Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 28. oktober 2020
Svarnummer:
63

Indsendt af

Henrik Falk

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Som borger i Valby ønsker jeg at Valby Gamle Smedje skal bevares. Jeg mener den er en vigtig del af Valbys historie og særpræg. Bebyggelsesprocenten bør ikke stige i Mølle Alle karréen. Det er ikke hensigtsmæssigt med tættere eller højere bebyggelse i den gamle del af Valby.