Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 27. oktober 2020
Svarnummer:
58

Indsendt af

Mia

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at øge trafikken i Lillegade. Det er en meget smal vej, hvor der i forvejen er en del trafik og mange parkerede biler. Vejen bliver brugt til gennemkørsel og parkering for handlende til Valby Langgade. Nye beboere og brugere af daginstitutionen i det nye byggeri må formodes også at komme kørende/parkere på  Mølle Allé/Lillegade. Vi mener, at den øgede trafik samt placeringen af vareleverering og p-kælder ved Lillegade mod Valby Langgade vil øge risikoen for farlige situationer  og trafikulykker. Vi ser allerede i dag, at bilister kører mod ensretningen for ‘lige’ at finde en parkering, eller i gennemkørsel med høj fart. Øget trafik på Mølle Allé/Lillegade vil øge risikoen for ulykker med modkørende bilister. Nedkørsel til p-kælder og varelevering tæt på Valby Langgade kan også ‘friste’ til øget kørsel mod ensretningen. Omtrent overfor pladsen for varelevering/renovation og p-kælder er der eksisterende p-arealer hvorfra det kun er mulig at bakke ud. Vi ser også at denne kombination  kan øge risikoen for farlige situationer. Den øgede trafik og ikke mindst ned/opkørsel fra p-kælderen,  vareleveringen og renovation vil give støjgener for beboerne på Lillegade. Sluttelig vil vi også nævne, at omend vi kan støtte byggeriet af ungdomsboliger, så ser vi det som sandsynligt, at ungdomsboliger og fælleslokale mod Lillegade ligeledes vil give anledning til mere støj.