Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 28. oktober 2020
Svarnummer:
87

Indsendt af

Jacob Toft Christiansen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jeg mener i den grad at smedjen skal bevares da den er noget af det sidste tilbage i Valby der reflekterer den kulturhistroie der har været inden urbaniseringen af Valby og at den hermed burde fredes. Argumentet med at det kun er den ene gavl der er original holder simpelthen ikke vand, da renoveringen er opført i stil med det originale og derfor virker som mindesmærke for Valby. Et gammelt træskib bliver vel heller ikke ny af at man skifter dækket, mast eller klinker ud. Derudover har jeg også en stor utilfredshed over udbygningen af Netto. Der er rigeligt med indkøbsmuligheder inden for et meget lille område, sågar en anden Netto to minutters gågang derfra. Forslaget med nyttehaver på Nettos tag giver heller ikke mening, da det forslåede areal på omkring 600 kvm ikke er tilstrækkeligt til at gavne størstedelen af beboerne i området. Dette, og udbyggelse af et grønt område opvejer simpelthen ikke for de negative konsekvenser et sådan boligbyggeri ville have for beboerne i karreen. Jeg anser i dag området som et åndehul/oase i en ellers travl del af Valby, hvor man kan skue mod himmelen uden at blive forstyrret af bygninger. Dette vil blive ødelagt hvis der bygges boliger med den bebyggelsesprocent og højde som der foreslås samt idéen om at have en låge(selvom den er åben) da dette vil virke uinbydende for valbygenserne. Til sidst, men absolut ikke mindst vil jeg gerne ytre en bekymring over de manglende tanker og handling omkring miljø- og klimasikring i området. Dette gælder især mangel og tilstrækkelige reflektioner over LAR løsninger, samt det grønne område der er for lille ift det samlede areal for området. Dette kunne også tænkes ind i Valbi-projektet eller designe området så det kan facilitere et sundt økosystem og fordre biodiversitet. Kort sagt ville det forslåede område ikke værne om Valbys underrepresenterede historie og ikke være et område der hverken værner om mennesker eller den øvrige biosfære.