Luftfoto af lokalplanområdet

Mølle Allé - lokalplan 616

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringsfrist:

28. oktober 2020
Indsendt af:
Jacob Toft Christiansen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
87
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener i den grad at smedjen skal bevares da den er noget af det sidste tilbage i Valby der reflekterer den kulturhistroie der har været inden urbaniseringen af Valby og at den hermed burde fredes. Argumentet med at det kun er den ene gavl der er original holder simpelthen ikke vand, da renoveringen er opført i stil med det originale og derfor virker som mindesmærke for Valby. Et gammelt træskib bliver vel heller ikke ny af at man skifter dækket, mast eller klinker ud. Derudover har jeg også en stor utilfredshed over udbygningen af Netto. Der er rigeligt med indkøbsmuligheder inden for et meget lille område, sågar en anden Netto to minutters gågang derfra. Forslaget med nyttehaver på Nettos tag giver heller ikke mening, da det forslåede areal på omkring 600 kvm ikke er tilstrækkeligt til at gavne størstedelen af beboerne i området. Dette, og udbyggelse af et grønt område opvejer simpelthen ikke for de negative konsekvenser et sådan boligbyggeri ville have for beboerne i karreen. Jeg anser i dag området som et åndehul/oase i en ellers travl del af Valby, hvor man kan skue mod himmelen uden at blive forstyrret af bygninger. Dette vil blive ødelagt hvis der bygges boliger med den bebyggelsesprocent og højde som der foreslås samt idéen om at have en låge(selvom den er åben) da dette vil virke uinbydende for valbygenserne. Til sidst, men absolut ikke mindst vil jeg gerne ytre en bekymring over de manglende tanker og handling omkring miljø- og klimasikring i området. Dette gælder især mangel og tilstrækkelige reflektioner over LAR løsninger, samt det grønne område der er for lille ift det samlede areal for området. Dette kunne også tænkes ind i Valbi-projektet eller designe området så det kan facilitere et sundt økosystem og fordre biodiversitet. Kort sagt ville det forslåede område ikke værne om Valbys underrepresenterede historie og ikke være et område der hverken værner om mennesker eller den øvrige biosfære.
Læs høringssvar fra Jacob Toft Christiansen
Indsendt af:
Heidi Petersen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
86
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener at Smedjen skal bevares da den bidrager til den hyggelige landsby stemning i hjerter af Valby som forsvinder hvis man fortsætter med at fjerne de gamle bygninger. 
Læs høringssvar fra Heidi Petersen
Indsendt af:
Charlotte Poole
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
85
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedien i Valby og det omliggende område udgør en karakteristisk og vigtig del af landsbymiljøet omkring Valby Langganggade, som bør bevares. Valby er i forvejen et tæt bebygget område og de få friområder i området er gennem de seneste år blevet tæt bebygget med opførelsen af spinderiet, opførelse af botilbud - ud over den meget omfattende og alt for monotome bebyggelse af FL Smidths tidligere arealer, Grønttorvet og området øst for Gl. Køge Landevej. Landsbymiljøet og smedien er Valbys særkende og bør bevares.
Læs høringssvar fra Charlotte Poole
Indsendt af:
Kim Arp-Hansen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
84
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener, at smedjen skal bevares. Der er kommet for meget ny byggeri i Valby, og byen mister sin historie, og sin hyggelige omgivelser.
Læs høringssvar fra Kim Arp-Hansen
Indsendt af:
Kasper Martim Arp-Hansen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
83
By:
Smørum
Postnr.:
2765
Jeg mener, at smedjen skal bevares. Den er vigtig for Valby og Valby's historie!
Læs høringssvar fra Kasper Martim Arp-Hansen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
82
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Pia Scott-Kristensen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
81
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes vi skal bevarer Smedjen. Det er vigtig at vi beholder nogle af det gamle bygninger i områden så vi kan i fremtiden se, mærke, og bibeholde den stemning at der har engang været her i vores lille dele af København. 
Læs høringssvar fra Pia Scott-Kristensen
Indsendt af:
Idunn Trapp
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
80
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener at det ville være en skam at nedlægge smedjen, da den i den grad giver en værdifuld stemning i miljøet og minder en om den landsby valby engang var og på sin stadig er. Jeg benytter ofte stien gennem området og elsker at gå forbi smedjen, da jeg får en følelse af at være tæt i forbindelse med den landsbyånd som Valby har. I en tid hvor den ene mineværdige bygning efter den anden bliver nedlagt til fordel for nybyggeri, mener jeg at det er vigtigt også at holde fast i den kultur arv der er. i Valby og som giver Valby identitet. Det ville være et forfærdeligt tab at miste denne historiske bygning. Jeg mener at bør sænke højden på bygningen i midten af gården så der kommer en mere jævn overgang mellem bygningerne da det sprænger skalen og virker dominerende og malplaceret. En så drastisk skalaforskel vil virke ødelæggende på landsbypræget der er i området mod Valby Langgade og Lillegade. Jeg har svært ved at forstå hvorfor en udbygning at netto er prioriteret, da der ligger utallige supermarkeder i en meget lille radius derfra. Jeg undrer mig om ikke dette areal kunne benyttes til at udfylde andre af de funktioner der er påtænkt i lokalplanen og dermed frigive noget plads til at sænke bygningshøjden på bygningen i midten.  Adgangen til stien er ifølge lokalplanen offentlig men jeg mener at der bør lægges vægt på at der skal være let adgang og ikke opstilles en låge eller lignende, da dette vil opleves som en barierre og afvise folk fra området.
Læs høringssvar fra Idunn Trapp
Indsendt af:
Mai-Britt Fly
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
79
By:
Frb
Postnr.:
2000
Jeg mener smedjen skal bevares, den er vigtig for Valby
Læs høringssvar fra Mai-Britt Fly
Indsendt af:
Troels Holm
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
78
By:
Valby
Postnr.:
2500
Akk ja - endnu et år er gået, men diskussionen forblevet den sammen. Byens skal fortættes, koste hvad det koste vil og endnu en gang, ser det ud til at det er vores fælles kulturarv, der er prisen. Fra Slagtergårdende på Vesterbro, til den gamle smedje i Valby. Trækket er det samme, ned med det gamle, det skæve og det der giver området identitet, til fordel for arkitektonisk uinteressant betonbyggeri med en skalmuring, hvis vi er heldige. Resultatet kan allerede ses på Tingstedet, hvor samme rådgiver på slående vis, lykkedes med at fjerne landsbykarakteren til fordel for det meget "entreprenørvenlige" byggeri af laveste skuffe. At bygge nyt og interessant byggeri, må og skal kunne lade sig gøre, uden at fjerner de sidste rester af vores fælles kulturhistoriske arv. Noget det på fineste vis blev illustreret, og ignoreret på Vesterbro. Lad jer inspirere heraf kære politikere - afkræv et projektforslag, der ikke går på bekostning af vores fælles arv, men i stedet kan går i hånd hånd hermed!    
Læs høringssvar fra Troels Holm
Indsendt af:
Christina Karlsen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
77
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vis for èn gangs skyld at I forstår, at det er vigtig også at kunne kunsten at bevare... Lad nu være med at sælge sjælen igen!! Vi har bug for den - nu og i fremtiden. Brug nogen af penge på at restaurere i stedet for kun at rive ned og bygge nyt. Hvor skal det hele ikke ende. Området er en snart lillebitte del af Valby som gør det fantastisk dejligt at være her. Kom nu - vis hvad I også kan!!
Læs høringssvar fra Christina Karlsen
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1600
Hermed høringssvar fra BUF Mvh. Birgitte Clasen
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Iben Bruun-Aamodt
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
75
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Bevar smedjen, tak, den er vigtig for området. København og Valby svømmer ikke ligefrem i historiske værkstedsbygninger, eller bydelskerner, hvor man får fornemmelse for, hvad der gik forud.
Læs høringssvar fra Iben Bruun-Aamodt
Indsendt af:
Julie Loft
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
74
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg finder 3Fs byggeplan, der med den planlagte højde på 4-5 etager og dens placering klos op ad små, hyggelige og unikke haver meget sørgelig. Valby er en gammel og særlig bydel, der bør værnes om, og det planlagte byggeri og den planlagte anvendelse heraf vil for naboerne tage lys, udsigt, plads og skabe skygge og støj det meste af dagen. 3Fs byggeplan ses kun vanskeligt at kunne medføre en højere levestandard for de omkringliggende beboere og for området som helhed. Det er min opfattelse, at de lokale myndigheder har et ansvar for udelukkende at godkende byggeplaner, der vil medføre gevinst og positive ting for lokalområdet snarere end det modsatte. Det bør ikke være den enkelte bygherres økonomiske interesse og vinding, der prioriteres højest i et område, der huser mange forskellige mennesker og interesser.
Læs høringssvar fra Julie Loft
Indsendt af:
inge Thomsen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
73
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vores gårdmiljø bliver ødelagt, støj og forurening i byggetiden, og det undre mig at man i dag må bygge så højt. Da Snedkerne byggede, måtte de ikke bygge så højt. Man klantrede dem fordi de byggede tagrejsningen - højere end aftalt. Det er kedeligt at bygge stort og tæt, i så lille et område. Og fylde det med unge mennesker og børn, det kan ikke undgåes, at det giver en masse larm. Vi lever i dag i et fredfyldt gårdmiljø, og det vil blive ødelagt, ved at få så højt og tæt bebhyggelse på tærsklen af vores gård. Vi vil ikke kunne nyde den som vi har gjort hidtil. Og må leve for lukkede vinduer for at være i fred for støj. Vores fredelige tilværelse bliver ødelagt. og det unikke i vores miljø, vil bliver ødelagt for altid. JEG PROTESTERER.!!!
Læs høringssvar fra inge Thomsen
Indsendt af:
Katarina Brinjak
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
72
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen skal bevares, det er vigtigt med de få historiske lommer der er tilbage i byen
Læs høringssvar fra Katarina Brinjak
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
71
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Bente
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
70
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar smedjen, Valby er hårdt presset på historien. 
Læs høringssvar fra Bente
Indsendt af:
Søren Boskov
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
69
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er vigtigt at bevare Valbys historiske præg, vi har en landsby identitet som er unik for en Københavnsk bydel og med nedlæggelsen af Carlsberg og FLS er det endnu vigtigere at fastholde de tilbageværende historiske rammer  som bydelen er bygger på
Læs høringssvar fra Søren Boskov
Indsendt af:
Philipa Olivia Dige
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
68
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen bør bevares, det er vigtigt for Valby og det historiske København i øvrigt. Bevarelsen af bygningen bør inkludere at den stadig kan bruges af borgergrupper og organisationer. Nedrivningsplaner bør skrives ud af den nye plan for Møllegade.
Læs høringssvar fra Philipa Olivia Dige
Indsendt af:
Line Jensen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
67
By:
Valby
Postnr.:
7
Jeg vil opfordre til at smedjen bevares samt at bebyggelsen ud mod Valby Langgade bliver i eksisterende højde for at bevare landsbypræget og historien i Valbys gamle centrum. Netop landsbystemningen er med til at gøre Valby unik - og det fremhæves ofte af besøgende til Valby.
Læs høringssvar fra Line Jensen
Indsendt af:
Rikke Kristine Nissen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
Valby
Postnr.:
2500
Indsigelse mod Mølle Alle projektet Karreen omkranset af Valby Langgade, Toftegårds Alle, Mølle Alle og Lillegade er en af det centrale og oprindelige Valbys største af sin slags og udgør leve- og bosted for hundredtals af beboere. Mølle Alle planen er projekteret midt i karreen på både arkitektonisk og miljømæssig hensynsløs vis. Udviklingen i Valby er i høj grad båret af det centrale Valbys oprindelige karakter. Arkitekturen er særpræget og unik sammenlignet med alle andre bydele i og rundt om København. Det rummer en stor værdi, og vi, der bor her, har blandt andet valgt stedet for netop den karakter – ligesom mange af de nye næringsdrivende, der de senere år er søgt mod det centrale Valby har set muligheder i miljøet i forhold til deres brands og forretning. Kareen ligger helt centralt, og karakteren af bygningerne (foruden 3F’s kontorfløj) er karakteristiske for området og for en dels vedkommende fredet i forskellig grad. Og ikke mindst i denne sammenhæng, udgør haverne, et af de eneste tilbageværende eksempler på Valbys traditionelle indre gårdhaver, og stedet rummer derfor en væsentlig kulturarv på byplansmæssig niveau. Haverne er placeret hele vejen rundt (foruden 3F’s fløj) om gården og udgør et afgørende grønt, rekreativt levested for alle de mange beboere, børn som voksne, der flittigt gør brug af haverne og plejer og passer dem. Det projekterede anlæg er udlagt uden nogen form for hensyntagen til ovenstående. Byggemassen er for høj. Den oprindelige indre byggemasse var 1-2 etage, sådan som det ses af de tilbageværende gamle fine bygninger i indre gård, blandt andet den gamle smedje, der også ifølge planen på skammelig vis nedrives i stedet for renovering/konvertering til anden brug. I den oprindelige udlægning af bygninger i den indre gård var der netop taget hensyn til den omkransende boligmasses udsigt og lysindfald og til havernes mulighed for at udgøre grønne levesteder. Med den nuværende projekterede tætte boligmasse, der er mere end doblet så høj som den oprindelige og placeret hensynsløst tæt på haverne, vil der skabes overvejende skygge og manglende lysindfald, som vil være ødelæggende for haverne og livet i dem. Det samme gælder livet på de mange altaner, som beboerne inden for de senere år har investeret i, og sidst men ikke mindst vil de projekterede bygninger også tage lys og udsigt fra de mange nuværende boliger. Det er højst uforståeligt og kritisabelt, at Københavns Kommune og 3F fuldstændigt har ignoreret disse forhold til stor gene for de mange beboere og med ødelæggende effekt på karakteren af et for det centrale Valby væsentligt område. Sidst kan det undre, at en faktor som støj ikke er vurderet i forbindelse med projektering, særligt når det gælder en kombination af børneinstitution, ungdomsboliger og udvidelse af indkøbsmuligheder. Det er kendt for alle, der bor her i dag, at lyden rejser og forstørres i den indre gård. Det ved vi fra 3F’s aktiviteter på området og for den rekreative brug af den offentligttilgængelige have, men også fra vareleveringer, der sker på alle tider af døgnet via bakkende lastbiler. Gården er med andre ord støjfølsom, noget der i det projekterede anlæg på ingen måde er taget hensyn til, hvilket bør være et krav, der ikke kan tilsidesættes. Jeg håber og forventer, at indsigelserne i denne høringsrunde formår at råbe projektets ejere og Københavns Kommune op således, at faktorer som miljø, placering og højde på indre boligmasse genovervejes og justeres til området. Modstanden mod projektet i sin nuværende form vil i modsat fald fortsætte. Med venlig hilsen Rikke Kristine Nissen  
Læs høringssvar fra Rikke Kristine Nissen
Indsendt af:
Charlotte Valkonen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
65
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg håber virkelig, Smedjen bevares. Det er en vigtig del af Valbys historie, som vi bør værne om.
Læs høringssvar fra Charlotte Valkonen
Indsendt af:
Jørgen Karup
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
64
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som borger i Valby med stor respekt for og kærlighed til Københavns og især nærmiljøet i Valby må jeg udtrykke min manglende forståelse for de planer, der er for at nedrive den gamle smedje i  Mølle Alle karreen for at skabe åndløst nybyggeri. Ligeledes finder jeg det både æstetisk uforsvarligt og historieløst, at der er planer om at tillade dele af et eventuelt nybyggeri i op til 5 etagers højde. Daglige gåture i det gamle Valby bekræfter, hvor stor betydning den lave bebyggelse har for bevarelsenbebyggelse mod af områdets charmerende særpræg. Med venlig hilsen Jørgen Karup
Læs høringssvar fra Jørgen Karup
Indsendt af:
Henrik Falk
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
63
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som borger i Valby ønsker jeg at Valby Gamle Smedje skal bevares. Jeg mener den er en vigtig del af Valbys historie og særpræg. Bebyggelsesprocenten bør ikke stige i Mølle Alle karréen. Det er ikke hensigtsmæssigt med tættere eller højere bebyggelse i den gamle del af Valby.  
Læs høringssvar fra Henrik Falk
Indsendt af:
Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv ønsker, at smedjebygningen bliver bevaret. Det gør vi, fordi bygningen i sig selv er bevaringsværdig. Vi mener, at den fejlagtigtig er blevet beskrevet med lav bevaringsværdi. Desuden er smedjen et meget væsentligt bidrag til kulturmiljøet i Valby, ligesom den også giver et bymiljømæssigt/historisk bidrag til hele København. Læs mere og se billeder i vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv
Indsendt af:
Camilla Danielsen
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
61
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen skal bevares, det er vigtigt for Valby 
Læs høringssvar fra Camilla Danielsen
Indsendt af:
Clara Bettina Behrmann
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
60
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener smedjen bør bevares. Det er det sidste grønne åndehul i området.
Læs høringssvar fra Clara Bettina Behrmann
Indsendt af:
Janni Solgaard
Dato: 28. oktober 2020
Svarnummer:
59
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen skal bevares i Valby 
Læs høringssvar fra Janni Solgaard
Indsendt af:
Mia
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
58
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at øge trafikken i Lillegade. Det er en meget smal vej, hvor der i forvejen er en del trafik og mange parkerede biler. Vejen bliver brugt til gennemkørsel og parkering for handlende til Valby Langgade. Nye beboere og brugere af daginstitutionen i det nye byggeri må formodes også at komme kørende/parkere på  Mølle Allé/Lillegade. Vi mener, at den øgede trafik samt placeringen af vareleverering og p-kælder ved Lillegade mod Valby Langgade vil øge risikoen for farlige situationer  og trafikulykker. Vi ser allerede i dag, at bilister kører mod ensretningen for ‘lige’ at finde en parkering, eller i gennemkørsel med høj fart. Øget trafik på Mølle Allé/Lillegade vil øge risikoen for ulykker med modkørende bilister. Nedkørsel til p-kælder og varelevering tæt på Valby Langgade kan også ‘friste’ til øget kørsel mod ensretningen. Omtrent overfor pladsen for varelevering/renovation og p-kælder er der eksisterende p-arealer hvorfra det kun er mulig at bakke ud. Vi ser også at denne kombination  kan øge risikoen for farlige situationer. Den øgede trafik og ikke mindst ned/opkørsel fra p-kælderen,  vareleveringen og renovation vil give støjgener for beboerne på Lillegade. Sluttelig vil vi også nævne, at omend vi kan støtte byggeriet af ungdomsboliger, så ser vi det som sandsynligt, at ungdomsboliger og fælleslokale mod Lillegade ligeledes vil give anledning til mere støj.
Læs høringssvar fra Mia

Sider