Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 28. oktober 2020
Svarnummer:
74

Indsendt af

Julie Loft

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jeg finder 3Fs byggeplan, der med den planlagte højde på 4-5 etager og dens placering klos op ad små, hyggelige og unikke haver meget sørgelig. Valby er en gammel og særlig bydel, der bør værnes om, og det planlagte byggeri og den planlagte anvendelse heraf vil for naboerne tage lys, udsigt, plads og skabe skygge og støj det meste af dagen. 3Fs byggeplan ses kun vanskeligt at kunne medføre en højere levestandard for de omkringliggende beboere og for området som helhed. Det er min opfattelse, at de lokale myndigheder har et ansvar for udelukkende at godkende byggeplaner, der vil medføre gevinst og positive ting for lokalområdet snarere end det modsatte. Det bør ikke være den enkelte bygherres økonomiske interesse og vinding, der prioriteres højest i et område, der huser mange forskellige mennesker og interesser.