegne af Toftegårds Alle 8-10 ApS
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Capital Investment
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi støtter som forvalter af ejendommen Toftegårds Allé 8-10 støtter nedenstående insigelse mod Lokalplan-forslaget. Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for iklke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!
Læs høringssvar fra Michelle Jørgensen på vegne af Toftegårds Alle 8-10 ApS
Indsendt af:
Jacob Leth
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
I Forslag til lokalplanen for Mølle Alle er der ingen tegninger af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer. I en videre korrespondance fremgår det at Bygherre ikke ønsker flere visualiseringer udarbejdet. Ifølge Entasis "kan professionelle arbejde uden visualiseringer overhovedet. Visualiseringerne er skabt med formidlingsøjemed og kun det!" Bygherre 3F ønsker altså ikke at formidle overfor borgere eller Københavns Kommune hvorledes en 4-etagers høj bygning placeret midt i kareeen og 2 meter fra beboernes gårdhaver rent faktisk kommer til at tager sig ud! Det  bør ingen finde sig i eller Københavns Kommunen give tilladelse til!  Kan det virkelig være rigtigt at man påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet?Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan måske gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle: Men snittene er byttet om, så det er mere end svært! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen side 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.  De fleste beboere har pga støjniveauet fra Toftegårds Alle deres soveværelser ud mod gården. Det er klart at støjen fra ungdomsboligerne, særligt om sommeren, vil påvirke beboernes søvn. Der har under Coronakrisens Lockdown været megen polemik over støj fra fester om natten. Københavns Overborgmester Frank Jensen har udtalt at det ikke kan være rimeligt at udsætte borgere for larmen. Heller ikke i Mølle Alle karreen! De unge skal naturligvis have lov at feste men ikke inde midt i en gård hvor folk prøver at få deres nattesøvn. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På side 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses iøvrigt et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? I snittene på side 9 kan man måske gætte sig til hvordan bagfacaden på Bygning D vil komme til at se ud: en 4-etagers høj murstensmur afbrudt af franske altandører der vil tilvejebringe en kakofoni af agiterede stemmer, høj musik og generel støj over gården.  Som mange andre beboere må jeg endvidere protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigelig med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  multi parkeringskælder, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Vi har overhovedet ikke brug for endnu et stort supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!  
Læs høringssvar fra Jacob Leth
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 23. september 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Hanne Holmberg Stolz Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan "Mølle Alle"
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Clara Prats
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Associate professor, University of Copenhagen
By:
Valby
Postnr.:
2500
With frustration and fear I write this reply to your plans. I have grown up downtown Barcelona and lived in the last 19 years in several neighbourhoods in Copenhagen. From Østerbro to Nordvest, including Nørrebro and downtown. I have never experienced as much noise and chaos as while living in the intersection Valby Langgade with Toftegårds allé. We can’t open the windows towards the street at any time of the day if we are to hear each other, listen to music, read, or watch a movie. We can’t open the windows to the street in the night if we want to sleep. This intersection is so noisy that the only way we can survive is to open the windows to the other side, to the yard. The only way to get any peace is to be in our nice garden and our new balcony, where we can look out at some green and have some sense of rest. I am shocked and frightened to hear about the plan to build a four story building in the middle of our backyard to house a kinder-garden and a dormitory for young students. Valby center is overtaken by cars, very loud motorcycles and trucks speeding and driving on top of the walk-side to turn left toward toftegårds allé. Bikes and cars driving on the side-walk, this is what we have to teach our kids to look out for when they step out the door. In our building, two families with small kids are moving out due to the noise and lack of quality spaces for kids. With your plan, you will push many more families out of Valby. If we can’t open the windows out to the yard, sit in our balconies or enjoy our garden because it is constantly taken by screaming kid playing or young students partying, we will all have to move away. And then, what is the point of a new kinder-garden if families are pushed out of the city? I understand the need of housing for students and kinder-gardens, but I think it is unacceptable to set it in the middle of our inner yard, the only space that makes down town Valby bearable.    Clara Prats
Læs høringssvar fra Clara Prats
Indsendt af:
Margarete Kerfers
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
I vores ejendom AB Toftlund har vi gård med have i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. Vi som beboer bruger haven til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en forside ud til trafikerede gader og en beskyttet bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får vi nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for os, beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Jeg må også protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!  
Læs høringssvar fra Margarete Kerfers
Indsendt af:
Ruth Ahlburg
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedrørende Lokalplanforslag Mølle Alle i Valby.   Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved A/B Toftlunds bestyrelses forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.     Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.     Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.     Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse! Mvh Ruth Ahlburg, Beboer i A/B Toftlund.
Læs høringssvar fra Ruth Ahlburg
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
8
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9735056 for "Mølle Allé". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
anne-mette gybel
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.      Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.      Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.      Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!         Venlig hilsen   Bestyrelsen for AB Toftlund   Valby Langgade 49/Toftegårds Alle 2   Inge Jæger   Kenneth Lokind   Henrik Lindh Sørensen   Margarete Kerfers     Jacob Leth       Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.      Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.      Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.      Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!       Re: OPRÅB + Bestyrelsens Høringssvar til Forslag til Lokalplan Mølle Alle  
Læs høringssvar fra anne-mette gybel
Indsendt af:
Benjamin Thestrup Bertelsen
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.     Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.     Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.     Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!
Læs høringssvar fra Benjamin Thestrup Bertelsen
Indsendt af:
Mette christensen
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Til Københavns kommunen jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeriet i Mølle alle, 3F grunden. det er alt for voldsomt og vil skygge i vores og andre gårde og i øvrigt betyde at mange mennesker puttes ind i et i forvejen tæt befolket område. Det er helt urimeligt. det vil yderligere gå ud over de små haver som er vores åndehuller skærmet mod den  ret tunge trafik på de store veje Toftegårds alle og Valby langgade. Endelig bliver forudsætningerne for at sætte altaner op nu helt ændret.   vh Mette christensen      
Læs høringssvar fra Mette christensen
Indsendt af:
Dorte Bo Jensen
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på Toftegårds Alle, 2500 Valby må jeg på det kraftigste tage afstand for " det nye" tiltag på Lillegade om opførelse af 4 etagers ejendomme, børneinstitutioner og kæmpe supermarked. Det er min opfattelse at man ved ide og tanke ikke har gjort en realistisk research, idet et sådan projekt komplet vil ødelægge de små oaser af liv og socialvelfærd der ligger bag murene til den , allerede, alt for trafikerede Toftegårds Alle/Valby Langgade. Min umiddelbare opfattelse er at det er griskhed uden hensyntagen til det eksisterende miljø. 
Læs høringssvar fra Dorte Bo Jensen
Indsendt af:
AB Toftlund
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 8
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen i andelsboligforeningen AB Toftlund
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højtaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualesinger af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualesinger der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for iklke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i kareen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse! Inkluderet er nogle fotos fra gårdhaverne. Al himmel og sol på billederne vil forsvinde med opførelsen af Bygning D midt i karreen. Tilbage vil stå en monolit der dækker haverne iskygge på de mest attraktive tidspunkter. Venlig hilsen Bestyrelsen for AB Toftlund Valby Langgade 49/Toftegårds Alle 2 Inge Jæger Kenneth Lokind Henrik Lindh Sørensen Margarete Kerfers Jacob Leth  
Læs høringssvar fra AB Toftlund
Indsendt af:
peter eliot juhl
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
By:
valby
Postnr.:
2500
Lad være med at nedrine den 200 år gamle smedie Langgade 55. Det er Valby ældste bygning efter Rytterskolen.
Læs høringssvar fra peter eliot juhl
Indsendt af:
Ditte Katrine Engelstoftegård
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
HappyHumans
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære Plan og Byafdeling Jeg er beboer på Mølle Alle 23, så nyder pt. min udsigt over i den grønne have, på den modsatte side. Men er også for at der bygges flere boliger i byen (især almene) og som parkeringspladsen er nu, er den jo et stort spild af plads. Jeg synes også at oplæggets måde at integrere de gamle gule huse på Valby Langgade er rigtigt fint, samt at bevare en gennemgang for os beboere der bruger pladsen til og fra Mølle Alle.  Men her er et par "gode ideer" til den fortsatte proces, som især forholder sig til de klimamæssige konsekvenser af byggeriet, hvilket er det jeg selv arbejder med og interessere mig for.  - Helt overordnet, har I overvejet at hvordan byggeriet kan efterlade det mindst mulige CO2 aftryk? Kommunen har jo flotte co2reduktionsmål, men det ser ikke ud til at de kobles til jeres egne byggerier eller de tilladelser til byggerier de giver? Prøv at gå få jeres klimamål til at hænge sammen med hele processen omkring jeres nybyggeri og gå foran private byggevirksomheder. Byggeri bidrager med ca 30 % af al CO2 udledning, hvem går foran og stopper dette? - Skal 3F huset genbruges? (jf. ovenstående) - Er byggematerialer genbrugte, lokale, genanvendelige og kan konstruktionerne skilles af og genbruges? - Er der planlagt solceller på vægge og/eller tage?  - Er der planlagt grønne vægge eller tage (gerne med adgang for beboerne), til at opsuge CO2 og partikelforurening i et meget forurenet område i byen? - Er bygningerne planlagt til at være energiproducerende (bla genbrug af spildevand til biogas, solceller og klimaskærme)? - Er regnvand indtænkt som en ressource der opsamles til bla. toiletskyl, tøjvask, vanding af udearealer mm.? - Er de grønne arealer tiltænkt fødevareproducerende planter, som beboerne kan høste af? (så de sparer CO2 på importerede fx frugt, bær, nødder og flerårige grønsager) - Er der indtænkt recirkulering af lokale ressourcer i et Bytterum?, så "storskrald" udfases og bliver en fortidig og uansvarlig måde at opmuntre borgere til at forbruge og smide væk, uden at forholde sig til de ressourcemæssige konsekvenser. - Er der indtænkt en demokratisk organisation hvor alle beboere kan samles og bidrage til den løbende pasning og udvikling af stedet? - Hvilke restiktioner for hvilke facadefarver, der skal bruges? Pt elsker alle arkitekter jo mørkegrå, mørkebrunt og sort, hvilket i mine øjne er virkeligt tungt og dystert, når det handler om så store flader. Lyse faver virker så meget lettere og falder bedre sammen med omgivelserne, her i området.   Jeg håber at spørgsmålene bliver besvaret og måske når at få oplægget kvalificeret, så det ikke ender som endnu et nyt klimabelastende monotont byggeri, hvor man ikke kan se at klimadebatten nu har varet minimum 30 år og vi har flere klimamål end nogensinde, som vi "bare" mangler at opfylde. Start nu. Grønne hilsener fra virksomhedsejer (Klimavenlige Baggårde) og klimaaktivist Ditte Kathrine Engelstoftegård  
Læs høringssvar fra Ditte Katrine Engelstoftegård